Інша установа – головний розпорядник коштів державного бюджету. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інша установа – головний розпорядник коштів державного бюджету.#13579

 

№ 68, 1, 3, 1, 156

Державні замовлення на поставку продукції є обов’язковими для таких виконавців державного замовлення :

1) комунальних підприємств;

2) державних підприємств;

3) акціонерних товариств, у статутному фонді яких контрольний пакет акцій належить державі;

4) товариств з обмеженою відповідальністю, у статутному фонді яких частка держави складає не більше 5 відсотків;

5) підприємств з іноземними інвестиціями;

6) змішаних підприємств;

7) монополістів на відповідному ринку продукції;

8) комерційних підприємств;

Державних установ та організацій.

#2379

 

№ 69, 1, 3, 1, 149

Угода вважається біржовою, якщо вона в сукупності відповідає таким ознакам :

1) є договором купівлі-продажу, поставки та обміну;

2) схвалена радою біржі;

3) підписана в приміщенні біржі;

4) її предметом є товар, допущений до обігу на біржі;

5) не суперечить інтересам біржі;

6) однією із сторін угоди є біржа;

7) її сторонами є члени біржі;

8) посвідчена нотаріально;

Вона зареєстрована на біржі не пізніше наступного дня за днем її укладення.

#1479

 

№ 70, 1, 3, 1, 161

Якщо продавець передав покупцеві частину товару, асортимент якого відповідає умовам договору купівлі-продажу, і частину товару з порушенням асортименту, покупець має право на свій вибір :

1) прийняти частину товару, що відповідає умовам договору, і відмовитися від решти товару;

2) відшкодування збитків;

3) розірвання договору;

4) відмовитися від усього товару;

5) прийняти весь товар;

6) сплати неустойки;

7) відповідного зменшення купівельної ціни;

8) вимагати заміни частини товару, що не відповідає асортименту, товаром в асортименті, який встановлено договором;

9) усунення недоліків товару за рахунок постачальника.

#1458

 

№ 71, 1, 3, 1, 152

Покупець, якому переданий товар неналежної якості, має право, незалежно від можливості використання товару за призначенням, вимагати від продавця за своїм вибором :

1) пропорційного зменшення ціни;

2) відшкодування збитків;

3) розірвання договору;

4) відмови від договору;

5) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

6) сплати неустойки;

7) заміни на товар іншої марки;

8) заміни на аналогічний товар належної якості;

Відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

#159

 

№ 72, 1, 3, 1, 160

Договір приєднання може бути змінений або розірваний на вимогу сторони, яка приєдналася, якщо :

1) вона позбавляється прав, які, звичайно, мала;

2) вона не брала участі у формуванні умов договору;

3) всі умови договору були визначені іншою стороною;

4) договір виключає відповідальність другої сторони;

5) договір не містить положень про ціну договору;

6) з моменту укладення договору минуло більше одного року;

7) договір обмежує відповідальність другої сторони;

8) іншим особам було надано переваги перед особою, яка приєдналася;

Договір містить інші умови, явно обтяжливі для сторони, яка приєдналася.

#1479

 

№ 73, 1, 3, 1, 149

Пропозиція до укладення договору вважається офертою, якщо вона відповідає таким ознакам :

1) адресована невизначеному колу осіб;

2) викладена в письмовій формі;

3) адресована до чітко визначеного кола осіб;

4) надійшла вчасно;

5) підписана стороною, яка виступила з пропозицією;

6) містить істотні умови договору;

7) виражає намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов’язаною у разі її прийняття;

8) визначена за змістом;

9) є безвідкличною.

#367

 

№ 74, 1, 3, 1, 151

Якщо продавець товару не є його власником, покупець набуває право власності лише у випадку, коли товар :

1) було загублено власником;

2) було викрадено у власника;

3) не був загублений власником;

4) вибув з володіння власника не з його волі іншим шляхом;

5) продано з прилюдних торгів;

6) продано на аукціоні;

7) не був викрадений у власника;

8) вибув з володіння особи, якій власник передав майно у володіння, не з його волі іншим шляхом;

9) є річчю, визначеною родовими ознаками.

