ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Инфопедия — категория Транспорт: 99 Страница

Транспорт

Влаштування декоративної водойми з використанням гнучкої гідроізоляції здійснюється в декілька етапів робіт. Розділ V. Охорона праці та техніка безпеки при проведенні Розділ VI. Технологічна частина Розрахунок вартості мінеральних добрив Розділ VIII. Охорона природи Вказати спосіб руху орних машинно-тракторних агрегатів з оборотними корпусами в робочій загінці НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ імені Богдана Хмельницького Кафедра інженерного та технічного забезпечення охорони державного кордону Розрахунок річного обсягу робіт з ТО і ПР Розрахунок потокових ліній періодичної дії. Розрахунок площ виробничих ділянок. Розрахунок площ адміністративно-побутових і технічних приміщень. Визначення задуму на влаштування вузла загороджень. Б. Розрахунок зарядів і засобів підривання Вибір оптимального варіанту. Організація виконання завдань у взводі з улаштування вузла загороджень. З «Інноваційних технологій галузі» Вибір, обґрунтування і опис технологічної схеми Приготування хліба житнього подового з кмином масою 0,4 кг Продуктивність печі за годину Розрахунок пофазної рецептури Фізико-хімічні показники по ГОСТу 27844-88 Розрахунок виходу на сайки гірчичні масою 0,2 кг Розрахунок виробничих рецептур і вибір технологічних параметрів Технологічний режим приготування батона з висівками масою 0,3 кг Розрахунок місткостей для зберігання сировини Розрахунок продуктивності тістомісильних машин періодичної дії Технохімічний контроль у виробництві Виробнича лабораторія організовується на хлібозаводах, хлібокомбінатах, пекарнях потужністю 5 тон і більше на добу. Контроль якості готових виробів ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТА СТРУКТУРА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ВЛИЯНИЕ НА ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ Загрязнение ТРАНСПОРТОМ окружающей среды Болевой порог лежит в пределах 120—130 дБА, а предел переносимости определяется величиной 154 дБА. При этом возникают удушье, сильная головная боль, нарушение зрительных восприятий, тошнота. Факторы, влияющие на уровень транспортного шума Человеческий фактор и аварийность Тема: Перевірка технічного стану контактних, та контактно – транзисторних регуляторів напруги. Ступінь розряду АБ визначають за ступенем розряду акумулятора, який має найменшу густину. Тема: Перевірка технічного стану приладів та апаратів контактної системи запалювання. Тема: Перевірка приладів контактно-транзисторної системи запалювання. Тема: Перевірка технічного стану приладів і апаратів безконтактних систем запалення. Тема: Перевірка приладів мікропроцесорної системи запалювання. Тема: Перевірка технічного стану приладів освітлення і світової сигналізації. Тема: Перевірка контрольно-вимірювальних приладів. Тема: Омивачі скла та фароочисники, вентилятори. Тема: Перевірка технічного стану електромеханічних приладів додаткового обладнання. Аналіз вимог замовника до програмного продукуту Аналіз побажань і вимог замовника Програмісти, що працюють на рівні бітів і байтів Перевірка кутів установки передніх коліс автомобіля та регулювання сходження Встановіть передні колеса для руху «прямо» Опис можливих дефектів задньої осі автомобіля Контроль каналу індикаторних шкал ПРИНЦИП ДІЇ ІНДУКЦІЙНОГО ЛІЧИЛЬНИКА ВЛАСТИВОСТІ Й ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДІВ Классификация строительных машин Оборудование для измельчения нерудных материалов Назначение, классификация, конструкция, принцип работы Расчет нагрузок в элементах конструкции щековых дробилок Назначение, классификация, конструкция Назначение, классификация, устройство, принцип действия Оборудование для сортировки нерудных материалов Назначение, классификация, принцип действия Машины для дозирования материалов Машины для смешения материалов Машины для транспортирования бетонных и растворных смесей Насосы для подачи бетонной смеси по блоку бетонирования Машины и оборудование для уплотнения бетонных смесей. Простейшие устройства для подъема груза Концептуально-методологические основы логистики Факторы и тенденции развития логистики. Принципы логистики Объекты исследования логистики Логистическая система, логистические звенья, логистическая цепь Основные логистические концепции и системы Логистика снабжения, ее место в логистической системе Механизмы закупочной логистики Контроль выполнения и экспедирование заказа Применение современных технологий при осуществлении закупок Структура производственного процесса Организация материальных потоков в производстве Основные системы оперативно-календарных расчетов Концепция «Точно вовремя» (JIT) в сравнении с RP- стандартами Логистика распределения и сбыта Предметом изучения является организация рационального процесса продвижения продукции от продуцента (производителя) к конечному потребителю, а также управление им. Взаимосвязь и разграничение компетенций маркетинга и сбытовой логистики