Перелік актів, які регламентують діяльність залізничного транспорту. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік актів, які регламентують діяльність залізничного транспорту.Перелік актів, які регламентують діяльність залізничного транспорту.

При перевезеннях у залежності від обставин, що можуть бути
підставою для матеріальної відповідальності залізниці,
відправника, одержувача, пасажира, складаються комерційні акти
та акти загальної форми затверджених наказом
Мінтрансу від 25.02.99 N 113 та зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 15.03.99 за N 165/3458).

Крім того, у необхідних випадках можуть складатися акти про
технічний стан вагона або контейнера, акти розкриття
вагона або контейнера для митного, прикордонного та інших видів
контролю, акти про пошкодження вагона або контейнера
та інші акти у випадках, передбачених правилами
перевезення, що застосовуються до даного виду вантажу.

Договір залізничного перевезення вантажу.Обовязки залізниці

Договір залізничного перевезення вантажів є основною формою правового регулювання вантажних перевезень. Це двосторонній, оплатний договір. Договір перевезення вантажів завжди укладається в письмовій формі з дотриманням обов'язкових реквізитів, установлених законодавством.

Суб'єктами зобов'язань з вантажного перевезення є перевізник і відправник вантажу. Відправником може бути будь-який суб'єкт цивільного права, а перевізником — суб'єкт підприємницької діяльності, наділений правом здійснення перевезень на підставі ліцензії. Вантажоодержувач, що не збігається з відправником, не бере участі в укладенні договору перевезення, проте здобуває права і несе перед перевізником певні обов'язки. В таких випадках вантажоодержувач виступає як особливий суб'єкт зобов'язань з перевезення — третя особа, на користь якої укладено договір перевезення. Договір перевезення вантажу — це договір на користь третьої особи.

Основною ланкою в організації відносин по перевезенню вантажів виступають залізниці. На сьогодні в Україні діють 6 залізниць, повноваження яких, права та обов’язки визначаються Законом "Про залізничний транспорт" та їх статутами. Найважливішою функцією, яку виконують залізниці в процесі залізничного перевезення вантажів є те, що вони виступають стороною в договорі перевезення вантажів.

Залізниця зобов'язана подавати під завантаження справні, придатні для перевезення відповідного вантажу, очищені від залишків вантажу, сміття, реквізиту, а у необхідних випадках-- продезінфіковані вагони та контейнери.

Додаткова підготовка вагонів та контейнерів під завантаження вантажів, що потребують особливих умов перевезення і зберігання, може здійснюватися залізницею на підставі договору за рахунок відправника

 

4.Договір залізничного перевезення. Обов’язки одержувача.

За договором залізничного перевезення вантажу залізниця зобов'язується доставити доручений їй вантажовідправником вантаж у пункт призначення в зазначений термін і видати його одержувачеві, а відправник зобов'язується сплатити за перевезення встановлену плату.

Обов'язки вантажоодержувача:

- своєчасно прийняти вантаж (надати необхідні документи, розвантажити транспортний засіб, вивезти вантаж);

- перевірити кількість та якість вантажу (якщо є претензія - своєчасно заявити);

- провести остаточні розрахунки з перевізником;

- очистити транспортні засоби із внутрішньої і зовнішньої сторони.

 

Договір перевезення вантажобагажу, які речі приймають до перевезення.

 

Предмети, що дозволені та заборонені до перевезення вантажобагажем
Загальні положення:

Вантажобагаж приймається до перевезення від будь - якої фізичної чи юридичної особи без пред`явлення проїзного документа. Договір перевозки вантажобагажу - є самостійним договором і не супроводжується договірним перевезенням пасажирів.

До перевезення приймаються вантажі, що можуть бути легко і швидко завантажені і розміщені у багажному вагоні, зокрема:

- холодильники, кондиціонери, пральні машини, швацькі машини, побутові прилади, меблі;
кінострічки;
- продукти харчування, що не потребують охолодження, вентиляції, обслуговування;
- радіоактивні ізотопи згідно зі спеціальними правилами перевезень.

Вага окремого місця вантажобагажу може бути від 5 до 165 кг

При цьому:
а) вантажобагаж вагою одного місця до 75 кг приймається до станцій, відкритих для багажних операцій;
б) вантажобагаж вагою одного місця до 165 кг приймається до станцій, відкритих для вантажобагажних операцій

Перевезення саджанців і рослин
До перевезення вантажобагажем приймаються рослини, саджанцi i iншi посадочнi матерiали, якщо їх упакування гарантує схоронність перевезення i вони не забруднюють багаж iнших пасажирiв. Кожне мiсце вiдправки в цьому випадку не повинно перевищувати вагу 25 кг i висоту 2 м.

