Кінцівок при вродженому вивиху стегна.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кінцівок при вродженому вивиху стегна.Рис. 3.8.3. Вроджений вивих правого

тазостегнового суглоба (рентгенограма).

Спеціальна хірургія

Конструктивних втручань на здух-винній і стегновій кістках.

Клишоногість

Клишоногість посідає друге

Місце за своєю поширеністю серед

Вроджених вад нижніх кінцівок. Вона

Може бути не тільки вродженою, а і

набутою. У56 % випадків вона бу-ває двобічною і в44 % – однобічною

(Г.С.Юмашев і співав., 1990). Ця

Вада частіше спостерігається у чо-ловіків. Причиною клишоногості

Може бути деформація кісток ступні

(передплеснових, таранних), зміни в

Сухожилках, м’язах кінцівки і зв’яз-ковому апараті гомілковостопного

Суглоба. Ця форма носить назву пер-винної клишоногості. При вивихах і

Контрактурах у колінному та куль-шовому суглобах може виникати

Вторинна клишоногість.

Клініка. Основними клінічними

Ознаками клишоногості є: 1) приве-дення переднього відділу стопи(ад-дукція); 2) ступня повернута всере-дину і знаходиться в положенні супі-нації; 3) підошва зігнута, п’ятка

Стопи припіднята, ахілловий сухожи-лок вкорочений.

Якщо хворий починає ходити на

Ступні, яка знаходиться в положенні

Клишоногості, то він настає на її

Зовнішній край або навіть на тильну

(верхню) поверхню. На місцях опори

Ступні утворюється мозоль. М’язи

Гомілки атрофуються.

Лікування вродженої клишоногості починають з10-12-го дня після народ-ження з редресації(насильного випрямлення) ступні. Лікування може здійснюва-ти мати дитини під керівництвом лікаря. При легких формах клишоногості ко-рекцію ступні проводять фланелевими бинтами(рис. 3.8.5).

Після накладання м’якої пов’язки необхідно слідкувати за станом шкіри

Пальців. Якщо вони тривалий час залишаються синюшними або на них з’явила-ся виражена блідість, то пов’язку слід тут же зняти і накласти більш вільну. Крім

Рис. 3.8.5. Методика накладання кори-гуючої пов’язки при клишоногості:

А– початок бинтування; б– кінець бинтування.

А б

Рис. 3.8.4. Методи консервативного

лікування вродженого вивиху стегна:

А– абдукційні штанці; б– стремена

Павлика; в– шина Віленського;

.

б

а

в

Захворювання та ушкодження кінцівок

Бинтування, 3-4 рази на добу знімають бинт і по3-5 хв, проводять коригуючу

Гімнастику, здійснюють легкий масаж гомілки і ступні. При більш вираженій

Клишоногості використовують гіпсові пов’язки, які накладають від середньої

Третини стегна до склепіння ступні. Для покращання корекції ступні періодично

Між гіпсовою пов’язкою і ступнею вставляють прокладку із вати або полімерно-го матеріалу. Гіпсову пов’язку накладають на4-6-8 тижнів, після чого зніма-ють, нозі дають1-2 дні відпочити, знову роблять редресацію і накладають гіпс.

Все лікування розтягується приблизно на рік. При неефективності консерватив-ного лікування у віці2-2

/

Роки показана операція на сухожильно-зв’язковому

Апараті, а у дітей старше7 років на кістковому апараті ступні.

Кінська ступня

Кінська ступня(pes equinus)– незвичне фіксоване підошовне згинання

ступні. Виникає внаслідок паралічу розгиначів ступні(великогомілкового м’я-за) і пальців або при контрактурі згиначів(литкових м’язів

і згиначів пальців). У дітей кінська ступня може виникати

Після перенесеного поліомієліту, захворювань головного

Мозку, неправильного положення ступні в гіпсовій пов’язці,

При довготривалому ходінні на милицях і т. ін.

Клініка. При кінській ступні хворий ступає на голівки

Плеснових кісток. На цьому місці утворюється мозоль.

Ступня стає зігнутою й утворює спереду разом із гоміл-кою відкритий кут(рис. 3.8.6).

Лікування. При лікуванні застосовують консервативні

Методи(масаж, пасивні та активні рухи), ортопедичне

Взуття.

При застарілих формах кінської ступні використову-ють оперативне лікування, яке полягає у подовженні ахі-ллового сухожилля. При повному паралічі м’язів викону-ють артродез(створення нерухомості в суглобі).

