Вона зареєстрована на біржі не пізніше наступного дня за днем її укладення. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вона зареєстрована на біржі не пізніше наступного дня за днем її укладення.#4679

 

№ 101, 2, 1, 1, 60

В якій формі укладається договір найму транспортного засобу :

1) в усній формі;

2) у письмовій формі;

3) підлягає нотаріальному посвідченню;

4) підлягає державній реєстрації;

5) підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації.

#2

 

№ 102, 2, 1, 1, 60

Договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи :

1) укладається в усній формі;

2) укладається у визначеній за домовленістю сторін формі;

3) підлягає державній реєстрації;

4) підлягає нотаріальному посвідченню;

5) підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації.

#4

 

№ 103, 2, 2, 1, 118

За договором найму транспортного засобу екіпаж, який обслуговує транспортний засіб :

1) здійснює управління транспортним засобом;

2) зобов’язаний відшкодувати збитки, завдані у зв’язку із втратою або пошкодженням транспортного засобу;

3) здійснює технічну експлуатацію транспортного засобу;

4) здійснює страхування транспортного засобу;

5) зобов’язаний відшкодувати шкоду, завдану іншій особі у зв’язку з використанням транспортного засобу.

6) не здійснює управління транспортним засобом;

7) укладає від свого імені договори перевезення орендованим транспортним засобом.

#13

 

№ 104, 2, 2, 1, 117

За договором найму транспортного засобу наймач зобов’язаний :

1) підтримувати транспортний засіб у належному технічному стані;

2) відшкодувати збитки, завдані у зв’язку із втратою або пошкодженням транспортного засобу;

3) здійснювати страхування транспортного засобу;

4) укладати договори перевезення з третіми особами;

5) укладати від свого імені договори перевезення;

6) негайно повернути транспортний засіб на першу вимогу наймодавця;

Нести витрати, пов’язані з використанням транспортного засобу, в тому числі зі сплатою податків та інших платежів.

#17

 

№ 105, 2, 2, 1, 112

За договором найму транспортного засобу екіпаж транспортного засобу зобов’язаний відмовитися від виконання розпоряджень наймача, якщо :

1) вони суперечать умовам використання транспортного засобу;

2) вони суперечать моральним поглядам наймодавця;

3) вони суперечать умовам договору найму;

4) вони суперечать моральним засадам суспільства;

5) вони можуть бути небезпечними для транспортного засобу;

6) вони суперечать моральним поглядам екіпажу;

7) вони можуть бути небезпечними для держави.

#135

 

№ 106, 2, 3, 1, 182

Визначте правильні законодавчі положення щодо найму транспортного засобу :

1) предметом договору найму транспортного засобу не можуть бути наземні самохідні транспортні засоби;

2) предметом договору найму транспортного засобу можуть бути наземні самохідні транспортні засоби;

3) сторони можуть домовитися про надання наймодавцем наймачеві комплексу послуг для забезпечення нормального використання транспортного засобу;

4) сторони можуть домовитися про надання наймачем наймодавцеві комплексу послуг для забезпечення нормального використання транспортного засобу;

5) наймач має право без згоди наймодавця укладати від свого імені договори перевезення;

6) наймач не має права без згоди наймодавця укладати від свого імені договори перевезення;

7) витрати на утримання екіпажу несе наймодавець;

8) наймодавець зобов’язаний підтримувати транспортний засіб у належному технічному стані;

9) страхування транспортного засобу здійснюється наймачем.

#2357

 

№ 107, 2, 1, 1, 86

За договором найму будівлі або іншої капітальної споруди одночасно з правом найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) наймачеві надається право :

1) користування земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, необхідному наймачеві;

2) користування земельною ділянкою, яка не прилягає до будівлі або споруди, але належить наймодавцеві;

3) користування земельною ділянкою, на якій вони знаходяться;

4) користування земельною ділянкою, яка не прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, необхідному для досягнення мети найму;

5) розпорядження земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, необхідному для досягнення мети найму.

#3

 

№ 108, 2, 1, 1, 90

За договором найму будівлі або іншої капітальної споруди одночасно з правом найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) наймачеві надається право :

1) користування земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, необхідному наймачеві;

2) користування земельною ділянкою, яка не прилягає до будівлі або споруди, але належить наймодавцеві;

3) користування земельною ділянкою, яка не прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, необхідному для досягнення мети найму;

4) користування земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, необхідному для досягнення мети найму;

5) розпорядження земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, необхідному для досягнення мети найму.

#4

 

№ 109, 2, 2, 1, 142

За договором найму будівлі або іншої капітальної споруди одночасно з правом найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) наймачеві надається право :

1) користування земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, необхідному наймачеві;

2) користування земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, необхідному для досягнення мети найму;

3) користування земельною ділянкою, яка не прилягає до будівлі або споруди, але належить наймодавцеві;

4) користування земельною ділянкою, на якій вони знаходяться;

5) користування земельною ділянкою, яка не прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, необхідному для досягнення мети найму;

6) розпорядження земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, необхідному для досягнення мети найму;

7) розпорядження земельною ділянкою, яка не прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, необхідному для досягнення мети найму.

