Знаходиться у спеціально відведеному для особи приміщенні 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Знаходиться у спеціально відведеному для особи приміщенні4) перебуває на території готелю

5) всі відповіді правильні

#3

 

№ 529, 6, 1, 1, 70

Готель відповідає за втрату коштовностей лише за умови :

Що коштовності були окремо передані готелю на зберігання

2) що коштовності знаходились у спеціально відведеному для особи приміщенні (номері)

3) що готель згідний нести таку відповідальність, про що особу повідомляється при її поселенні

4) що це 5-ти зірковий готель

5) що особа при поселенні заявила про наявність у неї коштовностей, про що робиться відповідна відмітка в документі на поселення

#1

 

№ 530, 6, 1, 1, 73

Відповідно до агентського договору (ст. 297 Господарського кодексу України) комерційний агент зобов'язується надати іншому суб’єкту послуги щодо :

1) комерційного представництва

2) представництва інтересів цього суб’єкта в суді

3) сприяння укладенню договорів

4) укладення договорів чи сприяння їх укладенню (надання фактичних послуг) від свого імені, але за рахунок йього суб’єкта

5) укладення договорів чи сприяння їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб'єкта і за його рахунок

#5

 

№ 531, 6, 2, 1, 104

У яких з нижченаведених організаційно-правових форм може бути створена юридична особа - страховик :

У формі акціонерного товариства

2) у формі товариства з обмеженою відповідальністю

3) у формі фінансової установи

4) у формі страхового кооперативу

5) у формі асоціації страховиків

У формі товариства з додатковою відповідальністю

7) у формі приватного підприємства

#16

 

№ 532, 6, 2, 1, 102

У яких з нижченаведених організаційно-правових форм може бути створена юридична особа - страховик :

1) у формі товариства з обмеженою відповідальністю

У формі повного товариства

3) у формі страхового банку

У формі комантдитного товариства

5) у формі страхового кооперативу

6) у формі асоціації страховиків

7) у формі страхового брокера

#24

 

№ 533, 6, 2, 1, 101

Предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише :

1) кліринг

Фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням

3) андеррайтинг

Перестрахування

5) еквайринг

6) відкриття і ведення рахунків фізичних та юридичних осіб

7) торгово-посередницька діяльність

#24

 

№ 534, 6, 2, 1, 94

Предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише :

1) фінансовий лізинг

2) виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції

3) франшиза

Страхування

Перестрахування

6) факторинг

7) франчайзинг

#45

 

№ 535, 6, 2, 1, 133

Страхувальниками визнаються :

1) банк, який надає страхові послуги на підставі ліцензії на здійснення такої діяльності

2) небанківська фінансова установа, яка надає страхові послуги на підставі ліцензії на здійснення такої діяльності

Юридична особа, яка є страхувальником відповідно до законодавства України

Фізична дієздатна особа, яка уклала із страховиком договір страхування

5) фізична особа, в житті якої може наступити подія, яка є страховим випадком

6) юридичні особи або фізичні особи, які зареєстровані у встановленому порядку як суб’єкти підприємницької діяльності та здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у страхуванні від свого імені

7) фізичні особи або юридичні особи, які діють від імені та за дорученням страховика і виконують частину його страхової діяльності

#34

 

№ 536, 6, 2, 1, 99

Формами страхування відповідно до Закону України «Про страхування» є :

1) страхування у письмовій формі

2) медичне страхування

Обов’язкове страхування

4) страхування в усній формі

5) страхування у формі видачі сертифікатів та полісів

Добровільне страхування

7) страхування життя

#36

 

№ 537, 6, 2, 1, 114

Видами добровільного страхування відповідно до Закону України «Про страхування» можуть бути :

1) страхування спортсменів вищої категорії;

Страхування життя

3) страхування майна, переданого у концесію

Страхування від нещасних випадків

5) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

Страхування здоров’я на випадок хвороби

7) особисте страхування медичних працівників (крім тих, які працюють у бюджетних установах) на випадок інфікування вірусом СНІД при виконанні ними службових обов’язків

