Зберігач зобов'язаний передати плоди та доходи, які були ним одержані від речі. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зберігач зобов'язаний передати плоди та доходи, які були ним одержані від речі.4) Плоди та доходи від речі, яка була передана на зберігання, належать зберігачеві.

5) Тотожність речі, яка була прийнята на зберігання, і речі, яка була повернута поклажодавцеві, не може підтверджуватися свідченням свідків.

6) За втрату (нестачу) речі, прийнятої на зберігання, зберігач не відповідає.

7) За пошкодження речі, прийнятої на зберігання, зберігач не відповідає.

#123

 

№ 1127, 6, 2, 1, 160

Оберіть правильні законодавчі положення відповідальності сторін за договором зберігання:

1) Збитки, завдані поклажодавцеві втратою речі, відшкодовуються зберігачем у разі втрати (нестачі) речі — у розмірі її вартості;

Збитки, завдані поклажодавцеві пошкодженням речі, відшкодовуються зберігачем у разі пошкодження речі — у розмірі суми, на яку знизилася її вартість.

Якщо внаслідок пошкодження речі її якість змінилася настільки, що вона не може бути використана за первісним призначенням, поклажодавець має право відмовитися від цієї речі і вимагати від зберігача відшкодування її вартості.

4) Поклажодавець зобов’язаний відшкодувати зберігачеві збитки, завдані властивостями речі, переданої на зберігання у всіх випадках.

5) Якщо внаслідок пошкодження речі її якість змінилася настільки, що вона не може бути використана за первісним призначенням, поклажодавець має право відремонтувати її.


6) Збитки, завдані поклажодавцеві втратою речі, відшкодовуються зберігачем у разі втрати (нестачі) речі — у подвійному розмірі її вартості;

7) Збитки, завдані поклажодавцеві пошкодженням речі, відшкодовуються зберігачем у разі пошкодження речі — у подвійному розмірі суми, на яку знизилася її вартість.

#123

 

№ 1129, 6, 2, 1, 119

Оберіть правильні законодавчі положення щодо договору зберігання:

Зберігач зобов’язаний виконувати свої обов’язки за договором зберігання особисто.

2) Поклажодавець не має права без згоди зберігача відчужити річ.

3) Поклажодавець не має права без згоди зберігача передати річ в користування.

Зберігач не має права без згоди поклажодавця користуватися річчю

Плата за зберігання та строки її внесення встановлюються договором зберігання.

6) Витрати зберігача на зберігання речі не відшкодовуються.

7) Плоди та доходи, які були одержані зберігачем від речі, належать зберігачеві.

#145

 

№ 1130, 6, 2, 1, 108

Збитки, завдані поклажодавцеві внаслідок втрати, нестачі або пошкодження речі, зданої до камери схову, відшкодовуються протягом _____ з моменту пред’явлення вимоги про їх відшкодування у розмірі___________


1) 3-х діб;

2) фактичної вартості після надання доказів, що її підтверджують;

3) доби;

4) 10 діб

5) суми оцінки речі, здійсненої при переданні її на зберігання;

6) визначеному за домовленістю сторін;

7) суми оцінки речі.

#35

 

№ 1131, 6, 2, 1, 134

Виберіть правильні законодавчі положення:

1) ломбард зобов’язаний страхувати на користь поклажодавця та за свій рахунок речі, прийняті на зберігання;

2) готель відповідає за схоронність речей особи, яка проживає в ньому;

3) договір зберігання автотранспортних засобів, якщо зберігання здійснюється суб’єктом підприємницької діяльності, є публічним;

4) товарний склад видає товар володільцеві складського та заставного свідоцтва в обмін на документ про оплату за зберігання;

5) банк має право вчиняти правочини з цінними паперами, прийнятими на зберігання;

6) товарний склад видає товар володільцеві складського та заставного свідоцтва в обмін на обидва свідоцтва разом;

7) якщо товарний склад має право розпоряджатися речами, визначеними родовими ознаками, до відносин сторін застосовуються положення про договір позички.