#24

 

№ 110, 2, 1, 1, 79

Якщо розмір земельної ділянки у договорі найму будівлі або іншої капітальної споруди не визначений, наймачеві надається право користування :

1) земельною ділянкою, на якій знаходяться будівля чи споруда;

2) земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, необхідному для досягнення мети найму;

3) земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, необхідному наймачеві;

4) усією земельною ділянкою, якою володів наймодавець;

5) користування земельною ділянкою, яка не прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, необхідному для досягнення мети найму.

#4

 

№ 111, 2, 1, 1, 60

Договір найму житла укладається :

1) в усній формі;

2) у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню;

3) у письмовій формі і підлягає державній реєстрації;

4) у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації;

У письмовій формі.

#5

 

№ 112, 2, 1, 1, 60

Предметом договору найму житла не можуть бути :

1) квартира;

2) капітальна споруда;

3) частина квартири;

4) житловий будинок;

5) частина житлового будинку.

#2

 

№ 113, 2, 1, 1, 70

Якщо наймачем за договором найму житла є юридична особа, вона може використовувати житло :

1) для проживання у ньому фізичних та юридичних осіб;

2) лише для проживання у ньому працівників юридичної особи;

3) лише для проживання у ньому працівників юридичної особи та членів їх сімей;

4) лише для проживання у ньому фізичних осіб;

5) для виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг, якщо це не порушує житлових прав інших мешканців будинку.

#4

 

№ 114, 2, 3, 1, 163

Назвіть обов’язки наймача житла :

1) не провадити перевлаштування та реконструкцію житла без згоди наймодавця;

2) своєчасно вносити плату за житло;

3) забезпечувати збереження житла;

4) підтримувати житло в стані, який би задовольняв потреби наймача;

5) здійснювати капітальний ремонт житла, переданого у найм, якщо інше не встановлено договором;

6) після спливу строку договору найму житла переукласти договір найму на новий строк;

7) використовувати житло лише для проживання у ньому;

8) самостійно вносити плату за комунальні послуги, якщо інше не встановлено договором найму;

9) у разі продажу житла, яке було предметом договору найму, придбати це житло.

#12378

 

№ 115, 2, 3, 1, 163

За договором найму житла тимчасові мешканці :

1) у разі продажу житла, яке було предметом договору найму, мають переважне перед іншими особами право на його придбання;

2) зобов’язані платити за користування житлом;

3) мають самостійне право користування житлом;

4) повинні звільнити житло після спливу погодженого з ними строку проживання;

5) повинні звільнити житло не пізніше 7 днів від дня пред’явлення до них вимоги наймачем;

6) не зобов’язані платити за користування житлом;

7) не мають самостійного права користування житлом;

8) мають переважне право на укладення договору найму житла на новий строк;

9) зобов’язані здійснювати поточний ремонт житла.

#4567

 

№ 116, 2, 3, 1, 208

Визначте правильні законодавчі положення щодо найму житла :

1) поточний ремонт житла, переданого у найм, зобов’язаний здійснювати наймодавець, якщо інше не встановлено договором;

2) капітальний ремонт житла, переданого у найм, зобов’язаний здійснювати наймодавець, якщо інше не встановлено договором;

3) переобладнання житлового будинку, в якому знаходиться житло, передане у найм, якщо таке переобладнання істотно змінить умови користування житлом, не допускається без згоди наймача;

4) поточний ремонт житла, переданого у найм, зобов’язаний здійснювати наймач, якщо інше не встановлено договором;

5) капітальний ремонт житла, переданого у найм, зобов’язаний здійснювати наймач, якщо інше не встановлено договором;

6) поточний ремонт житла, переданого у найм, зобов’язані здійснювати тимчасові мешканці, якщо інше не встановлено договором;

7) капітальний ремонт житла, переданого у найм, зобов’язані здійснювати тимчасові мешканці, якщо інше не встановлено договором;

8) переобладнання житлового будинку, в якому знаходиться житло, передане у найм, якщо таке переобладнання істотно змінить умови користування житлом, допускається без згоди наймача;

9) переобладнання житлового будинку, в якому знаходиться житло, передане у найм, якщо таке переобладнання істотно змінить умови користування житлом, допускається без згоди наймодавця.

#234

 

№ 117, 2, 1, 1, 60

Якщо у договорі найму житла строк не встановлений, договір вважається укладеним на : :

1) 1 рік;

2) 3 роки;

3) 10 років;

4) невизначений строк

Років.

#5

 

№ 118, 2, 3, 1, 188

Визначте правильні законодавчі положення щодо найму житла :

1) у договорі найму житла не мають бути вказані особи, які проживатимуть разом із наймачем;

2) особи, які проживають разом з наймачем, не набувають рівних з наймачем прав та обов’язків щодо користування житлом;

3) наймач несе відповідальність перед наймодавцем за порушення умов договору особами, які проживають разом з ним;

4) особи, які постійно проживають разом з наймачем, набувають рівних з наймачем прав та обов’язків щодо користування житлом;

5) наймач не несе відповідальність перед наймодавцем за порушення умов договору особами, які проживають разом з ним;

6) якщо наймачами житла є кілька осіб, їхні обов’язки за договором найму житла є солідарними;

7) якщо наймачами житла є кілька осіб, їхні обов’язки за договором найму житла є субсидіарними;

8) у договорі найму житла мають бути вказані особи, які проживатимуть разом із наймачем;

9) особи, які проживають разом з наймачем самостійно несуть відповідальність за порушення умов договору найму житла.