Плоска ступня

Плоска ступня(pes planus)– одна із найбільш пошире-них деформацій ступні, яка виникає внаслідок зменшення

Або зниження склепіння ступні. Плоска ступня може бути вродженою і набутою.

Клініка. У хворих виникає слабість, втомлюваність, біль в ікроножних м’я-зах гомілки при ходьбі. При огляді– склепіння ступні сплющене, передній відділ

Її розширений. Взуття у цих пацієнтів зношується з внутрішньої сторони підош-ви і каблука.

Для діагностики плоскої ступні використовують плантографію(відбиток

На папері підошовної поверхні ступні), подометрію(визначення процентного

Відношення висоти стопи до її довжини), рентгенографію.

Рис. 3.8.6. Кінська

Ступня.

Спеціальна хірургія

Лікування. Основний метод лікування плоскої ступні– носіння ортопедич-ного взуття, ортопедичних устілок і супінаторів. При вираженій деформації

Ступні лікування здійснюють за допомогою гіпсової пов’язки в положенні супі-нації. При неефективності цього лікування рекомендують оперативне втру-чання– пересадку малогомілкового м’яза на медіальний край ступні, стягу-вання поперечного склепіння ступні шовковими нитками і т. ін.

Викривлення І пальця ступні

Викривлення І пальця ступні(Hallux valgus) – ненормальне положення вели-кого пальця, який знаходиться в положенні надмірного викривлення, утворюючи

Кут з віссю І плеснової кістки й основної фаланги. У деяких випадках викривлення

Пальця досягає значного ступеня і він лежить на

Сусідніх пальцях або під ними. Причиною утворен-няhallux valgus може служити тісне взуття і прогре-суюча клишоногість.

Клініка. Основною ознакою викривлення І

Пальця назовні є біль, який виникає внаслідок

Стиснення, особливо при носінні взуття. При ог-ляді– голівка І плеснової кістки виступає назовні

(рис. 3.8.7).

На бічній поверхні суглоба утворюється від

Тісного взуття мозоль, а на голівці виникає за-палення синовіальної сумки, яка може і нагної-тися. З плином часу відбувається різка дефор-мація суглоба.

Лікування. На початкових стадіях викривлен-ня великого пальця хворим пропонують носити

Ортопедичне взуття різної конструкції. В окремих

Випадках проводять відтягування великого пальця за допомогою гумової труб-ки або закладання між великим і другим пальцем клину з губчатої гуми. У тих

Випадках, коли спостерігається екзостоз і консервативне лікування не досягає

Мети, рекомендують оперативне лікування: видалення кісткових розростань,

Резекцію голівки І плеснової кістки і т. ін.

Врослий ніготь

Врослий ніготь(unguis incartanus) спостерігається головним чином на ве-ликих пальцях ніг і рідше на інших пальцях. Виникає внаслідок неправильного

Росту нігтя, який своїм краєм вростає в м’які тканини. Причиною врослого

Нігтя часто буває тісне взуття.

Клініка. У хворих виникає біль у ділянці врослого нігтя і обмеження рухів

При ходьбі. Навколо краю врослого нігтя спостерігається хронічне запалення

М’яких тканин пальця і розростання грануляцій.

Рис. 3.8.7. Вальгусне

Викривлення І пальця ступні.

Захворювання та ушкодження кінцівок

Лікування врослого нігтя– оперативне і складається з висічення частини нігтя

Разом із м’якими тканинами або видалення всього нігтя разом із матриксом.

ПОШКОДЖЕННЯ КІНЦІВОК

Забій і розтягнення плечового суглоба

Плечовий суглоб, внаслідок рухомості, особливого положення і різноманіт-них функцій, частіше від інших суглобів піддається травмі. Як правило, це

Забій, розтягнення і вивихи.

Забій плечового суглоба супроводжується болем, порушенням функції, а

Нерідко крововиливом у суглоб(гемартроз).

Розтягнення зв’язок і сумки плечового суглоба зустрічається рідко.

Лікування. Використовують різні фізіотерапевтичні засоби. Під впливом

Теплових процедур, масажу й активних рухів больові відчуття та обмеження

Функції кінцівки швидко ліквідуються.

Вивихи

Вивих плеча(luxation humeri) зустрічається часто і складає до60 % всіх

Вивихів. Це можна пояснити його анатомо-фізіологічними особливостями. Цей

Суглоб належить до кулеподібних, в яких є невідповідність між розмірами голів-ки плечової кістки і суглобової поверхні, та які рухаються у всі сторони. При

Цьому сумка плечового суглоба закріплена слабо. Площа поверхні голівки,Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.203.87 (0.013 с.)