Виконання пусконалагоджувальних робіт. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виконання пусконалагоджувальних робіт.#34689

 

№ 383, 4, 3, 1, 155

За невиконання або неналежне виконання обов’язків за договором будівельного підряду підрядник:

1) сплачує неустойку;

2) відшкодовує витрати в частині не покритій неустойкою;

3) не несе відповідальності, якщо доведе, що порушення договору сталися не з його вини;

4) фактично завдану шкоду підрядником відшкодовує поручитель;

5) відповідальності не несе;

6) несе відповідальність лише за фактичні втрати;

7) відшкодовує збитки в повному обсязі;

8) несе відповідальність на умовах визначених замовником;

9) всі відповіді правильні.

#137

 

№ 384, 4, 3, 1, 154

За не виконання або неналежне виконання обов’язків за договором будівельного підряду замовник:

1) відповідальності не несе;

2) відшкодовує збитки в повному обсязі;

3) не несе відповідальності, якщо доведе, що порушення договору сталися не з його вини;

4) фактично завдану шкоду замовником відшкодовує гарант;

5) несе відповідальність лише за фактичні втрати;

6) несе відповідальність на умовах визначених замовником;

7) сплачує неустойку;

8) відшкодовує витрати в частині не покритій неустойкою;

9) всі відповіді правильні.

#237

 

№ 385, 4, 3, 1, 142

До основних видів договорів про надання послуг, що закріплені в ЦК належать:

1) договір довічного утримання (догляду);

2) договір комісії;

3) договір управління майном;

4) договір ренти;

5) договір побутового підряду;

6) договір комерційної концесії;

7) договір факторингу;

8) договір транспортного експедирування;

9) договір контрактації.

#2378

 

№ 386, 4, 3, 1, 162

Вкажіть які з перелічених ознак характерні договору про надання послуг:

1) за договором про надання послуг виконавець може бут лише суб’єкт господарської діяльності;

2) договір про надання послуг передбачає вчинення виконавцем певної дії;

3) договір про надання послуг може бути лише оплатним;

4) договір про надання послуг є одностороннім;

5) у договорі про надання послуг замовником є лише фізична особа;

6) договір про надання послуг передбачає здійснення виконавцем певної діяльності;

7) договір про надання послуг завжди безоплатний;

8) послуга, що надається за договором споживається в процесі її надання;

9) всі відповіді правильні.

#268

 

№ 387, 4, 3, 1, 160

Договір про надання послуг може бути розірваним:

1) в порядку та на підставах передбачених ЦК України чи іншим законом;

2) з ініціативи замовника лише тоді, коли замовник є державна організація;

3) виключно з ініціативи замовника послуг;

4) з ініціативи виконавця лише тоді, коли виконавцем є суб’єкт господарської діяльності;

5) за домовленістю сторін;

6) з ініціативи виконавця лише тоді, коли виконавцем є фізична особи;

7) з ініціативи замовника лише тоді, коли замовник є суб’єкт господарської діяльності;

8) шляхом односторонньої відмови;

9) з ініціативи замовника лише тоді, коли замовник є фізична особа.

#158

 

№ 388, 4, 3, 1, 153

За договором про надання послуг замовник зобов’язується:

1) виконати роботу на власний ризик;

2) оплатити надану послугу, якщо інше не встановлене договором;

3) організувати умови роботи;

4) прийняти виконану роботу;

5) відшкодувати фактичні витрати, необхідні для виконання договору про безоплатне надання послуг;

6) виконати роботу на власний розсуд;

7) виконати роботу за завданням виконавця;

8) виконати інші обов’язки, передбачені договором або законом;

9) не перешкоджати виконавцю у виконанні роботи.

#258

 

№ 389, 4, 3, 1, 142

До основних видів договорів про надання послуг, що закріплені в ЦК належать:

1) договір довічного утримання (догляду);

2) договір комісії;

3) договір ренти;

4) договір побутового підряду;

5) договір комерційної концесії;

6) договір страхування;

7) договір транспортного експедирування;

8) договір управління майном;

9) договір контрактації.

#2678

 

№ 390, 4, 3, 1, 142

До основних видів договорів про надання послуг, що закріплені в ЦК належать:

1) договір довічного утримання (догляду);

2) договір банківського рахунку;

3) договір ренти;

4) договір побутового підряду;

5) договір транспортного експедирування;

6) договір доручення;

7) договір комерційної концесії;

8) договір факторингу;

9) договір контрактації.

