Відшкодувати збитки, завдані споживачеві такою відмовою.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відшкодувати збитки, завдані споживачеві такою відмовою.Його укладення.

#5

 

№ 7, 1, 1, 1, 60

Зміна ціни в договорі після його виконання :

1) допускається за згодою сторін;

2) не допускається;

3) можлива за певних умов;

4) допускається у випадках, встановлених законом;

5) допускається якщо на це є згода іншої сторони.

#2

 

№ 8, 1, 1, 1, 60

Договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться, називається :

1) публічним;

2) договором приєднання;

3) роздрібної купівлі-продажу;

4) попереднім;

5) підприємницьким.

#1

 

№ 9, 1, 1, 1, 60

У разі необґрунтованої відмови підприємця від укладення публічного договору він має :

1) сплатити неустойку;

2) виконати договір;

3) попросити вибачення у споживача;

4) повідомити про це уповноважені державні органи;

Відшкодувати збитки, завдані споживачеві такою відмовою.

#5

 

№ 10, 1, 1, 1, 60

Договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому, є договором :

1) публічним;

2) змішаним;

3) приєднання;

4) типовим;

5) зразковим.

#3

 

№ 11, 1, 1, 1, 60

Попередній договір укладається у формі :

1) встановленій для основного договору;

2) усній;

3) завжди письмовій;

4) на вибір сторін усній або письмовій;

5) нотаріально посвідченій.

#1

 

№ 12, 1, 1, 1, 60

Договір, в якому боржник зобов’язаний виконати свій обов’язок на користь третьої особи, яка встановлена або не встановлена у договорі, називається :

1) трьохстороннім договором;

2) договором про виконання третій особі;

3) договором на користь третьої особи;

4) договором для третьої особи;

5) змішаним договором.

#3

 

№ 13, 1, 1, 1, 60

За договором на користь третьої особи, особа, на користь якої передбачено виконання :

1) наділена як правами, так і обов’язками;

2) наділена лише обов’язками;

3) наділена лише правами;

4) наділена правами, але може мати також обов’язки;

5) не наділена нічим.

#3

 

№ 14, 1, 1, 1, 60

Договір є укладеним, якщо сторони :

1) підписали договір;

2) нотаріально посвідчили договір;

3) повідомили про його укладення державні органи;

4) почали виконання договору;

В належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

#5

 

№ 15, 1, 1, 1, 60

Пропозиція однієї із сторін укласти договір називається :

1) ініціатива;

2) віндикація;

3) реституція;

4) акцепт;

Оферта.

#5

 

№ 16, 1, 1, 1, 60

Прийняття пропозиції укласти договір другою стороною називається :

1) акцепт;

2) оферта;

3) погодження;

4) угода;

5) згода.

#1

 

№ 17, 1, 1, 1, 60

Договір є укладеним з моменту :

1) його складення;

2) одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції;

3) його підписання;

4) повідомлення про це іншої сторони;

5) набрання ним чинності.

#2

 

№ 18, 1, 1, 1, 60

Реклама або інші пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб :

1) є пропозицією до укладення договору;

2) є офертою;

3) є запрошенням робити пропозиції укласти договір;

4) є акцептом;

5) немає жодного значення.

#3

 

№ 19, 1, 1, 1, 72

Особа, яка прийняла пропозицію укласти договір, може відкликати свою відповідь про її прийняття, повідомивши про це особу, яка зробила пропозицію укласти договір :

1) після одержання нею відповіді про прийняття пропозиції;

2) незалежно від моменту одержання відповіді про прийняття пропозиції;

3) в момент одержання нею відповіді про прийняття пропозиції;

4) на наступний день після одержання нею відповіді про прийняття пропозиції;

5) до моменту одержання пропозиції укласти договір.

#3

 

№ 20, 1, 1, 1, 61

Якщо у пропозиції укласти договір вказаний строк для відповіді, договір є укладеним, коли особа, яка зробила пропозицію, одержала відповідь про прийняття пропозиції :

1) протягом розумного строку;

2) протягом цього строку;

3) протягом нетривалого строку;

4) протягом гарантійного строку;

5) протягом невизначеного строку.

