Відшкодування, яке боржник зобов’язаний надати потерпіломуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відшкодування, яке боржник зобов’язаний надати потерпілому3) відшкодування збитків та сплата неустойки

4) періодична надбавка до зарплати

5) повернення схожої речі

#2

 

№ 818, 9, 1, 1, 60

Змістом деліктного зобов’язання є

1) тільки право кредитора

2) тільки обов’язок боржника

3) право боржника чи кредитора

Право кредитора та обов’язок боржника

5) обов’язок боржника та кредитора

#4

 

№ 819, 9, 1, 1, 60

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: шкода завдана внаслідок недоліків робіт (послу4), підлягає відшкодуванню:

1) посередником

Їх виконавцем

3) директором

4) управлінням у справах захисту прав споживачів

5) їх замовником

#2

 

№ 820, 9, 1, 1, 60

Моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю відшкодовується:

Особою, яка її завдала

2) законному представнику особи, яка її завдала

3) органом місцевої влади

4) фінансовою установою за погодженням з особою

5) державою

#1

 

№ 821, 9, 1, 1, 60

Шкода, завдана особою при здійсненні нею права на самозахист від протиправних посягань:

1) відшкодовується частково

Не відшкодовується

3) відшкодовується в повному обсязі

4) відшкодовується за бажанням потерпілого

5) відшкодовується державою

#2

 

№ 822, 9, 1, 1, 68

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: якщо кримінальну справу закрито на підставі Закону про амністію або акта про помилування:

1) право на відшкодування шкоди виникає у будь-якому випадку

Право на відшкодування шкоди не виникає

3) виникає право на часткову компенсацію

4) виникає право на відшкодування шкоди у повному обсязі

5) право на відшкодування шкоди виникає за бажанням потерпілого

#2

 

№ 823, 9, 1, 1, 66

Особа, яка застрахувала свою цивільну відповідальність, у разі недостатності страхового відшкодування для повного відшкодування завданої нею шкоди зобов’язана сплатити потерпілому:

1) лише часткову компенсацію шкоди

Різницю між фактичним розміром шкоди і страхового відшкодування

3) лише розмір страхового відшкодування

4) одноразове відшкодування в повному обсязі

5) лише розмір упущеної вигоди

#2

 

№ 824, 9, 1, 1, 71

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: не підлягають поверненню безпідставно набуті:

1) коштовності

2) домашні тварини

Аліменти, надані фізичній особі як засіб до існування, якщо їх виплата проведена фізичною або юридичною особою добровільно, за відсутності рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку набувача

4) будь-які речі

5) стипендія, якщо її виплата проведена через рахункову помилку з боку особи, що її нараховує

#3

 

№ 825, 9, 1, 1, 61

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: у разі безпідставного одержання чи збереження грошей:

Нараховуються проценти за користування ними

2) проценти не нараховуються

3) нараховується надбавка до зарплати

4) нараховуються компенсація особі

5) нараховується одноразова виплата в кінці року

#1

 

№ 826, 9, 1, 1, 62

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: у разі безпідставного одержання чи збереження грошей:

Нараховуються проценти за користування ними

2) проценти не нараховуються

3) нараховується надбавка до зарплати

4) нараховується одноразова виплата в кінці кожного кварталу

5) нараховуються соціальна допомога

#1

 

№ 827, 9, 1, 1, 62

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: Шкода, завдана внаслідок недоліків товарів, підлягає відшкодуванню продавцем або виготовлювачем товару:

1) за вибором продавця

2) за вибором виготовлювача товару

3) за рішенням органу опіки та піклування

4) за вибором представника заподіювача

За вибором потерпілого

#5

 

№ 828, 9, 1, 1, 64

Шкода, завдана фізичній або юридичній особі в результаті прийняття органом державної влади нормативно-правового акту, що був визнаний незаконним і скасований, відшкодовується:

1) Антимонопольним комітетом України

Державою, незалежно від вини посадових і службових осіб цих органів

3) судом

4) територіальною громадою

5) посадовою особою органу державної влади

#2

 

№ 829, 9, 1, 1, 60

Майнова шкода, завдана майну фізичної особи внаслідок злочину, відшкодовується:

1) державою у будь-якому випадку

2) органами дізнання та досудового слідства

3) особою самостійно, незалежно від її матеріального стану

Державою, якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин

5) роботодавцем особи

#4

 

