ТЕМА: Вивчення умовних позначок у гідравлічних схемах.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА: Вивчення умовних позначок у гідравлічних схемах.2.1. Порядок виконання:

1. Ознайомитися й замалювати умовні позначки в гідросхемах (табл. 2.1).

2. Замалювати схему підключення гідромоторів, вивчити конструкцію гідророзподільників (рис. 2.4).

3. Назвати складові частини, елементи гідросхеми екскаватора на мал. 2.1.

Таблиця 2.1

Умовні позначки в гідро схемах

Найменування Умовні позначки
Пневматичний або гідравлічний привод (циліндр)
Нососи постійної подачі : з одним направленням потоку з двома направленнями потоку
Насос з регульованою подачею з двома напрямами потоку
Компресор
Продовження таблиці 2.1
Гідромотори: загальне позначення нерегульований з одним напрямом потоку регульований з двома напрямами потоку  
Поворотний гідромотор  
Пневмодвигун (загальне позначення)
Поворотний пневмодвигун
Насоси –мотори нерегульовані: за одним напрямом потоку з реверсивним напрямом потоку при різних направлення потоку
Насос-мотор регульований , працює при постійному напрямі потоку    
Продовження таблиці 2.1
Обємна гідропередача з регульованим насосом, змінною подачою рідини з двома напрямами потоку з двома напрямами відомого звена та змінною швидкістю
Циліндри односторонньої дії: без зазначення способу вертання штока з вертанням штоку пружиною плунжерний  
Камера мембранна односторонньої дії
Насоси: ручний шестеренний лопасний центробіжний струйний (загальне позначення)
Вентилятор центробіжний
Продовження таблиці 2.1
Розподілювачі з керуванням: від кулачка з пружинним поверненням
від рукоятки з фіксатором від двох електромагнітів від електромагніта з пружинним поверненням від тиску
Клапани: запобіжний з власним керуванням пропорційний редукційний, тиск на виході р2 залежить від зусилля пружини
Розділювачі потоку: гідравлічний пневматичний
Суматори потоку: гідравлічний пневматичний
Продовження таблиці 2.1
Регулятори потоку (дроселі): чуткий до зміни густини з регулятором тиску
Зворотні клапани: прості з логічною функцією «ИЛИ» з логічною функцією «И» быстрого выхлопа воздуха в атмосферу керований односторонній керований двосторонній
Гідробаки відкриті під атмосферним тиском: загальне позначення зі зливним трубопроводом вище рівня робочій рідини зі зливним трубопроводом нижче рівня робочій рідини з трубопроводом для зливу з баку  
Продовження таблиці 2.1
Гідробаки закриті: з тиском більше атмосферного з тиском нижче атмосферного
Акумулятори гідравлічні або пневматичні (ресивери): загальне позначення гідравлічний без зазначення принципу дії   вантажний гідравлічний
       

Згідно з варіантом (таблиця 2.2) надати розшифровку позначень на рис. 2.1., 2.2

Таблиця 2.2

Вар. Рис. Поз. Вар. Рис. Поз. Вар. Рис. Поз. Вар. Рис. Поз.
2.1 1,2 2.1 1,8 2.2 1,2 2.2 1,8
2.1 3,4 2.1 3,7 2.2 3,4 2.2 3,7
2.1 5,6 2.1 4,1 2.2 5,6 2.2 4,1
2.1 7,8 2.1 1,6 2.2 7,8 2.2 1,6
2.1 2,5 2.1 2,8 2.2 2,5 2.2 2,8

 

Рис.2.1. Гідравлічна схема екскаватора

Рис.2.2. Гідравлічна схема навантажувача

 

Рис.2.3. Принципові схеми роботи гідравлічного приводу: I – нейтральне положення, II - IV – робочі положення; 1 – гідробак, 2 – фільтр, 3, 4, 15, 18 – гідролінії, 5,7,8,12,13 – порожнини, 6 – гідроциліндр, 9 – рукоятка, 10 – корпус, 11 – золотник, 14 – гідро розподілювач, 16- гідро клапан, 17 – насос.

Рис.2.4. Схема гідросистеми трактора: 1,4,6,7,8,12 – гідролінії, 2 – насос, 3 – гідробак, 5 – фільтр, 9 – гідро розподілювач; 10 – золотник, 11 – запобіжний клапан

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3

ТЕМА: Домкрати.

3.1. Ціль заняття і порядок виконання.

1. Ознайомитися із призначенням і конструкцією гвинтового, рейкового й гідравлічного домкратів.

2. Відзначити у звіті призначення і основні параметри трьох основних типів домкратів.

3. Замалювати схеми домкратів (рис. 3.1а – 3.1в) і вказати назву основних елементів домкратів, позначених на схемах цифрами.

4. Підрахувати вантажопідйомність домкрата відповідно до заданого варіанта завдання (табл. 3.1).

5. Указати назву п'яти елементів домкратів, зазначених у завданні (табл. 3.2). Відповідь повинна бути представлена у вигляді п'яти назв відділених друг від друга комами.

1.2 Призначення, класифікація.

Домкрати – це пристрої з ручним приводом, призначені для підйому вантажів на невелику висоту. Застосовуються при монтажних і ремонтних роботах. Основна їхня відмінність полягає в тім, що людина, прикладаючи, порівняно невеликі зусилля (порядку 160Н) може піднімати значні вантажі. В основному застосовуються гвинтові, рейкові й гідравлічні домкрати.

