Від свого імені або від імені клієнта 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Від свого імені або від імені клієнта#5

 

№ 415, 5, 1, 1, 61

Вставте пропущену фразу: “Експедитор залучити до виконання своїх обов’язків інших осіб”

1) якщо договором не передбачено інше, має право

2) якщо цього вимагають інтереси клієнта, має право

3) якщо це передбачено договором або обумовлено необхідністю захисту інтересів клієнта, має право

Має право

5) не має права

#4

 

№ 416, 5, 1, 1, 60

Договір транспортного експедирування укладається :

1) усно

2) в письмовій формі, а якщо клієнтом є фізична особа може укладатися усно

В письмовій формі

4) шляхом оформлення рейсового чартеру

5) в письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню

#3

 

№ 417, 5, 1, 1, 66

Якщо в договорі транспортного експедирування не встановлено розмір плати експедитору, то відповідно до Цивільного кодексу України :

1) договір є нікчемним

Клієнт повинен виплатити експедитору розумну плату

3) договір вважається безоплатним

4) розмір плати визначається відповідно до тарифів, затверджених Кабінетом Міністрів України

5) розмір плати визначається відповідно до тарифів експедитора

#2

 

№ 418, 5, 1, 1, 66

Транспортно-експедиторські послуги можуть надаватися :

1) спеціалізованими підприємствами (організаціями)

2) державними спеціалізованими підприємствами (організаціями)

3) спеціалізованими підприємствами (організаціями), які отримали ліцензію на здійснення такого виду діяльності

Спеціалізованими підприємствами (організаціями) та іншими суб’єктами господарювання

5) будь-якими особами

#4

 

№ 419, 5, 1, 1, 60

Договір транспортного експедирування належить до договорів :

1) про виконання робіт

2) про організацію перевезень

3) про надання послуг юридичного характеру

4) про надання послуг фактичного характеру

Про надання послуг фактичного та (або) юридичного характеру

#5

 

№ 420, 5, 1, 1, 60

Розмір плати експедитору встановлюється :

1) специфікацією

2) накладною

3) експедитором, виходячи із фактично понесених ним витрат, пов’язаних із виконанням договору

4) тарифами, затвердженими Міністерством транспорту і зв’язку України

Договором, якщо інше не встановлено законом

#5

 

№ 421, 5, 1, 1, 60

За яким договором одна сторона зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною, і повернути її поклажодавцеві у схоронності (відповідно до термінології Цивільного кодексу України)

1) договір схову

Договір зберігання

3) договір поклажі

4) договір охорони

5) договір страхування

#2

 

№ 422, 5, 1, 1, 62

У якому випадку договором зберігання може бути встановлений обов’язок зберігати річ, яка буде передана зберігачу в майбутньому ?

1) зберігання здійснюється за плату

2) зберігання речей, визначених родовими ознаками

3) якщо на це є письмова згода зберігача

Зберігання здійснюється професійним зберігачем

5) в будь-якому випадку

#4

 

№ 423, 5, 1, 1, 66

Договір зберігання є публічним у випадку :

1) здійснення зберігання професійним зберігачем

2) здійснення зберігання юридичними особами публічного права

Здійснення зберігання суб’єктом підприємницької діяльності на складах (у камерах, приміщеннях) загального користування

4) публічної обіцянки винагороди за зберігання

5) здійснення зберігання на підставі розпорядчого акта органу публічної влади

#3

 

№ 424, 5, 1, 1, 66

Договір зберігання, за яким зберігач зобов’язується прийняти річ на зберігання в майбутньому, має бути укладений :

1) усно

2) у письмовій формі, крім випадків, коли поклажодавцем є фізична особа

3) шляхом вчинення конклюдентних дій

4) у письмовій формі, якщо вартість прийнятої на зберігання речі у 20 і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

У письмовій формі

#5

 

№ 425, 5, 1, 1, 64

Особливість відповідальності професійного зберігача за втрату речі :

1) несе відповідальність у будь-якому випадку

2) несе відповідальність лише при наявності вини у формі умислу чи грубої необережності

Несе відповідальність незалежно від вини

4) несе відповідальність, якщо не доведе, що втрата речі сталася не з його вини

5) несе відповідальність у повному обсязі

#3

 