#2568

 

№ 401, 5, 1, 1, 67

Договір перевезення вантажу укладається в:

1) усній формі

2) письмовій формі, а при перевезенні речей особистого користування та побутового призначення може укладатися усно

3) письмовій формі, якщо вартість вантажу у 20 і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

4) письмовій формі, а якщо вантажовідправником є фізична особа – підлягає нотаріальному посвідченню

Письмовій формі

#5

 

№ 402, 5, 1, 1, 69

Назва договору, за яким одна сторона зобов'язується надати другій стороні за плату всю або частину місткості в одному чи кількох транспортних засобах на один або кілька рейсів для перевезення вантажу, пасажирів, багажу пошти або з іншою метою, якщо це не суперечить закону та іншим нормативно-правовим актам:

1) транспортного експедирування

Чартеру (фрахтування)

3) буксирування

4) перевезення вантажу

5) лізингу транспортного засобу

#2

 

№ 403, 5, 1, 1, 60

Договір перевезення транспортом загального користування є:

1) попереднім

2) змішаним

3) безоплатним

Публічним

5) реальним

#4

 

№ 404, 5, 1, 1, 60

Перевезення вантажу яке здійснюється кількома видами транспорту за єдиним транспортним документом має назву:

1) перевезення у прямому сполученні

2) каботажне перевезення

3) перевезення у місцевому змішаному сполученні

4) транспортне експедирування

Перевезення у прямому змішаному сполученні

#5

 

№ 405, 5, 1, 1, 60

Яка позовна давність застосовується до вимог, що випливають із договору перевезення вантажу:

1) спеціальна більш тривала, ніж загальна

2) присікальна

Спеціальна скорочена

4) загальна

5) позовна давність на такі вимоги не поширюється

#3

 

№ 406, 5, 1, 1, 60

Перевезення між Україною та іноземними державами з переоформленням транспортного документа в процесі транспортування - це:

1) каботажне перевезення

2) пряме змішане сполучення

Непряме міжнародне сполучення

4) пряме сполучення

5) зовнішнє змішане сполучення

#3

 

№ 407, 5, 1, 1, 66

За прострочення доставлення вантажобагажу залізниця сплачує штраф у розмірі:

1) 5 відсотків провізної плати за кожну добу

2) 5 відсотків провізної плати за кожну добу, але не більше 20 відсотків провізної плати

3) 10 відсотків провізної плати за кожну добу

Відсотків провізної плати за кожну добу, але не більше 25 відсотків провізної плати

5) 15 відсотків провізної плати за кожну добу

#4

 

№ 408, 5, 1, 1, 60

За несвоєчасну доставку вантажів (чотири доби і більше) залізниця сплачує штраф у розмірі:

1) 5 відсотків провізної плати

2) 10 відсотків провізної плати

3) 20 відсотків провізної плати

Відсотків провізної плати

5) 40 відсотків провізної плати

#4

 

№ 409, 5, 1, 1, 60

Термін, протягом якого вантаж повинен бути навантажений на морське судно або вивантажений з морського судна:

1) контрсталійний час

2) диспач

3) фрахтувальний час

Сталійний час

5) демередж

#4

 

№ 410, 5, 1, 1, 60

Загублені проїзні документи на залізничному транспорті:

1) поновлюються начальником станції

2) поновлюються начальником поїзда

3) поновлюються черговим касиром

4) поновлюються провідником вагона

Не поновлюються

#5

 

№ 411, 5, 1, 1, 69

Вставте фразу, пропущену у наведеному визначенні: “Експедитор – суб’єкт господарювання, який_______________ виконує або організовує виконання транспортно-експедиторських послуг, визначених договором транспортного експедирування.”

1) від імені клієнта та за його рахунок

За дорученням клієнта та за його рахунок

3) за дорученням перевізника

4) за дорученням клієнта та на власний ризик

5) за дорученням клієнта та за свій рахунок.

#2

 

№ 412, 5, 1, 1, 75

Вставте фразу, пропущену в наведеному визначенні: “За договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов’язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, ”

1) що передбачають перевезення вантажу

2) що передбачають перевезення пасажира і багажу

3) пов’язаних з транспортуванням учасників експедиції до місця її розташування

4) пов’язаних фрахтуванням транспортних засобів для учасників експедиції

Пов’язаних з перевезенням вантажу

#5

 

№ 413, 5, 1, 1, 60

Сторонами договору транспортного експедирування є:

1) експедитор і замовник

2) експедитор і перевізник

3) експедитор і вантажовідправник

Експедитор і клієнт

5) експедитор і пасажир

#4

 

№ 414, 5, 1, 1, 60

Договором транспортного експедирування може бути встановлено обов’язок експедитора укласти договір перевезення вантажу

1) лише від свого імені

2) лише від імені клієнта

3) від свого імені або від імені перевізника

4) від свого імені або від імені замовникаПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 209; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.11.178 (0.035 с.)