ТОП 10:

Инфопедия — категория Транспорт: 33 Страница

Материала по категории - Транспорт на сайте Инфопедия всего: 43790 страниц.

Транспорт - 33 Страница

Технічні характеристики вимірників витрати палива З відпрацьованими газами автомобіля У значення коефіцієнта поглинання Обладнання дільниці ТО і ремонту газової апаратури Пристрій для контролю муфти зчеплення Синхронізаторів автомобільних коробок передач ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ Обладнання для балансування коліс автомобілів Регламентовані зусилля навантажувального пристрою Для діагностування виставлення коліс автомобілів Електронні стенди виміру кутів установки керованих коліс Обладнання для діагностування гальм на дорозі Силові роликові стенди для діагностування гальм Функціональні якості інерційного роликового стенда Засоби діагностування опорно-розтискної системи гальм Прилади для діагностування генераторів і стартерів Перевірка систем запалювання двигунів Пристрої для перевірки контрольно-вимірювальних приладів Самодіагностика електронних систем автомобілів Навантажувальні пристрої стендів для випробувань двигунів Випробування автомобільних амортизаторів Стенди для демонтажу та монтажу шин автомобілів Ремонт місцевих пошкоджень шини Гаражні інерційно-ударні гайковерти Знімач для випресування півосей заднього ведучого мосту Пересувні стенди для правки кузовів автомобілів Обладнання ділянки ремонту кузовів автомобілів Для виправлення деформованих ділянок кузовів автомобілів Зварювальне обладнання для ремонту кузовів Для нанесення лакофарбових матеріалів Фарбозмішувальні установки для підбору кольору Способи сушіння лакофарбових покриттів Фрикційні передачі технологічного обладнання Черв’ячні передачі автотранспортного устаткування Механізми переривчастого руху Розрахунок гвинтових силових передач Сила й швидкість руху руки робітника Керування параметрами електроприводів змінного струму Двигуном, керованим ЕЕП з роздільними керованим Основні параметри гідроциліндрів Пневматичні приводи технологічного обладнання Комбіновані приводи гаражного обладнання Перелік основного технологічного устаткування Розрахунок кількості необхідного технологічного обладнання Оцінка технічного рівня устаткування Ефективні річні фонди часу роботи В.1. Что такое боевой участок на пожаре. В.2. ПС - 1. принцип действия, устройство. ТТХ. Штурмовая лестница, устройство, порядок применения, испытание. В.2. Вакуумная система центробежного насоса. ГПС - 600, устройство, порядок применения, испытание. В.1. Основные способы прекращения горения. Билет №8 В. 1. Что такое локализация пожара. Подача воздушно-механической пены. ( с забором пенообразователя от внешней ёмкости ). В.3. Сдача контрольных нормативов. Тема 1. Случайные события. Классическая вероятность. Тема 2. Случайные величины. Числовые характеристики случайных величин. Повторные независимые испытания. ТЕМА 3. Законы распределения случайной величины ТЕМА 5. Статистическая проверка гипотез. Если исходная ЗЛП была на минимум целевой функции, то двойственная задача будет Тема 10. Транспортные задачи. Блокирование перевозок. Розділ 1. Захист цивільного населення у міжнародному та загальнодержавному контексті. Міжнародне гуманітарне право у сфері цивільного захисту. Цивільний захист – основа безпеки у надзвичайних ситуаціях Фактори (НС техногенного характеру) Надзвичайні ситуації в Україні та їх вражаючі фактори Прогнозування становища у НС та організація захисних заходів. Колективні засоби захисту персоналу ОГД. Основні параметри при оцінці радіаційного становища Моніторинг і прогнозування становища при аварії на ХНО Довгострокове (оперативне) прогнозування хімічної обстановки Визначення глибини розповсюдження і часу уражаючої дії НХР, що не мають табличних значень. Методика прогнозування зони теплового випромінювання при пожежі Прилади дозиметричного і хімічного контролю довкілля Сучасний розвиток приладобудування для радіаційного контролю довкілля Ecotest CARD (Дозиметр гамма-випромiнення iндивiдуальний ДКГ-21) Дозиметр-радіометр універсальний МКС-У - це модернізована версія приладу ДП-5В. Основні технічні характеристики Розділ 4. Забезпечення стійкості роботи підприємства у НС. Оцінка стійкості об’єктів господарської діяльності до вибуху і землетрусу. Оцінка інженерного захисту персоналу об’єктів господарської діяльності Організація і проведення РНР на ОГД у НС Організація і проведення робіт по знезараженню після НС. Оцінка інженерного становища на ОГД після НС. Договір будівельного підряду Виконання практичних навичок Техніка проведення перкусії легень. Техніка проведення аускультації серця. ІІ. УЧАСТЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ У ПРОВЕДЕННІ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Техніка проведення глюкозотолерантного теста (ГТТ). Для бактеріологічного дослідження. Бактеріологічного дослідження калу При проведенні гастродуоденоскопії. ІV. УЧАСТЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ У ПРОВЕДЕННІ ПУНКЦІЙ. Техніка надання невідкладної допомоги При серцевій астмі та набряку легень. При діабетичній (гіперглікемічній) комі. При виникненні анафілактичного шоку. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ УКРАЇНИ КАФЕДРА ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ Поняття про будову автоматичної зброї та роботу її частин Будова частин і механізмів пістолета ПМ Взаємодія частин і механізмів пістолета при стрільбі. Порядок неповного розбирання і збирання пістолета Призначення, бойові та технічні характеристики автоматів АК-74, АКС-74, АКС-74У і ручного кулемета РПК-74. Порядок неповного розбирання та збирання автомата. Порядок неповного розбирання та збирання кулеметів Робота частин і механізмів гвинтівки під час стрільби Призначення, бойові та технічні характеристики, загальна будова ручних осколкових гранат Ф-1, РГД-5, РГО, РГН Призначення, бойові та технічні характеристики, загальна будова ручної кумулятивної гранати РКГ-3 Догляд і зберігання пістолета Правила стрільби із автомата Страхові фонди та форми їх організації Класифікація страхувань, її види та ознаки Види та системи відповідальності у страхування Ризик – менеджмент і страхування Загальна характеристика страхового ринку Об’єднання страховиків та їхні функції Світова практика державного регулювання страхового ринку Страхування життя і його різновиди Страхування від нещасних випадків Страхування кредитних ризиків Страхування екологічної відповідальності підприємств Сутність співстрахування і порядок його здійснення Тема 11: Доходи, витрати і прибуток страховика Фінансові результати діяльності страхової компанії Поняття про фінансову надійність страховика, способи її забезпечення Статутний фонд і страхові резерви, як основні джерела забезпечення фінансової надійності страхової компанії ЗБИТОК ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ МАЙНА, ЯКЕ БУЛО ВРЯТОВАНО - Клапків М.С., Клапків Ю.М. Витоки національного страхового ринку України. Монографія. - Тернопіль: Карт-Бланш, 2003. – 275 с. УЛАШТУВАННЯ І РЕЖИМ ІНФЕКЦІЙНОЇ СЛУЖБИ ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ОСЕРЕДКУ ІНФЕКЦІЙНОЇ ХВОРОБИ ЗАХОДИ СТОСОВНО СПРИЙНЯТЛИВОГО ОРГАНІЗМУ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ МЕТОДИ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ Відновлення водно-електролітного балансу (регідратація) ЧЕРЕВНИЙ ТИФ, ПАРАТИФИ А І В Захворювання переважно з повітряно-крапельним механізмом передачі Захворювання переважно з трансмісивним механізмом передачі Захворювання переважно з рановим та інокуляційним механізмом передачі Показання для проведення екстреної профілактики Захворювання переважно з множинним механізмом передачі Наукові засади безпеки життєдіяльності. Сутність концепції прийнятного ризику. Оцінка небезпечних факторів середовища Будова та властивості зорового аналізатора. Будова та властивості слухового аналізатора. Акустичні величини деяких звуків у природі Функції тактильної, температурної, вісцеральної Системний аналіз у безпеці життєдіяльності. Соціально-політичне середовище. Механічні негативні фактори середовища. Природа іонізуючого випромінювання. Біологічна дія іонізуючих випромінювань. Електромагнітні поля та випромінювання. Термічні негативні фактори середовища. Природні стихійні лиха та небезпечні явища. Геологічні небезпечні природні явища. Гідрологічні небезпечні природні явища. Сильні снігопади і заметілі. Пожежі в природних екосистемах. Основні визначення здоров’я. Вплив негативних факторів на здоров’я людини. Як запобігти зараженню збудником СНІДу. Методи виведення шкідливих речовин з організму людини. Харчування в умовах радіаційного забруднення. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА Безпека життєдіяльності як категорія. Працездатність людини-оператора. Ергономічні вимоги до організації місця праці. Психологічні властивості людини. Небезпечні хімічні речовини. Соціальні та політичні небезпеки Державна класифікація надзвичайних ситуацій Осередки ураження при стихійних лихах Виробничі аварії та катастрофи Мета, зміст і умови проведення РІНР Правильність, швидкість, черговість допомоги Допомога при різних ураженнях Профілактична і долікарська допомога при шоку Перша допомога при отруєнні СДОР Стійкість роботи промислових об’єктів у НС Принципи способи та засоби захисту населення Вимоги до функціонування об’єктів у НС ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ Система цен в экономике, принципы дифференциации цен. Формы и методы воздействия государства на цены. Политика на основе сокращенных затрат. Обоснование прибыли в ценах, определяемых на базе себестоимости продукции. Цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Виды сделок и цен в биржевой торговле. Биржевая котировка цен. Способы и виды котировок. Метод «обратной калькуляции» ПЯТНАДЦАТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ПОЖАРНОГО Свидетельства очевидцев, труды историков рассказывают о многих опустошительных пожарах в Москве. Город сгорел полностью в 1238 году, когда на Руси свирепствовали Орды хана Батыя. СИЛЫ И СРЕДСТВА ГАРНИЗОНА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ГОРОДА МОСКВЫ. ПЕРЕНОСНОЙ ЛАФЕТНЫЙ СТВОЛ CROSSFIRE-RU (КРОССФАЙЕР) Основные тактико-технические характеристики DRAGER PA 94 Plus Basic Light-Roll L50 («Лигт-Ролл») Справочные данные по высылке и наличию сил и средств, подразделений в гарнизоне пожарной охраны г. Москвы Некоторые основные характеристики пожарных автомобилей Московского гарнизона пожарной охраны Типы и тактико-технические характеристики пожарных насосов и мотопомп. Насос центробежный пожарный ПН-40 УВ Нормативно-правовая документация в области организации и управлении деятельностью подразделений ГПС МЧС России. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ По форме проведения страхование может быть обязательным и добровольным. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Страхование на случай временной нетрудоспособности (болезни) или материнства Страхование имущества «с ответственностью за все риски» Обязательное страхование авто гражданской ответственности (ОСАГО) Размеры и производительность горелок, установленных на печах Техническое состояние механического оборудования нагревательной печи № 1 Техническое состояние механического оборудования нагревательной печи № 4 Техническое состояние электрооборудования участка нагревательных печей Механическое оборудование рабочих линий стана 600 Установка вертикальной клети 730 Техническая характеристика клетей Редукторы главных приводов рабочих линий Прокатные клети 1Г, 2Г, 4Г, 6Г. Рольганги перед и за ножницами. Регулирование теплового режима печи Техническое состояние механического оборудования ножниц 800 т участка стана Техническая характеристика транспортных устройств стана Шлепперы стана за клетями 6Г, 10Г, 12Г, 13Г Подводящий рольганг к зданию пил горячей резки Входные шлепперы участка ПГР Цепной шлеппер перед сортоукладчиком Цепной шлеппер за СПМ 9х800. Цепной шлеппер перед карманами 1-4 п/о Техническая характеристика двухкамерного фильтра для воды Техническое состояние систем жидкой смазки Техническое состояние систем гидравлики и смазки. Техническое состояние электрического оборудования крана Техническое состояние механического оборудования крана Техническое состояние механического оборудования кранов ЦТНП Стропильные и подстропильные фермы, связи по фермам. Техническое состояние оборудования. К ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАННОГО СУДНА И ЕГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ОХРАНА ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЭУ И ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ Стаття 248. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк Стаття 332. Порядок обчислення збору Тема 1.3 ВЗАЄМОДІЯ СУСПІЛЬСТВА ТА ПРИРОДИ. СВІТОВІ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ Тема 1.4 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МІЖНАРОДНИЙ ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ Тема 1.5 Глобальні виклики людства Розділ 2 РЕГІОНИ ТА КРАЇНИ СВІТУ Федеративна Республіка Німеччини Тема 2.3 КРАЇНИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇН ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇН АФРИКИ АВСТРАЛІЇ ТА ОКЕАНІЇ Розділ 3 ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ СВІТУ Тема 3.2 РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ СВІТУ Тема 4.1 МІСЦЕ УКРАЇНИ У ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ Тема 4.2 ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ВІДДАЛЕНИХ МАКРОРЕГІОНІВ СВІТУ Повреждение надплечья и плеча Вывихи акромиального конца ключицы Вывих стернального конца ключицы Переломы хирургической шейки плеча Диафизарные переломы плечевой кости плеча Переломы дистального отдела плечевой кости Классификация. Повреждения костей предплечья
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.105.97 (0.05 с.)