ТОП 10:

Повноваження відділу прикордонної служби та його структурних підрозділів11. Основними завданнями відділів відповідно до їх типу та специфіки оперативно-службової діяльності є:

охорона державного кордону в межах ділянки відповідальності;

здійснення прикордонного контролю і пропуску в установленому порядку осіб, транспортних засобів та вантажів у разі наявності належно оформлених документів, після проходження ними митного та, за потреби, інших видів контролю;

реєстрація іноземців, осіб без громадянства, які в установленому порядку прибувають в Україну, та їх паспортних документів у пунктах пропуску;

протидія незаконній міграції, торгівлі людьми, а також незаконному переміщенню зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, боєприпасів, вибухових отруйних, радіоактивних речовин та матеріалів, заборонених до переміщення через державний кордон;

здійснення оперативно-розшукової діяльності;

запобігання злочинам та адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби, їх виявлення, припинення, здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення згідно із законами;

участь у взаємодії з підрозділами правоохоронних органів у здійсненні заходів, спрямованих на боротьбу з тероризмом, локалізації нестандартних (кризових) ситуацій, забезпеченні внутрішньої та власної безпеки;

виявлення причин та умов, що призводять до правопорушень, вжиття в межах своєї компетенції заходів щодо їх усунення;

здійснення самостійно або у взаємодії з підрозділами органів внутрішніх справ і Служби безпеки України в межах контрольованих прикордонних районів контролю за дотриманням іноземцями та особами без громадянства, а також біженцями та особами, яким надано притулок в Україні, установлених правил перебування на її території;

запобігання та недопущення перетинання державного кордону особами, яким згідно із законодавством не дозволяється в’їзд в Україну або яких тимчасово обмежено у праві виїзду з України, в тому числі згідно з дорученнями правоохоронних органів;

розшук у пунктах пропуску за наявними базами даних осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства та суду, ухиляються від відбуття кримінальних покарань, виконання в установленому порядку інших доручень правоохоронних органів;

здійснення контролю за режимом державного кордону, дотриманням прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску;

взаємодія та участь у заходах прикордонно-представницької роботи під час охорони державного кордону з підрозділами охорони кордону відповідних органів іноземних держав у порядку, який установлюється міжнародними договорами;

здійснення самостійно або разом з посадовими особами,
територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування контролю у районах несення служби за збереженням природних ресурсів, додержанням правил промислової та іншої діяльності, охороною довкілля;

забезпечення вимог законодавства з охорони державної таємниці під час взаємообміну інформацією в інтересах охорони державного кордону з підрозділами взаємодійних органів;

інформування працівників відповідних державних органів та громадян про аварії, пожежі, катастрофи, стихійні лиха та інші надзвичайні події на державному кордоні, у прикордонній смузі та в контрольованих прикордонних районах;

координація діяльності підрозділів державних органів, що здійснюють різні види контролю під час перетинання державного кордону або беруть участь у забезпеченні режиму державного кордону, прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску;

організація і проведення, відповідно до нормативно-правових актів України та розпорядчих актів Адміністрації Держприкордонслужби, роботи з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону та місцевими жителями в контрольованих прикордонних районах.

12. Відділи, а також їх особовий склад відповідно до ст. 20 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» мають такі права:

розташовувати прикордонні наряди, пересуватися під час виконання службових обов’язків на будь-яких ділянках місцевості, перебувати на земельних ділянках, у житлових та інших приміщеннях громадян за їх згодою або без їх згоди у невідкладних випадках, пов'язаних із рятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, з повідомленням про це протягом двадцяти чотирьох годин прокурора, а також на території і в приміщеннях підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з повідомленням про це їх адміністрацій;

перевіряти в осіб, які прямують через державний кордон, документи на право перетинання державного кордону, робити в них відповідні відмітки й у випадках, передбачених законодавством, тимчасово їх затримувати або вилучати;

