ТОП 10:

Зміст та призначення основних елементів управління141. Управління відділом – цілеспрямована діяльність органів управління, керівного складу та підрозділів управління відділу щодо створення умов для забезпечення реалізації підрозділом покладених на нього повноважень і підтримання його в готовності до виконання завдань.

Управління відділом прикордонної служби може бути успішним лише у тому випадку, коли воно є стійким, безперервним, оперативним, прихованим. Основою для організації управління є наказ та розпорядження начальника органу охорони кордону на здійснення оперативно-службової діяльності.

142. Управління відділом здійснюється у повсякденних умовах з пункту управління, розташованого в місці постійної дислокації підрозділу, у разі зміни обстановки, як правило, з центру управління службою.

143. Начальник відділу прикордонної служби здійснює управління відділом через своїх заступників і інших посадових осіб відділу шляхом постановки завдань. Завдання структурним підрозділам визначаються наказами, розпорядженнями й командами і повинні віддаватися стисло, ясно й унеможливлювати їх різне тлумачення.

144. Визначаючи завдання підрозділам, начальник відділу прикордонної служби вказує:

відділенню інспекторів прикордонної служби – про порядок виконання завдань з охорони державного кордону та прикордонного контролю; порядок дій щодо запобігання злочинам та адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби; порядок контролю за дотриманням режиму державного кордону, прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску; порядок охорони, конвоювання та тримання затриманих осіб і плавзасобів до моменту їх передачі органам прикордонної охорони або іншим уповноваженим органам суміжної держави, представникам інших правоохоронних органів України або суду; порядок дій щодо контролю за збереженням природних ресурсів, додержанням правил промислової та іншої діяльності, охороною довкілля; порядок підтримання взаємодії в інтересах охорони державного кордону з працівниками підрозділів органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, органами місцевого самоврядування;

відділенню дільничних інспекторів прикордонної служби – про порядок виконання завдань з охорони державного кордону; порядок добування інформації про злочини й адміністративні правопорушення, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби, у тому числі й на каналах міжнародного сполучення; порядок дій щодо виявлення, затримання та доставлення до відділу осіб, які вчинили злочини й адміністративні правопорушення; порядок контролю за режимом державного кордону, прикордонним режимом, станом утримання прикордонних знаків, покажчиків та інших інженерних споруд; порядок контролю за збереженням природних ресурсів, додержанням правил промислової та іншої діяльності, охороною довкілля; порядок відстеження та інформування керівництва відділу про аварії, пожежі, катастрофи, стихійні лиха та інші надзвичайні події; порядок роботи з з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону, проведення заходів з правового виховання місцевого населення та профілактики правопорушень;

прикордонному оперативно-розшуковому відділенню – на порядок проведення оперативно-розшукових заходів щодо запобігання, виявлення, припинення і розкриття злочинів, викриття причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів; порядок дій щодо розшуку осіб, які переховуються від правоохоронних органів, у випадках, передбачених законодавством України; порядок пошуку, перевірки, фіксації даних щодо протиправних діянь організованих злочинних угруповань та окремих осіб на державному кордоні, у пунктах пропуску, внутрішніх водах і територіальному морі; порядок виконання письмових доручень слідчого, указівок прокурора й ухвал суду і запитів повноважних державних органів, установ та організацій про проведення оперативно-розшукових заходів;

прикордонному посту – про порядок дій з охорони державного кордону на визначеній ділянці; порядок запобігання злочинам та адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби; порядок здійснення контролю за режимом державного кордону, прикордонним режимом; порядок контролю за збереженням природних ресурсів, додержанням правил промислової та іншої діяльності, охороною довкілля; порядок дій щодо виявлення та затримання осіб, які скоїли злочини або адміністративні правопорушення, протидію яким віднесено до компетенції Держприкордонслужби; порядок контролю та інформування керівництва відділу про аварії, пожежі, катастрофи, стихійні лиха й інші надзвичайні події; порядок роботи з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону, проведення заходів з правового виховання місцевого населення та профілактики правопорушень;