№ 830, 9, 1, 1, 60

Якщо у разі здійснення особою права на самозахист вона завдала шкоди іншій особі, ця шкода:

1) має бути відшкодована державою

2) не відшкодовується

3) має бути частково компенсована

Має бути відшкодована особою, яка її завдала

5) має бути відшкодована лише батьками особи, яка її завдала

#4

 

№ 831, 9, 2, 1, 105

Вставте пропущене слово у наведеному положенні Цивільного кодексу України: майнова шкода, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала, якщо вона була завдана:

1) лише правомірними рішеннями особи

2) лише з необережності

3) лише з вини посадової особи

4) лише бездіяльнісю особи

Неправомірними рішеннями

6) лише активними діями

Неправомірними діями чи бездіяльністю

#57

 

№ 832, 9, 2, 1, 114

Моральна шкода відшкодовується, незалежно від вини заподіювача, якщо шкоди завдано

1) фізичній особі внаслідок притягнення її до кримінальної відповідальності

Фізичній особі внаслідок її незаконного засудження

Фізичній особі внаслідок незаконного притягнення до кримінальної відповідальності

4) внаслідок застосування підписки про невиїзд

5) фізичній особі внаслідок тримання під вартою

6) внаслідок затримання

Фізичній особі внаслідок незаконного накладення адміністративне стягнення у вигляді арешту

#237

 

№ 833, 9, 2, 1, 105

Моральна шкода відшкодовується незалежно від вини заподіювача, якщо шкоди завдано

1) легким ушкодженням здоров’я

Каліцтвом внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки

3) каліцтвом

4) каліцтвом внаслідок дії непереборної сили

Смертю фізичної особи внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки

6) смертю фізичної особи

7) іншим ушкодженням здоров’я внаслідок стихійного лиха

#25

 

№ 834, 9, 2, 1, 96

Моральна шкода, завдана смертю фізичної особи, відшкодовується:

Її чоловікові (дружині)

2) усім родичам

3) її рідному брату (сестрі)

4) її дідові (бабі)

Батькам (усиновлювачам)

6) тільки дітям

Особам, які проживали з нею однією сім’єю

#157

 

№ 835, 9, 2, 1, 120

Враховуючи обставини, за яких було завдано шкоду у стані крайньої необхідності, суд може:

1) покласти обов’язок її відшкодування на орган місцевого самоврядування

Покласти обов’язок її відшкодування на особу, в інтересах якої діяла особа, яка завдала шкоди

3) покласти обов’язок її відшкодування на державу

4) покласти обов’язок її відшкодування на особу, всупереч інтересів якої діяла особа, яка завдала шкоди

Звільнити їх від відшкодування шкоди частково або в повному обсязі

Зобов’язати кожного з них відшкодувати шкоду в певній частці

7) зобов’язати кожного з них відшкодувати шкоду в повному обсязі

#256

 

№ 836, 9, 2, 1, 123

Шкода завдана фізичній особі внаслідок її незаконного засудження відшкодовується державою:

1) частково з врахуванням вини посадових і службових осіб органу дізнання, попереднього (досудового) слідства

В повному обсязі незалежно від вини посадових осіб органів дізнання, досудового слідства

3) у повному обсязі, лише якщо був умисел посадових і службових осіб органу дізнання, попереднього (досудового) слідства

4) у вигляді надбавок до зарплати незалежно від вини посадових і службових осіб

У повному обсязі незалежно від вини посадових осіб прокуратури

6) частково з врахуванням вини суду

У повному обсязі незалежно від вини посадових осіб суду

#257

 

№ 837, 9, 2, 1, 115

Право на відшкодування шкоди, завданої фізичній особі незаконними діями органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду виникає в разі:

1) постановлення судом обвинувального вироку

Постановлення виправдувального вироку суду

Закриття кримінальної справи за відсутності події злочину

4) не закриття кримінальної справи органом попереднього слідства

5) продовження провадження у справі про адміністративне правопорушення

6) смерті особи, яка вела досудове слідство

Закриття справи про адміністративне правопорушення

#237

 

№ 838, 9, 2, 1, 103

Які з нижчеперелічених дій належать до незаконних дій службових осіб правоохоронних органів

1) попереднє затримання

Незаконне засудження

3) затриманняПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.143.40 (0.013 с.)