Дана група хворих найбільш складна для лікування і догляду. Чим ви-щий рівень пошкодження, тим гірший прогноз. Слід відмітити, що переломиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дана група хворих найбільш складна для лікування і догляду. Чим ви-щий рівень пошкодження, тим гірший прогноз. Слід відмітити, що переломиШийних хребців із тетраплегією часто закінчуються смертю. При повних роз-ривах спинного мозку його функція не відновлюється. У хворих із параліча-ми швидко виникають пролежні на спині, в ділянці куприка, п’яток. Таких

Хворих кладуть на гумовий круг, під п’ятки підкладають марлеві подушеч-ки, періодично повертають на бік, проводять легкий масаж. Шкіру спини і

Куприка двічі на день протирають камфорним спиртом або оцтовою водою.

Крім того, для попередження пролежнів застосовують надувні матраци, при-строї, які дозволяють перевертати хворого зі спини на живіт. Ліжко і особис-та білизна хворого повинні бути чистими, сухими і не мати складок. При

Порушенні сечовипускання сечовий міхур не менше4 раз на добу випорож-няють за допомогою гумового катетера. Порожнину його промивають роз-чином нітрату срібла(ляпісу) 1:5000, лактату етакридину(риванолу; 1:1000)

Або антибіотиками. При наявності висхідної інфекції сечових шляхів накла-дають надлобкову цистостомію. Для очищення кишечника застосовують си-фонні, очисні клізми, проносні засоби(рослинні і мінеральні). Для профілак-тики пневмонії призначають дихальну гімнастику, відхаркуючі засоби, інга-ляції киснем. Для санації трахеобронхіального дихання накладають

Мікротрахеостому або тимчасову трахеостому.

Для попередження контрактур ступні їх фіксують під прямим кутом лон-гетними пов’язками, призначають лікувальну фізкультуру, масаж. З цією ж

Метою застосовують прозерин, який діє на нервово-м’язові синапси та нервові,

Клітини підвищує тонус м’язів.

При підозрі на стиснення спинного мозку рубцями, кістковою мозоллю

Виконують оперативне втручання. У післяопераційний період хворого поміща-ють у гіпсове ліжечко або корсет. Назначають лікувальну фізкультуру, ма-саж, фізіотерапевтичне, санаторно-курортне лікування в Саках, Микулинцях,

П’ятигорську.

Туберкульоз хребта

Туберкульоз хребта(туберкульозний спондиліт)– основна форма кістко-вого туберкульозу. Хворіють переважно діти у ранньому віці. Уражається в

Основному ІІ-ІV хребці грудного відділу, рідше хребці поперекового відділу.

Джерелом інфекції, як правило є легені, з яких мікобактерії туберкульозу роз-

Спеціальна хірургія

Повсюджуються гематогенним шляхом і осідають в кістковому мозку хребців.

Туберкульозні горбики в міру росту викликають руйнування кісткової ткани-ни і міжхребцевих хрящів, внаслідок чого утворюються кісткові секвестри,

Гнійні запливи та деформація хребта у вигляді горба.

Клінічні ознаки. У клінічному перебізі туберкульозного процесу хребта роз-різняють три фази. У передспондилітичній фазі (туберкульозний процес локалі-зується в тілі хребця) у хворих виникають болі в ураженій частині хребта. Вони

Носять оперізуючий характер, іррадіюють у кінцівки, діти реагують на біль кри-ком. Поряд із цим, виникають ознаки загальної інтоксикації: субфебрильна тем-пература, дитина погано їсть, худне, стає вередливою. При обстеженні хребта

Може визначатися виступаючий і болючий остистий відросток.

Спондилолітична фаза– руйнування тіла хребця і поширення процесу на

Міжхребцеві диски та м’які тканини, що їх оточують. Крім загальних проявів ту-беркульозного процесу, у хворих виникає біль при згинанні тулуба і обмеження

Його рухів. Дитина не може підняти, нахилившись, предмет з підлоги, а змушена

для цього присісти(рис. 3.7.8).

При подальшому розвитку

Захворювання настає кіфозна де-формація хребта, яка виникає при

Руйнуванні не менше двох

Хребців. При компресії тіла вище

І нижче розташовані хребці збли-жаються. При огляді хребта виз-начають його викривлення, випи-нання остистих відростків у виг-ляді горба, а також виникає

Симптом“віжок” Корнєва– на-пруження м’язів спини у вигляді

Тяжів, які йдуть від кутів лопа-ток до ураженого туберкульозом

Хребця при розгинанні тулуба, і

Біль при натисканні на виступа-ючий остистий відросток. При

Рентгенологічному дослідженні у

Цій фазі визначають деструкцію

Тіл хребців, їх сплющення, мо-жуть визначатись веретено-подібні або круглі тіні напливних

абсцесів(рис. 3.7.9).

