Інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.9) договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт;

#1468

 

№ 788, 8, 3, 1, 178

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: «Правоволоділець зобов’язаний, якщо інше не встановлено договором комерційної концесії…»:

1) не втручатись у діяльність користувача;

2) контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем на підставі договору комерційної концесії.

3) визначати ціну товару;

4) забезпечити державну реєстрацію договору;

5) не надавати додаткових послуг користувачеві;

6) забезпечити відповідність якості товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) відповідно до договору комерційної концесії;

7) надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників;

8) не надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння;

9) забезпечити нотаріальне посвідчення договору;

#247

 

№ 789, 8, 3, 1, 162

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: «Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів:…»:

1) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;


2) договір доручення;

3) договір оренди майнових прав;

4) договір підряду;

5) ліцензійний договір;

6) договір комерційної концесії;

7) договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності;

8) договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт;

Інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

#1579

 

№ 790, 8, 3, 1, 141

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: «Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності може бути… »

1) поворотною;

2) одиничною;

3) виключною;

4) чистою;

5) невиключною;

6) відкритою;

7) перехресною;

8) іншого виду, що передбачений законом.

9) іншого виду, що не суперечить закону;

#2359

 

№ 801, 9, 1, 1, 68

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується особою, яка її завдала :

В повному обсязі

2) частково

3) у неповному обсязі

4) враховуючи особу потерпілого

5) враховуючи матеріальний стан потерпілого


#1

 

№ 802, 9, 1, 1, 66

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі:

1) малолітньою особою

2) батьком

3) юридичною особою

Особою, яка її завдала

5) органом опіки та піклування

#4

 

№ 803, 9, 1, 1, 60

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона:

1) перебувала у стані алкогольного сп'яніння

Доведе, що шкоди завдано не з її вини

3) в даний час є безробітною

4) перебуває у лікарні

5) завдала шкоди з необережності

#2

 

№ 804, 9, 1, 1, 66

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала:

1) за наявності лише її умислу

За наявності її вини

3) за наявності лише її необережності

4) за наявності в неї матеріальних засобів для відшкодування

5) незалежно від вини особи

#2

 

№ 805, 9, 1, 1, 63

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: у разі прийняття закону, що припиняє право власності на певне майно, шкода, завдана власникові такого майна, відшкодовується:

1) органом, який прийняв даний закон

2) державою в певній частині

3) місцевою радою в повному обсязі

4) посадовою особою

Державою в повному обсязі

#5

 

№ 806, 9, 1, 1, 62

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: неповнолітня особа відповідає за завдану нею шкоду:

1) лише зі згоди свого законного представника

2) лише з дозволу органів опіки та піклування

3) зі згоди навчального закладу, в якому вона вчиться

4) зі згоди своїх близьких родичів

Самостійно на загальних підставах

#5

 

№ 807, 9, 1, 1, 69

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником:

Під час виконання ним своїх трудових ( службових) обов’язків

2) під час перебування його у відпустці

3) лише якщо працівник заподіяв шкоду у нетверезому стані

4) не під час виконання ним своїх трудових (службових) обов’язків

5) лише якщо працівник перебуває у важкому матеріальному становищі

#1

 

№ 808, 9, 1, 1, 69

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: особи, спільними діями або бездіяльністю яких завдано шкоду, несуть:

Солідарну відповідальність перед потерпілим

2) субсидіарну відповідальність перед потерпілим

3) солідарну відповідальність перед батьками потерпілого

4) відповідальність залежно до матеріального стану кожного із заподіювачів шкоди

5) відповідальність в залежності від матеріального становища кожного з них

#1

 

№ 809, 9, 1, 1, 60

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: шкода, завдана потерпілому внаслідок його умислу:

1) відшкодовується в повному обсязі

Не відшкодовується

3) відшкодовується частково

4) відшкодовується за рішенням суду

5) відшкодовується на загальних засадах

#2

 

№ 810, 9, 1, 1, 60

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: набувач зобов’язаний повернути потерпілому безпідставно набуте майно

1) в натурі

Лише частинами

3) лише за відповідну плату

4) у будь-якому вигляді ( стані)

5) якщо бажає цього

#2

 

№ 811, 9, 1, 1, 60

Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю потерпілого, за загальним правилом здійснюється:

1) одноразово в останній місяць року

2) з врахуванням матеріального становища потерпілого

3) щорічними платежами

Щомісячними платежами

5) одноразовою виплатою

#4

 

№ 812, 9, 1, 1, 76

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: особа, на яку покладено обов’язок відшкодувати шкоду, завдану каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я потерпілого, має право вимагати... якщо працездатність потерпілого зросла порівняно з тією, яка була в нього на момент вирішення питання про відшкодування шкоди

1) зупинення відшкодування шкоди

Зменшення розміру відшкодування шкоди

3) зупинення відшкодування шкоди та компенсації

4) збільшення розміру відшкодування шкоди

5) ише подвійного зменшення розміру відшкодування шкоди

#2

 

№ 813, 9, 1, 1, 60

Шкода, завдана внаслідок недоліків робіт (послуг), підлягає відшкодуванню:

1) їх замовником

Їх виконавцем

3) їх виконавцем і посередником в рівних частинах

4) посередником, при виконанні робіт (наданні послуг)

5) державою

#2

 

№ 814, 9, 1, 1, 60

Шкода, завдана внаслідок недоліків товарів, підлягає відшкодуванню, за вибором потерпілого :

Продавцем або виготовлювачем товарів за вибором потерпілого

2) тільки виготовлювачем товарів

3) тільки директором магазину

4) виключно продавцем

5) матеріально відповідальною особою

#1

 

№ 815, 9, 1, 1, 67

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи без достатньої правової підстави зобов’язана:

1) залишити майно в себе і відшкодувати витрати потерпілого

Повернути потерпілому це майно

3) тільки відшкодувати витрати потерпілого

4) повернути потерпілому лише частину майна

5) повернути потерпілому будь-яке інше майно

#2

 

№ 816, 9, 1, 1, 62

Моральна шкода, завдана каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, може бути відшкодована:

1) шляхом здійснення виплат лише в рівних частинах

Одноразово або шляхом здійснення щомісячних платежів

3) шляхом здійснення лише щоквартальних виплат

4) тільки через здійснення доплати до заробітної плати

5) шляхом здійснення лише щорічних платежів

#2

 

№ 817, 9, 1, 1, 60

Об’єктом деліктних зобов’язань є

1) сплата неустойки
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 158; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.56.97 (0.016 с.)