ТОП 10:

Модель оперативно-службової діяльності відділу прикордонної служби348. Оперативно-службова діяльність відділу прикордонної служби – це комплекс оперативно-службових, оперативно-розшукових, режимних та інших заходів, які, у межах визначених повноважень, здійснюються відділом з метою забезпечення реалізації основних функцій Держприкордонслужби.

349. Оперативно-службова діяльність на ділянці відділу здійснюється на основі завчасно розробленої моделі. Моделювання оперативно-службової діяльності проводиться відповідними органами управління органу охорони державного кордону під час організації оперативно-службової діяльності на рік.

350. Модель оперативно-службової діяльності опрацьовується для кожного відділу окремо за результатами аналізу ризиків, оперативної рекогносцировки та пропозицій начальника відділу.

Вона реалізується шляхом: ефективної побудови охорони державного кордону та прикордонного контролю; чіткої організації служби змін прикордонних нарядів та підрозділів відділу, які самостійно охороняють державний кордон; доцільного застосування усіх сил і засобів; виявлення, припинення правопорушень, протидію яким віднесено до компетенції Держприкордонслужби; аналізу ризиків; чіткої взаємодії; всебічного забезпечення оперативно-службової діяльності; твердого і безперервного управління службою.

351. Побудова охорони кордону та прикордонного контролю на ділянці відділу – це доцільне розташування наявних та доданих сил і засобів по напрямках, районах, пунктах пропуску через державний кордон, ділянках відповідальності, районах та секторах.

352. Побудова охорони кордону та прикордонного контролю на ділянці відділу включає системи: збирання (добування) та обробки даних обстановки; реалізації даних обстановки; режимних і контрольних заходів; інженерно-технічного контролю; чергових сил (засобів) та резервів.

353. Система збирання, добування та обробки даних обстановки створюється для отримання інформації про правопорушення (злочин), що готується або вчинено, з метою своєчасної її реалізації. Вона повинна забезпечувати гарантоване виявлення правопорушників у разі появи їх на ділянці відділу.

354. Система збирання та добування даних обстановки включає: сили та засоби оперативно-розшукової діяльності відділу, центру управління службою, груп оцінки ризиків та планування; дільничні інспектори прикордонної служби; прикордонні патрулі; прикордонні наряди у пунктах пропуску, які здійснюють контроль за режимом у пунктах пропуску; члени громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону, призначенні для здійснення спостереження за окремими ділянками місцевості (водної акваторії) або об’єктами, контролю прикордонного режиму та режиму державного кордону.

Збирання і добування даних обстановки здійснюється усіма видами прикордонних нарядів під час несення служби з охорони державного кордону.

355. В інтересах відділу збирання та добування даних обстановки може здійснюватися силами та засобами сусідніх підрозділів, органу охорони державного кордону та регіонального управління.

356. Система реалізації даних обстановки включає: прикордонні патрулі, які охороняють визначені райони та ділянки; прикордонні наряди у пунктах пропуску; чергові сили та резерви відділу.

Вона повинна забезпечувати випереджувальне перекриття ймовірних напрямків руху правопорушників у пунктах пропуску та на державному кордоні, їх виявлення, блокування місць їх перебування і затримання.

357. Прикордонні патрулі, які несуть службу в районі (на маршрутах) патрулювання, є основною і вирішальною силою для негайної реалізації випереджувальної інформації.

358. Райони (маршрути) патрулювання та місця несення служби інших прикордонних нарядів визначаються з урахуванням тактики дій правопорушників; часу, необхідного для гарантованого їх перехоплення у пунктах пропуску або за їх межами на вигідних рубежах; особливостей місцевості; розміщення інженерних споруд та загороджень; районів прикриття оперативними засобами; місць несення служби прикордонних нарядів сусідніх відділів і громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону, підрозділів органів внутрішніх справ, інших взаємодійних органів, а також районів несення служби кораблем (катером) морської охорони, вертольотом.

Крім того, враховується також порядок охорони кордону прикордонною охороною суміжної держави.

359. Система контрольних та режимних заходів створюється з метою забезпечення контролю за режимом державного кордону, прикордонним режимом, режимом у пунктах пропуску, дотриманням вимог законодавства про правовий статус іноземців, збереженням природних ресурсів та охороною довкілля в районах несення служби, а також створення сприятливих умов для ефективної протидії протиправній діяльності на державному кордоні.