шляхом опитування осіб з’ясовувати підстави перетинання державного кордону, не пропускати через державний кордон осіб без дійсних документів на право його перетинання, осіб, які надали завідомо неправдиві відомості під час одержання зазначених документів, осіб, яким Держприкордонслужбою за порушення законодавства з прикордонних питань та про правовий статус іноземців чи за мотивованим письмовим рішенням суду та правоохоронних органів не дозволяється в'їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України; робити в документах зазначених осіб відповідні відмітки;

самостійно, а в разі перебування транспортних засобів, товарів та інших предметів, що переміщуються через державний кордон України, під митним контролем - разом з митними органами проводити відповідно до законодавства огляд, у разі потреби - і супроводження зазначених транспортних засобів, товарів та предметів;

здійснювати згідно з дорученнями правоохоронних органів України затримання в пунктах пропуску осіб, які прямують через державний кордон та розшукуються за підозрою у вчиненні злочину, переховуються від органів дізнання, слідства та суду, ухиляються від відбуття кримінального покарання, та в інших випадках, передбачених законодавством України;

використовувати в інтересах забезпечення оперативно-службової діяльності інформаційні системи, у тому числі банки даних щодо осіб, які перетнули державний кордон, осіб, які вчинили правопорушення, протидію яким віднесено до компетенції Держприкордонслужби, осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в’їзд в Україну або тимчасово обмежується право виїзду з України, недійсних, викрадених і втрачених документів на право виїзду за кордон та в інших випадках, передбачених законами України;

вимагати від осіб припинення правопорушень і дій, що перешкоджають здійсненню повноважень Держприкордонслужби;

контролювати дотримання режиму державного кордону, прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску;

брати участь у заходах взаємодії з підрозділами прикордонної охорони суміжних держав з питань охорони державного кордону, протидії незаконній міграції, торгівлі людьми, а також незаконному переміщенню зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, боєприпасів, вибухових речовин та матеріалів, заборонених до переміщення через державний кордон;

у випадках та в порядку, передбачених законами України, розглядати справи про адміністративні правопорушення, накладати адміністративні стягнення або передавати матеріали справ про адміністративні правопорушення на розгляд до суду та інших уповноважених органів виконавчої влади;

здійснювати адміністративне затримання осіб на підставах і на строки, визначені законами, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перетнули державний кордон України, стосовно яких прийнято в установленому порядку рішення про передачу їх прикордонним органам суміжної держави, на час, необхідний для такої передачі;

здійснювати на підставах та в порядку, установлених законами, особистий огляд затриманих, а також оглядати і в разі потреби вилучати речі, що можуть бути речовими доказами або заподіяти шкоду здоров'ю людей;

тримати осіб, затриманих в адміністративному порядку, у спеціально обладнаних для таких цілей приміщеннях;

здійснювати контроль за транспортними засобами, що перетинають державний кордон, та вживати заходів щодо виявлення серед них викрадених;

зупиняти та оглядати в межах прикордонної смуги, контрольованих прикордонних районів транспортні засоби, а також перевіряти документи, що посвідчують особу водія та пасажирів, з метою виконання завдань щодо боротьби з організованою злочинністю та незаконною міграцією і торгівлею людьми на державному кордоні. При цьому вантаж, який перевозиться транспортними засобами під митним контролем, підлягає такому огляду тільки разом з органами Державної митної служби України;

здійснювати плавання на катерах та інших суднах по всій акваторії внутрішніх вод у межах контрольованих прикордонних районів, територіального моря України, підходити до берега, будь-яких причалів (пристаней) і здійснювати висадку на них особового складу;

проводити в установленому порядку огляд українських та іноземних невійськових суден, що допустили правопорушення під час плавання і перебування в територіальному морі, внутрішніх водах, а також під час стоянки суден у портах України;

зупиняти та оглядати в установленому порядку судна і плавзасоби, що ведуть промисел риби та інших водних живих ресурсів, здійснюють пошук, дослідження та операції, пов’язані з таким промислом, виконують інші роботи у територіальному морі, перевіряти документи на ведення рибного промислу та виконання інших робіт;

зупиняти або припиняти рибний промисел, морські наукові дослідження, інші роботи у територіальному морі та внутрішніх водах України в разі відсутності відповідного дозволу (погодження) або порушення правил їх проведення, установлених законодавством;

