Після укладення договору його майновий стан істотно погіршився.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Після укладення договору його майновий стан істотно погіршився.#5

 

№ 202, 3, 1, 1, 60

Дарувати майно малолітніх дітей батьки :

1) мають право лише за рішенням суду;

2) мають право в інтересах дітей;

3) не мають права без згоди дітей;

4) не мають права;

5) мають право з дозволу органів опіки та піклування та згоди дітей.

#4

 

№ 203, 3, 1, 1, 60

Договір дарування майнового права укладається :

1) у письмовій формі з нотаріальним посвідченням;

2) усно;

3) у письмовій формі;

4) за бажанням сторін усно або письмово;

5) у письмовій формі з державною реєстрацією.

#3

 

№ 204, 3, 1, 1, 60

Договір дарування предметів особистого користування укладається :

1) у письмовій формі;

2) за бажанням сторін усно або письмово;

3) у письмовій формі з нотаріальним посвідченням;

4) у нотаріальній формі;

Усно.

#5

 

№ 205, 3, 1, 1, 60

До вимог про розірвання договору дарування застосовується позовна давність :

1) три роки;

2) десять років;

3) п’ять років;

4) шість місяців;

Один рік.

#5

 

№ 206, 3, 1, 1, 60

До вимог про розірвання договору дарування застосовується позовна давність тривалістю :

1) у п’ять років;

2) у три роки;

3) у десять років;

4) в один рік;

5) у шість місяців.

#4

 

№ 207, 3, 1, 1, 60

Предметом договору про пожертву не можуть бути :

1) нерухомі речі;

2) рухомі речі;

3) майнові права;

4) цінні папери;

5) гроші.

#3

 

№ 208, 3, 1, 1, 74

Меценатством є :

1) добровільна підтримка набувачів благодійної допомоги фізичними особами з метою популяризації виключно свого імені;

2) примусова безкорислива підтримка юридичними особами набувачів благодійної допомоги;

3) добровільна безкорислива підтримка державою набувачів благодійної допомоги;

4) добровільна безкорислива підтримка фізичними особами набувачів благодійної допомоги;

5) добровільна підтримка юридичними особами набувачів благодійної допомоги з метою популяризації виключно свого найменування.

#4

 

№ 209, 3, 1, 1, 60

Договір про пожертву вважається укладеним з :

1) моменту підписання його сторонами;

2) моменту його нотаріального посвідчення;

3) моменту прийняття пожертви;

4) моменту досягнення згоди сторонами щодо предмету договору;

5) моменту державної реєстрації правочину.

#3

 

№ 210, 3, 1, 1, 60

Право власності у обдаровуваного виникає з моменту :

1) укладення договору;

2) нотаріального посвідчення договору;

3) державної реєстрації договору;

4) прийняття дарунка;

5) нотаріального посвідчення договору та його державної реєстрації.

#4

 

№ 211, 3, 1, 1, 60

Пожертвувач або його правонаступники мають право вимагати розірвання договору про пожертву :

1) у разі істотної зміни обставин;

2) за згодою сторін;

3) у разі істотного порушення договору другою стороною;

4) якщо пожертва використовується не за призначенням;

5) якщо пожертвувач помер.

#4

 

№ 213, 3, 1, 1, 60

Договір довічного утримання, за яким передається нерухоме майно, укладається :

1) у письмовій формі;

2) у письмовій формі з державною реєстрацією;

3) у будь-якій формі на вибір сторін;

4) у письмовій формі з нотаріальним посвідченням;

У письмовій формі з нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією.

#5

 

№ 214, 3, 1, 1, 60

Відчужувачем у договорі довічного утримання може бути :

1) непрацездатна фізична особа;

2) особа пенсійного віку;

3) фізична особа, незалежно від її віку та стану здоров’я;

4) повнолітня недієздатна особа;

5) неповнолітня або малолітня особа.

#3

 

№ 216, 3, 1, 1, 64

Заміна набувача зо договором довічного утримання (догляду) можлива :

1) у разі істотного погіршення майнового стану набувача;

2) тяжка хвороба набувача;

3) тяжка хвороба членів сім’ї набувача;

4) звільнення з роботи набувача;

У разі неможливості подальшого виконання фізичною особою обов’язків з підстав, що мають істотне значення – за згодою відчужувача.

