До фінансових установ належать 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

До фінансових установ належать1) страхові компанії;

2) будівельні компанії;

3) банки;

4) порти;

5) юро кредитних історій;

6) редитні спілки;

7) ержавна комісія з регулювання ринків фінансових послуг;

8) омбарди;

Нвестиційні компанії

#13689

 

№ 674, 7, 3, 1, 136

Фінансовими вважаються такі послуги

1) випуск платіжних карток;

2) зберігання;

3) надання коштів у оплатну позику;

4) емісія акцій;

5) іяльність з обміну валют;

6) ранспортне експедирування;

7) акторинг;

8) правління нерухомим майном;

Трахування

#13579

 

№ 675, 7, 3, 1, 144

На підставі банківської ліцензії комерційні банки мають право здійснювати

1) приймання депозитів від юридичних осіб;

2) ертифікацію аудиторів;

3) емісію національної валюти України;

4) випуск товарної продукції;

5) перевезення вантажів;

6) ранспортне експедирування;

7) озміщення залучених коштів від свого імені;

8) акторинг;

Ідкриття та ведення поточних рахунків клієнтів

#1789

 

№ 676, 7, 3, 1, 141

До договорів про надання фінансових послуг належать

1) оговір факторингу;

2) оговір оплатної позики грошей;

3) договір страхування;

4) ліцензійний договір;

5) оговір управління фінансовими активами;

6) оговір комерційної концесії;

7) договір зберігання;

8) оговір управління нерухомим майном;


Договір банківського вкладу

#12359

 

№ 677, 7, 3, 1, 148

Якщо інше не передбачено законом, договір про надання фінансових послуг повинен містити

1) умови взаєморозрахунків;

2) асади грошово-кредитної політики;

3) тавки рефінансування НБУ;

4) перелік нерухомого майна;

5) редитну історію;

6) озмір фінансового активу, зазначеного у грошовому виразі;

7) відомості про поточну трудову діяльність особи, якій надається фінансова послуга;

8) строк дії договору;

Айменування фінансової операції

#1689

 

№ 678, 7, 3, 1, 129

Видами кредитів є

1) омерційні;

2) потечні;

3) кспедиторські;

4) поживчі;

5) бланкові;

6) консульські;

7) речові;

8) консорціумні;

9) кладські

#12458

 

№ 679, 7, 3, 1, 138

Підставами списання грошових коштів з рахунку клієнта можуть бути

1) вирок суду;

2) розпорядження клієнта;

3) постанова прокурора;

4) постанова слідчого;

5) постанова НБУ;

6) рішення суду;

7) постанова податкової служби;

8) договір між банком і клієнтом;

9) наказ міністерства

#268

 

№ 680, 7, 3, 1, 139

До банківських правочинів належать

1) договір контрактації;

2) договір банківського вкладу;

3) договір складського зберігання;

4) кредитний договір;

5) договір управління нерухомим майном;

6) договір банківського рахунку;


7) договір страхування;

8) договір факторингу;

9) договір франчайзингу.

#2468

 

№ 681, 7, 3, 1, 131

До фінансових належать послуги

1) форфейтингу;

2) фрайчайзингу;

3) іпотечного кредиту;

4) купівлі-продажу;

5) споживчого кредиту;

6) позички;

7) страхування;

8) факторингу;

9) найму

#13578

 

№ 682, 7, 3, 1, 149

Поточні рахунки клієнтів банку закриваються на підставі (у разі)

1) голошення померлою фізичної особи (клієнта);

2) аяви клієнта;

3) заяви банку;

4) відсутності операцій за рахунком протягом 6 місяців;

5) касування державної реєстрації підприємця (клієнта);

6) зміни місцезнаходження юридичної особи (клієнта);

7) поділу юридичної особи (клієнта);

8) відсутності операцій на рахунку протягом трьох;

9) місяців зміни імені фізичної особи (клієнта)

#12579

 

№ 683, 7, 3, 1, 157

Якщо юридична особа не має рахунку в цьому банку, то для відкриття їй поточного рахунку потрібно подати такі документи:

1) копію зареєстрованого установчого документа;

2) копію свідоцтва про державну реєстрацію;

3) картку зі зразками підписів і відбитка печатки;

4) копію свідоцтва про народження засновника юридичної особи;

5) копії водійських прав засновників юридичної особи;

6) копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі ДПС;

7) постанову правління банку;

8) рішення кредитної ради банку;

9) рішення установчих зборів юридичної особи.

