Більший гарантійний строк не встановлений договором або законом. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Більший гарантійний строк не встановлений договором або законом.#17

 

№ 350, 4, 2, 1, 111

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: "Підрядник зобов'язаний здійснювати будівництво та пов'язані з ним будівельні роботи відповідно до … , що визначає обсяг і зміст робіт та інші вимоги, які ставляться до робіт та до … , що визначає ціну робіт" :

1) технічних умов;

2) розрахунку;

3) проектної документації;

4) акта здачі-приймання виконаних робіт;

5) архітектурно-планувального завдання;

6) кошторису;

7) довідки про вартість виконаних робіт.

#36

 

№ 351, 4, 2, 1, 100

Договір будівельного підряду може укладатися на :

1) проведення нового будівництва;

2) технічного переоснащення споруд;

3) капітальний ремонт будівлі;

4) виконання робіт для задоволення побутових потреб;

5) надання послуг юридичного характеру;

6) збереження об’єкту договору;

7) охорону об’єкта договору.

#123

 

№ 352, 4, 2, 1, 130

Вкажіть які з перелічених ознак характерні договору будівельного підряду :

1) за договором будівельного підряду підрядником може бути лише суб’єкт господарської діяльності;

2) договір будівельного підряду є консенсуальним, двостороннім, безоплатним договором;

3) предметом договору будівельного підряду є завершений будівництвом об’єкт або будівельні роботи;

4) договір будівельного підряду є реальний, двосторонній, оплатний;

5) предметом договору будівельного підряду є послуга по будівництву об’єкта;

6) договір будівельного підряду укладається для здійснення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції будівель та споруд, виконання будівельно-монтажних робіт;

7) за договором будівельного підряду замовником може бути лише фізична особа.

#36

 

№ 353, 4, 2, 1, 119

Замовник у договорі будівельного підряду має право відмовитися від прийняття робіт у разі :

1) відступу підрядника від проектно-кошторисної документації;

2) перевищення витрат по кошторису більше як на 10% від ціни визначеної у договорі;

3) якщо недоліки виявлені в процесі прийняття робіт не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою;

4) коли потреба завершення будівництва для замовника втратила актуальність;

5) виявлення недоліків, які виключають можливість використання об’єкта для вказаної в договорі мети;

6) жодна відповідь не є правильною;

7) всі відповіді правильні.

#35

 

№ 354, 4, 2, 1, 132

В разі неповідомлення підрядником замовника у договорі капітального будівництва (будівельного підряду) про необхідність проведення додаткових робіт і збільшення кошторису :

1) підрядник позбавляється права вимагати від замовника плату за виконані додаткові роботи;

2) підрядник позбавляється права вимагати від замовника відшкодування збитків;

3) підрядник вправі вимагати від замовника відшкодування фактичних витрат;

4) підрядник позбавляється права вимагати від замовника плату за виконані додаткові роботи, якщо не доведе, що його негайні дії мали необхідні в інтересах замовника;

5) всі відповіді є правильними.

6) підрядник позбавляється права на відшкодування завданих цим збитків, якщо не доведе, що його негайні дії мали необхідні в інтересах замовника;

7) всі відповіді правильні.

#46

 

№ 355, 4, 2, 1, 128

У разі руйнування або пошкодження об'єкта будівництва внаслідок непереборної сили до спливу встановленого договором будівельного підряду строку здачі об'єкта підрядник :

1) має право вимагати відшкодування фактичних витрат, що були понесені при виконанні договору;

2) має права вимагати від замовника оплату витрат, якщо інше не встановлено у договорі;

3) має право вимагати оплати повної вартості визначеної у кошторисі ціни договору;

4) має право вимагати відшкодування частини витрат, які були понесені при виконанні договору;

5) не має права вимагати від замовника плати за роботу, якщо інше не встановлено у договорі;

6) не має право вимагати відшкодування моральної шкоди за втрачений об’єкт;

7) немає правильної відповіді.

#25

 

№ 356, 4, 2, 1, 97

Договір про надання послуг може укладатися на :

1) виготовлення речі;

2) обробку чи переробку речі;

3) ремонт речі;

4) зберігання цінностей у банку;

5) користування майном;

6) вчинення юридичних дій від імені та за рахунок довірителя;

7) виконання певних робіт.

