Якщо доведе, що це сталося через такі властивості речі, про які зберігач, приймаючи річ на зберігання не знав і не міг знати 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Якщо доведе, що це сталося через такі властивості речі, про які зберігач, приймаючи річ на зберігання не знав і не міг знати4) якщо поклажодавець не доведе, що це сталося через такі властивості речі, про які зберігач, приймаючи річ на зберігання, знав або міг знати

Якщо доведе, що це сталося внаслідок непереборної сили

6) якщо негайно повідомить поклаждавцеві про це у письмовій формі

7) якщо доведе, що це сталося внаслідок загальної аварії

#235

 

№ 456, 5, 2, 1, 112

Договір зберігання укладається у письмовій формі :

1) якщо сторонами є фізичні особи

Якщо сторонами є юридичні особи

3) якщо на зберігання передаються речі, визначені родовими ознаками

4) якщо вартість речей, що передаються на зберігання, перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

5) якщо на зберігання передаються речі, визначені індивідуальними ознаками

Якщо за договором зберігач зобов’язується прийняти річ на зберігання в майбутньому

7) у всіх випадках

#26

 

№ 457, 5, 2, 1, 105

Витрати зберігача на зберігання речі :

1) не відшкодовуються при безоплатному зберіганні

2) не відшкодовуються, якщо договір зберігання є відплатним

Можуть бути включені до плати за зберігання

4) не можуть бути включені до плати за зберігання

Відшкодовуються понад плату, якщо вони є надзвичайними

6) відшкодовуються понад плату в будь-якому випадку

7) не відшкодовуються

#35

 

№ 458, 5, 2, 1, 101

Зберігач має право продати річ, передану на зберігання :

Якщо річ пошкоджена

Якщо виникла реальна загроза пошкодження речі

3) якщо строк зберігання закінчився

4) при іррегулярному зберіганні

Вжиття заходів з боку поклажодавця очікувати неможливо

6) якщо він є професійним зберігачем

7) в будь-якому випадку

#125

 

№ 459, 5, 2, 1, 105

Зберігач має право передати річ на зберігання іншій особі :

1) якщо інше не передбачено договором зберігання

2) в будь-якому випадку зі згоди іншої особи

Якщо він вимушений це зробити в інтересах поклажодавця

4) якщо поклажодавець не забрав річ після закінчення строку зберігання

5) на власний розсуд

Якщо він не має можливості отримати згоду на це поклажодавця

7) на її вимогу

#36

 

№ 460, 5, 2, 1, 130

Обов’язок зберігача повернути річ полягає в наступному :

1) річ повинна бути повернути в такому стані, в якому вона була прийнята на зберігання, з урахуванням нормального зносу внаслідок користування нею

Річ повинна бути повернути в такому стані, в якому вона була прийнята на зберігання, з урахуванням зміни її природних властивостей

3) річ повинна бути повернути в такому стані, в якому вона була прийнята на зберігання

Зберігач зобов’язаний передати плоди та доходи, які були ним одержані від речі

5) зберігач має право на залишення плодів та доходів, які були ним одержані від речі

6) зберігач має право на залишення частини плодів та доходів, які були ним одержані від речі

7) зберігач зобов’язаний скласти комерційний акт або акт загальної форми

#24

 

№ 461, 5, 3, 1, 144

Істотними умовами договору транспортного експедирування є :

1) вид, найменування багажу

2) порядок надіслання і узгодження специфікацій

Вид та найменування вантажу

4) порядок врегулювання спорів

5) порядок складання диспаші

Вид послуги експедитора

Пункти відправлення і призначення вантажу

8) сталійний і контрсталійний час

Строк (термін) виконання договору

#3679

 

№ 462, 5, 3, 1, 145

Виберіть відповіді, в яких неправильно визначено істотні умови договору транспортного експедирування :

1) вид послуги експедитора

Умова про делькредере

3) строк (термін) виконання договору

4) порядок розрахунків

Пункт відправлення та пункт призначення багажу

6) порядок погодження змін маршруту

7) вид та найменування вантажу

8) розмір плати експедитору

Розмір фрахту

#259

 