#246

 

№ 538, 6, 2, 1, 115

Видами добровільного страхування відповідно до Закону України «Про страхування» можуть бути :

1) страхування майна від вогневих ризиків;

2) страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

3) авіаційне страхування цивільної авіації

Страхування здоров’я на випадок хвороби

5) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

6) страхування життя і здоров’я спеціалістів ветеринарної медицини

Страхування фінансових ризиків

#147

 

№ 539, 6, 2, 1, 123

Видами обов’язкового страхування відповідно до Закону України «Про страхування» є :

1) страхування життя

2) страхування здоров’я на випадок хвороби

3) страхування від нещасних випадків

4) страхування вантажів та багажу

5) особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

Авіаційне страхування цивільної авіації

Особисте страхування медичних працівників (крім тих, які працюють у бюджетних установах) на випадок інфікування вірусом СНІД при виконанні ними службових обов’язків.

#567

 

№ 540, 6, 2, 1, 110

Видами обов’язкового страхування відповідно до Закону України «Про страхування» є

1) страхування майна від вогневих ризиків

2) страхування кредитів

3) страхування інвестицій

4) страхування судових витрат

Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

6) пенсійне страхування

Страхування цивільної відповідальності суб’єктів космічної діяльності

#57

 

№ 541, 6, 2, 1, 119

За договором доручення повірений може бути зобов’язаний вчинити від імені та за рахунок довірителя такі дії :

1) провести переговори та домовитись про орієнтовну ціну майбутнього договору поставки

2) здійснити моніторинг ринку нафтопродуктів та підшукати потенційних клієнтів на купівлю дизельного палива

Підписати додаткову угоду до договору оренди

4) здійснити маркетингові дослідження ринку та провести переговори

Укласти договір поставки

6) скласти заповіт

7) відібрати гроші від особи, з якою довіритель в минулому уклав договір позики і сума позики не була вчасно повернута цією особою

#35

 

№ 542, 6, 2, 1, 122

За договором доручення повірений може бути зобов’язаний вчинити від імені та за рахунок довірителя такі дії :

1) організувати переговори щодо укладення в майбутньому договору поставки

2) провести переговори щодо укладення в майбутньому договору поставки

Подарувати майно конкретній особі

Укласти попередній договір

Укласти на основі попереднього договору договір оренди (основний договір)

6) відібрати від особи, з якою довіритель попередньо уклав договір оренди, не повернуте в строк орендоване майно

7) розбити вітрове скло автомобіля, внаслідок чого в довірителя виникнуть права та обов’язки по відшкодуванню шкоди.

#345

 

№ 543, 6, 2, 1, 97

Юридичні дії, які належить вчинити повіреному за договором доручення, повинні бути :

1) формалізованими

Конкретними

3) прямо передбаченими в актах цивільного законодавства

Здійсненними

Правомірними

6) вигідними для обох сторін

7) юридично забезпеченими

#245

 

№ 544, 6, 2, 1, 116

За договором комісії комісіонер може бути зобов’язаний за дорученням комітента вчинити від свого імені такі дії :

Укласти договір поставки нафтопродуктів

2) провести переговори та домовитись про орієнтовну ціну майбутнього договору поставки

3) здійснити моніторинг ринку нафтопродуктів та підшукати потенційних клієнтів на купівлю дизельного палива

Укласти договір купівлі-продажу цінних паперів

5) здійснити маркетингові дослідження ринку та провести переговори

6) подати заявку про видачу патенту на винахід

7) подати до суду позовну заяву

#14

 

№ 545, 6, 2, 1, 105

Істотними умовами договору комісії, за якими комісіонер зобов’язується продати майно є :

1) умова про комісійну плату

2) умова про делькредере

Умова про ціну майна, яке продаватиметься

4) умова про строк (термін) передання майна покупцеві
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 158; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.136.189 (0.015 с.)