#46

 

№ 357, 4, 2, 1, 119

Виконавець за договором про надання послуг може претендувати на плату за послуги, що не були виконані не з його вини у разі, якщо :

1) витрати на підготовку до виконання обов’язку про надання послуг перевищували п’ять неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

2) неможливість виконання обов’язку з надання послуг виникла з вини замовника;

3) це прямо передбачено в договорі;

4) неможливість виконання обов’язку з надання послуг зумовлена форс мажорними обставинами;

5) послуги були виконані більше як на 50 %;

6) виконавець послуг державна організація;

7) замовник послуг фізична особа.

#24

 

№ 358, 4, 2, 1, 127

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: "У випадках встановлених договором, виконавець має право покласти виконання договору про надання послуг на …" :

1) страховика;

2) звільняючись тим самим від відповідальності в повному обсязі перед замовником за порушення договору;

3) звільняючись тим самим частково від відповідальності перед замовником за порушення договору;

4) іншу особу;

5) звільняючись тим самим від відповідальності в повному обсязі перед страхувальником за порушення договору;

6) залишаючись відповідальним в повному обсязі перед замовником за порушення договору;

7) звільняючись тим самим частково від відповідальності перед страхувальником за порушення договору.

#46

 

№ 359, 4, 2, 1, 98

До основних видів договорів про надання послуг, що закріплені в ЦК належать :

1) договір довічного утримання (догляду);

2) договір комісії;

3) договір контрактації;

4) договір ренти;

5) договір транспортного експедирування;

6) договір факторингу;

7) договір побутового підряду.

#256

 

№ 360, 4, 2, 1, 117

Вкажіть які з перелічених ознак характерні договору про надання послуг :

1) за договором про надання послуг виконавець може бут лише суб’єкт господарської діяльності;

2) договір про надання послуг передбачає вчинення виконавцем певної дії;

3) договір про надання послуг може бути лише оплатним;

4) договір про надання послуг є одностороннім;

5) послуга, що надається за договором споживається в процесі її надання;

6) у договорі про надання послуг замовником є лише фізична особа;

Договір про надання послуг передбачає здійснення виконавцем певної діяльності.

#257

 

 

№ 401, 5, 1, 1, 67

Договір перевезення вантажу укладається в :

1) усній формі

2) письмовій формі, а при перевезенні речей особистого користування та побутового призначення може укладатися усно

3) письмовій формі, якщо вартість вантажу у 20 і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

4) письмовій формі, а якщо вантажовідправником є фізична особа – підлягає нотаріальному посвідченню

Письмовій формі

#5

 

№ 402, 5, 1, 1, 69

Назва договору, за яким одна сторона зобов'язується надати другій стороні за плату всю або частину місткості в одному чи кількох транспортних засобах на один або кілька рейсів для перевезення вантажу, пасажирів, багажу пошти або з іншою метою, якщо це не суперечить закону та іншим нормативно-правовим актам :

1) транспортного експедирування

Чартеру (фрахтування)

3) буксирування

4) перевезення вантажу

5) лізингу транспортного засобу

#2

 

№ 403, 5, 1, 1, 60

Договір перевезення транспортом загального користування є :

1) попереднім

2) змішаним

3) безоплатним

Публічним

5) реальним

#4

 

№ 404, 5, 1, 1, 60

Перевезення вантажу яке здійснюється кількома видами транспорту за єдиним транспортним документом має назву :

1) перевезення у прямому сполученні

2) каботажне перевезення

3) перевезення у місцевому змішаному сполученні

4) транспортне експедирування

Перевезення у прямому змішаному сполученні

#5

 

№ 405, 5, 1, 1, 60

Яка позовна давність застосовується до вимог, що випливають із договору перевезення вантажу :

1) спеціальна більш тривала, ніж загальна

2) присікальна

Спеціальна скорочена

4) загальна

5) позовна давність на такі вимоги не поширюється

#3

 

№ 406, 5, 1, 1, 60

Перевезення між Україною та іноземними державами з переоформленням транспортного документа в процесі транспортування - це :

1) каботажне перевезення

2) пряме змішане сполучення
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 181; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.52.167 (0.005 с.)