інспекторському посту – на порядок виконання завдань з охорони визначеної ділянки державного кордону; порядок добування інформації про злочини й адміністративні правопорушення, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби, своєчасного інформування керівництва відділу (старшого зміни прикордонних нарядів) про підготовку або скоєння злочинів і правопорушень; порядок самостійної реалізації отриманої інформації та роботи з місцевим населенням; порядок виявлення, затримання та доставки до відділу осіб, які вчинили злочини й адміністративні правопорушення; постійний моніторинг державного кордону, контроль за станом утримання державного кордону, прикордонних знаків, покажчиків та інших інженерних споруд; порядок здійснення контролю за збереженням природних ресурсів, додержанням правил промислової та іншої діяльності, охороною довкілля; порядок контролю та інформування керівництва відділу про аварії, пожежі, катастрофи, стихійні лиха й інші надзвичайні події, роботи з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону, проведення заходів з правового виховання місцевого населення та профілактики правопорушень;

контролерському посту – на порядок здійснення прикордонного контролю та пропуску осіб, транспортних засобів, які прямують через державний кордон, крім того, вантажів та іншого майна після проходження ними митного та, за потреби, інших видів контролю; порядок запобігання злочинам та адміністративним правопорушенням, протидію яким віднесено до компетенції Держприкордонслужби, їх виявлення, припинення; порядок реєстрації громадян суміжної держави, які в установленому порядку прибувають в Україну, та їх паспортних документів; порядок запобігання та недопущення в’їзду в Україну або виїзду з України осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в’їзд в Україну або яких тимчасово обмежено у праві виїзду з України, у тому числі згідно з дорученнями правоохоронних органів; порядок дій щодо розшуку у пункті пропуску осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства та суду, ухиляються від відбуття кримінальних покарань, виконання в установленому порядку інших доручень правоохоронних органів; порядок контролю за додержанням режиму в пункті пропуску;

радіотехнічному посту – порядок охорони державного кордону на визначеній ділянці; порядок дій щодо виявлення адміністративних правопорушень, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби, шляхом ведення спостереження із застосуванням технічних засобів охорони державного кордону; порядок проведення класифікації, розпізнавання виявлених цілей, визначення їх координат і параметрів руху (курсу, швидкості) та передача даних про виявлені цілі у відділ прикордонної служби; порядок взаємодії в системі радіотехнічного спостереження щодо передачі цілей у сектори відповідальності інших радіотехнічних постів; порядок дій щодо наведення прикордонних нарядів, прикордонних сторожових кораблів (катерів) та екіпажів літаків (вертольотів) на виявлені цілі; порядок обліку результатів радіотехнічного та візуального спостереження.

145. Основними засобами управління у відділі є засоби телекомунікації та інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи „Гарт”: програмно-технічні комплекси, автоматизовані робочі місця посадових осіб відділу, експлуатація яких організується відповідно до розпорядження по телекомунікації та інформатизації органу охорони державного кордону, з урахуванням їх наявності та стану. З цією метою до відділу надсилається витяг з цього розпорядження, схема-наказ вузла зв’язку відділу та витяг з Плану телекомунікації органу.

146. Для забезпечення зв’язку на ділянці відділу використовується вузол зв’язку. Він є найважливішим елементом телекомунікації та інформаційно-телекомунікаційних систем відділу, від якості функціонування якого залежить оперативність управління підрозділами кордону, своєчасність, достовірність та безпека передачі всіх видів інформації.

147. Основними об’єктами управління у відділі є: оперативно-службова та повсякденна діяльність відділу, особовий склад і логістика.

148. Управління оперативно-службовою діяльністю відділу полягає в своєчасній організації оперативно-службової діяльності, керівництві нею упродовж визначеного терміну та постійному контролі за її здійсненням.