Объекты, субъекты и функциональное обеспечение систем сбытовой логистики Функциональное обеспечение сбытовой логистики и взаимодействие объектов и субъектов сбыта на микро- и макроуровнях Методология анализа и проектирования распределительных каналов Комплексная методика создания логистической сбытовой цепи Расчет параметров модели управления запасами с фиксированным размером заказа Сравнение двух основных моделей управления запасами Методика проектирования логистической системы управления запасами Роль и место складирования в логистической системе Выбор между приобретением склада в собственность или использованием складов общего пользования Грузопереработка: понятие, цели, принципы Организация размещения, укладки и хранения Единообразие коммерческо-правового и документационного обеспечения транспортной логистики Классификация торговых терминов Организационные принципы транспортировки Факторы, влияющие на выбор вида транспортных средств Математический аппарат транспортной логистики Принципы формирования логистической информации Информационные потоки в логистике Логистические информационные системы (ЛИС) Информационно-коммуникационные технологии Классификация видов сервисного обслуживания продукции Удовлетворения потребительского спроса Информационного обслуживания Границы логистической системы Особенности и функции логистического управления Принципы логистического управления Обстеження та оцінка технічного стану трубопроводів Забезпечення роботи матеріалами, документами, інструментами Види арматури та її призначення Види і причини пошкоджень та дефектів ЗЗМ та способи їх усунення Основні види і причини дефектів на трубопроводах Обстеження і оцінка технічного стану ЗЗМ Технічний стан зразків трубопроводів Основні правила експлуатації ЗЗМ Перелік несправностей на водопровідних мережах та способи їх усунення Определение основного удельного средневзвешенного сопротивления вагонов. Определение основного удельного сопротивления движению вагонов. Сил (или диаграмм ускоряющих и замедляющих усилий). Построение кривых скоростей и времени. Определение удельных затрат электроэнергии. Мета та завдання практичних робіт з безпеки життєдіяльності. Тема: Психофізіологічні особливості людини та безпека життєдіяльності. Тема: Визначення рівня комунікабельності людини. Тема: Вивчення вольових якостей людини. Тема: Визначення рівня стресового навантаження людини. Тема: Вивчення властивостей уваги. Тема: Діагностика та тренування пам’яті. Тема: Визначення біоритмічного типу працездатності і критичних днів людини. Тема: Раціональне та здорове харчування. Анкета для визначення ставлення до наркотиків. Комплексна система оцінки фізичних можливостей людини Зв'язок S–подібної кривої з матеріалоємністю, трудомісткістю і собівартістю технічної системи Загальні відомості про зв'язок S-подібної кривої з матеріалоємністю, трудомісткістю і собівартістю ТС Зв'язок винахідницької діяльності з розвитком технічних систем Структура і зміст життєвого циклу нових технічних систем Вивчення методу оцінки технічних систем за допомогою кругової діаграми якості Висновок (для варіанту «Приклад») Основні етапи проведення морфологічного аналізу ОБОВ’ЯЗКОВЕ ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Визначення характеристик винахідницької діяльності Вивчення методу оцінки технічних систем за допомогою Основні етапи провелення морфологічного аналізу О досмотре транспортного средства об отстранении от управления транспортным средством ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ» в г. БРЯНСКЕ Let’s Begin our Talks – Начнем переговоры Подготовьте свои визитные карточки (с одной стороны на русском языке, с другой стороны на английском языке). Let’s Discuss the Payment Terms - Давайте обсудим условия платежа Выпишите в тетрадь, что решили стороны в течение второго дня переговоров. Прочитайте и переведите следующие объявления. Let’s Talk about Prices – Давайте обсудим цены Прочитайте и образец контракт. Выпишите слова и выражения, типичные для этого рода деловой корреспонденции. Сделайте обратный перевод контракта. Прочитайте и переведите текст о рекламе, выпишите, наиболее значимую информацию. Будьте готовы к синхронному переводу текста с русского языка на английский. CONVERSATIONAL FORMULAS - РАЗГОВОРНЫЕ ФОРМУЛЫ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА BUSINESS FORMULAS - РАЗГОВОРНЫЕ ФОРМУЛЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ Базисные условия поставки, используемые при заключении контрактов I.2 СТРУКТУРА ДЕЛОВОГО ПИСЬМА I.3 СТАНДАРТНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ В ДЕЛОВЫХ ПИСЬМАХ Подтверждение и отклонение заказов Письма о платежах и письма напоминания Письмо-рекламация. Ответ на письмо-рекламацию Сокращения, употребляемые при написании телексов Платеж как важнейшее звено внешнеторговой операции Are You Right for the Business? CONTRACTS AND THEIR FEATURES Яку товщину після заточування не повинно перевищувати лезо лемеша? Які види сошників встановлюють на