Умова про майно, яке продаватиметься 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Умова про майно, яке продаватиметься6) умова про можливість укладення договору субкомісії.

7) умова про місце передання майна покупцеві

#35

 

№ 546, 6, 2, 1, 121

За загальним правилом комісіонер не відповідає перед комітентом за невиконання третьою особою договору, укладеного нею за рахунок комітента, крім :

1) випадків, коли комісіонер поручився за виконання договору (акредитив)

Випадків, коли комісіонер поручився за виконання договору (делькредере)

3) випадків, коли комітент збільшив комісійну плату

4) випадків, коли комітент усно попросив про це комісіонера

5) випадків, коли комітент письмово попросив про це комісіонера

Випадків, коли комісіонер був необачним при виборі цієї особи

7) випадків, коли виникла необхідність захисту законних прав та інтересів комітента

#26

 

№ 547, 6, 2, 1, 123

Якщо комісіонер купив майно за вищою ціною, ніж була погоджена, комітент має право :

1) не прийняти майно, куплене за вищою ціною

2) подати до комісіонера позов про повернення такого майна його попередньому власнику

Прийняти майно, куплене за вищою ціною

4) зменшити комісійну плату

5) подати до комісіонера позов про перевід на нього прав та обов’язків покупця за договором купівлі-продажу

Не прийняти майно, куплене за вищою ціною, заявивши про це комісіонерові в розумний строк після отримання від нього повідомлення про цю купівлю

7) прийняти майно, куплене за вищою ціною, і вимагати від комісіонера виплати продавцеві різниці в ціні

#36

 

№ 548, 6, 2, 1, 103

Річ вважається такою, що внесена до готелю, якщо вона :

1) пронесена через вхід до готелю

2) перебуває в транспортному засобі особи, яка проживає у готелі

Передана працівникам готелю

4) знаходиться у передпокої готелю

5) знаходиться в приміщенні готелю

Знаходиться у спеціально відведеному для особи приміщенні

7) знаходиться на території готелю

#36

 

№ 549, 6, 2, 1, 101

Відповідно до Цивільного кодексу товарний склад на підтвердження прийняття товару видає один із таких складських документів :

Складську квитанцію

2) складський сертифікат

3) складську накладну

Просте складське свідоцтво

5) складне складське свідоцтво

Подвійне складське свідоцтво

7) потрійне складське свідоцтво.

#146

 

№ 550, 6, 2, 1, 97

Подвійне складське свідоцтво складається з двох частин, які можуть бути відокремлені одна від одної :

1) заставної

2) варанта (заставного свідоцтва)

3) заставної облігації

Складського свідоцтва

5) складського опціону

6) складського ф’ючерса

7) складської квитанції

#24

 

№ 551, 6, 2, 1, 122

Хто з цих осіб не вважається представником іншої особи :

Комісіонер, який за договором комісії укладає договір купівлі-продажу

2) повірений, який за договором доручення укладає договір поставки

3) повірений, який за договором доручення укладає договір оренди

Управитель, який за договором управління майном вчиняє щодо нього дії фактичного характеру

Управитель, який за договором управління майном вчиняє щодо нього дії юридичного характеру

6) комерційний агент, який за агентським договором укладає договір поставки

7) експедитор, який за договором транспортного експедирування укладає договір перевезення вантажу від імені клієнта

#145

 

№ 552, 6, 2, 1, 134

Вкажіть відповіді, у яких правильно вказані можливі визначення складських свідоцтв :

1) правовстановлюючий документ про право власності на товарний склад

Товаророзпорядчий складський документ на пред’явника, що посвідчує право власності на товар, який зберігається на сертифікованому складі

3) іменний товаророзпорядчий складський документ, що посвідчує право його держателя зберігати товар на сертифікованому складі

Іменний товаророзпорядчий складський документ, що посвідчує право власності на товар, який зберігається на сертифікованому складі

5) документ, що підтверджує відносини позики між товарним складом та особою, яка вправі отримувати товар з цього складу

6) технічний паспорт товарного складу

7) іпотечний цінний папір, який засвідчує право застави на товар, що зберігається на товарному складі

#24

 

№ 553, 6, 2, 1, 125

Вкажіть, у яких відповідях правильно виписані вимоги (характеристики) щодо подвійного складського свідоцтва :

1) таке свідоцтво складається з двох частин – складського свідоцтва та заставного свідоцтва (заставної)

2) таке свідоцтво складається з двох частин – складського свідоцтва та заставного свідоцтва (варанта)

Таке свідоцтво є іменним

4) таке свідоцтво виписується на пред’явника.