#2

 

№ 21, 1, 1, 1, 60

Якщо пропозицію укласти договір зроблено усно і в ній не вказаний строк для дачі відповіді, договір є укладеним, коли особа, якій було зроблено пропозицію, заявила про її прийняття :

1) негайно;

2) в розумний строк;

3) не пізніше наступного дня;

4) в обумовлений строк;

5) визначений офертою строк.

#1

 

№ 22, 1, 1, 1, 76

Якщо відповідь про прийняття пропозиції укласти договір було відправлено своєчасно, але одержано із запізненням, особа, яка зробила пропозицію укласти договір, звільняється від відповідних зобов’язань :

1) у всіх випадках;

2) якщо вона негайно повідомила особу, якій було направлено пропозицію, про одержання відповіді із запізненням;

3) якщо вона негайно повідомила особу, яка направила пропозицію, про одержання відповіді із запізненням;

4) якщо вона заявить про звільнення себе від цих зобов’язань;

5) якщо вона не приступить до виконання договору.

#2

 

№ 23, 1, 1, 1, 60

Відповідь, одержана із запізненням, є :

1) акцептом;

2) згодою на укладення договору;

3) актом згоди;

4) погодженням пропозиції;

Новою пропозицією.

#5

 

№ 24, 1, 1, 1, 65

Договір є укладеним за місцем проживання фізичної особи або за місцезнаходженням юридичної особи :

1) яка отримала пропозицію укласти договір;

2) яка дала згоду на пропозицію укласти договір;

3) яка виявила бажання стати стороною договору;

4) яка зробила пропозицію укласти договір;

5) яка зробила пропозицію укласти договір на інших умовах, ніж були запропоновані оферентом.

#4

 

№ 25, 1, 1, 1, 60

Зміна або розірвання договору :

1) не допускається;

2) допускається лише у випадках, встановлених законом;

3) допускається лише за згодою сторін;

4) допускається лише за рішенням суду;

5) допускається у всіх випадках.

#3

 

№ 26, 1, 1, 1, 60

Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін :

1) у випадках вказаних цією стороною;

2) у всіх випадках;

3) на розсуд суду;

4) у разі істотного порушення договору другою стороною;

5) у разі неналежного виконання договору другою стороною.

#4

 

№ 27, 1, 1, 1, 60

Зміна договору у зв’язку з істотною зміною обставин допускається за рішенням суду у виняткових випадках, коли розірвання договору :

1) неможливе;

2) є неприйнятним для сторін;

3) суперечить суспільним інтересам;

4) суперечить інтересам сторін;

5) не призведе до виникнення користі.

#3

 

№ 28, 1, 1, 1, 60

У разі зміни договору зобов’язання сторін :

1) змінюються;

2) не змінюються;

3) припиняються;

4) оновлюються;

5) стають недійсними.

#1

 

№ 29, 1, 1, 1, 60

У разі розірвання договору зобов’язання сторін :

1) змінюються;

2) замінюються іншими;

3) продовжують існувати як фактичні;

4) зберігаються;

Припиняються.

#5

 

№ 30, 1, 1, 1, 60

Зміна та розірвання договору вчиняються :

1) в письмовій формі;

2) в усній формі;

3) у формі на розсуд сторін;

4) у такій же формі, що й договір, який змінюється або розривається;

5) визначеній законом формі.

#4

 

№ 31, 1, 2, 1, 94

Предметом договору купівлі-продажу може бути :

1) товар, який є у продавця;

2) послуга;

3) робота;

4) майнові права;

5) зобов’язання;

6) право вимоги, яка не має особистого характеру;

7) товар, який був у продавця.

#146

 

№ 32, 1, 2, 1, 100

Укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації договір купівлі-продажу :

1) земельної ділянки;

2) транспортного засобу;

3) космічного об’єкта;

4) виробу з дорогоцінних металів;

5) іноземної валюти;

6) підприємства як єдиного майнового комплексу;

Житлової квартири.