відвідувати, оглядати та перебувати на штучних островах, в установках і спорудах, що знаходяться у територіальному морі та внутрішніх водах України, а також перевіряти документи, які посвідчують право на проведення робіт, спорудження штучних островів, установок, споруд та установлення зон безпеки навколо них;

забороняти сходження на берег і перебування на березі членів екіпажів іноземних невійськових суден та інших осіб, які перебувають на них і допустили правопорушення під час плавання та перебування в територіальному морі, внутрішніх водах, а також під час стоянки суден у портах України;

здійснювати оперативно-розшукові заходи згідно із законами України, відповідно до нормативно-правових актів Адміністрації Держприкордонслужби;

самостійно або у взаємодії з підрозділами митних та інших державних органів здійснювати заходи з недопущення незаконного переміщення через державний кордон вантажів та іншого майна, стосовно яких законодавством установлено заборони і обмеження, вилучати такі вантажі та інше майно в разі здійснення спроби переміщення їх через державний кордон та передавати їх за призначенням в установленому порядку;

запрошувати осіб до підрозділів відділу для з’ясування обставин незаконного перетинання державного кордону, порушення режиму державного кордону, прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску, а також інших правопорушень, розгляд яких належить до компетенції Держприкордонслужби. У разі потреби з'ясування обставин зазначених правопорушень може здійснюватися і в інших місцях;

використовувати в установленому порядку транспортні засоби, плавзасоби громадян, підприємств, установ та організацій усіх форм власності (крім транспортних засобів, плавзасобів дипломатичних та інших представництв іноземних держав та організацій) для проїзду до місця незаконного перетинання державного кордону, припинення злочину, доставки до лікувальних закладів осіб, що потребують термінової медичної допомоги, з наступним відшкодуванням витрат і збитків цим громадянам, підприємствам, установам та організаціям згідно із законодавством;

користуватися на договірних засадах службовими приміщеннями підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

під час безпосереднього виконання завдань з охорони державного кордону, несучи службу в складі прикордонних нарядів або здійснюючи оперативно-розшукову діяльність, безоплатно користуватися всіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі), засобами залізничного, водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів, а також попутним транспортними засобами;

використовувати засоби електричного зв’язку центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності під час припинення збройних конфліктів та інших провокацій на державному кордоні, відбиття вторгнення на територію України збройних формувань, ліквідації диверсійно-розвідувальних груп, а також в інших випадках на умовах, погоджених у встановленому порядку з наступним відшкодуванням пов'язаних з цим витрат згідно із законодавством;

здійснювати в межах повноважень, визначених Адміністрацією Держприкордонслужби, службове та інше листування відповідно до вимог чинного законодавства про інформацію та її захист;

подавати до органу охорони кордону пропозиції щодо заохочення осіб, які надають Держприкордонслужбі допомогу у виконанні покладених на неї завдань;

у порядку, передбаченому законодавством, використовувати отримані земельні ділянки для розміщення стаціонарних технічних засобів та інженерних споруд на державному кордоні у межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району.

У випадках, передбачених законом, особовий склад відділу здійснює також й інші повноваження.

13. Організаційно відділ прикордонної служби складається з управління, підрозділів охорони державного кордону та підрозділів забезпечення.

14. До управління відділу належать: начальник відділу, його заступники, підрозділи з оцінки ризиків та планування, документального забезпечення, по роботі з іноземцями та адміністративного провадження. До складу управління можуть входити інші посадові особи та підрозділи як штатні так і тимчасово створювані.

15. До підрозділів охорони кордону відносяться: відділення інспекторів, дільничних інспекторів прикордонної служби, силової підтримки, оперативно-розшукове, кінологічне, (група) технічних засобів охорони державного кордону, застосування системи оптико-електоронного спостереження, центр управління службою, прикордонні, інспекторські, радіотехнічні, контролерські пости, прикордонні застави.

16. Підрозділи забезпечення відділу складаються з підрозділів забезпечення оперативно-службової діяльності, тилового і технічного забезпечення. До підрозділів забезпечення належать: вузол (група) зв’язку, пост автоматизованих систем управління, група радіаційного, хімічного, біологічного (далі – РХБ) захисту, відділення логістики.