Управління повсякденною діяльністю, особовим складом і логістикою відділу регламентується відповідними нормативними актами Адміністрації Держприкордонслужби.

149. Організація оперативно-службової діяльності відділу – це комплекс заходів, який проводиться органами управління органу охорони державного кордону, окремого контрольно-пропускного пункту, начальником відділу прикордонної служби з підготовки підрозділу до виконання завдань за призначенням та для дій у разі зміни обстановки.

150. Організація оперативно-службової діяльності на ділянці відділу прикордонної служби здійснюється на рік – спеціально створеною групою офіцерів органів управління органу охорони державного кордону, та щомісяця – начальником відділу прикордонної служби.

151. За окремим розпорядженням начальника органу охорони державного кордону, начальник відділу повинен доповісти старшому групи пропозиції щодо організації оперативно-службової діяльності на наступний рік і подати йому на розгляд необхідні інформаційні та довідкові матеріали.

У зазначених пропозиціях начальник відділу повинен передбачити:

прогноз розвитку обстановки на наступний рік та результати аналізу ризиків на ділянці відповідальності;

оцінку спроможності підрозділу виконувати завдання, визначені у п.11 зазначеної Інструкції;

побудову охорони державного кордону та прикордонного контролю на наступний рік;

пропозиції з організації оперативно-розшукової роботи на ділянці відділу;

питання організації взаємодії;

розрахунки потреб відділу для забезпечення виконання завдань оперативно-службової діяльності і готовності до дій;

планування спеціальних заходів на ділянці відділу з пошуку правопорушників, локалізації конфліктних ситуацій у пунктах пропуску.

152. У пропозиціях з прогнозування розвитку обстановки та аналізу ризиків на ділянці відповідальності начальник відділу передбачає оцінку обстановки, тенденції її розвитку у наступному році, деталізацію загроз на державному кордоні і для кожного пункту пропуску щодо можливих спроб:

незаконного перетинання державного кордону особами та транспортними засобами, у тому числі за підробленими та чужими паспортними документами;

незаконного переміщення через державний кордон товарів, зброї, боєприпасів, вибухових та наркотичних речовин, засобів терору, у тому числі з використанням тайників і схованок у транспортних засобах закордонного сполучення;

ввезення в Україну або вивезення з України викраденого автомототранспорту;

перетинання державного кордону особами, яким згідно із законодавством не дозволяється в'їзд в Україну або яких тимчасово обмежено у праві виїзду з України, у тому числі згідно з дорученнями правоохоронних органів тощо.

153. Визначаючи спроможність відділу щодо безпосередньої охорони визначеної ділянки державного кордону, здійснення прикордонного контролю і пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів, оперативно-розшукової діяльності, запобігання злочинам та адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби, начальник відділу повинен оцінити здатність підрозділу виконати завдання оперативно-службової діяльності з урахуванням його реальної, на час організації оперативно-службової діяльності укомплектованості та забезпеченості.

154. У пропозиціях щодо побудови охорони державного кордону та прикордонного контролю на наступний рік начальник відділу визначає за системами:

збирання (добування) та обробки даних обстановки: межі секторів відповідальності дільничних інспекторів прикордонної служби; місця розташування пунктів збирання інформації та порядок роботи в них; об’єкти візуального і технічного спостереження, місця, які призначені для ведення спостереження, а також загального порядку його організації на ділянці відповідальності та в пунктах пропуску; порядок формування та накопичення інформаційних баз даних для їх використання в оперативно-службовій діяльності;

реалізації даних обстановки: райони патрулювання з урахуванням організації служби прикордонних патрулів на автомобілях та в пішому порядку, маршрути їх руху і періодичність патрулювання; порядок охорони окремих напрямків та місця несення служби нарядами на напрямках ймовірного руху правопорушників; порядок реалізації даних обстановки в пунктах пропуску, визначення сил та засобів, які залучаються до виконання цих завдань;

