Договір перевезення пасажира. Права пасажира 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Договір перевезення пасажира. Права пасажира. За до­го­во­ром пе­ре­ве­зен­ня па­са­жи­ра одна сто­ро­на (пе­ревізник) зобов'язується пе­ре­вез­ти другу сто­ро­ну (па­са­жи­ра) до пунк­ту при­зна­чен­ня, а в разі зда­ван­ня ба­га­жу - також до­ста­ви­ти багаж до пунк­ту при­зна­чен­ня та ви­да­ти його особі, яка має право на одер­жан­ня ба­га­жу, а па­са­жир зобов'язується спла­ти­ти встанов­лену плату за проїзд, у разі зда­ван­ня ба­га­жу - також за його про­ве­зен­ня (ст. 910 ЦК України).

Договір пе­ре­ве­зен­ня па­са­жирів та ба­га­жу є: оплат­ним, якщо інше не пе­ред­ба­че­но за­ко­но­дав­ством або до­го­во­ром; двосто­роннім, адже кожна зі сторін має і права, і обов'язки; кон­сен­су­аль­ним щодо пе­ре­ве­зен­ня па­са­жирів (є укла­де­ним із мо­мен­ту досяг­нення сто­ро­на­ми згоди за всіма суттєвими умо­ва­ми) і ре­аль­ним щодо пе­ре­ве­зен­ня ба­га­жу (є укла­де­ним із мо­мен­ту пе­ре­дан­ня ба­гажу для пе­ре­ве­зен­ня).

Права пасажира:

1. Одержати місце у транспортному засобі згідно з придбаним квиткам.

2. Провозити з собою одну дитину безоплатно віком до шести років без права заняття нею окремого місця.

3. Купувати для дітей віком від 6 до 14 років дитячі квитки за пільговою ціною.

4. Перевозити з собою безоплатну ручну поклажу у межах норм встановлених транспортними статутами.

5. Зробити не більше однієї зупинки в дорозі з подовженням строку чинності проїзних документів квитка не більше ніж на 10 діб, а у разі хвороби - на весь час хвороби.

6. Відмовитись від поїздки,повернути квиток і одержати назад повну або часткову вартість квитка,залежно від строку повернення.

7. Отримати повну та своєчасну інформацію про час та місце відправлення транспортного засобу за вказаним у транспортному документі квитку маршрутом.

 

6. Договір перевезення пасажирів. Обов’зки пасажирів.

Основний обов'язок пасажира - сплата провізних платежів. Придбання квитка і означає виконання даного обов'язку, якщо пасажирові не надано право безкоштовного проїзду. Пасажир зобов'язаний зберігати квиток до закінчення поїздки і пред'явити його в шляху проходження на першу вимогу посадових осіб, уповноважених на перевірку проїзних документів. Пасажир, виявлений у потязі без квитка або з квитком, що не дає право на проїзд у даному поїзді, зобов'язаний сплатити штраф у встановленому розмірі і, крім того, вартість проїзду до найближчої станції. Потім він або купує квиток для подальшого прямування, або видаляється з поїзда. Пасажир також зобов'язаний дотримуватися порядку, що діє на транспорті, правила користування транспортним засобом і пасажирськими приміщеннями і дбайливо ставитися до майна морського транспорту (п. 11.2 Правил перевезення пасажирів залізно - дорожнім транспортом). Пасажир, якщо його поведінка на транспортному засобі загрожує безпеці інших пасажирів (туристів), власника транспортного засобу, майна транспортного засобу, може бути висаджений на найближчій станції без виплати йому різниці у вартості квитка від місця висадки до кінцевого порту, зазначеного у квитку.На кожному з видів транспорту транспортними статутами (кодексами) можуть встановлюватися й інші обов'язки пасажира залежно від специфіки транспорту. Так, наприклад, при перевезенні на автомобільному транспорті пасажир зобов'язаний:- Керуватися чинним законодавством і не порушувати громадський порядок;- Набувати квиток на проїзд і перевезення багажу відповідно до вартості поїздки, займати позначене у квитку місце, зберігати квиток до кінця поїздки і пред'являти його на вимогу осіб, які мають право контролю;- Прибувати до місця посадки в автобус не пізніше ніж за 15 хвилин до його відправлення;- Проводити посадку (висадку) після зупинки транспортного засобу лише з посадкового майданчика, а в разі відсутності такого майданчика - з тротуару чи узбіччя. Якщо це неможливо, то з боку проїжджої частини за умови, що це буде безпечно і не створить перешкод іншим учасникам руху;- У разі дорожньо -транспортної пригоди по можливості надати допомогу потерпілим і сповістити відповідні органи про те, що трапилося;- Сприяти перевіряючим роботу водіїв на лінії і повідомляти на їх прохання необхідні відомості про яку здійснюють поїздці;- Повідомити водія про виявлені забуті речі, документи та цінності (п. 26 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту).