17. Група оцінки ризиків та планування (старший інспектор прикордонної служби з оцінки ризиків та планування) призначена (ий) для аналізу ризиків у сфері безпеки державного кордону на ділянці відповідальності, вироблення пропозицій щодо реагування на них та мінімізації їх негативних наслідків на ділянці відповідальності відділу, формування і підтримання в актуальному стані аналітичних та статистичних баз даних за результатами оперативно-службової діяльності.

18. Основними завданнями групи оцінки ризиків та планування є:

збирання, оцінка, обробка та систематизація інформації, необхідної для оцінки та профілювання ризиків, яка надходить з різних джерел, у тому числі від структурних підрозділів відділу, прикордонних нарядів, суміжної сторони та взаємодійних органів;

проведення періодичного аналізу ризиків;

моніторинг та узагальнення результатів профілювання ризиків на ділянці відповідальності відділу;

вивчення стану дієвості заходів з протидії протиправній діяльності, підготовка пропозицій щодо їх поліпшення;

аналіз ризиків у сфері безпеки державного кордону на ділянці відповідальності, вироблення пропозицій щодо реагування на них та мінімізації їх негативних наслідків на ділянці відповідальності відділу;

узагальнення результатів реалізації управлінських рішень начальника відділу, прийнятих на підставі оцінки та профілювання ризиків;

формування та підтримання в актуальному стані баз даних про виявлені, попереджені та припинені правопорушення на державному кордоні;

підготовка звітних документів про результати оперативно-службової діяльності згідно з Табелем звітності Держприкордонслужби та інших нормативних актів;

формування статистичної звітності та обмін відкритою статистичною інформацією із взаємодійними структурними підрозділами інших правоохоронних та контрольних органів;

опрацювання інформаційних та довідкових матеріалів стосовно результатів оперативно-службової діяльності;

складання планів оперативно-службової діяльності відділу.

19. Група документального забезпечення (відповідальний виконавець) призначена (ий) для документування управлінської діяльності, забезпечення і контролю за виконанням документів вищих органів управління і взаємодійних структур у частині, що стосується несекретних документів та документів, що мають гриф обмеження доступу „Для службового користування”.

20. Основними завданнями групи документального забезпечення (відповідального виконавця) є:

документування службової діяльності відділу, підтримання постійного документообігу з вищими за підпорядкуванням органами управління та взаємодійними структурами;

організація ведення загального несекретного діловодства відповідно до вимог чинного законодавства;

реєстрація документів та своєчасне їх доведення до керівництва відділу, а також безпосередніх виконавців;

організація та забезпечення формування справ, їх облік, зберігання та передача до органу охорони державного кордону;

здійснення контролю за своєчасним опрацюванням документів, проходженням їх серед виконавців та поданням у визначені терміни звітних матеріалів до вищих за підпорядкуванням органів управлінь, взаємодійних структур;

ведення обліку особового складу;

організація та забезпечення обліку, зберігання матеріальних носіїв інформації, що мають ступінь обмеження доступу „Для службового користування”;

організація та забезпечення обліку і зберігання печаток, штампів (крім штампів „Прибуття”, „Вибуття”, за допомогою яких робляться відмітки в документах на право в’їзду в Україну або виїзду з України в пунктах пропуску), а також забезпечення ними особового складу відділу.

21. Група по роботі з іноземцями та адміністративного провадження є структурним підрозділом відділу і призначена для організації та забезпечення роботи з іноземцями, участі у виконанні угод з реадмісії осіб, провадження у справах про адміністративні правопорушення, організації заходів із запобігання правопорушенням на ділянці відповідальності відділу.

