ТОП 10:

Спеціальні заходи з пошуку правопорушників415. Спеціальні заходи з пошуку правопорушників (далі – спеціальні заходи) проводяться відділом при виявленні ознак або отриманні даних про незаконне перетинання державного кордону на ділянці відповідальності; у разі отримання інформації про знаходження в контрольованому прикордонному районі незаконних мігрантів, правопорушників та злочинців, які намагаються ухилитись від відповідальності (скритись) на території суміжної держави або в тилу ділянки; втечі із спеціального приміщення затриманих правопорушників; в інших випадках правопорушення, коли діями прикордонних нарядів зі складу зміни прикордонних нарядів не вдалось затримати правопорушників та запобігти скоєнню правопорушення.

416. Спеціальні заходи відділ може проводити самостійно або у складі органу охорони державного кордону. У складі органу охорони державного кордону відділ бере участь у спеціальних заходах, як правило, під час їх проведення на ділянках відповідальності кількох сусідніх відділів або у разі виходу правопорушників за межі його ділянки відповідальності.

417. Діючи у складі сил та засобів старшого начальника, відділ може застосовуватись на одному з окремих напрямків своєї ділянки відповідальності або сусіднього відділу, перебувати у складі резерву старшого начальника.

418. У разі проведення спеціальних заходів на одному з флангів (напрямків) решта ділянки відділу на підставі розпорядження начальника органу охорони кордону може передаватись, на період проведення спеціальних заходів, під охорону сусідньому відділу.

419. Масштаби пошукових дій у ході проведення спеціальних заходів залежать від умов обстановки і, вирішальною мірою, від результатів першочергових дій прикордонних нарядів, чергових сил та резервів.

420. Основними способами дій підрозділів (елементів службового порядку) відділу під час здійснення пошукових дій є: переслідування, прикриття, пошук, блокування, затримання.

421. Переслідування правопорушників здійснюється прикордонними патрулями, катерами Морської охорони і має на меті наздогнати і затримати правопорушників. Переслідування починається негайно після виявлення правопорушників чи ознак правопорушення, ведеться безперервно з максимальною швидкістю і може бути припинено тільки за наказом начальника органу охорони державного кордону.

422. Прикриття полягає у зайнятті окремими прикордонними нарядами тактично вигідних рубежів на напрямках імовірного руху правопорушників з метою припинення їх виходу за межі району проведення спеціальних заходів, а також забезпечення сприятливих умов для здійснення блокування силами і засобами старшого начальника.

Прикриття здійснюється: на вигідних рубежах до виходу на них правопорушників силами та засобами відділу, взаємодійних та інших підрозділів, а на морській (річковій, озерній) ділянці – спільно з кораблями (катерами) Морської охорони. Насамперед прикриваються напрямки, що виходять до державного кордону, залізниць, шосейних доріг, населених пунктів та інших важливих об'єктів.

423. Пошук це найбільш активний спосіб дій підрозділів (прикордонних патрулів), кораблів (катерів), літаків (вертольотів), що полягає в обстеженні місцевості, місцевих предметів, пунктів пропуску, акваторії внутрішніх вод і територіального моря України, огляді транспортних засобів з метою виявлення і затримання правопорушників.

Він, як правило, ведеться у всьому районі спеціальних заходів. У випадках, коли сил і засобів для проведення повноцінних заходів недостатньо або за умовами місцевості вести їх у всьому районі неможливо чи недоцільно, обстежуються тільки окремі ділянки або послідовно по ділянках весь район.

424. Залежно від розмірів району дій, наявності сил і засобів, характеру місцевості і дій правопорушників пошук може вестися однобічним, зустрічним рухом прикордонних нарядів, за окремими напрямками і до центра району пошукових дій.

425. Блокування полягає в ізоляції місця ймовірного перебування правопорушників у пункті пропуску з метою їх затримання та недопущення втечі за межі пункту пропуску.