#167

 

№ 33, 1, 2, 1, 100

Право продажу товару належить власникові, крім випадків :

1) коли покупцем є добросовісний набувач;

2) укладення договору купівлі-продажу на біржі;

3) продажу майна з прилюдних торгів;

4) укладення договору купівлі-продажу на аукціоні;

5) примусового продажу;

6) встановлених законом;

7) встановлених договором.

#56

 

№ 34, 1, 2, 1, 97

Покупець, який не знав і не міг знати про права третіх осіб на товар, має право вимагати у продавця :

1) відшкодування збитків;

2) сплати неустойки;

3) зниження ціни;

4) зміни договору;

5) відмови від договору;

6) розірвання договору;

7) заміни на інший товар.

#36

 

№ 35, 1, 2, 1, 99

Продавець повинен одночасно з товаром передати покупцеві :

1) його приналежності;

2) документи, що стосуються товару;

3) чек на товар;

4) розписку про належну якість товару;

5) інформацію про виробника товару;

6) свої контактні телефони;

7) відомості про адресу органу захисту прав споживачів.

#12

 

№ 36, 1, 2, 1, 106

Якщо продавець передав покупцеві меншу кількість товару, ніж це встановлено договором купівлі-продажу, покупець має право :

1) вимагати повернення зайво сплаченої суми;

2) відшкодування збитків;

3) вимагати передання кількості товару, якої не вистачає;

4) відмовитися від переданого товару та його оплати;

5) сплати неустойки;

6) заміни на інший товар належної якості

7) зменшення купівельної ціни.

#34

 

№ 37, 1, 2, 1, 112

Якщо продавець передав покупцеві частину товару, асортимент якого відповідає умовам договору купівлі-продажу, і частину товару з порушенням асортименту, покупець має право на свій вибір :

1) вимагати зменшення купівельної ціни товару;

2) вимагати відшкодування збитків;

3) відмовитися від усього товару;

4) вимагати сплати неустойки;

5) прийняти весь товар;

6) вимагати заміни на інший товар;

Розстроченням платежу.

#17

 

№ 49, 1, 2, 1, 106

Продаж товарів у розстрочку здійснюється фізичним особам, які :

1) мають постійний доход;

2) мають належну репутацію;

3) мають гарантії від інших осіб;

4) не мають податкового боргу;

5) є громадянами України;

6) тимчасово проживають у населеному пункті, де знаходиться суб’єкт господарської діяльності;

Домашнім використанням.

#147

 

№ 53, 1, 2, 1, 122

За договором контрактації сільськогосподарської продукції виробник сільськогосподарської продукції зобов’язується :

1) оплатити вироблену сільськогосподарську продукцію;

2) виробити визначену договором сільськогосподарську продукцію;

3) перевозити визначену договором сільськогосподарську продукцію;

4) зберігати визначену договором сільськогосподарську продукцію;

5) передати визначену договором сільськогосподарську продукцію у власність заготівельнику;

6) передати визначену договором сільськогосподарську продукцію в заставу заготівельнику;

7) передати визначену договором сільськогосподарську продукцію в користування заготівельнику.

#25

 

№ 54, 1, 2, 1, 104

До договору контрактації застосовуються :

1) положення про договір на виробництво сільськогосподарської продукції;

2) положення договору сільськогосподарської кооперації;

3) загальні положення про купівлю-продаж;

4) положення про договір роздрібної купівлі-продажу;

5) положення про договір поставки;

6) положення про договір застави;

7) положення про договір зберігання.

#35

 

№ 56, 1, 2, 1, 93

Сторонами за договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу є :

1) постачальник;

2) продавець;

3) покупець;

4) споживач (абонент);

5) одержувач;

6) підприємець;

7) замовник.