#136

 

№ 1133, 6, 2, 1, 121

Оберіть правильні законодавчі положення, що стосуються передавального напису простого складського свідоцтва:

1) частковий передавальний напис допускається, якщо він передбачений умовами договору;

2) передавальний напис, зроблений фізичною особою, обов’язково повинен бути нотаріально посвідчений;

3) передавальний напис повинен бути безумовним;

4) передавальний напис може бути бланковим та „на пред’явника”;

5) передавальний напис може передбачати передачу права на отримання частини товару;

6) передавальний напис може містити особливі застереження особи, що його вчиняє;

7) передавальний напис вчиняється актом передачі.

#23

 

№ 1135, 7, 2, 1, 118

Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів має право здійснювати страховик, який:

1) має розроблені та затверджені Правила страхування;

2) зареєстрований як суб’єкт підприємництва відповідно до чинного законодавства;

3) має ліцензію на здійснення страхування відповідальності;

4) уклав договори перестрахування цивільної відповідальності;

5) внесений до єдиного реєстру страхувальників цивільної відповідальності;

6) є членом Моторного (транспортного) страхового бюро України;

7) створений у формі акціонерного товариства.

#36

 

№ 1136, 7, 2, 1, 113

Розмір франшизи за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів при відшкодуванні шкоди, заподіяної майну потерпілих, встановлюється _________ і не може перевищувати _______

1) правилами страхування;

2) при укладенні договору;

3) у кожному конкретному випадку відшкодування шкоди на підставі аварійного сертифіката;

4) 2 відсотків;

5) 5 відсотків;

6) розміру, встановленого Правилами страхування;

7) розміру, встановленого в договорі.

#24

 

№ 1138, 7, 2, 1, 130

Після виплати страхового відшкодування за договором обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів має право подати регресний позов до страхувальника:

1) якщо страхувальник винен у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди;

2) якщо страхувальник керував транспортним засобом у стані сп’яніння;

3) якщо страхувальник не вжив заходів до запобігання збитків;

4) в порядку та на умовах, визначених договором та Правилами страхування;

5) якщо страхувальник після дорожньо-транспортної пригоди самовільно залишив місце пригоди;

6) якщо страхувальник отримав відшкодування за рахунок осіб, винних у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди;

7) законом не передбачене право страховика на регресний позов до страхувальника.

#25

 

№ 1139, 7, 2, 1, 115

Вставте пропущені слова із законодавчого положення, встановленого Законом „Про страхування”: Страховиками визнаються _____, які створені у формі _______, а також одержали у встановленому порядку ______

1) суб’єкти підприємницької діяльності;

2) фінансові установи;

3) сертифікат на здійснення страхової діяльності;

4) господарського товариства;

5) акціонерних, повних, командитних товариств;

6) акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю;

7) ліцензію на здійснення страхової діяльності;

#267

 

№ 1140, 7, 2, 1, 129

Підставами для відмови страховика у здійсненні страхових виплат або страхового відшкодування є:

1) вчинення страхувальником кримінально караного діяння, що призвело до страхового випадку;

2) отримання страхувальником повного відшкодування збитків за майновим страхуванням від особи, винної у їх заподіянні;

3) отримання страхувальником повного відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіянні;

4) вчинення страхувальником дій, спрямованих на настання страхового випадку;

5) вчинення навмисних дій особою, на користь якої укладено договір страхування, спрямованих на настання страхового випадку;

6) несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку;

7) умисне приховування фактів укладення інших договорів страхування.

#25

 

№ 1141, 7, 2, 1, 115

Зазначте обов’язки страховика за договором страхування:

1) укласти договір страхування, якщо страхування носить обов’язковий характер;

2) ознайомити страхувальника з правилами страхування;

3) ознайомити застрахованого з умовами страхування;

4) при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування;

5) вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;

6) повідомити страхувальника про договори перестрахування, укладені страховиком;

7) відшкодувати моральну шкоду.

#24

 

№ 1144, 9, 2, 1, 99

Фінансова установа, яка відповідно до закону має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик, це:

Кредитна установа

2) саморегулівна організація

3) споживачі

Банк

Ломбард

6) уповноважений фінансовий орган

7) неприбуткове об’єднання фінансових установ

#145

 

 

№ 1300, 12, 1, 1, 62
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 123; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.90.95 (0.015 с.)