контрольних та режимних заходів: порядок здійснення моніторингу державного кордону та прикордонної інфраструктури; періодичність перевірки контролюючих засобів, місця та періодичність виставлення прикордонних (спільних) нарядів, призначених для контролю за дотриманням правил прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску; порядок контролю за місцями проведення робіт, масового відпочинку населення поблизу державного кордону; перевірка дотримання порядку випуску плавзасобів у територіальне море, українську частину вод прикордонних річок, озер та інших водойм, місць розташування причалів, пунктів базування плавзасобів, їх обладнання; місця та періодичність служби нарядів від громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону;

інженерно-технічного контролю: порядок здійснення дистанційного контролю за ділянками кордону та об’єктами в пунктах пропуску з використанням сигналізаційних комплексів (систем і приладів); позиції для радіолокаційного, прожекторного, тепловізійного спостереження; позначення державного кордону, місця встановлення інформаційних та попереджувальних знаків; порядок облаштування державного кордону контрольними засобами та інженерними загородженнями;

чергових сил та резервів: склад чергових сил та резервів відділу, термін їх готовності та порядок їх застосування; заходи з підготовки до дій у разі зміни обстановки.

155. Пропозиції начальника відділу з організації оперативно-розшукової роботи на ділянці відповідальності розглядаються під час проведення оперативної рекогносцировки.

156. У пропозиціях з питань організації взаємодії визначаються: загальний порядок спільних із сусідніми підрозділами дій щодо збирання, добування та реалізації даних обстановки, охорони стиків, надання взаємної допомоги під час проведення спеціальних заходів з пошуку правопорушників, здійснення контрольних та режимних заходів, підтримання зв’язку та взаємного обміну інформацією; уточнюються питання взаємного обміну інформацією з підрозділами органів внутрішніх справ, митних органів, Збройних Сил України, керівниками місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, контрольними службами, що здійснюють діяльність на ділянці підрозділу.

157. У розрахунках потреб відділу в силах і засобах для забезпечення виконання завдань оперативно-службової діяльності, готовності до дій начальник відділу визначає потреби в доукомплектуванні особовим складом, автомобільною технікою, мотоциклами, технічними засобами охорони кордону та прикордонного контролю, засобами зв’язку, озброєнням та спеціальними засобами, службовими тваринами, забезпеченні пально-мастильними матеріалами.

158. З метою планування спеціальних заходів з пошуку правопорушників на, локалізації конфліктних ситуацій у пунктах пропуску начальник відділу опрацьовує та подає на розгляд необхідні розрахунки та проекти відповідних планів.

159. Організацію оперативно-службової діяльності на місяць начальник відділу здійснює на підставі завчасно розробленої та затвердженої наказом начальника органу охорони державного кордону моделі оперативно-службової діяльності, розпорядження про здійснення оперативно-службової діяльності, планів та інших розпорядчих і планувальних документів.

 

 

160. Під час організації оперативно-службової діяльності відділу прикордонної служби на місяць начальник відділу повинен:

прийняти рішення на здійснення оперативно-службової діяльності та спланувати оперативно-службову діяльність відділу;

визначити завдання заступникам та структурним підрозділам відділу;

організувати взаємодію, всебічне забезпечення та роботу з особовим складом.

161. Приймаючи рішення, начальник відділу зобов’язаний усвідомити завдання відділу та оцінити обстановку, яка склалась на ділянці відділу.

Усвідомивши одержане завдання, начальник відділу робить висновок: на якому напрямку зосередити основні зусилля; скільки сил і засобів потрібно для виконання поставленого завдання.

