Наймач не має переважного права на купівлю речі у разі її продажу наймодавцем. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Наймач не має переважного права на купівлю речі у разі її продажу наймодавцем.#3479

 

№ 288, 31, 3, 1, 180

Які положення стосуються договору прокату :

1) предмет договору прокату може застосовуватися лише для виробничих потреб;

2) умови договору прокату, що погіршують становище наймача порівняно з тим, що встановлено типовими умовами договору, є дійсними, якщо наймач вчинив дії, що засвідчують згоду з ними;

3) наймач має право відмовитися від договору прокату, письмово попередивши другу сторону за один місяць;

4) плата за прокат речі встановлюється за тарифами наймодавця;

5) наймач має переважне право купівлі речі у разі її продажу наймодавцем, якщо наймач належно виконував обов'язки за договором прокату;

6) капітальний ремонт речі здійснює наймодавець;

7) наймач має право на укладення договору піднайму лише за згодою наймодавця;

8) умови договору прокату є однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги;

У договорі прокату наймач не може пропонувати свої умови договору.

#4689

 

№ 289, 31, 3, 1, 153

Якщо у речі, яка була передана наймачеві з гарантією якості, виявляться недоліки, наймач має право за своїм вибором вимагати :

1) визнання договору неукладеним;

2) звільнення від оплати;

3) заміни речі, якщо це можливо;

4) відповідного зменшення розміру плати за користування річчю;

5) безоплатного усунення недоліків речі;

6) перевірити справність речі у присутності наймодавця;

7) відшкодування витрат на їх усунення;

8) сплати пені;

Розірвання договору та відшкодування збитків, завданих наймачеві.

#34579

 

№ 290, 31, 3, 1, 159

Відповідно до статті 15 Закону України «Про оренду землі» невід’ємною частиною договору оренди є :

1) копія державного акта на землю;

2) кадастровий план земельної ділянки з відображенням встановлених сервітутів;

3) довідка про грошову вартість земельної ділянки;

4) акт визначення меж земельної ділянки в натурі;

5) експертний висновок;

6) акт приймання-передачі об’єкта оренди;

7) довідка про кадастровий номер земельної ділянки;

8) план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду;

Проект відведення земельної ділянки у випадках, передбачених законом України «Про оренду землі».

#24689

 

№ 301, 4, 1, 1, 60

До вимог щодо неналежної якості роботи, виконаної за договором підряду, застосовується позовна давність :

1) шість місяців;

2) десять років;

3) три роки;

4) один рік;

5) чотирнадцять днів.

#4

 

№ 303, 4, 1, 1, 61

При залученні до роботи субпідрядників у договорі підряду відповідальним за результат роботи перед замовником є :

1) субпідрядник;

2) субпідрядник та генеральний підрядник солідарно;

3) субпідрядник та генеральний підрядник пропорційно до завданої шкоди;

4) генеральний підрядник;

5) сторона, обумовлена у договорі.

#4

 

№ 304, 4, 1, 1, 60

Робота за договором підряду виконується :

1) завжди з матеріалу підрядника;

2) з матеріалу субпідрядника;

3) з матеріалу замовника;

4) з матеріалу підрядника, якщо інше не встановлено в договорі;

5) усі відповіді правильні.

#4

 

№ 305, 4, 1, 1, 60

За неналежну якість матеріалу і устаткування відповідає при виконанні роботи за договором підряду :

1) субпідрядник;

2) замовник;

3) підрядник та субпідрядник солідарно;

4) підрядник;

5) виробник неякісного матеріалу.

#4

 

№ 306, 4, 1, 1, 60

При виконанні роботи за договором підряду з матеріалу замовника залишки матеріалу :

1) залишаються у підрядника;

2) залишаються у підрядника в якості розрахунку за виконану роботу;

3) знищуються, якщо інше не передбачено договором;

4) повертаються замовнику;

5) реалізовуються підрядником на правах комісіонера.

#4

 

№ 307, 4, 1, 1, 60

Норми витрат матеріалу, що наданий замовником для виконання робіт за договором підряду :

1) встановлюються підрядником;

2) встановлюються нормативними документами;

3) встановлюються замовником;

4) встановлюються договором підряду;

5) визначаються Кабінетом Міністрів України

#4

 

№ 308, 4, 1, 1, 60

Обов’язок вжиття заходів по збереженню майна наданого замовником для виконання договору підряду лежить на :

1) замовнику;

2) субпідряднику, якщо інше не передбачено договором;

3) охоронній організації;

4) підряднику;

5) власник матеріалів.

#4

 

№ 309, 4, 1, 1, 63

Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалу до настання строку здачі підрядником визначеної у договорі підряду роботи несе :

1) підрядник;

2) замовник;

3) організація, що здійснює охорону об’єкта роботи;

4) сторона, що надала матеріали, якщо інше не встановлено у договорі;

5) субпідрядник, якщо інше не передбачено у договорі.

#4

 

№ 310, 4, 1, 1, 63

Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалу після настання строку здачі підрядником визначеної у договорі підряду роботи несе :

1) підрядник;

2) сторона, що надала матеріали, якщо інше не встановлено у договорі;

3) замовник;

4) власник матеріалів;

Сторона, яка пропустила строк прийняття роботи, якщо інше не встановлено у договорі.

#5

 

№ 311, 4, 1, 1, 69

Якщо у договорі підряду не встановлено ціну роботи або способи її визначення, ціна встановлюється :

1) на розсуд замовника на основі цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи;

2) на вимогу підрядника з врахуванням цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи;

3) статутними документами підрядника.