3.2. Схеми домкратів.

3.2.1. Гвинтовий домкрат (рис. 3.1а) складається із чавунного або сталевого корпусу 2 із бронзовою гайкою 3, вантажного гвинта 1 із прямокутної або трапецеидальной різьбленням, вантажної голівки або коронки 5 і рукоятки 4 із тріскачкою.

При обертанні рукоятки із зусиллям Р вантажний гвинт переміщається уздовж осі із зусиллям, що відповідає вантажопідйомності домкрата.

, де

Q – вантажопідйомність, Н;

η -КПД гвинтової пари (гвинт - гайка);

r – середній радіус гвинта, м;

α- кут підйому гвинтової лінії, град;

ρ – кут тертя, град.

3.2.2. Рейковий домкрат (рис. 3.1б)складається з корпуса 9 , у якому переміщається рейка 8, що має нагорі вантажну поворотну голівку (коронку) 4, а внизу лапу (черевик) 6 для підйому низько розташованих вантажів. Рейка переміщається в корпусі за допомогою шестірні, що одержує обертання від рукоятки
1за допомогою однієї або двох зубчастих передач . Для втримання піднятого вантажу на валу приводної рукоятки встановлюють храповик із собачкою 7.

Вантажопідйомність рейкового домкрата підраховується по формулі:

, Н,

ДеQ – вантажопідйомність, Н;

Р – зусилля в приводній рукоятці, Н;

- довжина приводної рукоятки, м; U – передаточне число зубчастої передачі;

η =(0,8÷0,82) - КПД зубчастої передачі;

– діаметр початкової окружності шестірні, що перебуває в зачепленні із зубчастою рейкою.

3.2.3. Гідравлічний домкрат (рис. 3.1в) складається із циліндра 1, що є одночасно його корпусом, поршня домкрата 8, насоса 3, всмоктувального 7 і нагнітального 2 клапанів, зливального крана 9 і резервуара (бака) 6 для рідини. За допомогою рукоятки 5 плунжеру 4 насоса повідомляється зворотно-поступальний рух. При русі плунжера вправо рідина з бака через всмоктувальний клапан насоса надходить у циліндр, а при русі вліво рідина під тиском через нагнітальний клапан - у робочу камеру і впливаючи на поршень, піднімає його.

Вантажопідйомність гідравлічного домкрата підраховується по формулі:

, Н

ДеQ – вантажопідйомність, Н; D – діаметр поршня домкрата, м; 𝜂 – КПД механізму домкрата;

а)

 

б)

 

в)

Рис.3.1. Домкрати: а) гвинтовий; б) рейковий; в) гідравлічний

 

Таблиця 3.1

Варіанти до розрахунку

 

Таблиця 3.2

№ вар. Схема рис3.1 Позиції № вар. Схема рис3.1 Позиції № вар. Схема рис3.1 Позиції
А 1,2,3,4,5 А 1,2,3,4,5 А 1,2,3,4,5
Б 7,8,9,3,5 Б 7,8,9,3,5 Б 7,8,9,3,5
В 8,9,7,5,3 В 8,9,7,5,3 В 8,9,7,5,3
А 6,7,1,2,3 А 6,7,1,2,3 А 6,7,1,2,3
Б 1,2,3,4,5 Б 3,2,4,5,8 Б 1,2,3,4,5
В 7,8,9,3,5 В 1,2,3,4,5 В 7,8,9,3,5
А 8,9,7,5,3 А 1,2,3,4,5 А 8,9,7,5,3
Б 6,7,1,2,3 Б 7,8,9,3,5 Б 6,7,1,2,3
В 1,8,6,3,4 В 8,9,7,5,3 В 1,8,6,3,4
А 2,3,8,5,6 А 6,7,1,2,3 А 2,3,8,5,6

 

Рис.3.2. Домкраті гідравлічні

Рис3.3. Схема гідравлічного домкрату

Таблиця 3.3

Технічна характеристика гідравлічних домкратів

 

  Вантажопід’ємність, тс Хід штока, мм Робочий об’єм масла, см3 Основа Різьба наружна d3, мм h, мм Габарити, мм (ВхLхH) Маса, кг
МОДЕЛЬ             n, шт. d1, мм D, мм d2, мм Т, мм                
ДУ5П100 5,6 - - - М42х1,5 30;75 М16х1,5 42х106х191 1,9
ДУ10П100 11,3 М8 М60х2 М27х2 60х140х196 3,8
ДУ10П150 11,3 М8 М60х2 М27х2 60х140х246 4,8
ДУ15П250 14,1 М8 М72х2 30;180 М24х1,5 70х134х410 9,8
ДУ20П100 23,6 М10 М85х2 М36х1,5 85х149х222 8,5
ДУ20П150 23,6 М10 М85х2 М36х1,5 85х149х272 10,2
ДУ20П360 22,2 М10 М85х2 М36х1,5 85х149х552 19,4
ДУ35П50 35,8 М12 М105х2 М36х1,5 108х172х179 10,5
ДУ35П150 35,8 М12 М105х2 М36х1,5 108х172х279
ДУ50П50 М12 М130х2 130х210х169 14,4
ДУ50П150 М12 М130х2 190х210х269
ДУ100П100 109,8 М12 М180х2 240х280х238 39,2
ДУ100П150 109,8 М12 М180х2 240х264х280

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.01 с.)