 

11. Договір перевезення пасажира. Відповідальність перевізника за затримку відправлення пасажира та порушення строку доставлення пасажира до пункту призначення.

За до­го­во­ром пе­ре­ве­зен­ня па­са­жи­ра одна сто­ро­на (пе­ревізник) зобов'язується пе­ре­вез­ти другу сто­ро­ну (па­са­жи­ра) до пунк­ту при­зна­чен­ня, а в разі зда­ван­ня ба­га­жу - також до­ста­ви­ти багаж до пунк­ту при­зна­чен­ня та ви­да­ти його особі, яка має право на одер­жан­ня ба­га­жу, а па­са­жир зобов'язується спла­ти­ти встанов­лену плату за проїзд, у разі зда­ван­ня ба­га­жу - також за його про­ве­зен­ня. Договір пе­ре­ве­зен­ня па­са­жирів та ба­га­жу є: оплат­ним; двосто­роннім; кон­сен­су­аль­ним щодо пе­ре­ве­зен­ня па­са­жирів (є укла­де­ним із мо­мен­ту досяг­нення сто­ро­на­ми згоди за всіма суттєвими умо­ва­ми) і ре­аль­ним, щодо пе­ре­ве­зен­ня ба­га­жу (є укла­де­ним із мо­мен­ту пе­ре­дан­ня ба­гажу для пе­ре­ве­зен­ня).

У разі відміни поїзда або затримки його відправлення більш ніж на 1 годину, зміни маршруту поїзда, в результаті чого поїзд не прямує через станцію, вказану в квитку, прибуття погодженого поїзда в пункт пересадки пасажира після відправлення поїзда, яким повинна була здійснюватись поїздка з пункту пересадки, залізниця несе відповідальність перед пасажиром, а саме - не проводиться вирахування сум з вартості проїзду, незалежно від термінів повернення проїзних документів.

Залізниця зобов'язана відправити пасажира та його багаж, не
стягуючи доплати, таким поїздом, який відправляється до тієї ж
станції призначення, - так, щоб пасажир прибув на цю станцію з як
найменшим запізненням. Залізниця не несе відповідальність за запізнення пасажира в пункт пересадки, якщо поїзд, узгоджений при видачі проїзного документа у пункті придбання, прибув на станцію пересадки пасажира не пізніше як за 30 хвилин до відправлення поїзда, яким мав виїхати пасажир.

 

Які фактичні збитки залізниця відшкодовує, що виникли з її вини від час перевезення вантажу?

Залізниця відшкодовує фактичні збитки, що виникли з її вини під час перевезення вантажу, а саме:

а) за втрату чи недостачу - у розмірі дійсної вартості втраченого вантажу чи його недостачі;

б) за втрату вантажу, який здано до перевезення з оголошеною вартістю, - у розмірі оголошеної вартості, а якщо залізниця доведе, що оголошена вартість перевищує дійсну, - у розмірах дійсної вартості;

в) за псування і пошкодження - у розмірах тієї суми, на яку було знижено його вартість.

Недостача маси вантажу, за яку відшкодовуються збитки, в усіх випадках обчислюється з урахуванням граничного розходження визначення маси вантажу і природної втрати вантажу під час перевезення.

Загальна сума відшкодування збитку за незбережений вантаж в усіх випадках не може перевищувати суми, яка сплачується за повністю втрачений вантаж.

Поряд із відшкодуванням збитків у разі втрати вантажу залізниця відшкодовує стягнуту за цей вантаж провізну плату, якщо вона не включається у вартість втраченого вантажу.

Витрати і збитки, не передбачені договором перевезення і цим Статутом, не підлягають відшкодуванню.

 

 

Істотні умови договору.

Стаття 628. Зміст договору

1. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими
відповідно до актів цивільного законодавства.2. Сторони мають право укласти договір, в якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір). До відносин сторін у
змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті змішаного договору. Стаття 629. Обов'язковість договору 1. Договір є обов'язковим для виконання сторонами. Стаття 631. Строк договору 1. Строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповідно до
договору.2. Договір набирає чинності з моменту його укладення. 3. Сторони можуть встановити, що умови договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його
укладення.
4. Закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії
договору. Стаття 632. Ціна 1. Ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. У випадках, встановлених законом, застосовуються ціни
(тарифи, ставки тощо), які встановлюються або регулюються уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування.2. Зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках і на умовах, встановлених договором або законом.3. Зміна ціни в договорі після його виконання не допускається.4. Якщо ціна у договорі не встановлена і не може бути визначена виходячи з його умов, вона визначається виходячи із
звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, роботи або послуги на момент укладення договору.