Вона включає в себе: спеціально виділені прикордонні патрулі, окремі та спільні із взаємодійними правоохоронними органами та контрольними службами наряди, що здійснюють різні види контролю під час перетинання державного кордону або беруть участь у забезпеченні режиму державного кордону, прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску, члени громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону.

Система контрольних та режимних заходів потребує постійного уточнення взаємодії та координації спільних дій взаємодійних структур.

360. Система інженерно-технічного контролю створюється з метою ускладнення дій правопорушників та забезпечення прикордонним нарядам необхідних умов для своєчасного їх виявлення і затримання, ефективного застосування озброєння і техніки, розгортання, маневру своїх сил й успішного виконання ними поставлених завдань.

Вона включає в себе: споруди та засоби для облаштування, позначення на місцевості й утримання державного кордону; обладнані сигналізаційними і контролюючими засобами рубежі на окремих напрямках; автоматизовану систему паспортного контролю; автоматизовані робочі місці оперативно-чергової служби; місця (позиції) огляду транспортних засобів та вантажів у пунктах пропуску; мережі пунктів (позиції) візуального та технічного спостереження, прикордонні дороги і стежки, посадкові площадки для вертольотів, причали для кораблів (катерів) морської охорони, несправжні позиції, і рубежі та інші об’єкти.

361. Система інженерно-технічного контролю повинна постійно удосконалюватися і розвиватися. Основні зусилля з удосконалення системи інженерно-технічного контролю спрямовуються на автоматизацію процесу прикордонної служби, прикордонного контролю та створення вздовж державного кордону суцільної зони візуального та технічного спостереження.

362. Система чергових сил (засобів) та резервів створюється з метою своєчасного реагування на зміни в обстановці, що виникають раптово, і призначена для: реагування на зміни обстановки, нарощування зусиль відділу з протидії правопорушенням, які належать до його компетенції, адміністративно-процесуального оформлення вчинених правопорушень, встановлення (виявлення) ознак злочину, реалізації інформації, локалізації конфліктних ситуацій, вирішення інших завдань, які раптово виникають на державному кордоні, у пунктах пропуску та контрольованих прикордонних районах.

363. Система чергових сил (засобів) та резервів включає зміну прикордонних нарядів (центр управління службою, прикордонні патрулі, адміністративно-оперативна група, прикордонні наряди у пунктах пропуску, дільничні інспектори прикордонної служби та група реагування) та резерви відділу.

Система чергових сил (засобів) та резервів повинна забезпечити постійну готовність відділу до дій у разі зміни обстановки.

364. Побудова охорони кордону повинна відповідати моделі оперативно-службової діяльності, отриманому завданню, задуму дій і забезпечувати своєчасне виявлення і затримання правопорушників у межах ділянки відділу та реалізацію інших функцій, які законодавством України покладено на Держприкордонслужбу на ділянках відповідальності. Вона формується на підставі розрахунків, які повинні враховувати:

можливі дії правопорушників (напрямки ймовірного їх руху, час незаконного перетинання державного кордону, швидкість руху правопорушників, їх хитрощі, час, потрібний правопорушникам для подолання відстані між державним кордоном та тиловими межами прикордонної смуги і контрольованого прикордонного району, між державним кордоном та тиловими межами районів патрулювання тощо);

можливості своїх сил і засобів (наявність і стан сил та засобів, можлива щільність охорони, умови маневру, час, потрібний патрулям, іншим прикордонним нарядам і черговим силам та резерву для перекриття загрозливих напрямків з метою запобігання виходу на нього правопорушників);

характер місцевості, стан доріг, обладнання ділянки інженерними загородженнями і контролюючими засобами, віддаленість загороджень, сигналізаційних засобів від кордону;

пора року, доби, погодні умови (тривалість темного і світлого часу, схід і захід сонця і місяця, найтемніший час доби, туман, дощ (сніг) тощо).

365. Напрямок (напрямки) зосередження основних зусиль указуються начальником органу охорони державного кордону або визначаються начальником відділу самостійно на основі аналізу ризиків і прогнозування характеру дій правопорушників, можливостей відділу, характеру місцевості та інших умов обстановки. У ході оперативно-службової діяльності ці напрямки обов’язково уточнюються.

366. Основні зусилля відділ прикордонної служби зосереджує на напрямках,на яких можливі незаконні переміщення через державний кордон осіб транспортних засобів, товарів та вантажів або інші види правопорушень, припинення яких законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.80.144.129 (0.006 с.)