ТОП 10:

Прикордонні наряди їх права, обов’язки та способи служби3. Прикордонний наряд – один або кілька озброєних чи спеціально екіпірованих прикордонників, які виконують наказ на охорону державного кордону України або здійснення прикордонного контролю у складі зміни прикордонних нарядів а у випадках, визначених у наказі, самостійно.

4. На охорону державного кордону зі складу зміни прикордонних нарядів відділу прикордонної служби можуть призначатись такі прикордонні наряди:

1) „Старший зміни прикордонних нарядів”;

2) „Помічник старшого зміни прикордонних нарядів”;

3) „Старший прикордонних нарядів у пункті пропуску через державний кордон”;

4) „Прикордонний патруль”;

5) „Перевірка документів”;

6) „Огляд транспортних засобів”;

7) „Спеціальна оглядова група”;

8) „Контроль за режимом”;

9) „Супровід транспортних засобів”;

10) „Спостереження за транспортними засобами”;

11) „Вартовий біля трапа судна”;

12) „Вартовий біля шлагбаума”;

13) „Оператор комплексу спеціальних технічних засобів”;

14) „Пост технічного спостереження”;

15) „Адміністративно-оперативна група”;

16) „Черговий центру управління службою”;

17) „Черговий інформаційно-телекомунікаційної системи”.

5. З метою здійснення контролю за службою, проведення спеціальних заходів з пошуку правопорушників, виконання інших завдань за рішенням керівника підрозділу, прикордонні наряди можуть призначатись у складі військовослужбовців структурних підрозділів відділу, які не входять до складу зміни прикордонних нарядів.

6. Прикордонний наряд виконує службові обов’язки з охорони державного кордону з моменту отримання наказу на охорону державного кордону до доповіді старшому зміни прикордонних нарядів про прибуття з ділянки відповідальності та результати несення служби.

7. Кожний прикордонний наряд, до складу якого входять два і більше прикордонники, очолює старший прикордонного наряду (далі – старший наряду).

8. Старшими прикордонних нарядів призначаються офіцери та найбільш підготовлені військовослужбовці військової служби за контрактом, які добре знають ділянку відповідальності відділу, порядок організації служби прикордонних нарядів та здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуску, вимоги відповідних керівних документів і здатні організувати службу прикордонного наряду, вміло і наполегливо керувати ним.

9. Старші прикордонних нарядів визначаються рішенням начальника відділу прикордонної служби, про що доводиться особовому складу відділу.

Прикордонник, призначений старшим наряду, з часу оголошення про це йому старшим зміни прикордонних нарядів і до доповіді про виконання поставленого завдання, здачі озброєння, боєприпасів та предметів екіпіровки є начальником для всього особового складу прикордонного наряду.

10. Старший наряду несе повну відповідальність за охорону призначеної ділянки, точне виконання наказу на охорону державного кордону, дії і дисципліну підпорядкованих йому на період служби прикордонників.

Старший наряду, який призначається для несення служби на прикордонному малому катері, водночас є старшим на катері. Якщо на малому катері перебувають кілька прикордонних нарядів, старшого на період руху призначає особа, яка віддає наказ на охорону державного кордону.

11. Старший наряду зобов’язаний:

твердо знати й уміло застосовувати всі положення керівних документів з питань охорони державного кордону та прикордонного контролю на зазначеній ділянці, а також положення цієї Інструкції у частині, що його стосується;

до встановленого часу підготувати наряд до несення служби з охорони державного кордону і здійснення прикордонного контролю, організувати її відповідно до одержаного наказу;

забезпечити готовність до дій і пильне несення служби прикордонним нарядом, статутні взаємовідносини і дисципліну підпорядкованих йому прикордонників;

бути прикладом для підлеглих у несенні прикордонної служби;

постійно здійснювати контроль за діями підпорядкованих йому прикордонників і твердо керувати нарядом;

організовувати взаємодію всередині наряду та підтримувати її з сусідніми прикордонними нарядами;

