Відшкодовує експедитору реальні збитки 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відшкодовує експедитору реальні збитки6) відшкодовує експедитору завдані збитки та сплатити штраф в розмірі, передбаченому законом

7) сплачує експедитору штраф в розмірі 20% від вартості перевезення

#45

 

№ 435, 5, 2, 1, 108

Вставте пропущені фрази : “Експедитор має право на відшкодування додаткових витрат, що виникли в нього при виконанні договору транспортного експедирування, якщо такі витрати ”

1) передбачених договором

2) будь-яких, фактично понесених ним

3) зазначених у накладній

В погоджених з клієнтом обсягах

Здійснювалися в інтересах клієнта

6) не перевищують розміру плати експедитору за договором

7) не були передбачені в договорі

#45

 

№ 436, 5, 2, 1, 94

За правовою природою договір транспортного експедирування є :

1) реальним

2) попереднім

Двостороннім

Консенсуальним

5) договором про виконання робіт

6) одностороннім

7) договором на користь третьої особи

#34

 

№ 437, 5, 2, 1, 114

Недотримання письмової форми договору транспортного експедирування :

1) має своїм наслідком його нікчемність

2) може бути підставою для визнання його недійсним судом за заявою заінтересованої особи

Не має своїм наслідком його недійсність

4) має своїм наслідком визнання його неукладеним

Не позбавляє сторони права доводити в суді факт його укладання за допомогою письмових доказів


6) позбавляє сторони права на судовий захист у випадку порушення зобов’язань за таким договором

7) не тягне жодних правових наслідків

#35

 

№ 438, 5, 2, 1, 102

Факт надання послуги експедитора при перевезенні підтверджується :

1) договором транспортного експедирування

Єдиним транспортним документом

3) кошторисом

4) диспашею

Комплектом документів, які відображають шлях прямування вантажу від пункту відправлення до пункту призначення

6) специфікацією

7) актом прийому-передачі виконаних робіт

#25

 

№ 439, 5, 2, 1, 113

Експедитор має право на відшкодування додаткових витрат, що виникли в нього при виконанні договору транспортного експедирування :

1) якщо таких витрат не можна було уникнути

Якщо такі витрати здійснювалися в інтересах клієнта

3) якщо такі витрати не перевищують розміру плати, яка належить експедитору за договором

4) якщо такі витрати не могли бути передбачені сторонами у договорі

Якщо обсяг таких витрат погоджений з клієнтом

6) якщо обсяг витрат погоджений з перевізником

7) в будь-якому випадку

#25

 

№ 440, 5, 2, 1, 116

До моменту сплати плати експедитору і відшкодування витрат, здійснених ним в інтересах клієнта, експедитор має право :


1) не приступати до виконання своїх обов’язків

2) в односторонньому порядку розірвати договір

Притримувати вантаж, що знаходиться в його володінні

4) відстрочити виконання своїх обов’язків за договором

5) якщо це не порушує прав та охоронюваних законом інтересів третіх осіб

Якщо інше не встановлено договором транспортного експедирування

7) якщо таке право прямо передбачено договором транспортного експедирування

#36

 

№ 441, 5, 2, 1, 92

Укладення договору перевезення вантажу підтверджується складенням :

1) акта загальної форми

Накладної

3) диспаші

Коносамента

5) багажної квитанції

6) квитка

7) комерційного акта

#24

 

№ 442, 5, 2, 1, 92

Укладення договору перевезення пасажира та багажу підтверджується видачею :

1) квитанції

Багажної квитанції

3) розписки

4) накладної

5) товарно-транспортної накладної

Квитка

7) талона

#26

 

№ 443, 5, 2, 1, 108

Пасажир має право зробити у дорозі не більше одної зупинки в дорозі з подовженням строку чинності проїзних документів :

1) при наявності поважної причини - не більше ніж на 5 днів

2) не більше ніж на 3 доби

3) не більше ніж на 15 діб

В разі хвороби - на весь час хвороби

5) в разі тяжкої хвороби - не більше ніж на 20 діб

6) в разі хвороби члена сім’ї чи близького родича - не більше ніж на 14 діб

Не більше ніж на 10 діб

#47

 

№ 444, 5, 2, 1, 95

Договір перевезення пасажира є :

1) договором про виконання робіт

Договором про надання послуг фактичного характеру

3) договором про надання послуг юридичного характеру

4) змішаним

5) алеаторним

6) одностороннім

Двостороннім

#27

 

№ 445, 5, 2, 1, 89

Види проїзних документів пасажира на залізничному транспорті :

