Додаткові витрати, викликані необхідністю придбання ліків 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Додаткові витрати, викликані необхідністю придбання ліків4) заробіток (дохід), втрачений ним внаслідок втрати чи зменшення загальної працездатності

5) компенсацію за невикористану відпустку

6) одноразові виплати

7) вихідну допомогу

8) допомогу по вагітності та пологах

9) заробітну плату за останній рік

#134

 

№ 882, 9, 3, 1, 167

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: особа, яка набула майно, або зберегла його у себе без достатньої правової підстави, зобов’язана

1) відшкодувати всі доходи, які вона одержала за останні 10 років

2) відшкодувати всі доходи, які вона могла одержати за останні 10 років

3) повернути лише частину доходів

Відшкодувати всі доходи, які вона одержала або могла одержати від цього майна, з часу

5) повернути лише частину майна

Коли ця особа дізналася про володіння цим майном без достатньої правової підстави

Коли ця особа могла дізналася про володіння цим майном без достатньої правової підстави

8) вимагати відшкодування

9) повернути частину вартості безпідставно набутого майна

#467

 

№ 883, 9, 3, 1, 166

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: суб’єктами відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки є

1) власники комп’ютерів

2) представник власника транспортного засобу

3) власники самокатів

Власники транспортних засобів, використання, зберігання або утримання яких створює підвищену небезпеку

5) володільці механізмів (інших об’єктів), використання, зберігання або утримання яких створює підвищену небезпеку

6) страховики

7) власники нерухомості

Особи, які володіють транспортними засобами, механізмами тощо на підставі цивільно-правових договорів

9) особа, яка експлуатує транспортний засіб внаслідок трудових відносин з володільцем цього джерела

#458

 

№ 884, 9, 3, 1, 147

До додаткових витрат, які підлягають відшкодуванню в разі завдання шкоди каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, належать витрати потерпілого на

1) оплату комунальних послуг

Посилене харчування

Придбання ліків

Протезування

5) догляд за дітьми заподіювача шкоди

6) подарунки родичам потерпілого

7) подарунки дітям потерпілого

Санаторно-курортне лікування

9) оплата проїзду потерпілого до місця проживання

#2348

 

№ 885, 9, 3, 1, 157

Фізична або юридична особа, яка завдала шкоди каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я фізичній особі, зобов’язана відшкодувати потерпілому

1) заробіток (дохід), втрачений ним внаслідок втрати чи зменшення професійної працездатності

Додаткові витрати, викликані необхідністю протезування

3) будь – які втрати

4) заробіток (дохід), втрачений ним внаслідок втрати чи зменшення загальної працездатності

5) компенсацію за невикористану відпустку

6) одноразові виплати

7) вихідну допомогу

8) допомогу по вагітності та пологах

9) заробітну плату за останній рік

#124

 

№ 886, 9, 3, 1, 158

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: особи, які мають право на відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого:

Дитина до досягнення нею 18 р.

2) учень, студент – до закінчення навчання, але не більше як до досягнення ним 21 р.

3) учень, студент – до закінчення навчання, але не більше як до досягнення ним 23 р.

4) чоловікові (дружині) сусіда

Чоловікові (дружині), які досягли пенсійного віку

6) усім родичам

7) іншим особам, які були на утриманні потерпілого

Іншим непрацездатним особам, які були на утриманні потерпілого

9) батькам особи

#1358

 

№ 887, 9, 3, 1, 175

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: шкода, завдана внаслідок недоліків, товарів робіт і послуг, підлягає відшкодуванню, якщо:

Її завдано протягом встановлених строків придатності

2) протягом 5 років від дня виготовлення товару, виконання робіт, надання послуг

Строки придатності не встановлені, - протягом 10 р. від дня виготовлення товару, виконання робіт (надання послу4)

4) її завдано протягом встановлених строків придатності, але не більше 5 р.

5) її завдано протягом гарантійного строку, але не більше 10 р.

Особу не було попереджено про необхідні дії після спливу строку придатності і про можливі наслідки в разі невиконання цих дій

7) особу було попереджено про необхідні дії після спливу строку придатності

8) вона завдана лише негайно

9) наступили лише важкі наслідки після цього

#136

 

№ 888, 9, 3, 1, 140

Які особи зобов’язані відшкодувати шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг:

Продавець

Виготовлювач товару

Виконавець робіт

4) посередник

5) управління у справах захисту прав споживачів

6) особа, яка доставила товар

7) орган місцевого самоврядування

8) виконроб

9) начальник відділу збуту

#123

 

№ 889, 9, 3, 1, 152

До підстав звільнення від відповідальності продавця чи виготовлювача товарів, виконавця робіт (послуг) відносять наступні:

Непереборна сила

2) тяжке матеріальне становище

3) вік продавця

Порушення потерпілим правил користування товарів

Порушення потерпілим правил зберігання товарів

6) незнання потерпілим правил користування товарів

7) незнання потерпілим правил зберігання товарів

8) страхування відповідальності потерпілого

9) неумисне спричинення шкоди в невеликих розмірах

#145

 

№ 890, 9, 3, 1, 154

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: продавець, виготовлювач товару, виконавець робіт (послу4) зобов’язаний відшкодувати шкоду, завдану фізичній або юридичній особі недоліками товарів, робіт, послуг внаслідок:

Конструктивних недоліків

2) помилки покупця

Технологічних недоліків

Рецептурних недоліків

5) неналежного користування замовником результатом робіт

6) умислу покупця щодо знищення товару

Недостовірної інформації

8) нерозуміння інформації особою

Недостатньої інформації

#13479

 

№ 1001, 1, 1, 1, 64

Вставте пропущені слова у наведеному визначенні: За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується __________ виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу

1) на свій ризик;

2) за свої кошти;

3) за рахунок замовника;

4) від імені замовника;

5) від власного імені.