підтримувати постійний зв’язок з підрозділом, сусідніми прикордонними нарядами, а також нарядами від взаємодійних органів під час виконання ними завдань з охорони державного кордону на ділянці відповідальності підрозділу;

знати засоби, що застосовуються прикордонним нарядом під час несення служби з охорони державного кордону; забезпечувати правильне застосування нарядом зброї, спеціальних засобів, використання озброєння, техніки і службових тварин; досконало знати ділянку підрозділу та її особливості;

вміти орієнтуватися на місцевості; впевнено розбиратися в ознаках правопорушення;

забезпечити точне виконання нарядом заходів маскування і додержання слідового режиму;

постійно піклуватися про життя і здоров’я підпорядкованих йому прикордонників;

забезпечити виконання складом наряду заходів безпеки під час несення прикордонної служби та поводження зі зброєю.

12. Старший наряду має право:

визначати завдання зі служби підпорядкованим йому прикордонникам i вимагати їх виконання;

самостійно, у рамках поставленого старшим зміни прикордонних нарядів завдання, приймати рішення на охорону призначеної ділянки, а також, виходячи з обстановки, що складається, на переслідування i затримання правопорушників;

встановлювати додаткові сигнали, для керування нарядом i підтримання взаємодії між прикордонниками;

у разі відсутності зв’язку, приймати рішення про зміну маршруту руху чи самостійне залишення ділянки, яка охороняється (місця несення служби), у випадках, передбачених п. 26 розділу І частини ІІ цієї Інструкції;

звертатися за необхідності до представників взаємодійних органів, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, посадових осіб підприємств, установ, організацій і громадян України з питань, що відносяться до їх компетенції;

здійснювати керівництво діями представників взаємодійних органів, членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, якщо вони входять до складу прикордонного наряду.

13. Прикордонники, які допустили порушення на службі, виявили особисту недисциплінованість, можуть бути усунені від виконання обов’язків старшого наряду.

 

14. Під час несення служби прикордонні наряди зобов’язані:

запобігати злочинам та адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби;

здійснювати прикордонний контроль та пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів закордонного прямування;

проводити опитування місцевих жителів з метою отримання (уточнення) відомостей про правопорушників;

виявляти і затримувати правопорушників, та доставляти їх до підрозділів відділу;

надавати допомогу і підтримку сусіднім прикордонним нарядам у затриманні правопорушників;

стежити за сигналами, що подаються з підрозділу на ділянку та з ділянки у підрозділ, уміло діяти за ними;

вживати заходів щодо гасіння пожежі, що може виникнути на ділянці місцевості, яка безпосередньо прилягає до державного кордону, і коли є загроза поширення пожежі на суміжну територію;

надавати, не припиняючи виконання одержаного завдання, необхідну допомогу потерпілим на ділянці, що охороняється, з подальшою доповіддю старшому зміни або черговому центру;

суворо виконувати заходи маскування і безпеки під час несення служби та дотримуватися слідового режиму.

15. Під час несення служби склад прикордонних нарядів повинен дотримуватися вимог Кодексу доброчесної поведінки персоналу Державної прикордонної служби України, бути зразком високої культури, скромності й витримки, берегти військову честь, захищати свою і поважати гідність інших людей, уміло поєднувати повсякденну вимогливість з дотриманням прав і свобод та відомчих стандартів культури.

16. У взаємовідносинах з громадянами прикордонні наряди повинні виявляти високу культуру і такт. Прикордонник, який несе службу в прикордонному наряді, повинен звертатися до громадян з повагою, на „Ви”, свої вимоги і зауваження викладати в переконливій формі. Під час перевірки документів у громадянина прикордонний наряд повинен привітатися з ним, після чого, приклавши руку до головного убору, звернутися за формою: „Прикордонний наряд. Прошу пред’явити документи”.

17. Якщо до прикордонника, який несе службу в прикордонному наряді, звертаються громадяни, він також зобов’язаний привітатися, уважно їх вислухати і вжити заходів щодо доповіді старшому зміни прикордонних нарядів наданої ними інформації, якщо вона стосується питань охорони державного кордону, а в необхідних випадках пояснити, куди слід звертатися для вирішення поставленого питання.