4) за рішенням суду на основі цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи;

5) жодна відповідь не є правильною.

#4

 

№ 312, 4, 1, 1, 60

У разі перевищення твердого кошторису усі пов’язані з цим витрати несе :

1) підрядник, якщо інше не передбачено договором;

2) замовник, якщо інше не встановлено у договорі;

3) замовник, якщо інше не встановлено законом;

4) сторона, що надала матеріал для роботи;

Підрядник, якщо інше не встановлено законом.

#5

 

№ 313, 4, 1, 1, 67

Підрядник, який своєчасно не попередив замовника про необхідність перевищення приблизного кошторису зобов’язаний :

1) виконати договір підряду за свій кошт;

2) вимагати розірвання договору підряду;

3) відшкодувати замовнику витрати пов’язані з перевищенням приблизного кошторису;

4) виконати договір підряду за ціною встановленою у договорі;

5) припинити виконання роботи до подальшого розпорядження замовника.

#4

 

№ 314, 4, 1, 1, 66

Якщо предмет договору підряду до здачі його замовнику був знищений випадково або закінчення роботи стало неможливим без вини сторін підрядник :

1) підрядник має право вимагати оплату роботи у повному обсязі;

2) має право на фактичне відшкодування витрат;

3) має право на оплату частини роботи, що була виконана фактично;

4) не має права вимагати оплати за роботу;

5) жодна відповідь не є правильною.

#4

 

№ 315, 4, 1, 1, 79

В разі невиконання обов’язку замовником по оплаті за виконану роботу, підрядник має право :

1) користуватися результатом виконаної роботи до повного розрахунку з замовником;

2) передати в оренду результат роботи, з метою покриття витрат на його зберігання;

3) знищити результат роботи, як такий , що неоплачений замовником;

4) накласти арешт на результат роботи, а також устаткування, залишок невикористаного матеріалу та інше майно замовника, що є у підрядника;

Притримати результат роботи, а також устаткування, залишок невикористаного матеріалу та інше майно замовника, що є у підрядника.

#5

 

№ 316, 4, 1, 1, 60

До вимог щодо неналежної якості роботи будівництва будівель та споруд за договором підряду застосовується позовна давність :

1) один рік;

2) шість місяців;

3) п’ять років;

4) за домовленістю сторін;

Три роки.

#5

 

№ 317, 4, 1, 1, 60

Документ, яким оформляється передання будівельних робіт підрядником та прийняття їх замовником :

1) кошторис;

2) робочий проект;

3) довідка про вартість виконаних робіт;

4) акт;

5) технічні умови.

#4

 

№ 318, 4, 1, 1, 74

Якщо інше не обумовлено договором будівельного підряду, забезпечення будівництва об'єкта проектно-кошторисною документацією, її погодження з уповноваженими державними органами та органами місцевого самоврядування, а також проведення в установленому порядку експертизи цієї документації здійснює :

1) підрядником;

2) проектувальником;

3) обласним, Київським та Севастопольським міським управлінням будівництва та архітектури;

4) замовником;

5) управлінням капітального будівництва місцевої державної адміністрації.

#4

 

№ 319, 4, 1, 1, 61

Власником об'єкта будівництва або результату інших будівельних робіт до їх здачі є :

1) підрядник;

2) управління капітального будівництва місцевої державної адміністрації;

3) територіальна громада, на території якої здійснюється будівництво;

4) замовник, якщо інше не передбачено договором;

5) підрядник і замовник спільно.

#4

 

№ 320, 4, 1, 1, 60

До вимог щодо неналежної якості будівель і споруд, побудованих за договором підряду, застосовується позовна давність :

1) шість місяців;

2) десять років;

3) один рік;

4) чотирнадцять днів;

Три роки.

#5

 

№ 321, 4, 1, 1, 60

Склад, зміст проектно-кошторисної документації у договорі будівельного підряду визначається :

1) органами місцевого самоврядування;

2) установчими документами;

3) замовником;

4) стороною, що надала матеріали;

Сторонами у договорі.

#5

 

№ 322, 4, 1, 1, 74

Право внесення змін до проектно-кошторисної документації належить :

1) підряднику, за умови, за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами не перевищують 10% визначеної у кошторисі ціни;

2) замовнику, за умови, за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами не перевищують 5% визначеної у кошторисі ціни;

3) сторонам за взаємним погодженням;

4) замовнику, за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами не перевищують 10% визначеної у кошторисі ціни;

5) жодна відповідь не є правильною.

#4

 

№ 323, 4, 1, 1, 60

Матеріально-технічне забезпечення будівництва у договорі будівельного підряду покладається на :

1) сторін у рівних частках;

2) підрядника, якщо інше не встановлено договором;

3) замовника;

4) власника земельної ділянки на якій здійснюється будівництво;

5) сторону, що надала матеріали для будівництва.

#2

 

№ 324, 4, 1, 1, 67

Оплата робіт за договором будівельного підряду :

1) до початку виконання будівельних робіт;

2) проводиться замовником по частинам;

3) після спливу гарантійного терміну на об’єкт будівництва, якщо інший порядок розрахунків не встановлений за погодженням сторін;

4) після прийняття замовником об’єкта будівництва, якщо інший порядок розрахунків не встановлений за погодженням сторін;

5) жодна відповідь не є правильною.

#4

 

№ 325, 4, 1, 1, 70

Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об’єкта будівництва за договором будівельного підряду до його прийняття замовником несе :

1) страхова компанія;

2) замовник, якщо інше не передбачено у договорі;

3) органи місцевого самоврядування;

4) підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від замовника;
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 163; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.136.189 (0.005 с.)