#14

 

№ 57, 1, 2, 1, 114

За договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу споживач (абонент) зобов’язується :

1) оплачувати вартість прийнятих ресурсів;

2) прийняти енергетичні та інші ресурси;

3) дотримуватись передбаченого договором режиму використання приєднаної мережі;

4) не передавати енергетичні та інші ресурси іншим споживачам;

5) економно використовувати енергетичні та інші ресурси;

6) виконувати вказівки постачальника;

Послуги.

#47

 

 

№ 101, 2, 1, 1, 60

В якій формі укладається договір найму транспортного засобу :

1) в усній формі;

2) у письмовій формі;

3) підлягає нотаріальному посвідченню;

4) підлягає державній реєстрації;

5) підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації.

#2

 

№ 102, 2, 1, 1, 60

Договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи :

1) укладається в усній формі;

2) укладається у визначеній за домовленістю сторін формі;

3) підлягає державній реєстрації;

4) підлягає нотаріальному посвідченню;

5) підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації.

#4

 

№ 103, 2, 2, 1, 118

За договором найму транспортного засобу екіпаж, який обслуговує транспортний засіб :

1) здійснює управління транспортним засобом;

2) зобов’язаний відшкодувати збитки, завдані у зв’язку із втратою або пошкодженням транспортного засобу;

3) здійснює технічну експлуатацію транспортного засобу;

4) здійснює страхування транспортного засобу;

5) зобов’язаний відшкодувати шкоду, завдану іншій особі у зв’язку з використанням транспортного засобу.

6) не здійснює управління транспортним засобом;

7) укладає від свого імені договори перевезення орендованим транспортним засобом.

#13

 

№ 104, 2, 2, 1, 117

За договором найму транспортного засобу наймач зобов’язаний :

1) підтримувати транспортний засіб у належному технічному стані;

2) відшкодувати збитки, завдані у зв’язку із втратою або пошкодженням транспортного засобу;

3) здійснювати страхування транспортного засобу;

4) укладати договори перевезення з третіми особами;

5) укладати від свого імені договори перевезення;

6) негайно повернути транспортний засіб на першу вимогу наймодавця;

У письмовій формі.

#5

 

№ 112, 2, 1, 1, 60

Предметом договору найму житла не можуть бути :

1) квартира;

2) капітальна споруда;

3) частина квартири;

4) житловий будинок;

5) частина житлового будинку.

#2

 

№ 113, 2, 1, 1, 70

Якщо наймачем за договором найму житла є юридична особа, вона може використовувати житло :

1) для проживання у ньому фізичних та юридичних осіб;

2) лише для проживання у ньому працівників юридичної особи;

3) лише для проживання у ньому працівників юридичної особи та членів їх сімей;

4) лише для проживання у ньому фізичних осіб;

5) для виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг, якщо це не порушує житлових прав інших мешканців будинку.

#4

 

№ 117, 2, 1, 1, 60

Якщо у договорі найму житла строк не встановлений, договір вважається укладеним на : :

1) 1 рік;

2) 3 роки;

3) 10 років;

4) невизначений строк

Років.

#5

 

 

№ 125, 2, 1, 1, 62

Договір позички транспортного засобу, в якому хоча б однією стороною є фізична особа, укладається :

1) в усній формі;

2) у письмовій формі;

3) у письмовій формі і підлягає державній реєстрації;

4) у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації.

5) у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню;

#5

 

№ 126, 2, 2, 1, 108

Якщо позичкодавець не виконує обов’язку передати річ у користування, друга сторона має право :

1) вимагати сплати позичкодавцем пені за кожен день прострочення;

2) вимагати передання речі у користування;

3) вимагати відшкодування завданих збитків;

4) вимагати зменшення плати за користування річчю.

5) відшкодувати збитки іншій стороні;

6) вимагати розірвання договору позички;

7) відшкодувати моральну шкоду іншій стороні.