№ 463, 5, 3, 1, 161

Виберіть відповіді, в яких правильно вказані види транспортно-експедиторських послуг :

Організація охорони вантажів під час їх перевезення

2) перевезення вантажів

3) організація пасажирських перевезень

4) організація морських круїзів

Здійснення заходів щодо приймання, сортування, складування, зберігання вантажів

6) здійснення заходів щодо приймання, оформлення та зберігання багажу

Оформлення документів та виконання робіт відповідно до митних, карантинних та санітарних правил

8) організація і проведення археологічних, палеонтологічних та інших наукових експедицій

Оформлення товарно-транспортної документації

#1579

 

№ 464, 5, 3, 1, 191

В яких відповідях правильно вказані права експедитора за договором транспортного експедирування :

Притримувати вантаж, що знаходиться в його володінні, до моменту сплати плати експедитору

2) змінювати розмір плати за надані послуги за наявності поважних причин

Змінювати маршрут перевезення, діючи в інтересах клієнта згідно з відповідним договором транспортного експедирування

4) укладати без довіреності договір перевезення вантажу від імені клієнта

Відступати від вказівок клієнта в порядку, передбаченому договором транспортного експедирування

6) не приступати до виконання своїх обов’язків до сплати клієнтом авансу у розмірі не менше 30 відсотків плати

7) визначати маршрут прямування вантажу та вид транспорту

Змінювати вид транспорту, діючи в інтересах клієнта згідно з відповідним договором транспортного експедирування

Не приступати до виконання обов’язків за договором транспортного експедирування до отримання від клієнта всіх необхідних документів, необхідних для виконання експедитором обов’язків, передбачених договором транспортного експедирування

#13589

 

№ 465, 5, 3, 1, 182

В яких відповідях правильно вказані права клієнта за договором транспортного експедирування :

1) відшкодувати експедиторові документально підтверджені витрати, здійснені ним для виконання договору транспортного експедирування

Змінювати маршрут доставки вантажу і кінцевого вантажоодержувача, завчасно повідомивши про це експедитора, з відшкодуванням витрат на зміну маршруту відповідно до договору транспортного експедирування

Вимагати від експедитора інформації про хід перевезення вантажу

4) втручатися в оперативно-господарську діяльність експедитора, якщо це пов’язано з виконанням договору транспортного експедирування

Визначати вид транспорту

Визначати маршрут прямування вантажу

Давати вказівки експедитору, які не суперечать договору та документам, наданим експедитору

8) видати експедиторові довіреність, якщо вона є необхідною для виконання його обов’язків

9) давати вказівки перевізнику, які не суперечать договору

#23567

 

№ 466, 5, 3, 1, 194

В яких відповідях правильно вказані обов’язки клієнта за договором транспортного експедирування :

1) укласти договір перевезення з перевізником

Своєчасно надати експедитору інформацію, необхідну для виконання експедитором своїх обов’язків за договором транспортного експедирування

3) давати вказівки експедитору, які не суперечать договору та документам, наданим експедитору

Своєчасно надати експедитору документи, що стосуються вантажу, які потрібні для здійснення митного, санітарного та інших видів державного контролю і нагляду, забезпечення безпечних умов перевезення вантажу

Сплатити належну плату експедитору

Відшкодувати документально підтверджені витрати, понесені експедитором в інтересах клієнта в цілях виконання договору транспортного експедирування

7) змінювати маршрут доставки вантажу і кінцевого вантажоодержувача, завчасно повідомивши про це експедитора, з відшкодуванням витрат на зміну маршруту відповідно до договору транспортного експедирування

Видати експедитору довіреність, якщо вона є необхідною для виконання його обов’язків

9) визначати маршрут прямування вантажу та вид транспорту

#24568

 

№ 467, 5, 3, 1, 198

В яких відповідях вказані правильні положення про відповідальність експедитора за договором транспортного експедирування :

Експедитор несе відповідальність за дії та недогляд третіх осіб, залучених ним до виконання договору транспортного експедирування, у тому ж порядку, як і за власні дії

2) експедитор відповідає перед клієнтом за вагу вантажу
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 167; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.136.189 (0.005 с.)