18. У поводженні з громадянами неприпустимі: зверхній тон, грубість, зарозумілість; іронічне або неввічливе викладення зауважень; вирази або репліки, які ображають людську гідність; погрози, повчання і несправедливі докори; пред'явлення незаслужених звинувачень; погрозливі чи образливі жести або знаки.

19. У розмові з громадянами прикордонники повинні виявляти спокій, витримку і розсудливість. Вони не повинні відповідати грубістю на грубість і у своїх діях керуватися особистими неприязними почуттями.

20. З підлітками прикордонні наряди повинні поводитися так само ввічливо, як і з дорослими. Зауваження дітям робляться з урахуванням їх психології і рівня розвитку.

21. З документами громадян, що перевіряються, потрібно поводитися акуратно, не робити на них або в них будь-яких поміток. Якщо у документ вкладені гроші, записка тощо, необхідно запропонувати власнику самому вилучити з нього вказані предмети. Особи, які мають документи з явними ознаками підробки або неправомірно володіють ними, доставляються у прикордонний підрозділ.

22. Прикордонні наряди підпорядковуються начальникові прикордонного загону, його першому заступникові – начальникові штабу та заступникові з оперативно-розшукової роботи, начальникові відділу, його заступникам, начальникові структурного підрозділу від якого призначено зміну прикордонних нарядів, старшому зміни прикордонних нарядів, посадовій особі, яка віддала наказ на охорону державного кордону.

23. Додаткові обов’язки прикордонним нарядам можуть визначатися начальником прикордонного загону, начальником відділу, старшим зміни прикордонних нарядів, виходячи з конкретних умов обстановки.

24. Керівництво прикордонними нарядами, які продовжують несення служби з охорони державного кордону після призначення нового складу зміни прикордонних нарядів, здійснює старший зміни прикордонних нарядів, що приступив до охорони державного кордону.

25. Прикордонні наряди мають право:

вимагати від фізичних осіб припинення правопорушень і дій, що перешкоджають здійсненню повноважень Держприкордонслужби;

перевіряти в осіб, які прямують через державний кордон, документи на право перетинання державного кордону, робити в них відповідні відмітки і у випадках, передбачених законодавством, тимчасово їх затримувати або вилучати;

здійснювати адміністративне затримання осіб на підставах і на строки, визначені законами, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перетнули державний кордон;

здійснювати на підставах та в порядку, установлених законами, особистий огляд затриманих, а також оглядати і в разі потреби вилучати речі, що можуть бути речовими доказами або завдати шкоди здоров’ю людей;

використовувати в інтересах забезпечення прикордонного контролю інформаційні системи, в тому числі банки даних щодо осіб, які перетнули державний кордон, осіб, які вчинили правопорушення, протидію яким віднесено до компетенції Держприкордонслужби, осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в’їзд в Україну або тимчасово обмежується право виїзду з України, з додержанням вимог чинного законодавства щодо охорони відомостей конфіденційного порядку, інформації з обмеженим доступом;

використовувати службових собак для припинення правопорушень і дій, що перешкоджають здійсненню повноважень Держприкордонслужби;

шляхом опитування осіб з’ясовувати підстави перетинання державного кордону, не пропускати через державний кордон осіб без відповідних документів на право його перетинання, осіб, які надали свідомо неправдиві відомості під час одержання зазначених документів, осіб, яким Держприкордонслужбою за порушення законодавства з прикордонних питань та про правовий статус іноземців чи за мотивованим письмовим рішенням суду та правоохоронних органів не дозволяється в’їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України; робити в документах зазначених осіб відповідні відмітки;

зупиняти та оглядати в межах прикордонної смуги, контрольованого прикордонного району транспортні засоби, а також перевіряти документи, що посвідчують особу водія та пасажирів;

запрошувати осіб до відділу прикордонної служби або інших структурних підрозділів відділу для з’ясування обставин незаконного перетинання державного кордону України, порушення режиму державного кордону, прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску;

з метою припинення злочинів, адміністративних правопорушень, доставки до лікувальних закладів осіб, що потребують термінової медичної допомоги, використовувати транспортні засоби, плавзасоби громадян, засоби зв’язку підприємств, установ та організацій усіх форм власності (крім транспортних засобів, плавзасобів дипломатичних та інших представництв іноземних держав та організацій);

здійснювати контроль за транспортними засобами, що перетинають державний кордон, та вживати заходів щодо виявлення серед них викрадених.

