Перевозити з собою безоплатно ручну поклажу вагою до 36 кг. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перевозити з собою безоплатно ручну поклажу вагою до 36 кг.4) перевозити з собою безоплатно ручну поклажу вагою до 75 кг

5) купувати для дітей віком від 6-ти до 14-ти років дитячі квитки за пільговою ціною;

6) купувати для дітей віком від 6-ти до 12-ти років дитячі квитки за пільговою ціною;

Зробити не більше однієї зупинки в дорозі з подовженням строку чинності проїзних документів не більше ніж на десять діб.

8) зробити не більше однієї зупинки в дорозі з подовженням строку чинності проїзних документів не більше ніж на дванадцять діб.

9) в разі хвороби зробити не більше однієї зупинки в дорозі з подовженням строку чинності проїзних документів не більше ніж на десять діб.

#12357

 

№ 1163, 4, 3, 1, 145

Управитель відповідає за завдані збитки, якщо не доведе, що вони виникли внаслідок

1) непереборної сили;

2) умислу установника;

3) необережності управителя;

4) умислу управителя;

5) умислу вигодонабувача;

6) тяжкого матеріального становища управителя;

7) неналежної турботливості управителя про інтереси установника;

8) необережності установника;

9) необережності вигодонабувача;

#12589

 

№ 1164, 4, 3, 1, 152

Договір управління майном припиняється у разі :

1) смерті управителя;

2) визнання установника управління недієздатним;

3) обмеження цивільної дієздатності установника управління;


4) загибелі майна, переданого в управління;

5) виявлення важкої хвороби вигодонабувача;

6) визнання установника управління безвісно відсутнім;

7) несумлінного виконання договору управління майном установником;

8) визнання фізичної особи – установника управління банкрутом;

9) визнання вигонабувача недієздатним;

#148

 

№ 1165, 4, 3, 1, 156

Договір управління майном припиняється у разі :

1) загибелі майна, переданого в управління;

2) визнання установника управління недієздатним;

3) обмеження цивільної дієздатності установника управління;

4) визнання вигодонабувача недієздатним;

5) дострокового припинення управління майном за рішенням суду;

6) несумлінного виконання договору управління майном установником;

7) визнання установника управління безвісно відсутнім;

8) припинення договору за заявою однієї із сторін у зв’язку із закінченням його строку;

9) виявлення важкої хвороби вигонабувача;

#158

 

№ 1169, 5, 3, 1, 147

Договір доручення припиняється і разі:

1) смерті повіреного;

2) відмови повіреного від договору;

3) неплатоспроможності довірителя;

4) обмеження цивільної дієздатності довірителя або повіреного;

5) важкого матеріального становища повіреного;

6) визнання довірителя або повіреного недієздатним;


7) визнання довірителя або повіреного безвісно відсутнім;

8) хвороби довірителя;

9) відмови довірителя від договору;

#12679

 

№ 1170, 9, 3, 1, 163

Згідно Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»,ФОН припиняє функціонування :

1) після закінчення строку, на який він був створений;

2) лише після закінчення строку;

3) у випадку ліквідації довірителя — юридичної особи;

4) після виконання своїх зобов’язань перед власниками сертифікатів відповідно до Правил ФОН;

5) після виконання своїх обов’язків власниками сертифікатів;

6) у випадку смерті довірителя — фізичної особи;

7) за рішенням суду в разі порушення управителем чинного законодавства;

8) у випадку визнання довірителя недієздатним;

9) за виконавчим написом нотаріуса;

#147

 

№ 1172, 3, 3, 1, 149

Відносини в галузі транспортно-експедиторської діяльності регулюються:

Цивільним кодексом України,

Господарським кодексом України,

Законом України “Про транспорт”,

Законом України “Про транзит вантажів”,

Законом України «Про транспортно-експедиторську діяльність»,

6) Транспортним кодексом України,

7) законом України «Про експедирування»,

8) законом України «Про доручення»

9) законом України «Про експедиторські послуги»

#12345

 

№ 1173, 3, 3, 1, 193

Назвіть правильні законодавчі положення щодо засад діяльності експедитора:

Транспортно-експедиторська діяльність здійснюється суб’єктами господарювання різних форм власності,

Експедитори можуть мати: склади, різні види транспортних засобів, контейнери, виробничі приміщення тощо.

