ТОП 10:

Инфопедия — категория Транспорт: 102 Страница

Материала по категории - Транспорт на сайте Инфопедия всего: 43790 страниц.

Транспорт - 102 Страница

Конфликты и их профилактика. Информационная безопасность – это VIII. Безопасность в зоне военных и социальных конфликтов Закон Архимеда и понятие «плавучесть тела» Організаційно-технічна частина Загальні відомості про очисний вибій Розрахунок комплексної норми виробітку і розцінки Розрахунок матеріальних витрат Визначення економічної ефективності заходів Энергетический и кинематический расчёт привода Определение потребляемой мощности привода Выбор материала и термообработки Проверка прочности зубьев на изгиб Определение усилий в ветвях и коэффициент запаса прочности цепи Материал и термообработка вала Расчёт шпоночного соединения выходного конца быстроходного вала Назначение объекта проектирования Распределение трудоёмкости ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР по видам работ И Расчёт асинхронности работы постов Подбор оборудования для объекта проектирования Б Инструкция по пожарной безопасности на проектируемом участке Задачи, стоящие перед автомобильным транспортом. Повышение производительности автомобилей. Снижение себестоимости перевозок, экономия топливно-энергетических ресурсов. Решение экологических проблем Причины изменения технического состояния автомобилей в процессе эксплуатации: изнашивание, пластическая деформация, усталостное разрушение, коррозия Классификация закономерностей, характеризующих изменение ТСА. Закономерности процессов восстановления Значения ресурсов / (расставлены по возрастанию), тыс. км. Описание предметной области информационной технологии АТП Основные автоматизированные рабочие места (АРМ) и их функциональное назначение Предлагаемый перечень прикладных программ Аналітична маркетингова оцінка ринку спирту Аналіз світового виробництва і торгівлі спиртом Аналіз ринку спирту в Україні: виробництво та торгівля Нормативно-правові умови здійснення даного проекту. КІЛЬКІСТЬ І ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ Оцінка ефективності експорту спирту до Молдови Основні положення досудового врегулювання господарського спору Основні види господарсько-претензійної документації Структура господарсько-претензійних документів Аналіз господарсько-претензійної документації англомовних країн ПН.01 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ Тема 2 Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки Тема 7 Управління силами та засобами об’єктів господарювання під час надзвичайних ситуацій Тема 1 Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек Функціональна структура захисту населення та АТО у НС МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ, ЇХ АНАЛІЗ І ОЦІНЮВАННЯ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ Як же встигнути підготуватися до екзамену? Краткая характеристика топ-менеджмента Эксплуатационные показатели работы судов Экономические показатели за IV год проекта Тема № 1. Основні поняття та визначення безпеки життєдіяльності. Витрати на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій Загальні відомості про управління БЖД. Навчання населення та дотримання здорових та безпечних умов існування людини. Тема № 2. Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва та в побуті Алергічні реакції, алергійні захворювання Вплив на людину джерел електромагнітного випромінювання Постійне електричне (електростатичне) поле як фактор впливу на людину. Ультразвук та інфразвук як виробничі фактори. Іонізуюче випромінювання та захист від нього. Вплив найпоширеніших хімічних речовин на стан здоров'я людини Сильнодіючі отруйні промислові речовини.(СДОР). Профілактика отруєнь СДОР. Політичне забезпечення глобальної безпеки Засоби індивідуального захисту населення. Перша медична допомога при раптовому припиненні серцевої діяльності і задусі Перша медична допомога при відмороженнях, сонячному і тепловому ударах, утопленні і укусах отрутними зміями і комахами Величина коэффициента уменьшения глубины распространения Тема 5. Природні небезпеки, характер і дія їх на людей, тварин, рослини Техногенні небезпеки та їх наслідки Природні небезпеки, характер і дія їх на людей, тварин, рослини Задачі до контрольної роботи Вказівки до рішення задачі 3 Транспорт в условиях логистики МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ТЕОРИТИЧЕСКОМУ КУРСУ «КОММЕРЧЕСКАЯ ЛОГИСТИКА» ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА В Ощущение препятствий на расстоянии Ориентировка в непроизводственных зданиях и помещениях — 2— Ориентировка и мобильность незрячих в зеленых зонах отдыха — Рельефно-графические пособия, их роль и значение в ориентировке и мобильности слепых Ориентировка в производственных зданиях и помещениях Ориентировка в непроизводственных