#36

 

№ 127, 2, 2, 1, 107

За договором позички користувач зобов'язаний :

1) придбати річ в разі продажу її власником;

2) продати річ;

3) передавати річ у користування іншій особі;

4) користуватися річчю за її призначенням;

5) користуватися річчю відповідно до мети, визначеної у договорі;

6) повернути річ після закінчення строку договору в такому самому стані, в якому вона була на момент її передання;

7) користуватися річчю на свій розсуд.

#456

 

 

№ 129, 2, 2, 1, 108

Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, є :

1) селищні ради в межах повноважень, визначених законом;

2) міські ради в межах повноважень, визначених законом;

3) сільські ради в межах повноважень, визначених законом;

4) громадяни;

5) юридичні особи;

6) обласні ради в межах повноважень, визначених законом;

7) Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах повноважень, визначених законом.

#123

 

№ 130, 2, 2, 1, 114

Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у спільній власності територіальних громад, є :

1) міські ради в межах повноважень, визначених законом;

2) юридичні особи, уповноважені місцевою радою;

3) обласні ради в межах повноважень, визначених законом;

4) сільські, ради в межах повноважень, визначених законом;

5) районні ради в межах повноважень, визначених законом;

6) селищні, ради в межах повноважень, визначених законом;

Років.

#5

 

№ 146, 2, 1, 1, 60

Всі відповіді правильні.

#5

 

№ 147, 2, 2, 1, 96

Орендна плата за земельні ділянки справляється :

1) у грошовій формі;

2) виключно у натуральній формі;

3) виключно у грошовій формі;

4) у відробітковій формі;

5) виключно у змішаній формі;

6) виключно у відробітковій формі;

У натуральній формі.

#147

 

№ 148, 2, 2, 1, 152

Оберіть правильні законодавчі положення щодо зміни орендної плати за договором оренди землі :

1) орендна плата за земельні ділянки комунальної власності, які передані в оренду для сільськогосподарського використання, переглядається один раз на три роки;

2) орендар має право вимагати відповідного зменшення орендної плати в разі, якщо орендодавець продав об’єкт оренди без згоди орендаря;

3) орендар має право вимагати відповідного зменшення орендної плати в разі, якщо орендодавець продав об’єкт оренди;

4) орендна плата за земельні ділянки комунальної власності, які передані в оренду для сільськогосподарського використання, переглядається один раз на два роки;

5) орендар має право вимагати відповідного зменшення орендної плати в разі, якщо стан орендованої земельної ділянки погіршився з вини орендаря;

6) орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, переглядається за згодою сторін;

Інші природні об'єкти.

#67

 

№ 176, 2, 1, 1, 60

Спеціальним законодавчим актом, який визначає загальні правові та економічні засади фінансового лізингу, є :

1) Закон України „Про фінансовий лізинг”;

2) Цивільний кодекс України;

3) Закон України „Про лізинг”;

4) Господарський кодекс України;

5) постанова КМУ „Про фінансовий лізинг”.

#1

 

№ 177, 2, 1, 1, 60

Юридична особа, яка передає право володіння та користування предметом лізингу лізингоодержувачу – це :

1) покупець;

2) лізинг;

3) лізингодавець;

4) попередній лізингоодержувач;

5) постачальник.

#3

 

№ 178, 2, 1, 1, 60

Фізична або юридична особа, яка отримує право володіння та користування предметом лізингу від лізингодавця – це :

1) лізинг;

2) покупець;

3) наступний лізингодавець;

4) лізингоодержувач;

5) постачальник.

#4

 

№ 179, 2, 1, 1, 60

В якій формі повинен бути укладений договір фінансового лізингу :

1) підлягає нотаріальному посвідченню;

2) в усній формі;

3) підлягає державній реєстрації;

4) у письмовій формі;

5) підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації.

#4

 

 

№ 181, 2, 1, 1, 63

Вставте пропущені слова: „Лізингоодержувач має право відмовитися від договору лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це лізингодавця, у разі якщо прострочення передачі предмета лізингу становить більше __________, за умови, що договором лізингу не передбачено іншого строку”:

1) 30 днів;

2) 1 місяця;

3) 10 днів;

4) 20 днів;

5) 1 року.