#1236

 

№ 684, 7, 3, 1, 154

Письмова форма договору банківського вкладу вважається дотриманою, якщо внесення грошової суми підтверджено

1) рішенням кредитної ради банку;

2) договором банківського рахунку з видачею чекової книжки;

3) договором банківського вкладу з видачею ощадної книжки;

4) постановою правління НБУ;

5) іпотечним сертифікатом;

6) договором банківського вкладу з видачею ощадного сертифіката;

7) договором банківського вкладу з видачею чекової книжки чи платіжної вимоги;

8) договором банківського вкладу;

9) договором факторингу

#368

 

№ 685, 7, 3, 1, 154

Зміна рахунків клієнтів здійснюється банком у разі

1) відсутності операцій за рахунком протягом 6 місяців;

2) проведення реорганізації в межах одного банку;

3) скасування державної реєстрації підприємця (клієнта);

4) зміни місця проживання фізичної особи (клієнта);

5) зміни місцезнаходження банку, у результаті якої змінюється код банку;

6) визнання фізичної особи (клієнта) безвісно відсутнім;

7) проведення реорганізації банків шляхом їх поділу;

8) визнання фізичної особи (клієнта) недієздатним;

9) заяви банку

#257

 

№ 686, 7, 3, 1, 152

Якщо неповнолітня особа (резидент) віком від 14 до 16 років не має рахунків у цьому банку, то для відкриття їй вкладного (депозитного) рахунку вона має пред’явити

1) кредитну історію;

2) свідоцтво про народження;

3) атестат;

4) дозвіл органу опіки та піклування;

5) документ, що дає змогу банку визначити місце проживання цієї особи;

6) письмову згоду батьків;

7) паспорт;

8) письмову згоду батьків, засвідчену нотаріально;

Довідку про присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податку

#259

 

№ 687, 7, 3, 1, 156

У разі одночасного надходження до банку кількох розрахункових документів, на підставі яких здійснюється списання грошових коштів, банк списує кошти з рахунку клієнта у ІІ чергу на підставі рішення суду

1) щодо виплати вихідної допомоги;

2) про відшкодування шкоди, завданої майну;

3) про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом;

4) щодо стягнення аліментів;

5) щодо оплати праці особам, які працюють за трудовим договором;

6) щодо платежів до бюджету;

7) щодо виплати за авторським договором;

8) щодо поділу спільного майна подружжя;

9) щодо стягнення пені

#157

 

№ 688, 7, 3, 1, 175

Банк має право вимагати розірвання договору банківського рахунку у разі

1) відсутності операцій за цим рахунком протягом року, якщо інше не встановлено договором;

2) закінчення строку дії договору;

3) клієнт не викликає довіри з боку банку;

4) якщо сума грошових коштів, які зберігаються на рахунку клієнта, залишилась меншою від ста гривень;

5) якщо сума грошових коштів, які зберігаються на рахунку клієнта, залишилась меншою від тисячі гривень;

6) у випадках, встановлених договором;

7) укладення клієнтом з цим же банком договору банківського вкладу;

8) укладення договору факторингу;

Якщо сума грошових коштів, які зберігаються на рахунку клієнта, залишилась меншою від мінімального розміру, передбаченого банківськими правилами або договором, якщо така сума не буде відновлена протягом місяця від дня попередження банком про це

#169

 

№ 689, 7, 3, 1, 157

Акредитив закривається у разі

1) спливу строку дії акредитива;

2) спливу строку дії чекової книжки;

3) спливу строку дії договору банківського вкладу;

4) повного відкликання акредитива, якщо таке відкликання передбачене умовами акредитива;

5) непокритості акредитива;

6) часткового відкликання акредитива, якщо таке відкликання передбачене умовами акредитива;

7) відмови банку від прийняття платежів за акредитивом;

8) відмови третіх осіб;

Відмови одержувача коштів від використання акредитива до спливу строку його дії, якщо це передбачено умовами акредитива

#1469

 

№ 690, 7, 3, 1, 145

Чекодержатель у разі відмови платника в оплаті чека має право пред’явити до суду вимогу про

1) відшкодування лише моральної шкоди;

2) сплату процентів;

3) відшкодування лише реальних збитків;

4) відшкодування упущеної вигоди;

5) оплату суми чека;

6) відстрочку оплати за чеком;

7) відшкодування витрат на одержання оплати;

8) розстрочку оплати за чеком;

9) визнання права власності на чек

#257

 

№ 701, 8, 1, 1, 60

Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності укладається у такій формі:

1) усній;

2) письмовій, а у випадках, встановлених законом, може укладатися усно;

3) письмовій;

4) письмовій і підлягає нотаріальному посвідченню;

5) конклюдентній.

#2

 

№ 702, 8, 1, 1, 68

За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату):

1) особисті немайнові права на використання об’єкта права інтелектуальної власності;

2) право на одержання винагороди за використання об’єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право на результат творчої діяльності;

4) об’єкт права інтелектуальної власності;
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 143; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.210.25 (0.022 с.)