зданиях и помещениях Ориентировка на территории учебно-производственного предприятия Ориентировка на близлежащих от УПП и ТПО улицах Изучение маршрутов к ближайшим от УПП, ТПО остановкам городского транспорта Пользование незрячими городским транспортом Особенности ориентировки и мобильности слепых в зимнее время года Ориентировка и мобильность незрячих в зеленых зонах отдыха ДО ВПЛИВУ СЕЙСМІЧНОЇ ХВИЛІ ЗЕМЛЕТРУСУ До дії сейсмічних хвиль землетрусу ОЦІНКА РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ Фази аварій та фактори радіаційного впливу на людину. Нормування радіаційної безпеки ОЦІНКА ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ АВАРІЇ НА ХІМІЧНО НЕБЕЗПЕЧНОМУ ОБЄКТІ З ВИЛИВОМ СИЛЬНОДІЮЧИХ ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН Оцінка хімічної обстановки при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах з викидом СДОР Як класифікуються об'єкти за рівнем хімічної небезпеки? Завдання на підготовку до практичної роботи Основні вогнегасні засоби і речовини Правила техніки безпеки при роботі з газовими і вуглекислотними вогнегасниками. Ручні порошкові вогнегасники ВП-1 “Момент”, “Турист”, “Супутник”. Первинна психологічна допомога Отруєння при укусах ядовитих комах Заходи безпеки при користуванні тренажерів ІІ етап: кількісний аналіз ризику Оцінка ризику на виробництві і в побуті Оцінка ризику у діяльності людини. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ ІЗ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ПІСЛЯ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ. Дегазація та дезінфекція, речовини та розчини Дезінфікуючі речовини і розчини ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕ3ОПАСНОСТИ ЖИ3НЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ Классификация ЧС по масштабу возможных последствий Общие понятия, классификация Опасности гидросферные или гидрологические Классификация лесных пожаров Профилактика распространения инфекций Чрезвычайные ситуации при авариях на гидротехнических сооружениях Химическое загрязнение атмосферы Российская система экологической безопасности Виды психического воздействия на человека и защита от них Агрессия, направленная на себя Оказание первой медицинской помощи при отравлении угарным газом Часть II. Безопасность в чрезвычайных ситуациях Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях Правовые организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности людей РФ Сейсмическая шкала интенсивности проявления землетрясения на поверхности Земли Характеристика производственник аварий, катастроф Степени опасности объектов использование СДЯВ Характеристика зоны химического заражения СДЯВ Аварии, катастрофы на радиационно-опасных объектах Характеристика радиационного заражения при аварии на АЭС Характеристика аварий, катастроф на водном транспорте Особенности аварий, катастроф на железнодорожном и воздушном транспорте Эпидемиологические катастрофы Анатомо-физиологическое воздействие на человека поражающих факторов в чрезвычайных ситуациях Анализ развития аварийных ситуаций на типовом производстве Постадийный анализ условий возникновения и развития аварий Экономическая оценка ущерба от чрезвычайной ситуации Определение показателя предотвращенного ущерба Средства коллективной защиты населения Эвакуация населения, ее особенности Способы и технические средства обеззараживания Проведение аварийно-спасательных и других работ Оказание первой медицинской помощи в ЧС Организация исследований по оценке устойчивости объектов Мероприятия по повышению устойчивости работы водного транспорта Налогоплательщики и плательщики сборов при выполнении соглашений. Уполномоченные представители налогоплательщиков и плательщиков сборов Исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых Налога на прибыль организаций при выполнении соглашений Особенности уплаты налога на добавленную стоимость Викладення матеріалу теми - 74 хв. Фізичні вражаючи фактори техногенних небезпек. Промислові аварії, катастрофи та їх наслідки. Небезпечні події на транспорті та аварії на транспортних комунікаціях. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ Классификация ЧС природного характера Классификация и причины ЧС техногенного характера Определение и классификация ЧС социального характера КАТАСТРОФАХ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ Правила поведения населения и действия учителя при ЧС природного характера Снежные заносы, метели, вьюги Правила поведения населения и действия учителя при ЧС техногенного характера ТОКСИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АХОВ Характерные черты толпы и паники, правила безопасного В чрезвычайных ситуациях криминального характера Правила поведения в случаях нападения на улице Предупреждение криминальных посягательств Задачи, структура и режимы