1) спеціальні

Повні

3) військові

Пільгові

5) дорослі

6) загальні

Групові

#247

 

№ 446, 5, 2, 1, 90

Види проїзних документів пасажира на залізничному транспорті :

Дитячі

Повні

3) службові

Безплатні (безкоштовні)

5) дорослі

6) студентські

7) учнівські

#124

 

№ 447, 5, 2, 1, 129

Залізниця має право відмовити в оформленні проїзних документів у разі, якщо :

1) поїзд, на який особа бажає оформити квиток, запізнюється більш, ніж на 15 хвилин

2) замовник проїзного документа перебуває у стані алкогольного сп’яніння

3) замовник проїзного документа не має при собі документа, що посвідчує мету поїздки

4) замовник проїзного документа має при собі ручну поклажу, розміри (вага) якої перевищують встановлені законодавством норми

У поїзді немає вільних місць

6) замовник проїзного документа має при собі багаж, розміри (вага) якого перевищують встановлені законодавством норми

Замовник проїзного документа не згоден з умовами Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України.

#57

 

№ 448, 5, 2, 1, 101

Залізниця зобов'язана повідомити одержувача про прибуття вантажу :

1) в день прибуття багажу

2) або до 24-ої години наступного дня

Або до 12-ої години наступного дня

4) не пізніше наступного дня

В день прибуття вантажу

6) в розумний строк

7) або протягом трьох діб після прибуття

8) або протягом двох діб після прибуття

#35

 

№ 449, 5, 2, 1, 105

За прострочення доставлення багажу залізниця сплачує штраф у розмірі :

1) 5 відсотків провізної плати за кожну добу

Відсотків провізної плати за кожну добу

3) 12 відсотків провізної плати за кожну добу

4) 15 відсотків провізної плати за кожну добу

Але не більше 25 відсотків провізної плати

6) але не більше 30 відсотків провізної плати

7) але не менше розміру провізної плати

#25

 

№ 450, 5, 2, 1, 108

Комерційний акт складається для засвідчення таких обставин :

1) при комерційному перевезенні

2) при перевезенні комерційними посередниками

3) при супроводі вантажу експедитором

Невідповідності кількості місць вантажу натурою з даними, зазначеними у транспортних документах

Псування, пошкодження вантажу

Повернення залізниці вкраденого багажу

7) у будь-яких інших випадках, якщо на цьому наполягає вантажоодержувач

#456

 

№ 451, 5, 2, 1, 98

Предметом договору зберігання можуть бути :

1) майнові права

2) інформація

Речі, визначені індивідуальними ознаками

4) конфіденційна інформація

Речі, визначені родовими ознаками

6) об’єкти цивільних прав, не вилучені з цивільного обороту

7) об’єкти цивільних прав

#35

 

№ 452, 5, 2, 1, 110

Договір зберігання є публічним, якщо :

1) зберігання здійснюється на безоплатній основі

2) зберігання здійснюється за плату

3) договір зберігання укладений у письмовій формі

4) договір зберігання укладено в усній формі

Зберігання здійснюється суб’єктом підприємницької діяльності на складах загального користування

6) зберігання здійснюється товарним складом

Зберігання здійснюється суб’єктом підприємницької діяльності у камерах загального користування

#57

 

№ 453, 5, 2, 1, 115

Договір зберігання, за яким зберігач зобов’язується прийняти річ на зберігання в майбутньому, укладається :

1) усно

В письмовій формі

3) в письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню

4) якщо поклажодавцем є фізична особа

5) якщо вартість речі, яка буде передана на зберігання, перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

6) якщо вартість речі, яка буде передана на зберігання, перевищує 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Незалежно від вартості речі, яка буде передана на зберігання

#27

 

№ 454, 5, 2, 1, 112

Професійний зберігач звільняється від відповідальності за втрату речі, прийнятої на зберігання :

1) якщо доведе, що це сталося внаслідок випадку (казусу)

2) якщо поклажодавець не доведе, що це сталося з вини зберігача

3) якщо доведе, що це сталося з вини поклажодавця

4) якщо доведе, що це сталося не з його вини

Якщо доведе, що це сталося внаслідок непереборної сили

6) якщо доведе, що це сталося внаслідок помилки

Якщо доведе, що це сталося внаслідок грубої необережності поклажодавця

#57

 

№ 455, 5, 2, 1, 124

Професійний зберігач звільняється від відповідальності за втрату речі, прийнятої на зберігання :

1) якщо доведе, що це сталося внаслідок вини поклажодавця

Якщо доведе, що це сталося внаслідок умислу поклажодавця
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 130; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.187.128 (0.02 с.)