БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

Навчально-методичний посібник

до практичних та самостійних робіт

студентів ВНЗ України

 

 

Чернігів 2012

УДК504.75+331.45(075.8)

ББКЦ69+У9(4УКР)я73

Б40

 

Укладачі: проф. Торубара О.М., доц. Ковбаса Ю.М., доц. Ребенок В.М.,

викл. Леонов А.М., викл. Лопатка Ю.М.

 

Рекомендовано до друку Вченою радою

технологічного факультету ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка.

Протокол № 4 від 21 листопада 2012 р.

Рецензенти:

кандидат педагогічних наук, доцент

Люлька Василь Степанович,

Чернігівський національний педагогічний

університет імені Т.Г. Шевченка

доцент, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін та креслення;

 

кандидат педагогічних наук, доцент

Вдовенко Ігор Станіславович

Щорське вище професійне училище лісового господарства,

директор;

 

кандидат педагогічних наук, доцент

Мельников Сергій Володимирович

Чернігівський державний інститут економіки та управління,

доцент кафедри економіки сільського господарства та аграрного менеджменту.

Б40 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці: Навчально-методичний посібник до практичних та самостійних робіт студентів вищих навчальних закладів України / Укладачі:проф. Торубара О.М., доц. Ковбаса Ю.М., доц. Ребенок В.М., викл. Леонов А.М., викл. Лопатка Ю.М. – Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2012. – 157 с.

 

 

Навчально-методичний посібник розкриває теоретичні й методичні основи безпеки життєдіяльності та охорони праці.

В посібнику приведено ряд практичних робіт, які рекомендуються для закріплення знань та умінь при вивченні предмету «Безпека життєдіяльності та основиохорони праці».

Матеріал посібника буде корисним для студентів, що навчаються в вищих навчальних закладів ІІІ-ІVакредитації, а також для фахівців, що працюють в галузі знань «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці».

 

ЗМІСТ

 

ПЕРЕДМОВА....................................................................................................... 6

РОЗДІЛ І. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ......................... 8

 

Практична робота № 1 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» В СУЧАСНИХ УМОВАХ .............................................................................................................. 8

 

Практична робота № 2. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ .................................................................... 17

Практична робота № 3. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЛЮДИНИ................................................................................................................................ 28

Практична робота № 4. ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СТРЕСОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ................................................................................................................................ 32

Практична робота № 5. ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 44

Практична робота № 6. РОЛЬ БІОРИТМІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ....................................................................... 48

Практична робота № 7. МОДЕЛЮВАННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ПОДІЙ ТА ОЦІНКА РІВНЯ РИЗИКУ 56

 

Практична робота № 8. РАЦІОНАЛЬНЕ ТА ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ 62

Практична робота № 9. РОЗРАХУНОК ЧАСУ ЕВАКУАЦІЇ ПІД ЧАС ПОЖЕЖ ................................................................................................................................ 73

Практична робота № 10. МІКРОКЛІМАТ ЗАКРИТИХ РИМІЩЕНЬ..... 77

Практична робота № 11. НАДАННЯ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ 83

 

Практична робота № 12. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЙ ДЛЯ ЇХ УСУНЕННЯ..................................................................................................... 96

Практична робота № 13. РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ 116

Практична робота № 14. ВИВЧЕННЯ БУДОВИ, ПРИЗНАЧЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ВОГНЕГАСНИКІВ....................... 126

РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ......................................................................................................... 138

§ 2.1. ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ......................................................................................... 138

 

§ 2.2. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА............................................ 139

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТВОРЧОГО ПРОЕКТУ 141

 

§ 2.4. ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА РЕФЕРАТУ................................ 144

 

§ 2.5. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ДОПОВІДЕЙ ТА РЕФЕРАТІВ......... 145

 

§ 2.6. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З КУРСУ ,,БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ”............................................................................. 149

 

§ 2.7. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З КУРСУ ,,БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ”............................................................................. 150

 

§ 2.8. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ НАВЧАЛЬНИХ ТА МЕТОДИЧНИХ ПОСІБНИКІВ........................................................................................................ 153

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.......................................................... 156


 

ПЕРЕДМОВА

В сучасних умовах людина виступає в суспільстві як в ролі захисника від негараздів, так і в ролі істоти, що зумовлює виникнення небезпек внаслідок своєї виробничої та іншої діяльності. У зв'язку з цим матеріал у навчально-методичному посібнику викладено з погляду подвійної ролі людини та заходів, які б вирішили основну державну проблему в життєдіяльності людини.

