ТОП 10:

Правила несення прикордонної служби у складі прикордонних нарядівСлужба прикордонного наряду „Старший зміни прикордонних нарядів”

56. Прикордонний наряд „Старший зміни прикордонних нарядів” призначений для керівництва службою прикордонних нарядів на усій ділянці відповідальності відділу прикордонної служби. Він призначається з числа начальників або інших офіцерів відділень інспекторів прикордонної служби і є прямим начальником для усього особового складу зміни прикордонних нарядів на весь визначений період.

В окремих випадках до складу наряду можуть призначатися інші посадові особи відділу прикордонної служби (військовослужбовці сержантського складу, які мають військове звання прапорщика або старшого прапорщика), які мають допуск до самостійного керівництва службою, про що віддано відповідний наказ начальника органу охорони державного кордону.

57. На період несення служби зміною, старший зміни прикордонних нарядів очолює центр управління службою.

58. Старший зміни прикордонних нарядів відповідає за виконання рішення начальника відділення інспекторів прикордонної служби (начальника відділу 4 категорії) на здійснення оперативно-службової діяльності, підтримання взаємодії, використання наявних сил і засобів зміни за призначенням.

Він зобов‘язаний:

знати нормативно-правові акти, які регламентують проходження державного кордону на ділянці відділу та його охорону, порядок перетинання державного кордону особами, транспортними засобами, вантажами та іншим майном, обов’язки, завдання, прийоми та способи дій прикордонних нарядів, що входять до складу зміни прикордонних нарядів;

організовувати безпосередню підготовку зміни до служби з охорони державного кордону;

здійснювати постійне керівництво службою прикордонних нарядів, які призначені для охорони державного кордону, на ділянці відділу та прикордонного контролю, а саме:

організовувати та особисто здійснювати збирання даних обстановки, постійно знати обстановку на ділянці відповідальності та вчасно реагувати на її зміни;

уточнювати та приймати окремі рішення при виникненні конфліктних (нетипових) ситуацій вживати заходів щодо їх врегулювання та доповідати начальникові відділення інспекторів прикордонної служби;

організовувати ефективне застосування в охороні кордону озброєння, техніки, інженерних споруд та загороджень, службових тварин;

ставити завдання на охорону державного кордону прикордонним нарядам;

забезпечувати готовність до дій групи реагування;

контролювати дотримання особовим складом зміни заходів безпеки під час несення служби з охорони державного кордону;

контролювати додержання підлеглими вимог чинного законодавства щодо охорони відомостей конфіденційного порядку, інформації з обмеженим доступом;

організовувати харчування особового складу зміни прикордонних нарядів у встановлені розпорядком дня терміни;

підтримувати постійну взаємодію сил і засобів, що беруть участь в охороні державного кордону під час служби зміни прикордонних нарядів.

Служба прикордонного наряду „Помічник старшого зміни прикордонних нарядів ”

59. Прикордонний наряд „Помічник старшого зміни прикордонних нарядів” призначений для виконання окремих завдань з керівництва службою прикордонних нарядів, які здійснюють охорону державного кордону. Він, як правило, призначається із числа особового складу відділень інспекторів прикордонної служби, кінологічного, по роботі з іноземцями та адміністративного провадження.

60. Помічник старшого зміни прикордонних нарядів відповідає за підготовку та несення служби прикордонними нарядами з охорони державного кордону, використання наявних сил і засобів зміни за призначенням в інтересах охорони державного кордону, процесуальне оформлення правопорушень, які мали місце під час несення служби зміни.

