Палець набуває форми гачка. Активні і пасивні рухи відсутні. РозпізнаванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Палець набуває форми гачка. Активні і пасивні рухи відсутні. РозпізнаванняВивиху великого пальця не складає труднощів.

Лікування. Для вправлення вивиху хворого кладуть на перев’язувальний

Стіл, помічник захоплює обома руками зап’ястя, хірург фіксує основну фалан-гу, розгинає суглоб і одночасно зміщує основу І фаланги відносно п’ясної кістки.

Зміщення основи І фаланги з головки п’ясної кістки приводить до вправлення

Вивиху. Після контрольної рентгенограми палець у положенні легкого згинан-ня і відведення фіксують на12-14 днів гіпсовою пов’язкою.

Захворювання та ушкодження кінцівок

Вивих стегна зустрічається у3-7 % випадків від загального числа вивихів.

Найбільш часто виникає при падінні з висоти, автомобільних і залізнодорожних

Катастрофах і т. ін. Голівка стегна, залежно від механізму травми, стану зв’яз-кового апарату, зміщується назад або наперед. Задній вивих може бути здух-винним або сідничним, передній– затульним або лобковим.

Клініка. Вивих стегна супроводжується сильним болем. Активні і пасивні

Рухи в суглобі неможливі. Під час спроби пасивних рухів стегно пружинить.

Пошкоджена кінцівка коротша від здорової на2-7 см, залежно від характеру

Вивиху. При здухвинному вивиху нога випрямлена, приведена і повернута

Досередини. Коліно пошкодженої ноги торкається стегна здорової, а І палець

Лежить на тильній поверхні здорової ступні. Голівка пальпується у здухвинній

Ямці. При сідничному вивиху голівка визначається під ягодицею. Нога зігну-та, приведена і повернута досередини.

При затульному вивиху нога зігнута і повернута назовні, стегно відведе-не, голівка пальпується в ділянці затульного отвору.

Для лобкового вивиху характерна наступна картина: нога випрямлена,

Повернута назовні і трішки відведена, відмічається незначне вкорочення

Кінцівки(до2 см), голівка пальпується під паховою зв’язкою. Діагноз уточ-нюється за допомогою рентгенограми.

Лікування. Вправлення вивиху стегна здійснюють під наркозом із м’язовими

релаксантами короткої дії. Вправлення можна провести і під місцевою анесте-зією(20 мл2 % розчину новокаїну).

Спосіб Коллена-Джанелідзе. Хво-рого вкладають на стіл так, щоб по-шкоджена кінцівка звисала(рис. 3.8.11).

Через20 хв після розслаблення

М’язів помічник фіксує таз руками,

Хірург стає позаду, згинає ногу в кол-інному суглобі, трішки відводить і ро-тує її назовні. Потім своїм коліном на-давлює на підколінну ямку вивихну-тої ноги– це призводить до вправлення

Голівки з характерним клацанням.

Спосіб Кохера. Хворого вклада-ють спиною на підлогу, помічник три-має таз. При задніх вивихах хірург за-хоплює обома руками стегно і гоміл-ку, згинає ногу в тазостегновому і

Колінному суглобах під прямим кутом

І тягне догори. Якщо вправлення не

Настало, стегно відводять і поверта-ють досередини. Вправлення визна-чається за характерним клацанням і

Відтворенням пасивних рухів.

Рис. 3.10.11. Етапи вправлення вивиху

стегна за Колленом-Джанелідзе: (а, б).

б

а

Спеціальна хірургія

При передніх вивихах також виконують вертикальну тракцію стегна, але

Потім ногу приводять і повертають досередини.

Після вправлення обов’язково здійснюють рентгенологічний контроль.

Іммобілізація кінцівки досягається за допомогою гіпсової лонгети або лип-копластирного витягнення. Через5-6 днів хворий може виконувати активні

Рухи. Через30 днів йому дозволяють вставати і ходити з милицями. Працез-датність відновлюється через3 місяці.

Вивих надколінка зустрічається рідко, виникає в результаті прямої трав-ми. Вивих може бути повним і неповним. За характером зміщення надколінка

Виділяють бокові вивихи, при яких надколінок зміщується назовні або досере-дини, торсійні, при яких надколінок повертається навколо своєї осі на10

Або

Більше. Бокові вивихи зустрічаються частіше, при них відбувається розрив

Суглобової капсули.