162. Оцінку обстановки начальник відділу здійснює з урахуванням зібраних та узагальнених даних про виявлені:

ознаки підготовки до незаконного перетинання державного кордону (та його перетинання), іншої протиправної діяльності;

місця переховування (тимчасового перебування) осіб, які незаконно перетнули державний кордон (здійснюють спробу його незаконного перетину), товарів які переміщені через державний кордон (підготовлені до переміщення), а також транспортних засобів, що використовувалися з протиправною метою, спостереження за якими дасть змогу встановити причетність до протиправної діяльність певних осіб;

нові схеми та способи протиправної діяльності, маршрути руху і райони ймовірної появи правопорушників;

причини та умови, що сприяють правопорушенням на державному кордоні, контрольованому прикордонному районі.

163. Конкретний перелік об’єктів (напрямків) підвищеної уваги на ділянці відповідальності відділу визначається в ході проведення заходів з організації оперативно-службової діяльності на підставі аналізу ризиків, найбільш типових видів протиправної діяльності та залежно від особливостей ділянки, що охороняється.

164. Для збирання даних обстановки начальник відділу використовує всі наявні сили та засоби відділу, органів державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів, контрольних органів і служб у пунктах пропуску, членів громадських формувань, окремих мешканців прикордоння, які в добровільному порядку надають допомогу в охороні державного кордону, спеціальні та технічні засоби.

165. Під час організації збирання даних обстановки він аналізує результати оперативно-службової діяльності та її ефективності у минулому періоді; уточнює (визначає) види та напрямки протиправної діяльності, об’єкти підвищеної уваги, порядок та способи виконання завдань із збирання даних обстановки та сили і засоби, які потрібно до цього залучити; опрацьовує відповідні розпорядчі документи; формує бази даних; здійснює контроль за виконанням завдань із збирання даних обстановки.

166. Оцінивши обстановку, начальник відділу робить висновки: хто, коли, де, за допомогою кого, яким чином (способом) та з використанням яких засобів може здійснити протиправні дії на ділянці кордону та в пунктах пропуску; які канали протиправної діяльності можуть використовуватися; на яких напрямках зосередити основні зусилля; які завдання визначити оперативним засобам та дільничним інспекторам прикордонної служби; яких заходів вжити для забезпечення режиму державного кордону, режиму в пунктах пропуску, контролю за дотриманням прикордонного режиму; які прикордонні наряди призначити на охорону кордону і з яким завданням; як здійснювати пропуск осіб та транспортних засобів у пункті пропуску; категорії осіб і транспортних засобів, які слід піддати ретельному прикордонному контролю; як використовувати озброєння та техніку, службових тварин; як використовувати громадські формування з охорони громадського порядку та державного кордону; які питання передбачити під час організації взаємодії, всебічного забезпечення, управління і роботи з особовим складом.

167. На основі всебічної оцінки обстановки начальник відділу визначає зміст оперативно-службової діяльності на напрямках (у) зосередження основних зусиль та порядок дій на іншій ділянці.

168. Рішення начальника відділу на здійснення оперативно-службової діяльності повинно відповідати моделі оперативно-службової діяльності, наказу начальника органу охорони державного кордону, бути адекватним обстановці, що складається, та забезпечуватись необхідними силами і засобами.

Рішення діє протягом місяця, починаючи з 20.00 першого числа місяця, і уточнюється за потреби, щотижня та у разі загострення обстановки.

169. У рішенні начальник відділу визначає: висновки з оцінки оперативної та криміногенної обстановки; задум дій; завдання змінам прикордонних нарядів, прикордонним, інспекторським, радіотехнічним постам (заставам); основні питання взаємодії, всебічного забезпечення оперативно-службової діяльності та управління.

170. Основою рішення є задум дій, у якому начальник відділу визначає: напрямки зосередження основних зусиль в охороні державного кордону та здійсненні прикордонного контролю осіб, транспортних засобів та вантажів; порядок охорони кордону та здійснення прикордонного контролю на напрямку зосередження основних зусиль та решті ділянки відділу (порядок та способи дій щодо збирання та добування даних обстановки їх реалізації, здійснення пропуску через державний корон осіб, транспортних засобів та вантажів; категорії осіб, транспортних засобів і вантажів, які мають бути піддані найбільш ретельному прикордонному контролю); основні заходи з оперативного прикриття пунктів пропуску; порядок проведення контрольних і режимних заходів; порядок підготовки підрозділів до проведення спеціальних заходів з пошуку правопорушників.