5) частини подвійного складського свідоцтва можуть передаватися тільки разом в порядку відступлення права вимоги (цесії)

Частини подвійного складського свідоцтва можуть передаватися разом або окремо за передавальними написами

7) таке свідоцтво не може бути передане поклажодавцем іншій особі

#236

 

№ 554, 6, 2, 1, 129

Вкажіть, у яких відповідях правильно виписані вимоги (характеристики) щодо подвійного складського свідоцтва :

1) таке свідоцтво складається зі складського свідоцтва та заставного свідоцтва (варанта)

2) таке свідоцтво складається з двох частин – складського свідоцтва та заставного свідоцтва (індосаменту)

3) таке свідоцтво виписується на пред’явника

Таке свідоцтво є іменним

5) таке свідоцтво може бути видане будь-яким товарним складом

Таке свідоцтво може бути видане лише сертифікованим складом, який отримав сертифікат про відповідність надання послуг зі зберігання

7) таке свідоцтво може бути видане лише професійним зберігачем, який отримав ліцензію на здійснення діяльності зі зберігання товарів на складах загального користування

#146

 

№ 555, 6, 2, 1, 115

За загальним правилом зобов’язання сторін за договором складського зберігання припиняються з моменту :

1) передання поклажодавцем простого чи подвійного складського свідоцтва іншій особі

Погашення простого складського свідоцтва

3) видачі поклажодавцеві складського свідоцтва

Погашення подвійного складського свідоцтва

5) вчинення на складському свідоцтві передавального напису (індосаменту)

6) повідомлення поклаждавця про зміну умов зберігання

7) порушення сторонами своїх зобов’язань за договором складського зберігання

#24

 

№ 556, 6, 2, 1, 122

Товар не може бути прийнятий на зберігання за договором складського зберігання товару у разі, якщо :

1) товар прийнятий без доданого до нього складського свідоцтва

За результатами проведення незалежної оцінки якісні та вартісні характеристики товару виявились гіршими від тих, що заявлені

3) товар не має належної ліквідності та попиту на ринку

Документи, що засвідчують якісні характеристики товару, відсутні

5) товар подано в тарі, не обумовленій сторонами договору складського зберігання

6) товар подано в упакуванні, не обумовленому сторонами договору складського зберігання.

7) товаром є речі, визначені родовими ознаками

#24

 

№ 557, 6, 2, 1, 124

Товар не може бути прийнятий на зберігання за договором складського зберігання товару у разі, якщо :

1) товар має особливі властивості та потребує спеціальних умов його зберігання

Зберігання товару потребує спеціальних умов, які сертифікований склад не в змозі забезпечити

3) товар не має належної ліквідності та попиту на ринку

4) товар прийнятий без доданого до нього складського свідоцтва

Товар має властивості, що становлять небезпеку для оточення

6) товар подано в тарі, не обумовленій сторонами договору складського зберігання.

За результатами проведення незалежної оцінки якісні та вартісні характеристики товару виявились гіршими від тих, що заявлені.

#257

 

№ 558, 6, 2, 1, 119

Вставте пропущені словосполучення з наступної норми Закону України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва» : У разі, якщо володілець простого складського свідоцтва має намір передати товар у заставу, , а замість нього та вносить відповідні зміни в

1) він укладає договір застави

Просте складське свідоцтво повинно бути погашене

Сертифікований склад видає подвійне складське свідоцтво

4) сертифікований склад видає заставне свідоцтво

5) сертифікований склад видає боргову розписку

Реєстр складських свідоцтв

7) договір складського зберігання

#236

 

№ 559, 6, 2, 1, 103

Вкажіть законодавчі вимоги, які ставлять до передавального напису простого складського свідоцтва :

1) повинен бути здійснений у бездокументарній формі

Повинен бути безумовним

3) повинен бути бланковим
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 215; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.136.189 (0.006 с.)