Він зобов‘язаний:

знати нормативно-правові акти, які регламентують проходження державного кордону на ділянці відділу та його охорону, адміністративне провадження, порядок, обов’язки, завдання, прийоми та способи служби прикордонних нарядів;

здійснювати керівництво підготовкою зміни та безпосередньою підготовкою прикордонних нарядів до служби з охорони державного кордону;

координувати службу прикордонних нарядів, які призначені для охорони державного кордону на ділянці відділу, а саме:

особисто здійснювати збір даних обстановки, постійно знати обстановку на ділянці кордону та вчасно реагувати на її зміни;

доповідати старшому зміни прикордонних нарядів про виникнення пошукових, конфліктних (нетипових) ситуацій, вжиті заходи щодо їх врегулювання;

забезпечувати ефективне застосування в інтересах охорони кордону озброєння, техніки, інженерних споруд та загороджень, службових тварин;

ставити накази на охорону державного кордону прикордонним нарядам;

забезпечувати готовність до дій адміністративно-оперативної групи;

здійснювати заходи з адміністративного провадження та процесуального оформлення злочинів або адміністративних правопорушень, які мали місце на ділянці відповідальності;

забезпечувати доставляння затриманої особи до підрозділу, інформування чергового центру управління службою;

забезпечувати, встановленим порядком, поміщення затриманого до спеціального приміщення, організовувати заходи із встановлення особи затриманого та перевірки її за доступними інформаційними базами (у разі відсутності документів, що підтверджують особу), внесення даних до інформаційних баз, формування справи про адміністративне правопорушення, підготовку матеріалів (у разі виявлення ознак злочину) для передачі дізнавально-оперативній групі;

контролювати дотримання особовим складом зміни заходів безпеки під час несення служби з охорони державного кордону;

підтримувати постійну взаємодію сил і засобів що беруть участь в охороні державного кордону.

Служба прикордонного наряду „Старший прикордонних нарядів у пункті пропуску через державний кордон”

61. Прикордонний наряд „Старший прикордонних нарядів у пункті пропуску через державний кордон” призначений для керівництва діями прикордонних нарядів у пункті пропуску.

62. „Старший прикордонних нарядів у пункті пропуску через державний кордон” призначається наказом начальника органу охорони державного кордону і є безпосереднім начальником для усього особового складу прикордонних нарядів у пункті пропуску.

Він зобов‘язаний:

знати:

обов’язки всіх видів прикордонних нарядів у пункті пропуску, організовувати їх службу і керувати нею;

порядок перевірки документів, види і способи підробок документів, мати стійкі навички розпізнавання підроблених документів та особисто перевіряти документи, що викликають сумніви у їх дійсності;

будову, конструктивні особливості, порядок огляду і пропуску через державний кордон транспортних засобів і вантажів, місця можливого обладнання в транспортних засобах і вантажах тайників, сховищ, закладок, уміти виявляти їх та за потреби особисто оглядати транспортні засоби та вантажі;

технічні засоби прикордонного контролю, спеціальні інформаційно-пошукові програми, уміти їх використовувати та організовувати їх використання;

нормативно-правові документи, які регламентують порядок перетинання державного кордону особами, транспортними засобами, вантажами та іншим майном;

уміти виявляти злочинні дії та адміністративні правопорушення у пункті пропуску, здійснювати відповідну адміністративну діяльність;

організовувати підготовку прикордонних нарядів до несення служби у пункті пропуску;

здійснювати виконання одержаних завдань з пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів;

реєстрацію іноземців, осіб без громадянства та їх паспортних документів;

періодично під час служби робити навчальні закладки (осіб, їх запахових слідів і речей, зразків наркотиків, зброї, боєприпасів тощо), для розшуку яких використовується службовий собака з метою підтримання достатньої його зацікавленості в роботі (активізації роботи собаки);

добре розбиратися у психології поведінки, хитрощах і прийомах, що застосовуються у пунктах пропуску правопорушниками;

підтримувати взаємодію із співробітниками органів внутрішніх справ, Служби безпеки, митних органів та контрольних служб, що беруть участь у пропуску через кордон осіб, транспортних засобів та вантажів;

контролювати додержання підлеглими вимог чинного законодавства щодо охорони відомостей конфіденційного порядку, інформації з обмеженим доступом;

чітко, стисло й об’єктивно доповідати дані обстановки, результати прикордонного контролю, необхідні висновки і пропозиції.