22. Основними завданнями групи по роботі з іноземцями та адміністративного провадження є:

участь у виконанні угод про реадмісію осіб, безпосередня організація здійснення адміністративного провадження;

підготовка та своєчасне направлення матеріалів справ про адміністративні правопорушення до суду та інших уповноважених їх розглядати органів виконавчої влади, організація взаємодії відділу з місцевими судами, органами прокуратури та іншими органами державної влади, урядовими та неурядовими організаціями у питаннях роботи з іноземцями;

організація та забезпечення тримання іноземців-правопорушників, затриманих в адміністративному порядку;

організація заходів із запобігання правопорушенням на ділянці відповідальності відділу;

організація приймання, реєстрації та направлення до міграційних органів заяв про набуття статусу біженця;

підготовка пропозицій керівництву відділу щодо розгляду подань, скарг, запитів на дії посадових осіб відділу під час роботи з іноземцями, реадмісії осіб та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

представлення в установленому порядку інтересів відділу в судах, органах прокуратури та інших органах виконавчої влади, відомствах, установах та організаціях з питань роботи з іноземцями, реадмісії осіб та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

реєстрація та облік матеріалів справ про адміністративні правопорушення;

контроль за додержанням прав і свобод затриманих правопорушників;

узагальнення й аналіз статистичних даних з питань, що належать до повноважень групи, подання звітних документів до органів охорони кордону з додержанням вимог чинного законодавства щодо охорони державної таємниці, відомостей конфіденційного порядку та іншої інформації з обмеженим доступом;

методичне забезпечення відділу з питань роботи з іноземцями, реадмісії осіб та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

участь у проведенні занять та інших заходів з підвищення професійної підготовки особового складу відділу.

23. Відділення інспекторів прикордонної служби є основним підрозділом відділу, призначеним для безпосереднього виконання завдань з охорони державного кордону на ділянці відділу у визначений час, здійснення прикордонного контролю і пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів, виявлення, припинення та запобігання злочинам і правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби

24. Завдання з охорони державного кордону особовий склад відділення виконує у складі зміни прикордонних нарядів.

25. Основними завданнями відділення є:

забезпечення надійної охорони державного кордону на ділянці відділу в установлений час;

здійснення прикордонного контролю та пропуску в установленому порядку через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів;

виявлення та припинення спроб незаконного переміщення через державний кордон наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зброї, боєприпасів, вибухових, отруйних, радіоактивних речовин та інших предметів і матеріалів;

запобігання злочинам та адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби;

здійснення самостійно або у взаємодії з представниками органів внутрішніх справ і Служби безпеки України в межах контрольованих прикордонних районів контролю за дотриманням іноземцями та особами без громадянства, а також біженцями і особами, яким надано притулок в Україні, установлених правил перебування на її території;

охорона, конвоювання та тримання затриманих осіб і плавзасобів до моменту їх передачі органам прикордонної охорони або іншим уповноваженим органам суміжної держави, представникам інших правоохоронних органів України або суду;

здійснення самостійно або разом з представниками спеціально уповноважених на те органів виконавчої влади контролю за збереженням природних ресурсів, додержанням правил промислової та іншої діяльності, охороною довкілля;

виявлення та затримання осіб, які скоїли злочини або адміністративні правопорушення, протидію яким віднесено до компетенції Держприкордонслужби;

процесуальне оформлення правопорушень, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби;

підтримання взаємодії в інтересах охорони державного кордону з працівниками підрозділів органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, органами місцевого самоврядування;

контроль дотримання прикордонного режиму та виконання режиму в пунктах пропуску;

з’ясування підстав перетинання державного кордону особами, які його перетинають;

самостійно, а в разі перебування транспортних засобів, товарів та інших предметів, що переміщуються через державний кордон, під митним контролем разом з митними органами проводити відповідно до законодавства огляд, за потреби – супроводження зазначених транспортних засобів, товарів та предметів;

занесення інформації щодо контролю осіб і транспортних засобів, які перетинають державний кордон до баз даних інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи „Гарт”;

розшук і затримання згідно з дорученнями правоохоронних органів України в пунктах пропуску осіб, які прямують через державний кордон та розшукуються за підозрою у вчиненні злочину, переховуються від органів дізнання, слідства та суду, ухиляються від відбуття кримінального покарання та в інших випадках, передбачених законодавством України.

26. Відділення дільничних інспекторів прикордонної служби є підрозділом відділу, призначеним для безпосереднього виконання завдань з охорони державного кордону, виявлення, припинення та запобігання злочинам і адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби, роботи з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону.