171. Після прийняття рішення на здійснення оперативно-службової діяльності у наступному місяці начальник відділу повинен:

оформити його як оперативно-службовий документ;

скласти календарний план оперативно-службової діяльності відділу;

провести службову нараду із заступниками та керівниками структурних підрозділів з питань організації оперативно-службової діяльності;

провести прикордонний розрахунок;

уточнити з керівниками сусідніх підрозділів, правоохоронних органів, місцевих органів влади окремі питання взаємодії.

172. Рішення начальника на здійснення оперативно-службової діяльності після його належного оформлення доводиться до відома заінтересованих посадових осіб відділу.

173. Планування оперативно-службової діяльності відділу прикордонної служби здійснюється начальником відділу або особою, яка виконує його обов’язки. Перед початком планування начальник відділу, як правило, заслуховує своїх заступників з відповідними пропозиціями. Під час планування оперативно-службової діяльності начальник відділу складає календарний план оперативно-службової діяльності відділу прикордонної служби (далі – календарний план).

174. Календарний план складається відповідно до встановленої форми за допомогою ПТК АПС ГАРТ-3/П. Як правило, він може містити розділи: охорона державного кордону; готовність до дій; забезпечення оперативно-службової діяльності. Порядок складання, коригування та обліку календарного плану визначається окремими розпорядчими актами Адміністрації Держприкордонслужби.

175. За потреби, до календарного плану окремими додатками можуть додаватись: розрахунок сил і засобів; витяги з наказів (розпоряджень) начальника органу охорони державного кордону з питань оперативно-службової діяльності; результати уточнення взаємодії на ділянці відділу, графіки чергування громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону та інші планувальні документи.

176. Для доведення завдань до всього особового складу відділу, рішенням начальника органу визначається єдиний організаційний день. Цей день призначений для:

проведення службових нарад та прикордонного розрахунку, доведення наказів, розпоряджень, результатів перевірок підрозділу та іншої необхідної інформації загального характеру;

підбиття підсумків оперативно-службової діяльності;

проведення урочистих, загально-організаційних заходів, стройових оглядів, інструктажів з усіх видів діяльності тощо.

177. Завдання заступникам і керівникам структурних підрозділів доводяться під час проведення службової наради з планування оперативно-службової діяльності на місяць. У ході цієї наради начальник відділу підбиває підсумки оперативно-службової діяльності за минулий місяць, доводить до посадових осіб вимоги керівних документів та своє рішення на здійснення оперативно-службової діяльності, завдання і розпорядження з організації, керівництва оперативно-службовою діяльністю упродовж місяця, питання взаємодії та роботи з особовим складом. Визначає порядок дій відділу та завдання посадових осіб з підготовки підрозділів до дій у разі зміни обстановки.

Решті прикордонників завдання на місяць визначаються під час проведення прикордонного розрахунку.

178. Прикордонний розрахунок проводиться, як правило, в останній робочий день місяця. На прикордонному розрахунку повинні бути присутні всі прикордонники, за винятком дільничних інспекторів прикордонної служби та особового складу зміни прикордонних нарядів, яка перебуває на службі. У разі коли дні проведення прикордонного розрахунку і дільничних інспекторів прикордонної служби збігаються, ця категорія особового складу залучається до його проведення.

179. Під час проведення прикордонного розрахунку начальник відділу повинен:

стисло довести результати охорони державного кордону та прикордонного контролю відділом за минулий місяць. Нові дані обстановки повідомляються особовому складу в обсязі, необхідному для виконання завдань з охорони державного кордону, прикордонного контролю;

оголошує накази та розпорядження, що мають бути відомі всім прикордонникам;

здійснює нагородження військовослужбовців та працівників, які показали високі результати служби (оголошує заохочення);

оголошує склад змін прикордонних нарядів та визначає їх старших;

доводить загальний порядок дій відділу у разі зміни обстановки та склад елементів службового порядку.