відповідно до міждержавних угод і в порядку, встановленому Адміністрацією Держприкордонслужби України, під час несення служби підтримувати взаємодію з підрозділами прикордонного контролю (прикордонної поліції) суміжної держави.

63. „Старший прикордонних нарядів у пункті пропуску” має право:

визначати додаткові завдання та віддавати накази прикордонним нарядам у пунктах пропуску, контролювати їх виконання;

у межах повноважень приймати рішення на пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів, пошук та затримання правопорушників;

проводити співбесіду з іноземцями та особами без громадянства, які перетинають державний кордон, та оголошувати їм рішення начальника прикордонного загону про відмову в пропуску та його причини.

відповідно до міждержавних угод і в порядку, встановленому Адміністрацією Держприкордонслужби України, під час несення служби підтримувати взаємодію з підрозділами прикордонного контролю (прикордонної поліції) суміжної держави;

здійснювати перевірку організації і несення служби прикордонними нарядами, які входять до складу зміни у пункті пропуску.

Служба прикордонного наряду „Прикордонний патруль”

64. Прикордонний наряд „Прикордонний патруль” (далі – патруль) призначений для охорони державного кордону поза пунктами пропуску, реагування на зміни обстановки, запобігання, виявлення, припинення злочинів та адміністративних правопорушень, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби України, а також для перевірки несення служби інших прикордонних нарядів.

65. Патруль може виконувати такі завдання:

охорона визначеної ділянки державного кордону (району місцевості) визначеними способами несення служби;

контроль за дотриманням режиму державного кордону та правил прикордонного режиму у визначеному районі (маршруті) або на стаціонарному контрольному посту;

супровід транспортних засобів;

виконання завдань, які раптово виникають на ділянці відділу та в пунктах пропуску;

надання допомоги іншим прикордонним нарядам, дільничним інспекторам прикордонної служби, офіцерам оперативно-розшукових підрозділів під час ведення пошуку, переслідування та затримання правопорушників;

перевірка несення служби прикордонними нарядами;

охорона затриманих правопорушників у спеціальному приміщенні відділу;

ведення демонстративних дій.

66. Патруль несе службу на транспортних засобах, конях або в пішому порядку. Під час дій у пішому порядку (на лижах) прикордонний наряд може доставлятися у район патрулювання (на вихідний пункт) на транспортних засобах.

Патруль обов’язково забезпечується карткою-наказом на охорону державного кордону та бланками процесуальних документів.

67. На період несення служби патруль може посилюватися спеціальними засобами, технічними засобами охорони державного кордону (приладами спостереження, охорони локальних ділянок тощо), службовими тваринами, переносним комплектом шлагбаума, ліхтарем червоного світла, засобами для примусової зупинки автотранспорту.

68. Служба патруля в районі патрулювання здійснюється у взаємодії з дільничними інспекторами, постами технічного спостереження, прикордонними нарядами в пункті пропуску.

69. У районі патрулювання наряд несе службу відповідно до отриманого наказу, послідовно переміщуючись від одного місця несення служби до іншого. Під час несення служби склад наряду веде спостереження за місцевістю, районами провадження робіт; здійснює перевірку державного кордону, стану прикордонних знаків, покажчиків, та інших інженерних споруд, берегової смуги територіального моря, прикордонних річок, озер, інших водойм; здійснює огляд транспортних засобів, будівель та інших місць можливого укриття правопорушників; перевіряє документи в осіб. Під час несення служби вночі та в умовах обмеженої видимості, у чагарниках, у лісистій місцевості здійснює прослуховування.

70. Під час виконання завдань на транспортному засобі швидкість руху має забезпечувати якісне спостереження та безпеку дорожнього руху. Під час руху прикордонний наряд зупиняється для перевірки у невідомих і підозрілих осіб документів, що посвідчують особу.