26. Прикордонним нарядам дозволяється самостійно залишати ділянку, що охороняється (місце несення прикордонної служби), переміщуватись на іншу ділянку або змінювати визначений маршрут руху у випадках:

1) припинення злочинів, адміністративних правопорушень, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби;

2) переслідування i затримання правопорушників;

3) надання допомоги та підтримки сусідніх прикордонних нарядів, що проводять заходи із затримання правопорушників;

4) повені, зсувів, обвалів, іншого стихійного лиха i пожеж, аварій та катастроф під час виготовлення на підприємствах та транспортуванні отруйних та радіаційно небезпечних речовин, якщо подальше несення служби на цій дiлянцi пов’язане з небезпекою для життя прикордонників;

5) захворювання (поранення) прикордонників, якщо з цієї причини прикордонний наряд не може продовжувати несення служби i не має можливості доповісти про це у відділ прикордонної служби.

Про залишення ділянки, зміну місця несення служби чи маршруту руху прикордонний наряд, за першої можливості, доповідає старшому зміни прикордонних нарядів.

27. Прикордонним нарядам забороняється:

1) приймати будь-які предмети (речі) від будь-яких осіб та передавати предмети (речі) будь-кому, якщо інше не встановлено законодавством України;

2) надавати будь-кому інформацію про осіб, транспортні засоби, вантажі, що переміщуються через державний кордон, якщо інше не передбачено законом;

3) надавати переваги в перетинанні державного кордону особам, транспортним засобам та вантажам;

4) мати будь-які особисті засоби зв’язку, що не належать Держприкордонслужбі та не входять до предметів екіпірування прикордонного наряду;

5) мати при собі грошові кошти понад розмір, встановлений окремим розпорядчим актом адміністрації Держприкордонслужби;

6) торкатися будь-яких підозрілих предметів, виявлених на ділянці, що охороняється;

7) залишати ділянку, що охороняється (місце несення служби), або переміщуватись на іншу до зміни чи закінчення терміну несення служби, а також змінювати маршрут руху, крім випадків, передбачених ст. 26. цієї Інструкції;

8) залишати без нагляду, передавати іншим особам та знімати з себе предмети екіпіровки, розряджати зброю, розбирати озброєння, техніку, спеціальні засоби;

9) відключати без дозволу старшого зміни технічні комплекси (станції) i залишати без контролю їх екрани;

10) освітлювати променем прожектора територію суміжної держави, кораблі (катери), вертольоти та літаки, засліплювати машиністів потягів та водіїв інших транспортних засобів;

11) заходити без службової потреби в службові та інші приміщення, які знаходяться на ділянці, що охороняється, відвідувати транспортні засоби закордонного прямування й заходити в місця проведення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів з неслужбовою метою;

12) привласнювати будь-які матеріали й предмети зі складу вантажів, які перевозять через державний кордон, а також виявлені під час огляду транспортних засобів чи знайдені у вокзальних (привокзальних) приміщеннях і на оглядових майданчиках;

13) голосно розмовляти, розпалювати вогнища, курити вночі або виявляти себе іншими демаскуючими діями;

14) вживати алкогольні напої, наркотичні, психотропні та токсичні речовини;

15) вчиняти інші дії, заборонені законодавством України та наказом на охорону державного кордону, відволікатися від прикордонної служби іншими діями та послаблювати пильність.

За вчинення зазначених дій винні особи підлягають відповідальності згідно з чинним законодавством України.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.223.3.101 (0.013 с.)