#1248

 

№ 75, 1, 3, 1, 160

Якщо на товар не встановлений гарантійний строк або строк придатності, вимога у зв’язку з його недоліками може бути пред’явлена покупцем за умови, що недоліки були виявлені :

1) в межах шести місяців;

2) в межах одного року;

3) протягом розумного строку;

4) в межах двох років;

5) щодо нерухомого майна – в межах трьох років;

6) в межах дванадцяти місяців;

7) в межах строків, визначених Цивільним кодексом України, якщо законом не встановлений більш тривалий строк;

8) в межах п’яти років;

В межах строків, визначених Цивільним кодексом України, якщо договором не встановлений більш тривалий строк.

#4579

 

№ 76, 1, 3, 1, 152

Товарообмінна (бартерна) операція у галузі зовнішньоекономічної діяльності – це один з видів експортно-імпортних операцій, оформлених бартерним договором або договором із змішаною формою оплати, що передбачає збалансований за вартістю обмін :

1) грошима;

2) результатами інтелектуальної творчої діяльності;

3) товарами;

4) роботами;

5) послугами;

6) валютними цінностями;

7) робочою силою;

8) нематеріальними благами;

Не опосередкований рухом коштів у готівковій або безготівковій формі.

#3459

 

№ 77, 1, 3, 1, 141

Предметом договору купівлі-продажу може бути :

1) товар, який є у продавця;

2) товар, який буде створений продавцем у майбутньому;

3) робота;

4) майнові права;

5) зобов’язання;

6) право вимоги, яка не має особистого характеру;

7) товар, який був у продавця;

8) результат інтелектуальної творчої діяльності;

9) немайнові блага.

#1246

 

№ 78, 1, 3, 1, 142

Укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації договір купівлі-продажу :

1) валютних цінностей;

2) транспортного засобу;

3) космічного об’єкта;

4) виробу з дорогоцінних металів;

5) іноземної валюти;

6) єдиного майнового комплексу;

7) житлової квартири;

8) земельної ділянки;

Житлового будинку.

#6789

 

№ 79, 1, 3, 1, 151

За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товару, зобов’язується передати покупцеві товар, що звичайно призначається для :

1) особистого використання;

2) використання з метою перепродажу;

3) виробничого використання;

4) комерційного використання;

5) домашнього використання;

6) торговельного використання;

7) іншого використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю;

8) обміну на інший товар;

9) перепродажу.

#157

 

№ 81, 1, 3, 1, 161

За договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу споживач (абонент) зобов’язується :

1) оплачувати вартість прийнятих ресурсів;

2) прийняти енергетичні та інші ресурси;

3) дотримуватись передбаченого договором режиму використання приєднаної мережі;

4) не передавати енергетичні та інші ресурси іншим споживачам;

5) економно використовувати енергетичні та інші ресурси;

6) виконувати вказівки постачальника;

7) забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного та іншого обладнання;

8) забезпечити своєчасність постачання ресурсів;

9) попередити постачальника про обсяг необхідних ресурсів.

#137

 

№ 82, 1, 3, 1, 160

Договір приєднання може бути змінений або розірваний на вимогу сторони, яка приєдналася, якщо :

1) договір виключає відповідальність другої сторони;

2) договір не містить положень про ціну договору;

3) вона позбавляється прав, які, звичайно, мала;

4) договір обмежує відповідальність другої сторони;

5) іншим особам було надано переваги перед особою, яка приєдналася;

6) договір містить інші умови, явно обтяжливі для сторони, яка приєдналася;

7) з моменту укладення договору минуло більше одного року;

8) вона не брала участі у формуванні умов договору;

9) всі умови договору були визначені іншою стороною.