 

7. Договір перевезення пасажирів. Обов’зки перевізника.

За договором перевезення пасажира залізничним транспортом одна сторона (перевізник) зобов'язується перевезти іншу сторону (пасажира) до пункту призначення, а у випадку здавання багажу - також доставити його до пункту призначення та видати особі, яка має право на отримання багажу. Причому пасажир зобов'язаний сплатити встановлену плату за проїзд, а у випадку здавання багажу - і за його перевезення. Договір перевезення пасажира та багажу посвідчується відповідно квитком і багажною квитанцією. (ч. 1 ст. 910 ЦК України).

Не слід розрізняти окремо договір перевезення пасажира і договір перевезення багажу. Це один договір, адже перевезення багажу фактично є умовою договору перевезення пасажира - перевізник, беручи на себе зобов´язання щодо переміщення фізичної особи (пасажира), одночасно зобов´язується відповідно до правил перевезення доставити за її вимогою і надані нею речі (ручну поклажу і багаж). За загальним правилом, такий договір платний, хоча є певна група громадян, котрим законодавство надає право на безоплатний проїзд (періодично чи постійно) (наприклад, дитина у віці до семи років їде з пасажиром безоплатно, якщо не займає окремого місця) або право на пільговий проїзд. За способом укладання договір перевезення пасажира залізничним транспортом належить до договорів приєднання, тобто його умови визначені в стандартних формах; їх розробляють відповідні органи виконавчої влади на підставі правових актів і вони можуть бути прийняті пасажиром лише через приєднання до вже наявної форми.

Пасажир зобов'язаний:

- сплатити залізниці встановлену плату за поїздку або перевезення багажу (вантажобагажу);

- здійснювати поїздку лише за наявності проїзного документа;

- дотримуватися на території залізниці та під час поїздки громадського порядку, правил перевезення, протипожежних та санітарно-епідеміологічних правил тощо.

 

8. Договір перевезення пасажирів. Права перевізника.

Перевізник має право:

  • вимагати від пасажира дотримання Правил поведінки громадян на залізничному транспорті, цих Правил, Порядку обслуговування громадян на залізничному транспорті, Правил протипожежної безпеки на залізничному транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 1 липня 1997 року № 240;
  • відмовити пасажиру в придбанні проїзних документів у випадках, передбачених п.2.2.14;
  • вимагати розпакування багажу у разі виникнення сумніву щодо правильності оголошеної цінності;
  • розпорядитись багажем пасажира, якщо він не був затребуваний у встановлений пунктом 4.6.8 термін цих Правил;
  • відмовити в прийманні вантажобагажу, якщо відправник відмовився оголосити його цінність;
  • відмовити у посадці в поїзд при пред`явленні пасажиром недійсних проїзних документів;
  • відмовити у поверненні платежів за недійсні проїзні документи та при наявності на них позначок про порушення правил перевезень;
  • видалити пасажира з поїзда у разі виявлення обставин, передбачених пунктом 2.20.

 

9. Договір перевезення багажу. Які речі приймаються до перевезення. Вимоги. Які не допускаються?

До перевезення багажем приймаються речі пасажира, упакованi в закритi валiзи, скрині, невеликі ящики, фанернi коробки, а також корзини, лантухи, вузли або паки, перев`язані залізною стрічкою або вірьовкою. Вага окремого місця не повинна бути більшою ніж 75 кг, а довжина більшою за три метри, за умови, що завантаження багажу в багажний вагон може проводитися без труднощів.

До перевезення, як багаж, приймаються також такі речi та предмети:

а) переноснi крiсла, складані стiльцi, коляски для хворих;

б) дитячi коляски;

в) переноснi музичнi iнструменти в ящиках, футлярах або в iншiй упаковцi;

г) театральнi реквiзити, що вiльно вмiщуються в багажному вагонi;

ґ) вимiрювальнi прилади довжиною не бiльше нiж 3 м, упакований ручний iнструмент;

д) велосипеди звичайнi, мотовелосипеди, моторолери i мотоцикли без коляски з порожнiми резервуарами для пального та мастильних матеріалів;

е) лижi та iнше спортивне приладдя довжиною не бiльш нiж 3 м;

є) приймачi, телевiзори, радiоли, магнiтофони, комп'ютери;

ж) автомобiльнi шини без упакування.

До перевезення багажем не допускаються речі:

а) вогненебезпечні, наркотичні речовини;

б) предмети, які можуть розповсюджувати інфекцію та поширюють сморід;

в) тварин, за винятком дрібних домашніх тварин (собак, котів, птахів та ін.) в клітках або в іншій відповідній тарі, якщо це не заборонено ветеринарними правилами.

г) продуктів, що швидко псуються, якщо їх перевантажують на шляху прямування.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 531; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.116.201 (0.014 с.)