#1

 

№ 182, 2, 2, 1, 116

Вставте пропущені законодавчі положення в порядку зростання номерів правильних відповідей: „Лізингодавець має право відмовитися від договору лізингу та вимагати __________ від лізингоодержувача у безспірному порядку на підставі __________, якщо лізингоодержувач не сплатив лізинговий платіж частково або у повному обсязі та прострочення сплати становить більше __________”:

1) 20 днів;

2) відшкодування моральної шкоди;

3) відшкодування збитків;

4) повернення предмета лізингу ;

5) виконавчого напису нотаріуса;

6) рішення суду;

Днів.

#457

 

№ 183, 2, 1, 1, 63

У разі переходу права власності на предмет лізингу від лізингодавця до іншої особи відповідні права та обов'язки лізингодавця за договором лізингу :

1) залишаються у лізингодавця;

2) належать спільно новому власнику предмета лізингу та лізингодавцеві;

3) переходять до нового власника предмета лізингу;

4) переходять до лізингоодержувача;

5) припиняються.

#3

 

 

№ 185, 2, 2, 1, 130

За договором лізингу лізингодавець зобов’язаний :

1) відшкодовувати лізингоодержувачу витрати, пов’язані з використанням предмета лізингу;

2) попередити третіх осіб про відомі йому особливі недоліки предмета лізингу, що можуть становити небезпеку для здоров'я лізингоодержувача;

3) у передбачені договором строки надати лізингоодержувачу предмет лізингу у стані, що відповідає його призначенню та умовам договору;

4) інвестувати на придбання предмета лізингу як власні, так і залучені та позичкові кошти;

5) своєчасно та у повному обсязі виконувати зобов'язання щодо утримання предмета лізингу;

6) вимагати від лізингоодержувача відшкодування збитків відповідно до закону та договору;

Усно.

#5

 

№ 205, 3, 1, 1, 60

До вимог про розірвання договору дарування застосовується позовна давність :

1) три роки;

2) десять років;

3) п’ять років;

4) шість місяців;

Один рік.

#5

 

№ 206, 3, 1, 1, 60

До вимог про розірвання договору дарування застосовується позовна давність тривалістю :

1) у п’ять років;

2) у три роки;

3) у десять років;

4) в один рік;

5) у шість місяців.

#4

 

№ 207, 3, 1, 1, 60

Предметом договору про пожертву не можуть бути :

1) нерухомі речі;

2) рухомі речі;

3) майнові права;

4) цінні папери;

5) гроші.

#3

 

№ 208, 3, 1, 1, 74

Меценатством є :

1) добровільна підтримка набувачів благодійної допомоги фізичними особами з метою популяризації виключно свого імені;

2) примусова безкорислива підтримка юридичними особами набувачів благодійної допомоги;

3) добровільна безкорислива підтримка державою набувачів благодійної допомоги;

4) добровільна безкорислива підтримка фізичними особами набувачів благодійної допомоги;

5) добровільна підтримка юридичними особами набувачів благодійної допомоги з метою популяризації виключно свого найменування.

#4

 

№ 209, 3, 1, 1, 60

Договір про пожертву вважається укладеним з :

1) моменту підписання його сторонами;

2) моменту його нотаріального посвідчення;

3) моменту прийняття пожертви;

4) моменту досягнення згоди сторонами щодо предмету договору;

5) моменту державної реєстрації правочину.

#3

 

№ 210, 3, 1, 1, 60

Право власності у обдаровуваного виникає з моменту :

1) укладення договору;

2) нотаріального посвідчення договору;

3) державної реєстрації договору;

4) прийняття дарунка;

5) нотаріального посвідчення договору та його державної реєстрації.

#4

 

№ 211, 3, 1, 1, 60

Пожертвувач або його правонаступники мають право вимагати розірвання договору про пожертву :

1) у разі істотної зміни обставин;

2) за згодою сторін;

3) у разі істотного порушення договору другою стороною;

4) якщо пожертва використовується не за призначенням;

5) якщо пожертвувач помер.