#1346

 

№ 83, 1, 3, 1, 160

Договір приєднання може бути змінений або розірваний на вимогу сторони, яка приєдналася, якщо :

1) договір обмежує відповідальність другої сторони;

2) договір містить інші умови, явно обтяжливі для сторони, яка приєдналася;

3) всі умови договору були визначені іншою стороною;

4) договір виключає відповідальність другої сторони;

5) договір не містить положень про ціну договору;

6) вона позбавляється прав, які, звичайно, мала;

7) з моменту укладення договору минуло більше одного року;

8) іншим особам було надано переваги перед особою, яка приєдналася;

9) вона не брала участі у формуванні умов договору.

#1246

 

№ 84, 1, 3, 1, 143

Укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації договір купівлі-продажу :

1) іншого нерухомого майна;

2) підприємства єдиного майнового комплексу;

3) житлової квартири;

4) транспортного засобу;

5) космічного об’єкта;

6) виробу з дорогоцінних металів;

7) іноземної валюти;

8) земельної ділянки;

Житлового будинку.

#12389

 

№ 85, 1, 3, 1, 143

Укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації договір купівлі-продажу :

1) іншого нерухомого майна;

2) земельної ділянки;

3) космічного об’єкта;

4) виробу з дорогоцінних металів;

5) іноземної валюти;

6) підприємства як єдиного майнового комплексу;

7) житлової квартири;

8) транспортного засобу;

Житлового будинку.

#12679

 

№ 86, 1, 3, 1, 138

Істотними умовами договору про продаж товару в кредит з умовою про розстрочення платежу є :

1) прийняття товару;

2) порядок платежів;

3) страхування;

4) розміри платежів;

5) строки платежів;

6) умови поставки товару;

7) ціна товару;

8) рік виробництва товару;

9) відповідальність.

#2457

 

№ 87, 1, 3, 1, 138

Істотними умовами договору про продаж товару в кредит з умовою про розстрочення платежу є :

1) митні збори;

2) розміри платежів;

3) строки платежів;

4) валюта платежів;

5) страхування;

6) умови поставки товару;

7) ціна товару;

8) рік виробництва товару;

Порядок платежів.

#2379

 

№ 88, 1, 3, 1, 156

Якщо продаж товару здійснюється з використанням автоматів, володілець автоматів зобов’язаний довести до покупців інформацію про продавця товару шляхом розміщення на автоматі або надання покупцям іншим чином відомостей про :

1) ідентифікаційний код продавця;

2) найменування продавця;

3) місцезнаходження продавця;

4) режим роботи продавця;

5) банківські реквізити продавця;

6) режим роботи покупця;

7) розмір доходу продавця;

8) дії, які необхідно вчинити покупцеві для одержання товару;

9) дії, які необхідно вчинити покупцеві для заміни товару.

#2348

 

№ 89, 1, 3, 1, 156

Якщо продаж товару здійснюється з використанням автоматів, володілець автоматів зобов’язаний довести до покупців інформацію про продавця товару шляхом розміщення на автоматі або надання покупцям іншим чином відомостей про :

1) дії, які необхідно вчинити покупцеві для одержання товару;

2) торговельну марку продавця;

3) банківські реквізити продавця;

4) режим роботи продавця;

5) розмір доходу продавця;

6) ідентифікаційний код продавця;

7) місцезнаходження продавця;

8) дії, які необхідно вчинити покупцеві для заміни товару.

9) найменування продавця;

#1479

 

№ 90, 1, 3, 1, 149

Угода вважається біржовою, якщо вона в сукупності відповідає таким ознакам :

1) як правило, укладається усно;

2) схвалена радою біржі;

3) підписана в приміщенні біржі;

4) її предметом є товар, допущений до обігу на біржі;

5) не суперечить інтересам біржі;

6) є договором купівлі-продажу, поставки та обміну;

7) її сторонами є члени біржі;

8) посвідчена нотаріально;
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 175; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.005 с.)