426. Затримання проводиться рішучими і раптовими діями прикордонних нарядів, що мають за мету примусити правопорушників зупинитися і здатися. Воно здійснюється по можливості приховано, безшумно і швидко

427. Прикордонним патрулям, які ведуть пошук або переслідування правопорушників, визначаються: напрямок (смуга) дій; рубежі – вихідний, вирівнювальний, зустрічний, кінцевий. Ширина смуги, що призначається для пошуку, і темп пошуку визначаються залежно від характеру місцевості та можливостей для укриття правопорушників, складу відповідних нарядів.

428. Службовий порядок відділу під час проведення спеціальних заходів з пошуку правопорушників створюється залежно від умов обстановки, у першу чергу, від характеру дій правопорушників і положення своїх підрозділів. Він повинен відповідати задуму дій і забезпечувати прикриття окремих напрямків, а з підходом резервів старшого начальника – і усього району ймовірного перебування правопорушників, їх виявлення і затримання; своєчасне зосередження зусиль на найважливіших напрямках і здійснення маневру; підтримання безперервної взаємодії і зручність керівництва.

429. Службовий порядок відділу може складатися з групи реагування, групи прикриття кордону, групи прикриття напрямків у тилу, групи блокування, групи пошуку, адміністративно-оперативної групи, групи матеріально-технічного забезпечення, резерву. Відповідно до умов виникнення і ведення пошукових дій службовий порядок відділу може виключати усі елементи або виключати окремі.

430. Група реагування призначена для швидкого реагування на зміни обстановки, реалізації інформації, виконання завдань, що виникають раптово. Як правило, вона призначається у складі прикордонних патрулів, які безпосередньо охороняють державний кордон, прикордонних нарядів в пунктах пропуску зі складу зміни прикордонних нарядів та дільничних інспекторів прикордонної служби.

431. Група прикриття кордону складається з прикордонних патрулів зі складу зміни прикордонних нарядів, які безпосередньо охороняють державний кордон у районі пошукових дій або здійснюють прикордонний контроль окремо діючих прикордонних патрулів, а на морській, річковій (озерній) ділянках ― і катерів Морської охорони. Вона призначається для затримання правопорушників під час їх спроби скритись на територію суміжної держави.

432. Група прикриття напрямків у тилу складається з прикордонних патрулів зі складу резерву і призначається для прикриття напрямків імовірного руху правопорушників у районі пошукових дій по визначеному рубежу в тилу ділянки. До її складу можуть входити члени громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону.

433. Група блокування призначається для блокування місць перебування правопорушників у пунктах пропуску. Вона складається з прикордонних патрулів зі складу резерву. До складу можуть входити наряди від мобільних підрозділів.

434. Група пошуку призначається для проведення пошукових дій. Вона складається з прикордонних патрулів, які першими розпочали пошук (переслідування) правопорушників, прикордонних нарядів зі складу резервів відділу. До складу групи пошуку можуть включатися додані відділу катери Морської охорони.

435. Адміністративно-оперативна група призначається для проведення адміністративно-процесуальних дій (фіксації, адміністративно-процесуального оформлення, своєчасного, всебічного і об’єктивного з'ясування обставин правопорушень.

436. Група матеріально-технічного забезпечення складається з особового складу відділення логістики і призначається для безперебійного задоволення потреб у матеріальних засобах у ході проведення спеціальних заходів, підвезення пального та іншого майна до елементів службового порядку, забезпечення особового складу гарячою їжею, надання медичної допомоги тощо.

437. Резерв призначається для посилення охорони державного кордону в районі ведення спеціальних заходів, прикриття нового району, виконання раптово виникаючих завдань у ході проведення спеціальних заходів. Резерв розташовується, як правило, на напрямках імовірних дій правопорушників.

438. Проходження рубежу прикриття на місцевості має відповідати умовам обстановки, вимогам маскування, забезпечувати зручність маневру, керування, взаємодії, гарний огляд і спостереження за місцевістю. Для зручності керування на рубежі визначаються ділянки.

439. Дії підрозділів на рубежі прикриття (блокування) повинні бути раптовими для правопорушників, забезпечувати їх виявлення і затримання в будь-яких умовах обстановки. З метою підвищення надійності прикриття проміжки між прикордонними нарядами, елементами службового порядку за наявності достатньої кількості сил і засобів прикриваються окремими нарядами, загородженнями і сигналізаційними засобами.