#4

 

№ 213, 3, 1, 1, 60

Договір довічного утримання, за яким передається нерухоме майно, укладається :

1) у письмовій формі;

2) у письмовій формі з державною реєстрацією;

3) у будь-якій формі на вибір сторін;

4) у письмовій формі з нотаріальним посвідченням;

Один рік.

#5

 

№ 228, 31, 1, 1, 60

Договір найму будівлі на строк не менше трьох років укладається :

1) у письмовій формі;

2) у письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації;

3) у письмовій формі і підлягає державній реєстрації;

4) у формі, обраній сторонами;

5) у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню

#2

 

№ 229, 31, 1, 1, 66

Наймач має право вимагати зменшення плати, якщо :

1) закінчився строк дії договору найму;

2) наймач за договором має право викупу майна в кінці терміну;

3) можливість користування майном істотно зменшилась через обставини, за які він відповідає;

4) майно на певний період не потрібне наймачу;

Майнові обов’язки.

#5

 

№ 231, 3, 1, 1, 62

Договір дарування валютних цінностей на суму, яка перевищує п’ятдесятикратний розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян укладається :

1) усно;

2) у письмовій формі;

3) за згодою сторін в усній або у письмовій формі;

4) у письмовій формі з нотаріальним посвідченням;

5) у письмовій формі з державною реєстрацією правочину.

#4

 

№ 232, 3, 2, 1, 113

Укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню договір дарування :

1) предметів особистого призначення;

2) майнових прав;

3) нерухомих речей;

4) валютних цінностей на суму, яка перевищує десятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

5) валютних цінностей на суму, яка перевищує двократний розмір мінімальної заробітної плати;

6) валютних цінностей на суму, яка перевищує п’ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

7) будь-яких речей.

#36

 

№ 233, 3, 2, 1, 106

Договором дарування може бути встановлений обов’язок обдаровуваного :

1) виплачувати грошову ренту дарувальнику;

2) надати право довічного користування дарунком третій особі;

3) передати певне майно дарувальнику;

4) вчинити дію немайнового характеру на користь дарувальника;

5) не пред’являти вимог до третьої особи про виселення;

6) повернути майно через певний час;

7) не відчужувати подароване майно.

#25

 

№ 234, 3, 2, 1, 129

Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування :

1) якщо обдаровуваний умисно вчинив злочин проти життя рідної тітки дарувальника;

2) якщо обдаровуваний вчинив замах на життя дядька дарувальника;

3) якщо обдаровуваний знищив майно, подароване йому дарувальником;

4) якщо річ становить історичну культурну цінність;

5) якщо обдаровуваний необережно вчинив злочин проти життя, здоров’я, власності дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей;

6) якщо обдаровуваний створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для дарувальника велику немайнову цінність;

Дарування.

#57

 

№ 243, 3, 2, 1, 107

Забезпечення виплати ренти здійснюється :

1) закладом;

2) страхуванням майна;

3) виплатою завдатку;

4) одержувач ренти у разі передання земельної ділянки або іншого нерухомого майна набуває право застави на майно;

5) накладенням заборони;

6) платник ренти вправі відчужувати майно лише за згодою одержувача ренти;

Є публічним договором.

#457

 

№ 255, 31, 2, 1, 119

Які особливості договору прокату визначені Цивільним кодексом України :

1) наймач може передавати предмет договору іншим особам у користування;

2) наймач не має переважного права на купівлю речі у разі її продажу наймодавцем;

3) капітальний ремонт речі здійснює наймач;

4) договір піднайму речі укладається у письмовій формі;

5) переважне право купівлі предмету договору прокату мають також члени сім'ї наймача;

6) поточний ремонт здійснює наймач, якщо наймодавець доведе, що пошкодження речі сталося з вини наймача;

Три роки.