#1

 

№ 1003, 1, 1, 1, 60

Зміни до твердого кошторису можуть вноситися:

1) у будь-якому випадку;

2) за погодженням сторін;

3) в односторонньому порядку;

4) замовником;

5) підрядником.

#2

 

№ 1004, 1, 1, 1, 62

Виконавець за договором побутового підряду має право на відмову у прийманні замовлень на побутові послуги:

1) в будь-якому випадку;

2) якщо він не може забезпечити належне їх виконання;

3) лише за наявності передбачених законом підстав;

4) якщо цього вимагають інтереси замовника;

5) якщо цього вимагають інтереси виконавця.

#2

 

№ 1005, 1, 1, 1, 60

У разі перевищення твердого кошторису за договором підряду усі пов'язані з цим витрати несе:

1) замовник;

2) генеральний підрядник;

3) замовник і підрядник в рівних частках;

4) підрядник, якщо інше не встановлено законом;

5) субпідрядник.

#4

 

№ 1006, 1, 1, 1, 60

Робота за договором підряду виконується:

1) у всіх випадках з матеріалу підрядника;

2) з матеріалу субпідрядника;

3) з матеріалу підрядника, якщо інше не встановлено в договорі;

4) лише з матеріалу замовника;

5) з матеріалу генерального підрядника.

#3

 

№ 1007, 1, 1, 1, 60

За договором підряду:

1) надаються послуги по переробці речі;

2) виконується робота з подальшим переданням її результатів замовнику;

3) зберігаються матеріали за завданням замовника;

4) продається результат виконаної роботи замовнику по ціні обумовленій в договорі;

5) надається майно у тимчасове користування.

#2

 

№ 1008, 1, 1, 1, 60

Замовник має право перевірити хід і якість виконуваної підрядником роботи:

1) у будь-який час;

2) за згодою підрядника;

3) за згодою генпідрядника;

4) на початковому етапі роботи;

5) при здачі підрядником результату роботи.

#1

 

№ 1009, 1, 1, 1, 60

При виконанні роботи за договором підряду з матеріалу замовника залишки матеріалу:

1) залишаються у підрядника;

2) повертаються замовнику;

3) знищуються, якщо інше не передбачено договором;

4) залишаються у підрядника в якості розрахунку за виконану роботу;

5) реалізовуються підрядником на правах комісіонера.

#2

 

№ 1010, 1, 1, 1, 66

У разі виникнення між замовником і підрядником спору з приводу недоліків виконаної роботи або їх причин:

1) замовник повинен пред’явити акт прийому-передачі;

2) вина підрядника презюмується;

3) на вимогу будь-кого з них має бути призначена експертиза;

4) підрядник зобов’язаний відшкодувати збитки, завдані такими недоліками;

5) підрядник звільняється від відповідальності.

#3

 

№ 1012, 1, 1, 1, 63

Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалу до настання строку здачі підрядником визначеної у договорі підряду роботи несе:

1) підрядник;

2) замовник;

3) сторона, що надала матеріали, якщо інше не встановлено у договорі;

4) організація, що здійснює охорону об’єкта роботи;

5) субпідрядник, якщо інше не передбачено у договорі.

#3

 

№ 1013, 1, 1, 1, 67

Підрядник, який своєчасно не попередив замовника про необхідність перевищення приблизного кошторису зобов’язаний:

1) виконати договір підряду за ціною встановленою у договорі;

2) виконати договір підряду за свій кошт;

3) відмовитися від договору підряду;

4) відшкодувати замовнику витрати пов’язані з перевищенням приблизного кошторису;

5) припинити виконання роботи до подальшого розпорядження замовника.

#1

 

№ 1014, 1, 1, 1, 66

Договір побутового підряду вважається укладеним у належній формі, якщо:

1) між сторонами досягнуто усної домовленості;

2) підрядник видав замовникові квитанцію або інший документ, що підтверджує укладення договору;

3) між сторонами досягнуто згоди щодо всіх істотних умов договору;

4) текст договору викладено в одному документі, підписаному сторонами;

5) підрядник приступив до виконання замовлення.

#2

 

№ 1015, 1, 1, 1, 60

Підрядником у договорі побутового підряду є:

1) юридична особа;

2) суб'єкт підприємницької діяльності;

3) будинок побуту;

4) юридична або фізична особа;

5) відділ побутового населення виконкому місцевої ради.

#2

 

№ 1016, 2, 1, 1, 60

Як називаються сторони в договорі про надання послуг:

Виконавець і замовник.

2) підрядник і замовник.

3) виконавець і підрядник.

4) виконавець і надавець послуги.

5) замовник і продавець послуги.

#1

 

№ 1017, 2, 1, 1, 76

Положення глави ЦК України про надання послуг:Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 221; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.221.70.232 (0.053 с.)