440. Оперативно-розшукова робота в ході проведення спеціальних заходів проводиться, як правило, одночасно із спеціальними заходами. За відсутності конкретних даних про місце і час правопорушення, їх припиненні, неможливості їх проведення за умовами обстановки, можуть проводитися тільки окремі оперативні-розшукові заходи.

441. Режимні заходи в районі пошукових дій можуть проводитись спільно з органами внутрішніх справ та з іншими правоохоронними органами, громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону з метою виявлення правопорушників серед осіб, що пересуваються в районі проведення спеціальних заходів та за його межами.

Вони проводяться в суворій відповідності із законодавством та здійснюються шляхом посиленого контролю за дотриманням прикордонного режиму. У необхідних випадках вводяться додаткові тимчасові обмеження на в’їзд і провадження робіт у районі проведення спеціальних заходів з пошуку правопорушників .

442. Успіх проведення спеціальних заходів досягається: завчасною їх підготовкою; усебічним знанням обстановки і випередженням дій правопорушників; постійною і чіткою взаємодією всіх сил і засобів; своєчасним маневром сил і засобів; раптовістю та безперервністю дій; безперервним, твердим, гнучким керуванням підрозділами і всебічним забезпеченням їхніх дій.

443. Завчасна підготовка проводиться з метою забезпечення організованого і швидкого введення сил і засобів у дії з пошуку і затримання правопорушників, узгодженості дій елементів службового порядку, оперативно-розшукових заходів, сталого керівництва ними під час проведення спеціальних заходів.

444. Вона включає: розроблення плану спеціальних заходів з пошуку правопорушників (далі – плану спеціальних заходів) і своєчасне його уточнення; підготовку підрозділів управління, підрозділів охорони кордону відділу та забезпечення оперативно-службової діяльності відділу до пошукових дій; вивчення місцевості на напрямках (у районах), де найбільш імовірне виникнення пошукових дій, і за необхідності підготовку її в інженерному відношенні.

445. План спеціальних заходів розробляється начальником відділу під час проведення заходів з організації оперативно-службової діяльності на рік та додається до моделі оперативно-службової діяльності окремим додатком.

446. У плані спеціальних заходів передбачаються дії штатних та доданих сил і засобів, сусідів, кораблів (катерів) Морської охорони, підрозділів посилення Збройних Сил України, інших взаємодійних органів у разі руху правопорушників у тил ділянки (висадження на берег) і під час спроби незаконно перетнути державний кордон у бік суміжної держави (за межі територіального моря України).

447. У графічній частині плану, з урахуванням специфіки передбачуваних дій відділу, відображаються:

ділянки, які ймовірно використовуватимуться для незаконного переміщення через кордон осіб, транспортних засобів та вантажів, імовірні маршрути руху правопорушників та можливі місця їхнього переховування;

райони (ділянки) прикриття із зазначенням сил і засобів, що залучаються для цього, час їх зайняття та маршрути висування до них;

рубежі прикриття із зазначенням ділянок, часу заняття, сил і засобів, що залучаються для цього, та маршрутів висування;

напрямки (смуги) переслідування й пошуку правопорушників із зазначенням сил і засобів, що залучаються, кількості і складу прикордонних патрулів, катерів (кораблів) Морської охорони, початкового і кінцевого рубежів пошуку, вирівнювальних рубежів, рубежу зустрічі та часу виходу на них;

позиції кораблів (катерів) Морської охорони, райони, способи і час ведення ними пошуку;

склад резерву, район і час його зосередження (розташування);

порядок дій підрозділів прикордонної охорони суміжної держави;

район розташування групи матеріально-технічного забезпечення.

448. У пояснювальній записці, в текстуальній та табличній формах, викладаються:

висновки з можливих дій правопорушників;

мета і задум дій;

порядок приведення чергових сил (засобів) та резервів, інших структурних підрозділів відділу в готовність до дій;

розподіл сил і засобів по елементах службового порядку;

розподіл моторесурсів доданих катерів;

основні питання організації управління, зв'язку, взаємодії і всебічного забезпечення;

засоби безпеки й інші необхідні питання.