#3468

 

№ 119, 2, 3, 1, 194

Визначте правильні законодавчі положення щодо найму житла :

1) порядок користування житлом наймачем та особами, які постійно проживають разом з ним, визначається за домовленістю між ними;

2) порядок користування житлом наймачем та особами, які постійно проживають разом з ним, визначається наймачем;

3) порядок користування житлом наймачем та особами, які постійно проживають разом з ним, визначається наймодавцем;

4) якщо строк внесення плати за користування житлом не встановлений договором, наймач вносить її щоквартально;

5) якщо строк внесення плати за користування житлом не встановлений договором, наймач вносить її щомісяця;

6) одностороння зміна розміру плати за користування житлом допускається, якщо на цьому наполягає наймодавець;

7) одностороння зміна розміру плати за користування житлом не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом;

8) у разі продажу житла, яке було предметом договору найму, наймач має переважне перед іншими особами право на його придбання;

9) у разі продажу житла, яке було предметом договору найму, наймач не має переважного перед іншими особами права на його придбання.

#1578

 

№ 120, 2, 3, 1, 178

Визначте правильні законодавчі положення щодо найму житла :

1) у разі спливу строку договору найму житла наймач має переважне право на укладення договору найму житла на новий строк;

2) піднаймач не набуває самостійного права користування житлом;

3) піднаймач набуває самостійного права користування житлом;

4) договір піднайму житла є безоплатним;

5) договір піднайму житла є оплатним;

6) зі згоди наймодавця строк договору піднайму житла може перевищувати строк договору найму житла;

7) строк договору піднайму не може перевищувати строку договору найму житла;

8) за договором піднайму житла наймач незалежно від згоди наймодавця передає на певний строк частину або все найняте ним помешкання у користування піднаймачеві;

9) за договором піднайму житла наймач за згодою наймодавця передає на певний строк частину або все найняте ним помешкання у користування піднаймачеві;

#12579

 

№ 121, 2, 3, 1, 224

Визначте правильні законодавчі положення щодо найму житла :

1) наймач житла має право за згодою інших осіб, які постійно проживають разом з ним, у будь-який час відмовитися від договору найму, письмово попередивши про це наймодавця за два місяці;

2) наймач зобов’язаний відмовитися від договору найму житла, якщо житло стало непридатним для постійного проживання у ньому;

3) наймач має право відмовитися від договору найму житла, якщо житло стало непридатним для постійного проживання у ньому;

4) у разі смерті наймача або вибуття його з житла наймачами можуть стати усі інші повнолітні особи, які постійно проживали з колишнім наймачем;

5) договір найму житла може бути розірваний за рішенням суду на вимогу наймодавця у разі невнесення наймачем плати за житло за шість місяців, якщо договором не встановлений більш тривалий строк;

6) договір найму житла може бути розірваний за рішенням суду на вимогу наймодавця у разі невнесення наймачем плати за житло за три місяці, якщо договором не встановлений більш тривалий строк;

7) договір найму житла може бути розірваний за рішенням суду на вимогу наймодавця у разі руйнування або псування житла наймачем або іншими особами, за дії яких він відповідає;

8) наймач житла має право за згодою інших осіб, які постійно проживають разом з ним, у будь-який час відмовитися від договору найму, письмово попередивши про це наймодавця за три місяці;

9) наймач житла має право за згодою інших осіб, які постійно проживають разом з ним, у будь-який час відмовитися від договору найму, усно попередивши про це наймодавця за два місяці.

#34578

 

№ 122, 2, 3, 1, 213

Визначте правильні законодавчі положення щодо найму житла :

1) договір найму частини квартири може бути розірваний на вимогу наймодавця у разі необхідності використання житла для проживання самого наймодавця;

2) договір найму квартири може бути розірваний на вимогу наймодавця у разі необхідності продажу цього житла;

3) договір найму частини квартири може бути розірваний на вимогу наймодавця у разі необхідності використання житла для проживання членів сім’ї наймодавця;

4) якщо інші особи, за дії яких наймач відповідає, систематично порушують права та інтереси сусідів, наймодавець може попередити наймача про необхідність усунення цих порушень;

5) якщо наймач житла або інші особи, за дії яких він відповідає, використовують житло не за призначенням, наймодавець може попередити наймача про необхідність усунення цих порушень;

6) якщо наймач житла або інші особи, за дії яких він відповідає, використовують житло не за призначенням, наймодавець може розірвати договір найму житла в односторонньому порядку;

7) якщо інші особи, за дії яких наймач відповідає, систематично порушують права та інтереси сусідів, наймодавець може розірвати договір найму житла в односторонньому порядку;

8) у разі розірвання договору найму житла наймач підлягає виселенню з житла, але з надання йому іншого житла;
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 136; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.005 с.)