Постспондилітична фаза ха-рактеризується затуханням за-пальних явищ. У цій фазі захворю-вання можуть з’являтися напливні

Рис. 3.7.8. Ранні ознаки ураження хребта:

Шийного відділу– хворий кривить шию,

Притримує голову руками. 2) грудного і

Поперекового відділів: а– ходить, відкидаючись

Назад(“горда хода”); б– стоїть, опираючись на

Стегна; в– піднімаючи предмет, присідає не

Згинаючи хребта.

Б

А

В

Захворювання та ушкодження хребта, спинного мозку і таза

Абсцеси, які спускаються вздовж

Хребта в заочеревинному просторі

У здухвинні ямки, під пахову зв’яз-ку і виходять на стегно. Прорив

Таких напливів через шкірні по-криви веде до утворення нориць,

Вторинного інфікування, сепсису.

Зрідка напливи прориваються в

Спинномозковий канал і стиска-ють мозок, інколи вони є першою

Ознакою туберкульозу.

Зміщення деструктивно

Змінених хребців може призвести

До стиснення спинного мозку, роз-витку паралічів кінцівок, пору-шення сечовипускання і дефекації.

При встановлення діагнозу

Туберкульозу хребта важливого

Значення надають позитивній реакції Манту, при дослідженні крові– лімфоци-тозу, збільшеній ШОЕ; при рентгенологічному дослідженні виявляють вогни-ще остеопорозу і деструкції тіла хребця.

Лікування. Хворих госпіталізують у спеціальні кістково-суглобові сана-торії. Лікування повинно бути комплексним і включати загальну терапію(дію

На вогнище інфекції і загальнозміцнювальні лікувальні заходи) та місцеве ліку-вання. Важливе значення має раціональне харчування з достатнім вмістом

Білків, вітамінів, мікроелементів. Дія на вогнище інфекції передбачає застосу-вання протитуберкульозних препаратів(стрептоміцину, рифампіцину, цикло-серину, ізоніазиду, салюзиду та ін.).

Поряд із цим, проводять розвантаження й іммобілізацію ураженої ділянки

Хребта. Для цього хворого на тривалий термін(2-3 роки) до затухання клінічних

Ознак захворювання вкладають в гіпсове ліжко або проводять хірургічну фікса-цію хребта. Для виправлення горба під нього підкладають подушки з ватою,

Піском. При ураженні шийних відділів розвантаження хребта досягають по-мірним витягненням за допомогою петлі Гліссона.

Якщо при рентгенологічному контролі виявляють ознаки зворотного розвит-ку захворювання, хворому дозволяють спочатку сидіти, а потім– ходити в шкіря-ному корсеті. У міру росту дитини ліжечко міняють. Корсет носять протягом3

Років. Такі хворі потребують ретельного догляду, їм слід своєчасно проводити

Профілактику пролежнів, запалення легенів, атрофії м’язів і т. ін. При наявності

Туберкульозного напливу виконують його пункцію, відсмоктують гнійний вміст

І вводять розчин стрептоміцину в комбінації з антибіотиком пеніцилінового ряду.

При лікуванні туберкульозу хребта використовують і хірургічні способи.

При наявності некротичних тканин їх видаляють, а уражену ділянку хребта

Рис. 3.7.9. Туберкульоз хребта: а– спондило-літична фаза; б– руйнування тіла хребців.

Б а

Спеціальна хірургія

фіксують кістковим трансплантатом. Хірургічну кістковопластичну фікса-цію хребта переважно здійснюють у дітей старшого(10-12 років) і підлітково-го віку на стадії затухання туберкульозу при ізольованому ураженні2-3

Хребців. Операція полягає в розщепленні остистих відростків і з’єднанні їх

кістковим трансплантатом, взятим з великогомілкової кістки хворого.

ПОШКОДЖЕННЯ ТАЗА

Переломи кісток таза

Переломи кісток таза відносяться до тяжких ушкоджень і складають5-6 %

Всіх переломів опорно-рухового апарату. Вони виникають частіше внаслідок

Транспортних або виробничих травм, спостерігаються переважно у чоловіків у

Віці до40 років. Переломи таза виникають при стисненні його в передньо-задньо-му або боковому напрямку. Усі переломи кісток таза поділяють на три групи: 1)

Ізольовані переломи(перелом верхньої і нижньої ості, крила, гребеня здухвинної

кістки, перелом одної вітки лобкової або крижової кістки, перелом куприка); 2)Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.01 с.)