зерно-рисовій сівалці СРН-3,6А? Чим регулюють глибину висіву насіння на сівалці СО-4,2? Які робочі органи відносяться до обприскувачів? Для чого призначене мотовило зернозбирального комбайна? Для чого призначені підбирачі зернозбирального комбайна? Які бувають за принципом роботи машини для очищення та сортування зерна? Які машини застосовують для збирання конопель? Для чого призначений каскадний елеватор картоплекопачів? Що розуміють під гідротехнічною меліорацією? Чим регулюють глибину ходу сошників на картоплесаджалках? Від чого приводиться в обертання вал приводу насосу (ОПВ-2000, ОПШ-2000)? Які бувають граблі залежно від конструкції робочих органів? Які регулювання має подовжувач комбайна СК-5М? Для чого призначений грунтоподрібнювач картоплекопачів? Яка глибина оранки буде заданою, якщо виконуються Назовіть марку сівалки зображеної на Кут сходження дисків у сівалці СЗ-3,6А Технологічна схема якого обприскувача зображена на Який привод ножа в косарці КС-2,1? Вказати марку комбайна технологічна схема якого зображена Технологічна схема якого зображена Вкажіть назву елемента комбайна зображеного на Який принцип роботи машини для очищення зображеної на малюнку Конструктивно-технологічна схема якої машини зображена на збирання овочевих культур зображена ДЕПАРТАМЕНТ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПВ Як класифікуються лапи культиватора за призначенням? Який тип розкидального пристрою у МВУ-5? Який діаметр отворів висівного диску сівалки СУПН-8? Для чого призначені прес-підбирачі? Для чого призначений відбійний бітер зернозбирального комбайна? Які існують способи збирання зернових культур? Тема: Лабораторный термостат Тема: Бытовая стиральная машина Тема: СУ посудомоечной машины (ПММ) Железнодорожный транспорт в транспортной Грузовые и пассажирские перевозки Эксплуатационная работа железных дорог На железнодорожном транспорте Себестоимость перевозок на железнодорожном транспорте ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ( 500 ) - 2016 Избирательная проницаемость плазмолеммы. Многослойный ороговевающий эпителий развивается из Эритроцита в виде двояковогнутого диска? В состав каких структур входит коллаген II типа? Какие клетки синтезируют белки миелина? Афферентные волокна мозжечка (моховидные и лазящие) Отолитовая мембрана с кристаллами карбоната кальция Окончатые эластические мембраны, кардиомиоциты в средней оболочке ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. ПЕЧЕНЬ.ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА. Гладкая мышечная и поперечнополосатая скелетная мышечная ткань Эпителий слизистой оболочки толстой кишки отличается от Синтез эластина и фибриллина, формирующих эластический каркас В составе многорядного призматического эпителия трахеи имеются Специальности 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство» Тема 8. Экономика нетранспортной деятельности автотранспортных предприятий Автотранспортные предприятия в системе рыночных отношений Материально-техническая база автотранспортного предприятия Состав кадров работников АТП Основы организации оплаты труда работников АТП Формы и системы оплаты труда работников АТП Тарифная система оплаты труда водителей Себестоимость перевозок грузов и тарифы на автомобильном транспорте Лизинговые системы и методы расчета по ним Экономическая эффективность капитальных вложений, новой техники и инвестиционных проектов Практические работы по теме: Практические работы по темам: Нормы затрат на ТО и ремонт подвижного состава на 1000 км пробега Сущность и ф-ии цен в рыночной экономике Система цен и структура розничных цен Назначение и классификация трансмиссий и передач. Общее устройство и принцип действия ленточных и ковшовых конвейеров. Классификация машин для уплотнения грунтов и материалов Расчёт выходных параметров одноступенчатой и многоступенчатой передач. Определение передаточных чисел основных применяемых передач. Определение тягового усилия и скорости на ведущих колесах ходового привода. Оплата труда работников, ее функции и принципы организации. Формы и системы оплаты труда, их эффективность. Виды прибыли и порядок их формирования. Факторы, опред-ие сумму и уровень прибыли. Направления использования прибыли ПОП. Факторы, опред-ие V-м т/о и выпуска прод-и ПОП, резервы его роста. Сущность, состав и стр-ра ОФ ПОП, показатели их учета и оценки. Показ-ли оценки эффект-ти исп-я ОФ и пути ее повышения. Показ-ли эффек-ти труда в ОП. Производит-ть труда, методы ее измерения и показ-ли оценки. Факторы, опред-ие произ-ть труда и пути ее повышения. Распределение тестовых заданий по разделам и темам учебного курса Транспортная система страны и место в ней Продолжительность смены при пятидневной рабочей неделе составляет.. Установленный годовой процент погашения стоимости основных фондов.. Себестоимость перевозок на железнодорожном Себестоимость перевозок связана прямой зависимостью с показателем.. Тема 10. СИСТЕМА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.237.138.69 (0.027 с.)