#5

 

№ 317, 4, 1, 1, 60

Документ, яким оформляється передання будівельних робіт підрядником та прийняття їх замовником :

1) кошторис;

2) робочий проект;

3) довідка про вартість виконаних робіт;

4) акт;

5) технічні умови.

#4

 

№ 318, 4, 1, 1, 74

Якщо інше не обумовлено договором будівельного підряду, забезпечення будівництва об'єкта проектно-кошторисною документацією, її погодження з уповноваженими державними органами та органами місцевого самоврядування, а також проведення в установленому порядку експертизи цієї документації здійснює :

1) підрядником;

2) проектувальником;

3) обласним, Київським та Севастопольським міським управлінням будівництва та архітектури;

4) замовником;

5) управлінням капітального будівництва місцевої державної адміністрації.

#4

 

№ 319, 4, 1, 1, 61

Власником об'єкта будівництва або результату інших будівельних робіт до їх здачі є :

1) підрядник;

2) управління капітального будівництва місцевої державної адміністрації;

3) територіальна громада, на території якої здійснюється будівництво;

4) замовник, якщо інше не передбачено договором;

5) підрядник і замовник спільно.

#4

 

№ 320, 4, 1, 1, 60

До вимог щодо неналежної якості будівель і споруд, побудованих за договором підряду, застосовується позовна давність :

1) шість місяців;

2) десять років;

3) один рік;

4) чотирнадцять днів;

Три роки.

#5

 

№ 321, 4, 1, 1, 60

Склад, зміст проектно-кошторисної документації у договорі будівельного підряду визначається :

1) органами місцевого самоврядування;

2) установчими документами;

3) замовником;

4) стороною, що надала матеріали;

Сторонами у договорі.

#5

 

№ 322, 4, 1, 1, 74

Право внесення змін до проектно-кошторисної документації належить :

1) підряднику, за умови, за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами не перевищують 10% визначеної у кошторисі ціни;

2) замовнику, за умови, за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами не перевищують 5% визначеної у кошторисі ціни;

3) сторонам за взаємним погодженням;

4) замовнику, за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами не перевищують 10% визначеної у кошторисі ціни;

5) жодна відповідь не є правильною.

#4

 

№ 323, 4, 1, 1, 60

Матеріально-технічне забезпечення будівництва у договорі будівельного підряду покладається на :

1) сторін у рівних частках;

2) підрядника, якщо інше не встановлено договором;

3) замовника;

4) власника земельної ділянки на якій здійснюється будівництво;

5) сторону, що надала матеріали для будівництва.

#2

 

№ 324, 4, 1, 1, 67

Оплата робіт за договором будівельного підряду :

1) до початку виконання будівельних робіт;

2) проводиться замовником по частинам;

3) після спливу гарантійного терміну на об’єкт будівництва, якщо інший порядок розрахунків не встановлений за погодженням сторін;

4) після прийняття замовником об’єкта будівництва, якщо інший порядок розрахунків не встановлений за погодженням сторін;

5) жодна відповідь не є правильною.

#4

 

№ 325, 4, 1, 1, 70

Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об’єкта будівництва за договором будівельного підряду до його прийняття замовником несе :

1) страхова компанія;

2) замовник, якщо інше не передбачено у договорі;

3) органи місцевого самоврядування;

4) підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від замовника;

Приблизним.

#47

 

№ 334, 4, 2, 1, 96

За договором підряду підрядник зобов’язується виконати роботу :

1) на власний розсуд;

2) за завданням замовника;

3) на ризик замовника;

4) на користь субпідрядника;

5) на свій ризик;

6) жодна відповідь не є правильною;

7) всі відповіді є правильними.

#25

 

№ 335, 4, 2, 1, 98

За договором підряду замовник зобов’язується :

1) виконати роботу на власний ризик;

2) організувати умови роботи;

3) прийняти виконану роботу;

4) оплатити виконану роботу;

5) укласти договір з субпідрядником;

6) жодна відповідь не є правильною;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.235.155 (0.105 с.)