Письмова форма договору вважається дотриманою, якщо прийняття речі на зберігання посвідчене квитанцією, підписаною зберігачем 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Письмова форма договору вважається дотриманою, якщо прийняття речі на зберігання посвідчене квитанцією, підписаною зберігачем6) договір зберігання за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню

7) договір зберігання підлягає нотаріальному посвідченню

8) прийняття речі на зберігання може підтверджуватися свідченнями свідків

9) договір зберігання речей особистого користування та побутового призначення може укладатися усно

#1345

 

№ 586, 6, 3, 1, 189

Вкажіть, у яких відповідях правильно виписані вимоги Цивільного кодексу до форми договору зберігання :

Договір зберігання між юридичними особами укладається в письмовій формі

2) договір зберігання між фізичними особами строком більше, ніж 1 рік, укладається в письмовій формі

Письмова форма договору вважається дотриманою, якщо прийняття речі на зберігання посвідчене розпискою, підписаною зберігачем

Договір зберігання, за яким зберігач зобов’язується прийняти річ на зберігання в майбутньому, має бути укладений в письмовій формі

Письмова форма договору вважається дотриманою, якщо прийняття речі на зберігання посвідчене квитанцією, підписаною зберігачем

6) договір зберігання за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню

7) договір зберігання підлягає нотаріальному посвідченню

Прийняття речі на зберігання при пожежі, повені або за інших надзвичайних обставин може підтверджуватися свідченнями свідків


9) договір зберігання речей особистого користування та побутового призначення може укладатися усно

#13458

 

№ 587, 6, 3, 1, 159

За договором доручення повірений може бути зобов’язаний вчинити від імені та за рахунок довірителя такі дії :

1) організувати переговори щодо укладення в майбутньому договору оренди

Подарувати майно, що є власністю довірителя, конкретній особі

3) провести переговори щодо укладення в майбутньому договору оренди

4) відібрати від особи, з якою довіритель попередньо уклав договір оренди, не повернуте в строк орендоване майно

Купити для довірителя певне майно

Продати майно, що є власністю довірителя

7) скласти заповіт

8) придбати ділянку на Місяці

9) написати портрет довірителя

#256

 

№ 588, 6, 3, 1, 143

Відповідно до Цивільного кодексу товарний склад на підтвердження прийняття товару видає один із таких складських документів :

1) складську облігацію

2) складський вексель

3) потрійне складське свідоцтво

Подвійне складське свідоцтво

Просте складське свідоцтво

6) складський коносамент

7) складський поліс.

Складську квитанцію

9) складську накладну

#458

 


№ 589, 6, 3, 1, 177

Вкажіть, у яких відповідях правильно виписані вимоги Цивільного кодексу до форми договору страхування :

1) договір страхування за участю фізичної особи може укладатися усно

2) договір страхування життя може укладатися усно

Договір страхування укладається в письмовій формі

Договір може укладатися шляхом видачі страховиком страхувальникові страхового свідоцтва

Договір може укладатися шляхом видачі страховиком страхувальникові страхового поліса

6) договір може укладатися шляхом видачі страховиком страхувальникові страхового векселя

Договір може укладатися шляхом видачі страховиком страхувальникові страхового сертифіката

У разі недодержання письмової форми договору страхування такий договір є нікчемним

9) у разі недодержання письмової форми договору страхування сторони при доказуванні факту його укладення не можуть посилатися на показання свідків

#34578

 

№ 590, 6, 3, 1, 177

Вкажіть, у яких відповідях правильно виписані вимоги Цивільного кодексу до форми договору страхування :

Договір може укладатися шляхом видачі страховиком страхувальникові страхового свідоцтва

2) договір страхування за участю фізичної особи може укладатися усно

Договір може укладатися шляхом видачі страховиком страхувальникові страхового сертифіката

4) договір страхування життя може укладатися усно

5) у разі недодержання письмової форми договору страхування сторони при доказуванні факту його укладення не можуть посилатися на показання свідків

Договір може укладатися шляхом видачі страховиком страхувальникові страхового поліса

7) договір може укладатися шляхом видачі страхувальником страховикові страхової премії

Договір страхування укладається в письмовій формі

У разі недодержання письмової форми договору страхування такий договір є нікчемним

#13689

 

№ 601, 7, 1, 1, 60

Договір про надання споживчого кредиту укладається

1) у письмовій формі і підлягає державній реєстрації;

2) у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню;

3) усній формі;

4) у письмовій формі;

5) у письмовій формі, з нотаріальним посвідченням і підлягає державній реєстрації.