27. Основними завданнями відділення є:

постійне виконання завдань з безпосередньої охорони державного кордону шляхом добування інформації про злочини та адміністративні правопорушення, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби, у тому числі й на каналах міжнародного сполучення, своєчасне інформування керівного складу відділу (старшого зміни прикордонних нарядів) про підготовку або скоєння злочинів та правопорушень, самостійної реалізації отриманої інформації та роботи з місцевим населенням;

запобігання злочинам та адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби;

виявлення, затримання і доставлення до відділу осіб, які вчинили злочини та адміністративні правопорушення;

процесуальне оформлення правопорушень, віднесених законодавством України до компетенції Держприкордонслужби;

здійснення самостійно або у взаємодії з працівникам органів внутрішніх справ і Служби безпеки України контролю за дотриманням іноземцями та особами без громадянства, а також тими, кому надано притулок в Україні, установлених правил перебування на її території;

контроль за режимом державного кордону, станом прикордонних знаків, покажчиків та інших інженерних споруд;

здійснення самостійно або разом з працівниками правоохоронних органів та місцевими органами влади контролю за збереженням природних ресурсів, додержанням правил промислової та іншої діяльності, охороною довкілля;

відстеження та інформування керівного складу відділу про аварії, пожежі, катастрофи, стихійні лиха та інші надзвичайні події;

контроль дотримання прикордонного режиму;

проведення роботи з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону, проведення заходів з правового виховання місцевого населення та профілактики правопорушень.

28. Відділення силової підтримки призначене для припинення правопорушень, проведення спеціальних заходів з пошуку правопорушників.

29. Основними завданнями відділення є:

проведення спеціальних заходів з пошуку правопорушників;

реалізація упереджувальної інформації про правопорушення (підготовку до нього), отриманої від оперативних підрозділів, дільничних інспекторів прикордонної служби, місцевих жителів, взаємодійних органів тощо;

локалізація нестандартних (кризових) ситуацій на державному кордоні, у пунктах пропуску та на інших об’єктах Держприкордонслужби на ділянці відповідальності;

забезпечення охорони затриманих правопорушників, що утримуються в спеціальному приміщенні, та їх конвоювання до судових установ;

супроводження іноземців, затриманих підрозділами (органами) Держприкордонслужби під час їх примусового видворення за межі України;

виконання відповідно до законів України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів”, “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” системи заходів фізичного захисту військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби від зазіхань на життя, здоров’я, честь, майно у зв’язку з їх службовою діяльністю, а також їхніх близьких родичів.

30. Прикордонне оперативно-розшукове відділення призначене для здійснення оперативно-розшукової діяльності.

31. Основними завданнями прикордонного оперативно-розшукового відділення є:

проведення оперативно-розшукових заходів щодо запобігання, виявлення, припинення і розкриття злочинів, викриття причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів;

здійснення взаємодії з представниками інших правоохоронних органів з метою швидкого і повного розкриття злочинів та викриття винних у їх скоєнні;

пошук, перевірка, фіксація даних щодо протиправних діянь організованих злочинних угруповань та окремих осіб на державному кордоні, в пунктах пропуску, внутрішніх водах та територіальному морі;

здійснення конфіденційного співробітництва з особами, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності;

виконання письмових доручень слідчого, вказівок прокурора та ухвал суду і запитів повноважних державних органів, установ та організацій про проведення оперативно-розшукових заходів.

У випадках, передбачених законом, особовий склад відділення здійснює також й інші повноваження.

32. Кінологічне відділення призначене для забезпечення використання службових собак в охороні державного кордону та прикордонному контролі.