449. План спеціальних заходів має відповідати обстановці, що складається. Реальність плану перевіряється на під час проведення тренінгів та навчань з підрозділами. За їх результатами здійснюється уточнення плану і внесення відповідних корективів у розрахунки.

450. Розрахунок сил і засобів відповідно до плану спеціальних заходів у відділі прикордонної служби проводиться один раз на місяць, під час проведення прикордонного розрахунку, з шикуванням особового складу за елементами службового порядку, уточнюється щотижнево (під час проведення службової наради), доводиться щодоби під час інструктажу чергової зміни прикордонних нарядів.

451. Підготовка посадових осіб управління і особового складу у структурних підрозділів відділу до дій у спеціальних заходах досягається відпрацьовуванням відповідних тем програми професійної підготовки, проведенням практичних занять, тренінгів і навчань, підтриманням у готовності до дій озброєння і техніки, доведенням запасів матеріальних засобів до встановлених норм.

452. Вивчення місцевості на напрямках (у районах), на яких найімовірніше можуть виникнути пошукові дії, і підготовка її в інженерному відношенні здійснюється під час організації й у ході оперативно-службової діяльності.

453. Підготовка місцевості в інженерному відношенні включає: обладнання й утримання шляхів висування і маневру, переходів і переправ через природні перешкоди; позначення на місцевості і підготовку посадкових площадок для вертольотів, позицій, засобів технічного спостереження, обігрівальних пунктів, інших інженерних споруд і загороджень; позначення і підготовку рубежів прикриття (блокування).

454. Порядок роботи начальника відділу з організації спеціальних заходів буде залежати від обстановки, що склалась на ділянці відповідальності. В усіх випадках порядок роботи начальника відділу повинен бути таким, щоб у максимально короткий термін прикрити район імовірного перебування правопорушників, посилити охорону державного кордону і розпочати спеціальні заходи.

455. За потреби в проведенні спеціальних заходів на напрямку, план яких завчасно був розроблений, начальник відділу, оцінивши обстановку, приймає рішення, доповідає його старшому начальнику, вносить до плану, якщо це потрібно, відповідні зміни і негайно приступає до дій.

456. Якщо пошукові дії виникли на напрямку, план яких завчасно не розроблявся, начальник відділу здійснює роботу з організації пошукових дій у повному обсязі.

457. Організація спеціальних заходів починається відразу після отримання даних про факт незаконного перетинання кордону, виявлення осіб, які намагаються перетнути кордон або готуються до правопорушення.

Вона полягає у прийнятті рішення, постановці завдань черговим силам, елементам службового порядку (а за потреби й окремим прикордонним нарядам), організації взаємодії, всебічному забезпеченні пошукових дій та управління.

458. Перед прийняттям рішення начальник відділу повинен всебічно оцінити обстановку, дії правопорушників, свої сили і засоби, місцеве населення, місцевість, пору року, час доби і стан погоди тощо.

 

 

459. Оцінюючи обстановку, начальник відділу визначає:

дані про правопорушників: хто, з якою метою намагається перетнути державний кордон (скоїв інше правопорушення), час перетинання кордону (виявлення правопорушників) або скоєння інших правопорушень; час, що пройшов з моменту скоєння правопорушення; місця ймовірного перебування правопорушників; де будуть правопорушники до моменту виходу підрозділів і резерву відділів у район пошукових дій тощо;

дані про свої сили і засоби: яким чином здійснюється охорона кордону, яких заходів ужито старшим зміни прикордонних нарядів для її посилення; з якого часу і якими силами ведеться переслідування правопорушників та документування ознак протиправної діяльності; якими силами прикрито державний кордон і основні напрямки в тилу; які сили і засоби і до якого часу можна залучити до ведення пошукових дій; засоби управління, які можна використати в ході пошукових дій;

дані про громадські формування з охорони громадського порядку та державного кордону, місцеве населення: їх наявність у районі пошуку та можливості залучення до пошукових дій; які роботи і де виконуються місцевими жителями поблизу державного кордону; хто і яку допомогу може подати в ході пошукових дій;

дані щодо оцінки місцевості: напрямки і маршрути руху правопорушників; місця їх імовірних схованок; приховані підступи до державного кордону; тактично вигідні рубежі для прикриття району ведення спеціальних заходів (блокування місця ймовірного перебування правопорушників); вихідні і вирівнювальні рубежі (рубежі зустрічі) прикордонних патрулів; маршрути руху підрозділів і резерву відділу до вихідних рубежів та рубежів прикриття;

дані щодо оцінки пори року, часу доби і стану погоди: тривалість світлого і темного часу доби; дальність видимості вдень і вночі; температура повітря; наявність опадів та інших природних явищ та їх вплив на дії правопорушників і своїх сил та засобів.