функционирования РСЧС РЕЖИМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РСЧС В различных режимах ее функционирования Влияние опасных факторов среды обитания на здоровье населения Основные принципы охраны окружающей среды Природоохранная деятельность предприятий Правила безопасного поведения на воде Способы выживания человека в условиях Экстремальные ситуации в социуме, правила поведения Профилактика пищевых отравлений СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ, ИХ ПРИМЕНЕНИЕ. Средства тушения пожара и способы их применения Правила противопожарного режима, виды пожарной сигнализации, этапы и пути эвакуации из зоны пожара Нормативные акты в области пожарной безопасности. Система пожарной охраны в РФ Характеристика материалов и конструкций по возгораемости и степени взрыво- и пожароопасности ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА Зоны повышенной опасности на городском транспорте, правила безопасного поведения ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ РФ - Обязанности пешеходов Аварии и катастрофы на железнодорожном транспорте Зоны повышенной опасности на авиационном транспорте, правила безопасного поведения Характеристики спасательных средств Меры безопасности на речном и морском транспорте Задачи национальной и экономической Принципы международной безопасности Проблемы продовольственной безопасности Нормативно-правовое обеспечение информационной безопасности, признаки и значение Формы, методы и способы защиты Защита интеллектуальной собственности. Методы и средства защиты электронной информации И источники угроз энергоинформационной природы Формы кредитования физических лиц Виды страхования человека и имущества Основные положения защиты авторских прав Основные положения защиты прав потребителей Определение и причины возникновения экстремизма и терроризма Особенности международного терроризма Принципы и задачи борьбы с терроризмом Поведения в очаге химического поражения И правила поведения в очаге бактериологического поражения ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В Формирований в очаг поражения Организация защиты личного состава формирований. Устройство фильтрующего противогаза ГП-5 Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. Абсолютна та умовна збіжність рядів. По сигнализации на железнодорожном транспорте IX. Звуковые сигналы на железнодорожном транспорте XI. Правила применения семафоров Стоимость на 1 человека: 1900 рублей. Свежий воздух, природа и море полезных и активных развлечений. Стоимость на 1 человека: 7.000 рублей По ПМ.03. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ Раздел 1 Организация практики РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ Анализ занятия по познавательному развитию Работа с демонстрационным материалом Перспективы развития систем наблюдения Вторичные радиолокационные системы (ВРЛС) Глава 1. Организация радиотехнического обеспечения полетов Состав и размещение средств РТОП Глава 2. Общая характеристика радиотехнических средств обеспечения полетов Методы и режимы измерения дальности Определение разности расстояний Приводные радиостанции (ПРС) Радиомаячные посадочные системы Принцип работы радиомаяков РМСП Регламентированные, критические и чувствительные зоны РМСП Принцип функционирования радиомаяков РМСП СМВ Принцип функционирования ретранслятора ДМЕ Принцип действия каналов УД РНС Принцип функционирования ВРМ Характеристика спутниковых навигационных систем GPS и GLONASS Определение координат спутников и дальности до них Влияние взаимного положения спутников на точность их пеленгования. Первичные РЛС обзора воздушного пространства (ПРЛС) ЧАСТНЫЙ РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ Водитель – лицо, управляющее транспортным средством в ходе соревнования. Допускаются к участию несколько водителей на одном автомобиле. СТАРТ, ХОД СОРЕВНОВАНИЯ, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬ — ЗАО «СоюздорНИИ» ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство» Нормативные и расчетные нагрузки Пересечения и примыкания автомобильных дорог Пересечения и примыкания в одном уровне Пересечения и примыкания в разных уровнях (транспортные развязки) Пересечения автомобильных дорог с железными дорогами и другими Рабочий слой земляного полотна Земляное полотно в сложных условиях Укрепление земляного полотна и водоотводных сооружений и специальные геотехнические конструкции Дополнительные слои для укрепленных полос, обочин и разделительных полос Материалы для дорожных одежд Обустройство дорог и защитные дорожные сооружения Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру автомобильной дороги. Мотели, кемпинги, станции технического обслуживания Дорожно-климатическое районирование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.167.166 (0.036 с.)