ТОП 10:

Инфопедия — категория Транспорт: 37 Страница

Материала по категории - Транспорт на сайте Инфопедия всего: 43790 страниц.

Транспорт - 37 Страница

Польові житлові споруди похідні Способи установки мінних полів Какие типы вен вы знаете (2) Застосування на Львівській залізниці окремих пунктів та Порядок спеціального нагляду і догляду за земляним полотном, штучними спорудами (п. 3.11 ПТЕ) Періодичність перевірки головних колій колієвимірювальними вагонами (п. 3.12 ПТЕ) Перелік перегонів довжиною понад 15 км Порядок надання регламентованого часу для виконання робіт з поточного утримання колії, контактної мережі і пристроїв СЦБ (п. 8.3 ПТЕ) Порядок надання технологічних вікон для технічного обслуговування і ремонту пристроїв механізації і автоматизації сортувальних гірок, колій та інших споруд і пристроїв на гірках (п. 8.4 ПТЕ) Перелiк станцiй, на яких дозволяється обслуговувати два стрілочні пости одному черговому стрілочного поста, а окремі стрілки і пости - безпосередньо черговому по станції (п. 15.5 ПТЕ) Швидкість прослідування світлофора з одним жовтим (немигаючим) вогнем, розташованого на відстані менше потрібного гальмівного шляху від наступного або від основного сигналу (п. 16.30 ПТЕ) Перелік станцій з переїздами, розташованими в стрілочних горловинах станцій або на ділянках віддалення (п.4.10. ІРП) Порядок включення, приймання та експлуатації тимчасових пристроїв для двостороннього руху на двоколійних (багатоколійних) перегонах, обладнаних автоблокуванням (п.5.5. ІРП) Порядок організації руху поїздів на ділянках, обладнаних пристроями автоматичної локомотивної сигналізації, як самостійним засобом сигналізації та зв’язку при русі поїздів (п.5.11.7. ІРП) Порядок дій локомотивних бригад моторвагонних поїздів у разі з’єднання та прямування здвоєним составом (п.11.14.8. ІРП) Порядок руху поїздів на двоколійних та багатоколійних перегонах колією, що залишилась, у період закриття для ремонтних робіт однієї з колій (п.13.18. ІРП) Порядок користування поїзним і маневровим радіозв'язком Заходи щодо забезпечення шунтової чутливості Порядок виконання регламенту переговорів Відправлення і прямування дільницями локомотивів, електро- і дизель-поїздів з вимкненими пристроями АЛСБ, радіостанціями через їх несправність Порядок прямування локомотивів і МВРС з несправними швидкостемірами в разі неможливості контролю швидкості Заходи попередження виникнення неправдивої вільності (втрати шунтової чутливості) рейкових кіл Порядок дій при зупинці пасажирського поїзда засобами автоматичного контролю технічного стану рухомого складу СКНБ Система “Поштовх у колії”. Порядок дій причетних працівників першого заступника начальника залізниці В.В.Чернега Проведення огляду на стан сп'яніння в закладах охорони здоров'я і оформлення його результатів Экономическая сущность налогов, их роль в формировании доходов бюджетов всех уровней. Сроки уплаты акцизов и предоставления отчетности Расходы, учитываемые для целей налогообложения прибыли: классификация, характеристика. Налог на добычу полезных ископаемых: назначение и характеристика элементов налога, порядок уплаты. Объект налогообложения и налоговая база Страховые взносы на пенсионное, социальное и медицинское страхование. Выездные налоговые проверки, их назначение и порядок проведения. Понятия налога и сбора. Функции и принципы налоговой системы РФ. Виды налогов в РФ и специальный налоговый режим. Налог на прибыль организации. Объект налогообложения, налоговая база и ставка. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕНУЮ СТОИМОСТЬ НАЛОГ ЗА ДОБЫЧУ (ИЗЪЯТИЯ) ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Экономическая сущность таможенных платежей ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ Новіков В.С. Інновації в туризмі Роль підприємця в інноваційних процесах Підприємницька діяльність в туристській сфері Тенденції розвитку авіаційного транспорту Глобальні розподільні системи Допоміжний рахунок туризму (ЗСТ) (сателлитный счет) Чрезвычайные ситуации природного характера. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера, Природные чрезвычайные ситуации гидрологического характера: наводнения, цунами и их последствия. Мероприятия, проводимые по защите населения. Меры обеспечения безопасности. Различают активные меры, которые должны предотвратить аварии и пассивные меры, направленные на уменьшение последствий аварий. Пожар в жилом помещении Что делать? Рациональное питание и его значение для здоровья человека. Правила поведения населения при угрозе нападения противника Убежища делятся по месту расположения на встроенные убежища и отдельно стоящие убежища. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів. Загальна оцінка та характеристика небезпек. Хімічні та біологічні фактори небезпеки. Екстремальні ситуації криміногенного характеру та способи їх уникнення Організація життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях Участники дорожного движения и общие правила их поведения. Пешеход, безопасное поведение пешехода на улицах и дорогах. Природные чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения: ураганы, бури, смерчи; их последствия, меры, принимаемые по защите населения. Эвакуация населения из зон чрезвычайных ситуаций. Виды эвакуации. Денисова, Ю.Н., Нахова, Е.А. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ТЕМА 7. Удостоверение сделок с автомототранспортными средствами Порядок підготовки до іспитів на знання нормативних документів з безпеки руху залізничного транспорту ПО МДК 01.01 УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ Заполните таблицу для двигателя ЗИЛ 508.10 ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 11 Сравнивая механизмы, найдите отличия и заполните таблицу . Вставить пропущенные слова, закончить предложения Изучите и сравните схемы тормозных систем, заполните таблицы Заполните таблицу на основании замеров и расчетов Проверка датчика и указателя магнитоэлектрического термометра. Тема 5. Податки та податкова система України Сутність податків та їх функції Укладач: полковник Альохін К.В.підполковник Павелко О.В. За випуск: підполковник Павелко О.В. Організаційно – штабна структура сл. РАО в/части Заступник командира підрозділу по тех. частині, старші техніки, техніки підрозділів організують технічне забезпечення і керують його здійсненням за своїм фахом. Склад та класифікація артилерійського озброєння. Номера відділів починаються цифрою 5 - це означає, що Головне ракетно-артилерійське упрвління серед інших керувань Радянської Армії називається п'ятим (називалося). Схема розміщення елементів артилерійського складу боєприпасів (варіант 1). З дуже інтенсивним розвитком військової справи ускладнився догляд за артилерійським озброєнням і його ремонт. Все устаткування майстерні (верстати, стенди і т.д.) відгороджується в небезпечних місцях. Устаткування офарблюється у світлі тони, а частини устаткування, небезпечні для працюючих у червоний колір. Зарядна електростанція ЭСБ-4-ВЗ-М1 Переміщення ремонтних засобів здійснюється з таким розрахунком, щоб максимально використовувалися їх виробничі можливості і щоб вони не відставали від своїх частин і з'єднань. Табель є основним документом, по якому проводиться забезпечення військової частини призначеним їй артилерійським озброєнням, військовою технікою і майном. Розрахунок затверджується командуючим військами округу. Зупинимося на порядку складання розрахунків потреби в боєприпасах на бойове підготування. У розрахунку вказуються дані в цілому на дивізію (полк) і по кожній частині (підрозділу). Інші повідомлення складаються в зв'язку з різкими змінами обстановки або до зазначеного старшим начальником часу. Кафедра «Финансов и кредита» Основные дидактические единицы по ГОС ВПО Раздел I. Теоретические основы налогообложения и организация налоговой системы Российской Федерации. Тема 12. Налог на имущество организаций Тема 4. Налоговая система и налоговая политика Тема 10. Государственная пошлина БЕЗОПАСНОСТЬ ПАССАЖИРОВ, ПЕРСОНАЛА, РУЧНОЙ КЛАДИ И БАГАЖА Организация досмотра пассажиров и ручной клади Процедуры досмотра пассажиров Контроль за пассажирами, прошедшими досмотр Организация досмотра багажа, перевозимого в грузовом отсеке Меры обеспечения безопасности авиагруза и почты ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ВІДДІЛУ Обов’язки та права практикантів Переддипломної практики на посадах фахівців управління (відділу) Переддипломної практики на посадах фахівців управління (відділу) ресурсного забезпечення ГУ (У) ДСНС України в області Отравление сатанинским (ложным белым) грибом Отравление борщевиком Стевена Первая помощь пострадавшему от яда перепончатокрылых Открытые повреждения черепа и головного мозга Остановка других кровотечений Искусственное