460. У висновках з оцінки обстановки начальник відділу визначає: які райони (рубежі) прикрити прикордонними нарядами в першу чергу і з найбільшою щільністю; якими силами й засобами і за рахунок яких підрозділів посилити зміну прикордонних нарядів, прикордонні застави, прикордонні (інспекторські, радіотехнічні) пости; район прикриття ймовірного перебування правопорушників, рубежі та межі району прикриття; якими силами і засобами здійснити прикриття району ймовірного перебування правопорушників, час закінчення прикриття; якими силами і засобами вести пошук у районі проведення спеціальних заходів, способи пошуку, кількість прикордонних патрулів, час початку їх дій, вихідні і вирівнювальні рубежі (рубежі зустрічі) та час виходу на них; склад резерву, час і місце його зосередження; яких заходів вжити з метою посилення контролю за прикордонним режимом; для виконання яких завдань, де і як використати членів громадських формувань з охорони правопорядку і державного кордону та місцеве населення; заходи, яких потрібно вжити для успішних дій окремих прикордонних нарядів, які ведуть безпосереднє переслідування правопорушників; склад, час і місце зосередження групи матеріально-технічного забезпечення.

461. Рішення на проведення спеціальних заходів начальник відділу, як правило, приймає по карті.

У задумі дій він визначає: заходи з посилення охорони кордону та прикордонного контролю; рубежі прикриття (блокування); службовий порядок; напрямки і способи пошуку; ділянки (напрямки) зосередження основних зусиль; час закінчення прикриття та початку пошукових дій; додаткові режимні заходи; час готовності і місце зосередження групи матеріально-технічного забезпечення та резерву, порядок документування ознак правопорушення.

462. У завданнях елементам службового порядку начальник відділу визначає:

групі реагування – завдання, склад, рубежі та час виходу на них, напрямки і порядок ведення пошуку, порядок застосування зброї, маршрут руху, хто старший;

групі пошуку – завдання, засоби посилення, кількість і склад прикордонних патрулів, рубежі та час виходу на них, напрямки (смуги) і порядок ведення пошуку, порядок застосування зброї, маршрут руху, хто старший;

групі прикриття (блокування) – склад, засоби посилення, завдання, напрямки (об’єкти) зосередження основних зусиль сил і засобів, рубежі та час їх зайняття (об’єкти блокування), хто старший, порядок доповіді;

адміністративно-оперативній групі – склад, засоби посилення, завдання, час прибуття до місця правопорушення, хто старший;

резерву – склад, до якого часу, у якому районі зосередитись, ступінь готовності, можливі завдання, до виконання яких бути в готовності, хто старший;

групі матеріально-технічного забезпечення – склад, до якого часу, у якому районі зосередитись, завдання з матеріально-технічного забезпечення, до виконання яких бути в готовності, хто старший.

463. Рішення на проведення спеціальних заходів щодо пошуку правопорушників доповідається старшому начальникові. Після затвердження рішення начальник відділу особисто або через першого заступника доводить його до структурних підрозділів.

464. Спеціальні заходи з пошуку правопорушників починаються з дій прикордонних патрулів. Начальник відділення інспекторів прикордонної служби, зміна якого почала пошукові дії, негайно доповідає про це начальникові відділу, забезпечує безперервний зв’язок з прикордонними нарядами, які ведуть пошук (переслідування) правопорушників, і своєчасне підтримання їх дій.