#4

 

№ 602, 7, 1, 1, 60

Споживач має право протягом .....відкликати свою згоду на укладення договору про надання споживчого кредиту без пояснення причин

1) двох місяців;

2) одного місяця;

3) одного тижня;

4) 14 календарних днів;

5) 10 календарних днів

#4

 

№ 603, 7, 1, 1, 60

Фактичні та юридичні дії зобов’язується за договором вчиняти

1) ліцензіар;

2) зберігач;

3) позичальник;

4) управитель;

5) підрядник

#4

 

№ 604, 7, 1, 1, 60

Якщо сторони не визначили строку договору управління майном, він вважається

1) не укладеним;

2) нікчемним;

3) укладеним на 1 рік;

4) укладеним на 5 років;

5) укладеним на невизначений строк

#4

 

№ 605, 7, 1, 1, 62

Договір управління нерухомим майном укладається

1) в письмовій формі;

2) в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню;

3) в письмовій формі, підлягає державній реєстрації;

4) в письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації;

5) в письмовій формі і на вимогу установника підлягає нотаріальному посвідченню

#4

 

№ 606, 7, 1, 1, 60

Якщо власником майна є особа, цивільна дієздатність якої обмежена, установником управління є

1) батьки;

2) органи опіки та піклування;

3) сама особа за дозволом суду;

Її піклувальник

5) її опікун

#4

 

№ 607, 7, 1, 1, 62

Якщо договором позики не встановлений розмір процентів, то

1) договір вважається безпроцентним;

2) позичальник сплачує три проценти річних;

3) береться до уваги розмір за вкладними до запитання в комерційних банках;

4) розмір визначається на рівні облікової ставки НБУ;

5) розмір визначається на рівні подвійної облікової ставки НБУ;

#4

 

№ 608, 7, 1, 1, 63

Якщо інше не встановлено договором, коли вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу зі спливом встановленого строку, договір вважається

1) продовженим на умовах вкладу на вимогу;

2) припиненим;

3) продовженим на тих же умовах на рік;

4) продовженим на тих же умовах на той же строк;

5) продовженим на тих же умовах на невизначений строк

#1

 

№ 609, 7, 1, 1, 60

Встановлений договором розмір процентів на строковий вклад, якщо інше не встановлено законом

1) діє лише протягом року;

2) не може бути односторонньо збільшений банком;

3) може бути односторонньо зменшений банком;

4) не може бути односторонньо зменшений банком;

5) може бути односторонньо змінений лише НБУ

#4

 

№ 610, 7, 1, 1, 70

Якщо договір банківського вкладу укладається на користь третьої особи, то його істотною умовою є

1) визначення умови про кредитування;

2) визначення імені (найменування) особи, на користь якої зроблено вклад;

3) визначення підстав відмови від договору особи, на користь якої зроблено вклад;

4) визначення місця проживання (місцезнаходження) особи, на користь якої зроблено вклад;

5) визначення строку договору за бажанням особи, на користь якої зроблено вклад.

#2

 

№ 611, 7, 1, 1, 60

Банк стягувача приймає платіжну вимогу протягом … з дати її складання

1) 30 календарних днів;

2) 20 календарних днів;

3) 10 календарних днів;

4) 10 робочих днів;

5) 20 робочих днів

#3

 

№ 612, 7, 1, 1, 60

Кредитування рахунку називається

1) форфейтинг;

2) овердрафт;

3) факторинг;

4) франчайзинг;

5) інкасо

#2

 

№ 613, 7, 1, 1, 60

Документом, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження власника рахунку банку переказати грошову суму одержувачу, є

1) платіжна вимога;

2) чек;

3) ощадний сертифікат;

4) акредитив;

5) ощадна книжка.

#2

 

№ 614, 7, 1, 1, 60

У разі одночасного надходження до банку кількох розрахункових документів банк у першу чергу списує кошти на підставі рішення суду

1) для погашення платежів до бюджету;

2) про оплату праці працівникам;

3) про стягнення аліментів;

4) про виплату вихідної допомоги;

5) про виплату за авторським договором

#3

 

№ 615, 7, 1, 1, 63
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 177; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.187.128 (0.022 с.)