дыхание (искусственная вентиляция легких) Признаки восстановления сердечной деятельности Водяной перец (горец перечный) Родиона розовая (золотой корень) Острая сердечная недостаточность Способы иммобилизации и переноски пострадавшего при травмах различной локализации. Дифференциальная диагностика тахикардии с уширенными комплексами QRS. Неотложные мероприятия при анафилактическом шоке. Для профилактики нарушений сердечного ритма вводят Обследование больного с хр сердечной недостаточностью. Методика проведения электрокардиографии. Методы диагностики HP (Helicobacter pylori)- инфекции. Виконати у Частині 1, 2 та 3 Приблизний зміст 1.2 частини Вантажні операції. Основи перевезення вантажів та проведення вантажних операцій на судні Необхідні документи для проходження плавальної практики ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК Перевозки пассажиров и багажа ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ДОГОВОРНО-ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК Регистрация пассажиров и их багажа в аэропорту вылета, СХЕМА ОБСЛУЖИВАНИЯ КОНЕЧНЫХ, ТРАНЗИТНЫХ И ТРАНСФЕРНЫХ ПАССАЖИРОВ ПЕРЕВОЗКА НЕСОПРОВОЖДАЕМЫХ ДЕТЕЙ ПЕРЕВОЗКА ВОЛЬНЫХ ПАССАЖИРОВ ПЕРЕВОЗКА ОСОБО ВАЖНЫХ ПАССАЖИРОВ (ВИП) ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСФЕРНЫХ И ТРАНЗИТНЫХ ПАССАЖИРОВ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАССАЖИРОВ ПРИ НЕРЕГУЛЯРНОСТИ ПОЛЕТОВ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАССАЖИРОВ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ПЕРЕВОЗКИ Глава V. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА Предметы, ограниченно принимаемые к перевозке Акт о неисправности при перевозке багажа (ПИР) Процедуры, применяемые при недостаче или повреждении багажа ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БАГАЖА Жалобы и претензии пассажиров ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕШЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ ПО ЛИНИЯМ АВИАПРЕДПРИЯТИЙ - УЧАСТНИКОВ БЕРЛИНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ Порядок заявления и решения рекламаций АПБС Задачи представительства Аэрофлота в области претензионной работы Пассажирский билет и багажная квитанция Коды причин нерегулярности рейсов Сотрудничество в рамках ИКАО Деятельность ИАТА в сфере организации и обслуживания перевозок Сотрудничество авиакомпаний стран—членов СЭВ Некоторые нововведения и перспективы совершенствования организации перевозок и обслуживания пассажиров Декларация об ответственности ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов МЕСТО И СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ МАРКИРОВКИ МАРКИРОВКА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ ТРАНСПОРТНУЮ ТАРУ Здесь поднимать тележкой запрещается ДЛЯ НЕФТЕТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ Кочеткова Н.С., Ревина Е.В., Фёдорова Т.А., Le transport par voie terrestre A. ce b. cet c. cette d. ces Les produits chimiques dans notre vie quotidienne A. Faudrait b. diffuserais c. voudrions d. pourrais Простые дроби в английском языке Поняття, предмет криміналістики та закономірності об’єктивної дійсності, що вивчаються нею. Криміналістична версія: поняття, види, правила висування та перевірки. Організаційно-тактичні основи виїмки. Організаційно-тактичні основи залучення спеціалістів до участі у проведенні слідчих дій. Розслідування заподіяння тілесних ушкоджень. Розслідування грабежів і розбійних нападів. Розслідування хабарництва (корупції). Мета вивчення курсу і міждисциплінарні зв’язки Методи економічного прогнозування. Класифікація прогнозів та методів прогнозування.Практичне значення економічного прогнозування. Тема 1.2 Історія розвитку і стан прогнозування. Елементи системного аналізу при розв’язанні проблеми економічного прогнозування. Цілей. Сітьові методи. Метод Перт. Матричний метод. Прогнозування великомасштабних об'єктів. Порівняльні оцінки викладених методів прогнозування. Між показниками. Вибір показників для прогнозування. Тема 3.2. Деякі методи та сучасні моделі розвитку економіки України. Інвестицій. Прогнозування хазяйського ризику. Зв'язок Приклади розв'язування задач прогнозу і задачі для самостійного розв'язування Визначимо число років досягнення норми споживання при прирості споживання , що склався Тема:Прогнозування на рівні фірми. Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования Типовые следственные ситуации и версии Поняття, підстави і значення кримінально-правової кваліфікації. Кримінально-правова характеристика шпигунства (стаття 114) Кримінально-правова характеристика торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини.(149) Поняття і види злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини). Кримінально-правова характеристика порушення недоторканості житла.ст.162 Перевищення влади або службових повноважень. Суміжні злочини. (365). Незаконне переправлення осіб через державний кордон України.ст.332 Злісна непокора вимогам адміністрації установи виконання покарань.(391) Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі.ст.368 Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. Суміжні злочини.(358) Екоцид (стаття 441). Геноцид (стаття 442). Место проекта в фандрайзинге. Разработка проекта с точки зрения потребностей целевой группы. Написание заявки на финансирование. В показателях результативности учитывается только труд добровольцев, привлеченных к реализации проекта, с которыми был заключен Договор добровольца. Перечень документов, входящих в состав заявки Рекомендації по змісту описової частини протоколу Сердечная недостаточность (СН) по А.Gyton – это недостаточность насосной функции сердца, т.е. неспособность сердца перекачать кровь из венозного русла в артериальное. Острая сердечная недостаточность (ОСН) Предмет та система криміналістики Види та методи судово-оперативної фотозйомки Пізнавальна сутність огляду місця події Фіксація результатів огляду місця події Встановлення психологічного контакту під час допиту Тактика очної ставки. Поняття перехресного допиту Фіксація результатів обшуку та виїмки Розкриття злочинів як процес пізнання минулого Криміналістична характеристика привласнення, розтрати або зловживання службовим становищем Криміналістична характеристика і особливості розслідування злочинів, вчинених шляхом кредитно-фінансових операцій Криміналістична характеристика та особливості розслідування ухилення від повернення виручки в іноземній валюті Особливості розслідування зловживання владою або службовим становищем Криміналістична характеристика вимагань Початковий етап розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху Початковий етап розслідування екологічних злочинів Понятие и предмет криминалистики. Методы криминалистики, ее система. Следы ТС: понятие, классификация. Способы обнаружения, фиксации и изъятия. Исследование частично измененных документов Идентификация огнестрельного оружия по следам на стрелянных гильзах и пулях. Судебно-оперативная фотография. Ее методы. Понятие и классификация следственных ситуаций. Значение ситуационных факторов в расследовании. Понятие и роль логических следствий при построении и проверке версий. Этапы осмотра места происшествия. Тактические основы осмотра помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия. Тактические основы обыска на местности. Тактические условия и приемы производства следственного эксперимента. Особенности осмотра места происшествия по делам об убийствах. Способы установления личности потерпевшего Особ-ти выявл-я и допроса свид-лей по делам об уб-вах. Особенности тактики первоначальных следственных действия Особенности последующих этапов расслед-я краж личного имущества. Особенности осмотра места происшествия при расследовании дорожно-транспортных происшествий. Сущность и задачи транспортной логистики Технико-эксплуатационные показатели работы автомобильного транспорта Место транспортного обеспечения и транспортной логистики в коммерческой деятельности предприятия Контейнерная транспортная система. Виды контейнеров и особенности их использования Материально-техническая база железнодорожного транспорта Трубопроводный транспорт-недостатки. Общие принципы формирования транспортных тарифов Основы морского агентирования Классификация функций агента Формы расчетов по дисбурсментским расходам Строение и основные свойства материалов Основы строения и свойств материалов Значения истинной и средней плотности отдельных строительных материалов Пределы прочности некоторых материалов, МПа Минеральные вяжущие вещества. Быстротвердеющий портландцемент. Специальные воды тяжелых бетонов. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ, СИСТЕМ А И МЕТОДЫ КРИМИНАЛИСТИКИ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.94.109 (0.03 с.)