 

 

Види договорів

Договір — домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Договори класифікують:

1. Залежно від моменту виникнення прав і обов'язків у сторін договору - консенсуальні і реальні.

Консенсуальні - це договори, які вважаються укладеними з моменту досягнення угоди зі всіх істотних умов у формі, необхідній за законом (купівля-продаж, найом, доручення, комісія).

Реальні - договори, в яких для виникнення прав і обов'язків недостатньо угоди, а необхідна ще й передача речей. Наприклад, договір позики вважається укладеним не з моменту, коли сторони домовилися про те, що гроші будуть передані в борг, а з моменту передачі їх позичальнику.

2. Залежно від характеру розподілу прав і обов'язків між учасниками - односторонні та взаємні (двосторонні, багатосторонні).

У односторонньому договорі одна зі сторін має тільки права, а інша - тільки обов'язки (договір позики).

Взаємні договори завжди породжують права і обов'язки для кожного з учасників (купівля-продаж).

3.3 урахуванням наявності або відсутності еквівалентності відносин - оплатні (договори купівлі-продажу, найму, підряду) і безоплатні (договір дарування).

4. За ступенем юридичної завершеності - остаточні (породжують права та обов'язки сторін щодо виконання робіт, надання послуг, передачі майна) та попередні(є угодою про укладення договору в майбутньому).

5. Залежно від цілей укладення розрізняють такі групи цивільно-правових договорів:

- договори про передачу майна у власність

- договори про передачу майна у тимчасове користування

- договори про виконання робіт

- договори про передачу результатів творчої діяльності

- договори про надання послуг

- договори про спільну діяльність.

6. Залежно від суб'єкта, що набуває права за договором – на користь кредитора і договори на користь третьої особи (договір страхування життя).

7. За формою - усні (придбання товару в магазині) і письмові.

 

Перевезення наливом

1.1.1 Ці Правила поширюються на перевезення вантажів наливом залізницями України і є обов'язковими для працівників залізничного транспорту, відправників і одержувачів, підприємств, організацій, громадян, а також для транспортно-експедиційних підприємств, які обслуговують відправників і одержувачів. Правила погоджені Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерством екології та природних ресурсів України, Державним комітетом з питань технічного регулювання та споживчої політики, Державним комітетом України з нагляду за охороною праці.

1.1.2 Терміни, що використовуються в цих Правилах, мають таке значення: аварійна картка - документ установленої форми, що регламентує первинні оперативні дії працівників залізничного транспорту та спеціальних формувань, причетних до ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх магістральним залізничним транспортом; аварійна ситуація - умови, які відмінні від умов нормального перевезення вантажів, пов'язані із загоранням, витіканням, розсипанням небезпечного вантажу, пошкодженням тари або рухомого складу з небезпечним вантажем і які можуть призвести чи призвели до вибуху, пожежі, отруєння, опромінення, опіків, захворювання, обмороження, загибелі людей і тварин, небезпечних для природного середовища наслідків, а також випадки, коли в зоні аварії на залізниці виявилися вагони, контейнери або вантажні місця з небезпечними вантажами; вагон бункерного типу (далі - бункерний напіввагон) - вантажний вагон, призначений для перевезення наливних вантажів, кузов якого складається з декількох вертикальних бункерів; вагон спеціальний (спеціалізований) - вагон, що має спеціальну конструкцію, пристрої та устаткування і призначений для перевезення однієї або кількох груп вантажів, які близькі за своїми властивостями; вагон-цистерна (далі - цистерна) - вагон, призначений для перевезення рідин, скраплених газів, порошкоподібних сипких вантажів, у якого кузовом вагона є спеціальний резервуар (котел) циліндричної або іншої форми; вантаж наливний - вантаж у рідкому стані, який перевозиться наливом у цистернах, бункерних напіввагонах і контейнерах-цистернах; вантаж небезпечний - речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об'єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або за результатами випробувань у встановленому порядку залежно від ступеня їх впливу на довкілля або людину віднесено до одного з класів небезпечних речовин; випробувальний надлишковий тиск - максимальний надлишковий тиск усередині цистерни при її випробуванні; запірно-пломбувальний пристрій (ЗПП) - пломба в єдиній конструкції з пристроєм для пломбування; контейнер-цистерна (танк-контейнер) - спеціалізований контейнер з герметичною ємкістю для рідин, газів, порошкоподібних або сипких вантажів, що не злежуються, конструкція якого складається з двох основних частин: каркаса, обладнаного верхніми і нижніми кутовими фітингами, і цистерни або цистерн, які закріплені в каркасі, а також арматури; цистерна (частина контейнера-цистерни) - ємкість з арматурою (люки, запобіжні пристрої, труби, затвори, кришки і т.ін.), призначена для перевезення вантажу; легкозаймисті рідини - рідини, які здатні займатися від короткочасної (до 30 сек) дії джерела запалювання з низькою енергією (полум'я сірника, іскра, тліюча сигарета і т.ін.); максимальний допустимий робочий надлишковий тиск - надлишковий тиск, який не повинен бути перевищений при експлуатації цистерни або контейнера-цистерни; незаповнений об'єм - частина повної місткості цистерни, не заповнена рідиною, що перевозиться, виражена у відсотках від місткості; номер ООН - порядковий номер, наданий небезпечному вантажу або групі подібних за властивостями небезпечних вантажів на основі Рекомендацій Комітету експертів Організації Об'єднаних Націй з перевезення небезпечних вантажів (документ ST/SG/AC.10/1/ Rev./10).