71. З прибуттям до вихідного пункту чи нового місця несення служби патруль повинен оглянути місцевість та місцеві предмети з метою виявлення правопорушників або ознак правопорушень та організувати службу згідно з наказом.

72. Для перевірки району можливого укриття правопорушників, огляду заростей, байраків, окремих будівель, припливних і відпливних місць, прибережних каменів, чагарників, очеретів, берега в районі бродів і переправ, а також проток і гирл річок з метою встановлення причин та умов перебування невідомих осіб наряд спішується і діє в пішому порядку.

73. Огляд місцевих предметів може здійснюватися спеціально призначеними прикордонниками або усім складом наряду. Патрульні можуть віддалятися від транспортного засобу на відстань, що забезпечує підтримання взаємодії та їх особисту безпеку.

Упевнившись у відсутності правопорушників або ознак перебування правопорушників, патруль рухається далі.

Закриті, пересічені ділянки місцевості, зарості очерету й чагарнику, байраки, а також укриття та будівлі спочатку оглядає кінолог зі службовим собакою, решта патруля веде спостереження за місцевістю та діями кінолога, перебуваючи в готовності до затримання правопорушників.

74. Про кожну зміну місця несення служби прикордонний наряд інформує чергового центру.

75. З метою отримання (уточнення) інформації про можливі незаконне перетинання державного кордону прикордонний наряд проводить опитування місцевих жителів, працівників у районах провадження робіт та обслуговуючий персонал транспортних засобів.

76. Одержавши інформацію про протиправну діяльність на державному кордоні, патруль прибуває у вказаний район і вживає заходів для перевірки отриманої інформації.

77. Якщо виявлено ознаки підготовки до незаконного перетинання державного кордону групою осіб із суміжної території, прикордонний наряд повинен доповісти старшому зміни і діяти за його вказівками.

78. При виявленні групи осіб, яка намагається незаконно перетнути державний кордон, здійснити заходи до їх затримання.

Під час затримання правопорушників у першу чергу патруль проводить затримання пособників (переправників та провідників). Після затримання правопорушників старший наряду організує охорону затриманих, доповідає старшому зміни прикордонних нарядів, а з прибуттям групи реагування передає затриманих та продовжує виконання одержаного завдання.

79. У разі виявлення ознак правопорушення патруль доповідає старшому зміни прикордонних нарядів, здійснює заходи щодо їх вивчення, позначення та збереження. За рішенням старшого зміни, патруль може самостійно здійснювати пошук, переслідування і затримання правопорушників.

80. В окремих випадках після прибуття групи реагування наряд може продовжувати виконувати визначене завдання.

81. При виявленні ознак підготовки до правопорушення, старший наряду доповідає старшому зміни прикордонних нарядів та маскуючись, організовує приховане спостереження за об’єктом (місцевістю) у готовності здійснити затримання правопорушників.

82. В окремих випадках за вказівкою старшого зміни прикордонних нарядів патруль, частиною наряду здійснює охорону ознак підготовки до правопорушення, іншою частиною здійснює пошук, переслідування та затримання правопорушників.

83. Під час перевірки державного кордону патруль здійснює огляд прикордонних знаків, прикордонної просіки, елементів прикордонної інфраструктури, інженерних споруд та загороджень, перевіряє дотримання режиму кордону місцевими мешканцями та жителями суміжної держави. У ході перевірки прикордонних знаків перевіряються їх наявність, місцезнаходження, технічний стан та зовнішній вигляд, наявність на них гербів та номерів. Перевіряючи державний кордон, патруль рухається контрольною стежкою вздовж кордону.

84. Зустрівши прикордонний наряд суміжної держави, склад прикордонного наряду вітає їх шляхом виконання військового вітання у порядку, встановленому Стройовим статутом Збройних Сил України.

85. Огляд інженерних споруд, загороджень та контролюючих засобів патруль здійснює за встановленими маршрутами з метою перевірки наявності, оцінки технічного стану та виявлення ознак їх подолання. Особлива увага звертається на місця перетину рубежу розташування контролюючих засобів дорогами, річками (струмками), а також ділянки, де є розриви в контролюючих засобах.