3) Транспортно-експедиторська діяльність здійснюється виключно господарськими товариствами.

4) Транспортно-експедиторську діяльність не може здійснювати державне підприємство.

Експедитори для виконання доручень клієнтів можуть укладати договори з перевізниками, портами, авіапідприємствами, судноплавними компаніями тощо.

6) Експедитори для виконання доручень клієнтів можуть укладати договори з перевізниками, але не можуть укладати договори з портами, авіапідприємствами, судноплавними компаніями тощо.

Транспортно-експедиторську діяльність можуть здійснювати як спеціалізовані підприємства (організації), так і інші суб’єкти господарювання.

8) Транспортно-експедиторську діяльність можуть здійснювати виключно спеціалізовані підприємства.

9) Транспортно-експедиторська діяльність здійснюється клієнтом самостійно.

#1257

 

№ 1174, 3, 3, 1, 165

Експедитори за дорученням клієнтів:

Забезпечують оптимальне транспортне обслуговування,

2) здійснюють перевезення вантажів різними видами транспорту,

3) здійснюють роботи, пов’язані з прийманням, накопиченням, подрібненням, доробкою, сортуванням, складуванням, зберіганням, перевезенням вантажів;

4) ведуть облік портів, залізничних станцій, складів, терміналів або інших об’єктів;

5) організовують експертизу вантажів;

6) здійснюють оформлення товарно-транспортної документації та її розсилання за належністю;

7) надають учасникам транспортно-експедиторської діяльності юридичні послуги.

8) здійснюють страхування вантажів та своєї відповідальності;

9) здійснюють розрахунки з клієнтами;

#1356

 

№ 1175, 3, 3, 1, 185

Експедитори за дорученням клієнтів:

1) організовують перевезення вантажів різними видами транспорту територією України та іноземних держав відповідно до умов договорів (контрактів),

Фрахтують національні, іноземні судна та залучають інші транспортні засоби і забезпечують їх подачу в порти.

3) не може здійснювати роботи, пов’язані з прийманням, накопиченням, подрібненням, доробкою, сортуванням, складуванням, зберіганням, перевезенням вантажів;

4) ведуть облік надходження та відправлення вантажів з портів, залізничних станцій, складів, терміналів або інших об’єктів;

5) організовують охорону пасажирів під час їх перевезення;

6) здійснюють оформлення товарно-транспортної документації та її розсилання за належністю;

7) здійснюють страхування пасажирів;

8) оформляють документи та організовують роботи відповідно до митних, карантинних та санітарних вимог;

9) не може надавати інші допоміжні та супутні перевезенням транспортно-експедиторські послуги, що не передбачені законом.

#12468

 

№ 1176, 3, 3, 1, 146

Істотними умовами договору транспортного експедирування є:

1) форс-мажорні обставини;

2) вид послуги експедитора;

3) вид та найменування пасажира;

4) права, обов’язки сторін;

5) дія непереборної сили;

6) розмір плати експедитору;

7) порядок звільнення від відповідальності;

8) порядок погодження змін маршруту, виду транспорту, вказівок клієнта;

9) строк (термін) виконання окремих етапів робіт.

#2468

 

№ 1177, 3, 3, 1, 153

Істотними умовами договору транспортного експедирування є:

1) вид та найменування вантажу;

2) права, обов’язки сторін;

3) відповідальність сторін, у тому числі в разі завдання шкоди внаслідок дії непереборної сили;

4) розмір плати перевізнику;

5) порядок розрахунків між перевізником та клієнтом;

6) пункти відправлення та призначення вантажу;

7) порядок погодження зміни експедитора;

8) пункт призначення пасажира.

Усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

#12369

 

№ 1179, 3, 3, 1, 176

Експедитор має право:

Обирати або змінювати вид транспорту та маршрут перевезення,

Обирати або змінювати порядок перевезення вантажу,

3) обирати або змінювати порядок перевезення пасажира,

4) обирати або змінювати порядок виконання транспортно-експедиторських послуг, діючи в інтересах клієнта, згідно з відповідним договором транспортного експедирування;

5) відступати від вказівок перевізника,

6) на відшкодування в погоджених з перевізником обсягах додаткових витрат,

Притримувати вантаж, що знаходиться в його володінні, до моменту сплати плати експедитору,
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 112; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.137.63 (0.013 с.)