Клініка. Після травми виникає біль у ділянці колінного суглоба, обмежен-ня активних і пасивних рухів. Нога зігнута в колінному суглобі, гомілка по-вернута назовні. Суглоб розширений у поперечному діаметрі при бічних виви-хах, у передньо-задньому– при торсійних.

При пальпації край надколінника визначається, якщо вивих торсійний з

Поворотом на90

Діагноз уточнюють за даними рентгенівського знімка. Ви-вихи надколінка можуть супроводжуватися значним гемартрозом.

Лікування. Вправлення вивиху відбувається під наркозом або місцевою

Анестезією. Хірург згинає ногу хворого в тазостегновому суглобі, максимально

Розгинає в колінному і, надавлюючи на надколінок, вправляє його. При знач-ному гемартрозі показана попередня пункція суглоба і видалення крові. Після

Вправлення надколінка призначають ліжковий режим, фіксацію колінного суг-лоба здійснюють гіпсовою лонгетою або тутором на тиждень. Упродовж де-кількох днів хворий ходить з милицями. Пов’язку знімають через3 тижні, при-значають фізіотерапію, масаж і лікувальну гімнастику. При невправних виви-хах(з поворотом надколінка навколо осі) показано хірургічне лікування.

Вивих гомілки зустрічається порівняно рідко(1,5 %) завдяки міцності зв’яз-кового апарату колінного суглоба. Вивих гомілки завжди супроводжується

Розривом бічних і хрестоподібних зв’язок. Великогомілкова кістка може бути

Вивихнута наперед, назад, вбік(назовні або досередини). Бічні зміщення кістки

Супроводжуються найбільш важкими пошкодженнями зв’язкового апарату.

Вивихи великогомілкової кістки призводять до значного крововиливу в по-рожнину суглоба. При задніх вивихах можуть стискатися або розриватися

Судини і нерви, розташовані в підколінній ділянці, з порушенням кровобігу в

Гомілці і ступні.

Клініка. Активні і пасивні рухи неможливі, кінцівка випрямлена, зміщена

Досередини або назовні. Колінний суглоб деформований. При передніх виви-хах великогомілкова кістка різко виступає допереду, при задніх– дозаду. При

Пошкодженні судинно-нервового пучка пульс на тильній поверхні ступні не

Захворювання та ушкодження кінцівок

Визначається, шкіра бліда і синюшна, виявляються розлади чутливості, па-ралічі. Діагноз уточняють за даними рентгенограми.

Лікування. Беручи до уваги небезпеку порушення кровообігу, вправлення

Проводять якнайраніше. Необхідна анестезія: місцева, спинномозкова або нар-коз. Хворого кладуть на спину, один помічник проводить витягнення за гоміл-ку, другий, – утримуючи стегно, за нижню третину, здійснює противагу. Хірург,

Натискуючи однією рукою на дистальний відділ стегна, другою виконує вправ-лення великогомілкової кістки, розрахувавши її зміщення. Після вправлення

Проводять пункцію суглоба для видалення надлишків крові й накладають гли-боку гіпсову лонгету на2-2,5 місяців. Навантажувати ногу дозволяють тільки

Через5 тижнів.

Працездатність відновлюється не раніше ніж через3-3,5 місяці.

При бічних вивихах із розривом зв’язок показано оперативне втручання

Для відновлення зв’язкового апарату з фіксацією у гіпсовій пов’язці.

Вивихи ступні відрізняються великою різноманітністю. Відносно надсту-пакової кістки вивихи можуть бути під- і надступаковими(зустрічаються рідко,

Частіше поєднуються з переломами щиколотки) і ступаковими. В останньому

Випадку ступакова кістка залишається зв’язаною з кістками гомілки, кістки

Ступні зміщуються вперед, назад, вбік або досередини.

Клініка. У потерпілих швидко виникає гематома і набряклість ступні. Діаг-ноз встановлюють легко, так як наявна характерна деформація і порушення

функції ступні. Можливі ізольовані вивихи ступакової, п’яткової кістки, виви-хи в передплеснових(суглобі Шопара) або плеснових суглобах(суглобі

Лісфранка), а також вивихи І пальця ступні. Для уточнення характеру пошкод-ження ступні виконують рентгенівський знімок

Лікування. Вправлення вивиху проводять після знеболювання. Асистенти

Утримують і відтягують гомілку та ступню. Хірург здійснює вправлення ви-виху у відповідному напрямку. Після вправлення вивиху на ступню і гомілку

Накладають циркулярну гіпсову пов’язку на3-4 тижні.

Переломи кістокПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.242.204 (0.016 с.)