У разі виявлення ознак їх подолання патруль доповідає до центру управління службою, здійснює пошук, переслідування і затримання правопорушників. Виявивши правопорушників, прикордонний наряд їх затримує і доповідає старшому зміни прикордонних нарядів.

86. Контроль за дотриманням правил прикордонного режиму патруль здійснює на стаціонарних, тимчасових контрольних постах або під час руху за вказаним маршрутом (під час несення служби на транспортних засобах – з коротких зупинок).

87. Для несення служби на тимчасовому контрольному посту склад патруля розгортає комплект переносного шлагбаума.

88. Для зупинки транспортних засобів на автошляхах склад прикордонного наряду забезпечується жезлами зі світловідбивачем червоного кольору та жилетами зі світлоповертаючими стрічками, у темний час доби – ліхтарем зі світлом червоного кольору.

89. Дотримання правил прикордонного режиму патруль здійснює службу шляхом перевірки документів на право перебування у прикордонній смузі й контрольованому прикордонному районі у громадян України, іноземців та осіб без громадянства, виходу в море та внутрішні води прикордонних річок та інших водойм плавзасобів, їх утримання на пристанях та причалах.

Крім того, патруль перевіряє дотримання іноземцями та особами без громадянства правил міграційного законодавства.

90. Місця несення служби патрулем для перевірки транспортних засобів вказується у наказі старшим зміни прикордонних нарядів. Порядок зупинки та огляду транспортних засобів визначається старшим прикордонного патруля.

91. Транспортний засіб, що підлягає перевірці, патруль зупиняє за межами правої смуги руху, на узбіччі або спеціальному майданчику.

92. У темну пору доби, щоб уникнути нападу або втечі водіїв та пасажирів транспортних засобів, що перевіряються, патруль повинен зупиняти та перевіряти транспортні засоби, за можливості, в зоні постійного джерела світла.

93. Зупинку транспортного засобу та перевірку документів у осіб, які у ньому перебувають патруль здійснює у такому порядку:

подає сигнал водієві транспортного засобу зупинитись та вказує йому місце зупинки із застосуванням диска з червоним світлоповертачем або рукою, що вказує на цей транспортний засіб;

підходить до транспортного засобу ззаду, з боку найближчих від водія дверей на відстань, яка забезпечить уникнення травмування при раптовому та швидкому рушанні з місця;

по можливості оглядає крізь скло салон, упевнюється у відсутності осіб, що переховуються, на підлозі;

відрекомендовується: „Прикордонний наряд. Прошу пред‘явити документи”, не припиняючи при цьому спостереження за водієм та пасажирами;

пропонує водію вимкнути двигун. У темну пору доби пропонує водію увімкнути освітлення салону.

94. Під час перевірки документів патрульний повинен стояти від водія на відстані, яка дає змогу бачити його, пасажирів та проїзну частину. При цьому подані документи не брати тією рукою, якою, у разі потреби, буде діставатися зброя. Позиція патрульного має давати змогу одночасно слухати відповіді водія, забезпечувати особисту безпеку, контролювати ситуацію і не заважати дорожньому руху.

95. Перевірку документів та огляд транспортного засобу, як правило, проводить старший наряду. З метою забезпечення безпеки старшого наряду та затримання транспортного засобу в разі спроби його уникнути перевірки і зникнути з місця зупинки патрульний зі складу наряду повинен перебувати біля правого заднього крила зупиненого транспортного засобу, та спостерігати за пасажирами в салоні автомобіля.

Решта прикордонників зі складу наряду (якщо склад патруля більший ніж 2 військовослужбовці) повинні забезпечувати спостереження за транспортним засобом, що перевіряється, готовність зупинити його із застосуванням засобу примусової зупинки, виявлення та затримання осіб, які намагаються уникнути перевірки документів і обминути місце несення служби патруля.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.239.102 (0.015 с.)