1.1.3 Вантажі, що перевозяться наливом, поділяються на безпечні, які транспортуються з дотриманням загальних умов, і небезпечні (ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка"), для яких, крім загальних, повинні виконуватися також спеціальні умови, що передбачаються цими Правилами.

1.1.4 До перевезення залізницями наливом приймаються вантажі, зазначені в Алфавітному покажчику (додаток 1). Якщо перевезення окремих вантажів не може бути здійснено з дотриманням цих Правил, вони можуть перевозитися з дозволу Державної адміністрації залізничного транспорту (Укрзалізниці), яка визначає умови перевезення на підставі клопотання міністерства, до якого належить підприємство-відправник, або на підставі клопотання самого підприємства-відправника, що не має відомчої підпорядкованості, з наданням характеристики вантажу, державного стандарту, або технічних умов на продукцію та аварійної картки на небезпечний вантаж за відповідною формою (додаток 1 до пункту 4.3 Правил безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом, які затверджені наказом Міністерства транспорту України від 16.10.2000 № 567, зареєстровані в Міністерстві юстиції 23.11.2000 за № 857/5078), підписаних керівником підприємства та завірених печаткою. Отруйні речовини перевозяться при наявності дозволу Міністерства екології та природних ресурсів України (далі - Мінекоресурсів) в установленому порядку згідно з чинним законодавством. У разі відсутності в Алфавітному покажчику найменування небезпечних наливних вантажів, але подібних за своїми хімічними властивостями або характером небезпеки вантажам, зазначеним у ньому, такі вантажі перевозяться на умовах, визначених відправником. У графі накладної "Назва вантажу" відправник повинен зазначити його назву згідно зі стандартом або технічними умовами, а також зробити відмітку "Вантаж перевозиться на умовах …(зазначити назву вантажу, до якого прирівнюється даний вантаж відповідно до Алфавітного покажчика). У разі відсутності аварійної картки на вантаж вона розробляється відправником за відповідною формою та додається до перевізних документів, про що в них проставляється відмітка. У разі відсутності аварійної картки на вантаж вона розробляється відправником за відповідною формою та додається до перевізних документів, про що в них проставляється відмітка,,Аварійна картка додається

1.1.5 Рідкі вантажі наливом в цистернах, контейнерах-цистернах і бункерних напіввагонах до перевезення в прямому змішаному сполученні не приймаються.

1.1.6 Перевезення небезпечних вантажів у країни, залізниці яких є учасницями "Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС)", здійснюється відповідно до "Правил перевозок опасных грузов (Приложение 2 к СМГС)", до країн-учасниць Співдружності і країн Балтії - "Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам (Москва, Транспорт, 1996г)", в інших випадках - міжнародних угод.

1.1.7 Згідно з Законами України "Про страхування" та "Про перевезення небезпечних вантажів" відправник, одержувач та перевізник зобов'язані здійснювати в установленому порядку страхування відповідальності на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів відповідно до Порядку і правил проведення такого страхування, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 №733.

 

Перелік актів, які регламентують діяльність залізничного транспорту.

При перевезеннях у залежності від обставин, що можуть бути
підставою для матеріальної відповідальності залізниці,
відправника, одержувача, пасажира, складаються комерційні акти
та акти загальної форми затверджених наказом
Мінтрансу від 25.02.99 N 113 та зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 15.03.99 за N 165/3458).

Крім того, у необхідних випадках можуть складатися акти про
технічний стан вагона або контейнера, акти розкриття
вагона або контейнера для митного, прикордонного та інших видів
контролю, акти про пошкодження вагона або контейнера
та інші акти у випадках, передбачених правилами
перевезення, що застосовуються до даного виду вантажу.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 398; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.173.188 (0.028 с.)