№ 426, 5, 1, 1, 66

Професійний зберігач звільняється від відповідальності за втрату речі у випадку :

1) якщо доведе, що це сталося не з його вини

2) якщо доведе, що це сталося внаслідок вини поклажодавця

3) якщо доведе, що це сталося внаслідок випадку (казусу) чи непереборної сили

4) якщо поклажодавець не доведе, що це сталося з вини професійного зберігача

Якщо доведе, що це сталося внаслідок непереборної сили

#5

 

№ 427, 5, 1, 1, 63

Договір зберігання укладається письмово у випадку :

1) укладення реального договору зберігання

2) укладення договору іррегулярного зберігання

Укладення консенсуального договору зберігання

4) укладення відплатного договору зберігання

5) прийняття на зберігання речі при пожежі, повені, раптовому захворюванні або за інших надзвичайних обставин

#3

 

№ 428, 5, 1, 1, 61

Витрати зберігача на зберігання речі :

1) відшкодовуються лише у випадках, якщо сторони при укладенні договору не могли їх передбачити

Можуть бути включені до плати за зберігання

3) відшкодовуються лише у випадках, якщо це передбачено договором

4) не відшкодовуються при безоплатному зберіганні

5) не відшкодовуються

#2

 

№ 429, 5, 1, 1, 75

Зберігач має право продати річ, передану на зберігання :

1) якщо договір зберігання укладено без визначення строку зберігання

2) якщо зберігання здійснюється безоплатно

3) якщо має місце зберігання за участю професійного зберігача

4) якщо в період дії договору виникла потреба у несенні зберігачем витрат, які сторони не могли передбачити при укладенні договору зберігання (надзвичайні витрати)

Якщо виникли обставини, що не дають змоги забезпечити її схоронність, а вжиття заходів з боку поклажодавця очікувати неможливо

#5

 

№ 430, 5, 1, 1, 60

Зберігач має право передати річ на зберігання іншій особі :

1) у будь-якому випадку

2) якщо інше не передбачено договором

3) якщо ця особа є професійним зберігачем

Якщо він вимушений це зробити в інтересах поклажодавця і не має можливості отримати його згоду

5) якщо зберігання здійснюється безоплатно

#4

 

№ 431, 5, 2, 1, 121

У разі, якщо надана клієнтом інформація про вантаж є неповною чи містить інші недоліки, експедитор :

1) має право відкласти виконання своїх обов’язків за договором

2) має право повідомити клієнта про виявлені недоліки

3) зобов’язаний самостійно отримати необхідну інформацію

4) має право відмовитися від виконання своїх обов’язків за договором

В разі неповноти одержаної інформації повинен вимагати від клієнта необхідну додаткову інформацію

6) повинен приступити до виконання обов’язків за договором з наступним відшкодуванням зроблених витрат за рахунок клієнта

Повинен повідомити клієнта про виявлені недоліки

#57

 

№ 432, 5, 2, 1, 116

Вставте пропущені фрази : “Клієнт або експедитор має право відмовитися від договору транспортного експедирування, попередивши про це другу сторону . Сторона, яка заявила про таку відмову, зобов’язана .”

1) не пізніше, ніж за 1 місяць

2) негайно у письмовій формі

В розумний строк

4) в письмовій формі за 10 днів

5) відшкодувати другій стороні збитки і сплатити штраф в розмірі, передбаченому договором

Відшкодувати другій стороні збитки, завдані їй у зв’язку із розірванням договору

7) сплатити неустойку в розмірі, передбаченому договором

#36

 

№ 433, 5, 2, 1, 103

У разі залучення експедитором до виконання його зобов’язань за договором транспортного експедирування іншої особи у відносинах з нею експедитор може виступати

1) лише від свого імені

2) лише від імені клієнта

Від імені клієнта

4) від імені перевізника

Від свого імені

6) від імені власника вантажу

7) від свого імені та від імені клієнта солідарно

#35

 

№ 434, 5, 2, 1, 114

У випадку порушення клієнтом обов’язку щодо надання експедитору необхідних документів та інформації про вантаж, клієнт :

1) відшкодовує експедитору лише реальні збитки

2) повинен повідомити експедитора про недоліки інформації

3) зобов’язаний відмовитися від договору

Відшкодовує експедитору упущену вигоду
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 155; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.99.222 (0.005 с.)