180. Начальники структурних підрозділів під час прикордонного розрахунку повинні повідомити підпорядкований особовий склад про:

дати та терміни несення служби у складі змін прикордонних нарядів;

порядок та час прибуття на службу;

порядок дій за сигналами тривог, оповіщення та збору особового складу, інші питання.

Після закінчення прикордонного розрахунку з особовим складом проводяться тренування, навчання та інші заходи загального характеру.

181. Під час організації управління начальник відділу прикордонної служби визначає своє місце в ході повсякденної охорони державного кордону (прикордонного контролю) і, в разі ускладнення обстановки, порядок підтримання зв’язку, порядок і терміни доповіді про обстановку, що склалася.

182. Взаємодія являє собою узгоджені за метою, завданнями, місцем, часом і способами виконання завдань дії сил та засобів відділу прикордонної служби для досягнення головної мети оперативно-службової діяльності.

183. Мета взаємодії полягає в найбільш ефективному використанні можливостей різнорідних сил та засобів в інтересах успішного виконання завдань оперативно-службової діяльності. Вона досягається: правильним розумінням особовим складом завдань, що стоять перед ними; постійним узгодженням способів вирішення спільних завдань; знанням керівним складом можливостей взаємодіючих сторін, реальної обстановки; систематичним взаємним обміном інформацією; підтриманням стійкого зв’язку; прогнозуванням доцільного застосування взаємодійних сил і засобів під час спільних дій. Питання взаємодії відображуються в планах оперативно-службової діяльності.

184. Організація взаємодії у відділі — це комплекс взаємообумовлених заходів, які плануються та узгоджуються завчасно та спрямовуються на досягнення найбільш повної, всебічної й ефективної злагодженості в діях під час виконання завдань оперативно-службової діяльності.

185. Начальник відділу щомісяця організовує взаємодію між змінами прикордонних нарядів, відділеннями інспекторів та дільничних інспекторів прикордонної служби, прикордонними, інспекторськими, радіотехнічними постами та іншими структурними підрозділами відділу, черговими силами та резервами у разі загострення обстановки.

До заходів з організації взаємодії залучаються заступники начальника відділу, керівники структурних підрозділів та, за потреби, старші прикордонних нарядів.

186. Взаємодія організовується за завданнями, напрямками, рубежами та часом. Під час організації взаємодії начальник відділу визначає мету майбутніх дій, можливий характер дій правопорушників, склад змін прикордонних нарядів, завдання, порядок та способи дій штатних та доданих сил та засобів.

187. Взаємодія організується методом заслуховування доповідей підлеглих, шляхом послідовного відпрацювання на місцевості або на карті питань застосування сил та засобів. В умовах обмеженого часу начальник відділу прикордонної служби, як правило, організовує взаємодію шляхом віддання вказівок.

188. Організовуючи взаємодію, начальник відділу прикордонної служби повинен: узгодити застосування сил та засобів в інтересах виконання поставлених завдань; добиватись єдиного розуміння всіма заступниками, начальниками структурних підрозділів поставлених завдань і способів їх виконання. З цією метою він повинен: визначити завдання структурним підрозділам, вказати способи та узгодити варіанти їх дій, виходячи з характеру можливих дій правопорушників, визначити порядок надання взаємної допомоги, а також узгодити проведення оперативно-розшукових заходів оперативно-розшуковим підрозділом, дії дільничних інспекторів прикордонної служби, прикордонних нарядів, які охороняють окремі ділянки, доданих катерів Морської охорони з діями прикордонних патрулів, оперативних засобів та чергових сил, резерву відділу у разі зміни обстановки.

189. В ході організації взаємодії, начальник відділу повідомляє сигнали оповіщення, управління та взаємодії. Розпорядження щодо взаємодії доводяться змінам прикордонних нарядів під час інструктажу перед заступанням на службу.