465. У міру отримання даних про правопорушників начальник відділу керує пошуковими діями елементів службового порядку, забезпечує виконання завдань усіма підрозділами, що беруть участь у пошуку, вивчає нові дані обстановки, що надходять до нього, порівнює їх з тими, що надійшли раніше, і визначає ймовірні дії, напрямки руху та місця перебування правопорушників, після чого вносить зміни в прийняте рішення або приймає нове.

Крім того, начальник відділу збільшує кількість прикордонних патрулів та щільність прикриття району пошукових дій.

466. Якщо в ході пошуку виявилось, що район проведення спеціальних заходів занадто великий, начальник відділу, виходячи з конкретної обстановки і з метою найбільш швидкого затримання правопорушників, може цей район зменшити.

467. Після виходу прикордонних патрулів на кінцевий рубіж начальник відділу, переконавшись, що правопорушники не вийшли з прикритого району, приймає рішення на проведення повторного пошуку.

У своєму рішенні він передбачає збільшення кількості прикордонних патрулів, поглиблений огляд місцевості, місць можливого переховування правопорушників і посилення режимних заходів у районі пошуку.

468. Отримавши дані про місцеперебування правопорушників, начальник відділу вживає заходів щодо їх виявлення і затримання.

469. Якщо спеціальні заходи щодо пошуку правопорушників не було закінчено у світлий час доби, вони продовжуються вночі. Розпорядження про ведення пошукових дій в темний час доби доводиться до елементів службового порядку завчасно, з таким розрахунком, щоб вони могли організувати дії в темний час доби ще до його настання.

470. Для ведення дій вночі начальник відділу повинен передбачити: збільшення щільності прикриття району пошукових дій і за рахунок яких сил і засобів це зробити; якими силами і в якому районі вести пошукові дії вночі; виставлення додаткових прикордонних нарядів у місця найбільш імовірної появи правопорушників; використання технічних засобів; заходи безпеки; порядок відпочинку і харчування особового складу; інші заходи переходу від денних до нічних дій.

471. Збільшення щільності прикриття і створення додаткових нарядів здійснюється за рахунок резерву, а частина сил і засобів, які брали участь у пошуку вдень, виводяться в резерв. Резерв розташовується розосереджено, якомога ближче до місць (районів, ділянок) можливої появи правопорушників, у готовності до негайних дій.

472. Спеціальні заходи щодо пошуку правопорушників у темний час доби здійснюються окремими патрулями, сформованими з прикордонників, які добре знають місцевість у районі ведення пошукових дій, з широким залученням громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону.

473. Прикордонні патрулі вдень і вночі діють у місцях імовірного перебування правопорушників, за окремими маршрутами, як правило, у пішому порядку.

474. У разі втечі правопорушників через рубіж прикриття організується їх негайне переслідування силами прикордонних нарядів та елементів службового порядку.

Силами резерву та інших елементів здійснюється прикриття нового району й організується пошук у ньому. При цьому резерв використовується для негайного прикриття маршрутів (напрямків) імовірних дій правопорушників.

475. Якщо частина правопорушників перетнула межу району спеціальних заходів, негайно організується їх переслідування силами патрулів та інших нарядів від тих елементів службового порядку, на ділянці яких здійснена втеча правопорушників. Резерв використовується для негайного прикриття маршрутів (напрямків) імовірного руху правопорушників, а решта сил та засобів прикривають і ведуть пошук у попередньому районі.

476. Спеціальні заходи припиняються у разі затримання правопорушників (осіб, які розшукуються) або за вказівкою старшого начальника. Виведення підрозділів з району спеціальних заходів та їх повернення до місць постійної дислокації проводиться тільки з дозволу старшого начальника. Про результати заходів начальник відділу доповідає по команді.

477. По закінченні дій начальник відділу зобов’язаний: довести до елементів службового порядку розпорядження про припинення дій; подати донесення у вищий штаб та інформувати сусідні підрозділи, взаємодійні органи; організувати пере­вірку наявності особового складу, озброєння і техніки, повернення підрозділів у пункти постійної дислокації; зібрати, узагальнити й підготувати матеріали для розбору спеціальних заходів та орга­нізувати його проведення; підготувати матеріали для заохочення учасників спеціальних заходів, які відзначилися в ході дій; узагальнити досвід проведених спеціальних заходів.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.187.81 (0.019 с.)