Гармонійний розвиток природи і техніки можливий тільки в результаті науково обґрунтованого компромісу між об'єктами природи і соціальною, виробничою та іншою діяльністю людини. Відповідальність за такий компроміс бере на себе "Безпека життєдіяльності та основ охорони праці", яка є багатопрофільною галуззю знань про закони природозберігаючого формування техносфери планети та її збалансованого економічного й суспільного розвитку. Мабуть, найбільш правильно бачити безпеку життєдіяльності як науку про закономірності формування, розвитку і стійкого функціонування систем різного рангу та їх взаємовідносин для встановлення комфортних умов існування людини. Іншими словами, безпека життєдіяльності – міждисциплінарна галузь знань про устрій багаторівневих систем природного і штучного характеру.

Нормативна дисципліна "Безпека життєдіяльності та основи охорони праці" становить фундамент для розвитку інших дисциплін циклу, що розглядають "людський фактор" (інженерну екологію, охорону праці, цивільну оборону та інші), а також – спеціальні дисципліни, які розвивають її положення в рамках проектних, технологічних, конструкторських, організаційних та інших рішень щодо запобігання небезпечних умов життєдіяльності.

Проблема захисту людини від небезпек актуальна з часів появи людства на Землі . З моменту виникнення людської цивілізації кожна людина дбає про власну безпеку та безпеку своїх близьких так само, як і людству доводилося дбати про безпеку свого існування . Проте в цілому турбота людини про безпеку з'явилась тоді, коли вона почала усвідомлювати важливість певного обсягу знань та вмінь про небезпеки для здоров'я . Людська цивілізація досягає все більшої могутності, а проблема безпеки її існування стає все більш гострою. Гострота проблеми безпеки життєдіяльності людини в світі значно зросла на початку третього тисячоліття

У навчально-методичному посібнику розглянуто джерела забруднень - хімічні, біологічні, фізичні, фізико-хімічні, які шкідливо впливають на здоров'я людини у різних сферах її життєдіяльності - побутовій, виробничій, природній, соціальній. Та основним елементом ергономічної системи є людина, тому подано матеріал про енергоінформаційні, фізіологічні, психічні властивості, без знання яких неможливо свідомо забезпечити безпеку як власну, так і колективну в будь-якій сфері діяльності.

Перший розділ навчально-методичного посібника висвітлює теоретичні та практичні питання взаємозв’язку людини й природи в сучасних умовах, її взаємодії з світом техніки, який активно змінює природу та впливає на здоров'я і якість життя людини, рівень стресового напруження та фізичної підготовки. Досліджує проблеми ризиків, як негативних явищ та причини їх проявів, зокрема біоритмів, як внутрішніх факторів ризику в різних професіях, надання долікарської допомоги при різних видах травм, призначення й використання різних засобів пожежогасіння.

В другому розділі розкрито основні елементи оформлення практичних та самостійних робіт студентів написання творчої роботи. Подано орієнтовну тематику доповіді та рефератів, питань до заліку та екзамену.

Кожний практичне заняття починається питаннями діючої нормативної програми, що допоможе студенту зосередитися на її вимогах до знань та умінь для забезпечення особистої безпеки та оточуючих людей. Матеріал навчально-методичного посібника розрахований на студентів факультетів вищих навчальних закладів, фахівців у сфері безпеки життя, основ охорони праці і діяльності людини.

Зрозуміло, що кожна людина і безперечно, людина з вищою освітою повинна усвідомлювати важливість питань безпеки життєдіяльності та основ охорони праці. Підготовка студентів у рамках цієї навчальної дисципліни містить теоретичні питання, спрямовані передусім на формування світогляду, вироблення ідеології поведінки і забезпечує майбутніх спеціалістів важливим інструментом не лише щоденного безпечного контактування з навколишнім світом, а й готує до майстерного (безпечного) виконання технологічних процесів самого різного рівня складності.

 


 

РОЗДІЛ І. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.186.43 (0.011 с.)