190. Під час уточнення взаємодії, організованої старшим начальником, начальник відділу узгоджує з начальниками сусідніх відділів, командирами взаємодійних катерiв (кораблів) Морської охорони, начальниками (керівниками) взаємодійних органів і підрозділів порядок взаємного інформування про обстановку, спільні дії та надання допомоги відділу.

191. Уточнення взаємодії із сусідніми відділами здійснюється на місцевості або на картах (схемах) у терміни, установлені начальником органу. У ході уточнення взаємодії начальник відділу прикордонної служби узгоджує загальний порядок спільних дій щодо: збирання, добування та реалізації даних обстановки; охорони стиків; надання взаємної допомоги під час несення служби прикордонними нарядами, під час проведення спеціальних заходів з пошуку правопорушників; здійснення контрольних заходів, підтримання зв’язку та взаємообміну інформацією.

192. У ході уточнення взаємодії з органами Служби безпеки України узгоджується порядок проведення оперативно-розшукових заходів, з органами Міністерства внутрішніх справ України – заходи з контролю за додержанням прикордонного режиму, протидії правопорушенням в межах ділянки відповідальності відділу, порядок підтримання зв’язку та передачі інформації.

193. Взаємодія підтримується безперервно, постійно уточнюється, а в разі різкої зміни обстановки організується знову.

194. Керівництво оперативно-службовою діяльністю відділу полягає в цілеспрямованій роботі начальника та посадових осіб відділу щодо забезпечення постійної готовності підрозділу до виконання завдань з охорони державного кордону, прикордонного контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, оперативно-розшукової діяльності та припинення правопорушень, протидію яким віднесено до компетенції Держприкордонслужби.

195. Керівництво оперативно-службовою діяльністю відділу прикордонної служби полягає в:

уточненні (за потреби) прийнятого рішення у разі зміни обстановки;

плануванні оперативно-службової діяльності відділу на тиждень;

уточненні завдань структурним підрозділам та контролю за їх виконанням;

безперервному управлінні службою.

196. З метою уточнення прийнятого рішення начальник відділу повинен оцінити обстановку, яка склалась на момент планування оперативно-службової діяльності.

У разі коли оперативна обстановка потребує зосередження основних зусиль на інших напрямках, введення (зняття) посиленої охорони державного кордону або прикордонного контролю (перебудови охорони державного кордону) або внесення коректив до їх побудови начальник відділу приймає окреме рішення на здійснення оперативно-службової діяльності.

197. Окреме рішення заноситься до розділу 2 плану оперативно-службової діяльності відділу у ПТК АПС ГАРТ-3/П. У разі якщо обстановка на ділянці відділу залишається стабільною і контрольованою, начальник відділу окремого рішення на тиждень не приймає, а керується під час планування оперативно-службової діяльності рішенням, прийнятим на поточний місяць.

Записи у цьому випадку, до розділу 2 плану оперативно-службової діяльності відділу не вносяться.

198. Планування оперативно-службової діяльності на тиждень начальник відділу здійснює особисто, або за його дорученням перший заступник. Під час планування складається План оперативно-службової діяльності відділу. Його проект опрацьовується у встановленій формі за допомогою ПТК АПС «Гарт-3/П».

199. Складання плану оперативно-службової діяльності на наступний тиждень повинно бути завершено до 10.00 щопонеділка.

200. План оперативно-службової діяльності складається з розділів: розрахунок сил і засобів; окреме рішення начальника відділу на здійснення оперативно-службової діяльності; порядок та способи виконання завдань. До плану окремим додатком додається графік роботи дільничних інспекторів прикордонної служби.

Він є основою для планування охорони державного кордону, прикордонного контролю та організації службової діяльності змін прикордонних нарядів, прикордонних (радіотехнічних) та інспекторських постів (застав).Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.187.81 (0.022 с.)