 

33. Основними завданнями особового складу кінологічного відділення є:

участь у складі зміни прикордонних нарядів у службі з охорони державного кордону, здійсненні прикордонного контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, запобігання злочинам та адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби;

використання службових собак під час несення служби з охорони державного кордону, прикордонного контролю для:

пошуку і затримання людей на місцевості і в транспортних засобах;

пошуку наркотичних засобів, зброї, боєприпасів, вибухових речовин у пасажирських та вантажних транспортних засобах, різних вантажах і багажі пасажирів;

подолання протидії законним вимогам прикордонників;

затримання, конвоювання і охорони правопорушників, для підтримання режиму державного кордону, прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску;

підготовка інструкторів та закріплених за ними службових собак до служби з охорони кордону та прикордонного контролю;

тренування та дресирування службових собак, забезпечення дотримання правил їх утримання, годівлі та збереження;

утримання в належному стані навчально-матеріальної бази з підготовки та дресирування собак;

забезпечення дотримання вимог зооінженерних заходів та заходів ветеринарної медицини щодо збереження здоров’я службових собак, правил їх утримання, годівлі та збереження.

34. Відділення (група) технічних засобів охорони державного кордону (застосування системи оптико-електронного спостереження) призначене (а) для забезпечення застосування технічних засобів охорони кордону в оперативно-службовій діяльності відділу.

35. Основними завданнями особового складу відділення (групи) є:

участь у складі зміни прикордонних нарядів у службі з охорони державного кордону;

забезпечення ефективного використання в охороні кордону наявних технічних засобів;

забезпечення безаварійної експлуатації радіолокаційно-прожекторної техніки, тепловізійного обладнання, засобів сигналізації;

обслуговування технічних засобів та підтримання їх у постійній готовності до використання у службі;

проведення поточного ремонту радіолокаційних, прожекторних станцій, дизель-електростанцій та засобів сигналізації;

зберігання технічних засобів охорони державного кордону;

ведення обліків технічних засобів і відповідної службової та технічної документації;

забезпечення дотримання особовим складом підрозділу заходів безпеки під час застосування особовим складом радіолокаційно-прожекторної техніки та засобів сигналізації.

36. Центр управління службою є структурним підрозділом відділу, призначений для забезпечення повсякденного управління оперативно-службовою діяльністю відділу та оперативного реагування на зміни в обстановці.

37. Основними завданнями центру управління службою є:

цілодобове несення оперативно-чергової служби;

безпосередня підготовка прикордонних нарядів до несення служби з охорони державного кордону та прикордонного контролю;

забезпечення готовності сил реагування на зміни в обстановці до виконання завдань за призначенням;

контроль за виконанням рішення начальника відділу на здійснення оперативно-службової діяльності;

безперервний моніторинг обстановки на державному кордоні, у пунктах пропуску, та результатів оперативно-службової діяльності відділу і своєчасне інформування керівництва;

облік інформації про правопорушення протягом установленого терміну;

обмін інформацією з черговими службами взаємодійних органів та підрозділів;

здійснення оповіщення за сигналами управління;

забезпечення обліку, зберігання і видачі стрілецької та особистої зброї, боєприпасів і засобів активної оборони прикордонним нарядами та посадовим особам відділу.

38. Прикордонний пост (прикордонна застава) є підрозділом відділу, що дислокується окремо, призначений для цілодобового, безпосереднього виконання завдань з охорони державного кордону на визначеній ділянці, виявлення, припинення та запобігання злочинам та правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби.

39. Основними завданнями прикордонного поста (прикордонної застави) є:

забезпечення надійної охорони державного кордону на визначеній ділянці;

запобігання злочинам та адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби;

здійснення самостійно або у взаємодії з представниками органів внутрішніх справ і Служби безпеки України в межах контрольованих прикордонних районів контролю за дотриманням іноземцями та особами без громадянства, а також біженцями та особами, яким надано притулок в Україні, установлених правил перебування на її території;

здійснення самостійно або разом з представниками спеціально уповноважених на те органів виконавчої влади контролю за збереженням природних ресурсів, додержанням правил промислової та іншої діяльності, охороною довкілля;

виявлення та затримання осіб, які скоїли злочини або адміністративні правопорушення, протидію яким віднесено до компетенції Держприкордонслужби;

процесуальне оформлення правопорушень, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби;

контроль за дотриманням правил прикордонного режиму;

відстеження та інформування керівництва відділу про аварії, пожежі, катастрофи, стихійні лиха та інші надзвичайні події;

проведення роботи з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону, проведення заходів з правового виховання місцевого населення та профілактики правопорушень.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.167.166 (0.029 с.)