#5

 

№ 217, 3, 1, 1, 60

Договір довічного утримання укладається :

1) у письмовій формі;

2) у письмовій формі з державною реєстрацією правочину;

3) у письмовій формі з нотаріальним посвідченням та з державною реєстрацією правочину;

4) у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню;

5) у будь-якій формі на вибір сторін.

#4

 

№ 218, 3, 1, 1, 60

Набувачем у договорі довічного утримання може бути :

1) фізична особа незалежно від віку та стану здоров’я;

2) територіальна громада;

3) держава;

4) будь-який суб’єкт цивільних правовідносин;

Повнолітня дієздатна фізична особа або юридична особа.

#5

 

№ 219, 3, 1, 1, 60

Право власності на нерухоме майно за договором довічного утримання виникає у набувача :

1) з моменту нотаріального посвідчення договору;

2) з моменту підписання договору сторонами;

3) з моменту передання майна;

4) з моменту смерті відчужувача;

Відповідно до ст. 334 Цивільного кодексу України.

#5

 

№ 220, 3, 1, 1, 60

Договір довічного утримання рухомого майна укладається :

1) в усній формі;

2) у письмовій формі;

3) у письмовій формі з нотаріальним посвідченням;

4) у будь-якій формі на вибір сторін;

5) у письмовій формі з нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією.

#3

 

№ 223, 3, 1, 1, 67

Право платника безстрокової ренти на відмову від договору можливе :

1) у випадку досягнення сторонами згоди;

2) у випадку знищення майна, переданого під виплату ренти;

3) за умови повного розрахунку після спливу трьох місяців від дня одержання одержувачем ренти письмової відмови платника від договору;

4) у випадку зміни стану здоров’я одержувача ренти;

5) інші важливі обставини, які ускладнюють виконання договору.

#3

 

№ 224, 3, 1, 1, 60

Форма договору ренти :

1) усна;

2) письмова;

3) письмова з нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією;

4) письмова з нотаріальним посвідченням;

5) у будь-якій формі на вибір сторін.

#4

 

№ 226, 31, 1, 1, 64

Відповідно до ЦК України наймодавець має право відмовитися від договору найму і вимагати повернення речі, якщо :

1) наймач одноразово прострочив платіж за договором;

2) наймач фактично не користується річчю;

3) наймодавцю самому потрібна річ, передана в найм;

4) наймач не вносить плату за користування річчю протягом 3 місяців підряд;

5) закінчився строк дії договору.

#4

 

№ 227, 31, 1, 1, 60

До вимог про відшкодування збитків у зв’язку з пошкодженням речі, яка була передана в найм, застосовується позовна давність :

1) п’ять років;

2) один місяць;

3) чотирнадцять днів;

4) три роки;

Один рік.

#5

 

№ 228, 31, 1, 1, 60

Договір найму будівлі на строк не менше трьох років укладається :

1) у письмовій формі;

2) у письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації;

3) у письмовій формі і підлягає державній реєстрації;

4) у формі, обраній сторонами;

5) у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню

#2

 

№ 229, 31, 1, 1, 66

Наймач має право вимагати зменшення плати, якщо :

1) закінчився строк дії договору найму;

2) наймач за договором має право викупу майна в кінці терміну;

3) можливість користування майном істотно зменшилась через обставини, за які він відповідає;

4) майно на певний період не потрібне наймачу;

Можливість користування майном істотно зменшилась через обставини, за які він не відповідає.

#5

 

№ 230, 3, 1, 1, 60

Предметом договору дарування не можуть бути :

1) рухомі речі;

2) гроші, цінні папери;

3) нерухомі речі;

4) майнові права;

Майнові обов’язки.

#5

 

№ 231, 3, 1, 1, 62

Договір дарування валютних цінностей на суму, яка перевищує п’ятдесятикратний розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян укладається :

1) усно;

2) у письмовій формі;

3) за згодою сторін в усній або у письмовій формі;

4) у письмовій формі з нотаріальним посвідченням;

5) у письмовій формі з державною реєстрацією правочину.

#4

 

№ 232, 3, 2, 1, 113

Укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню договір дарування :

1) предметів особистого призначення;

2) майнових прав;

3) нерухомих речей;

4) валютних цінностей на суму, яка перевищує десятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

5) валютних цінностей на суму, яка перевищує двократний розмір мінімальної заробітної плати;

6) валютних цінностей на суму, яка перевищує п’ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

7) будь-яких речей.

#36

 

№ 233, 3, 2, 1, 106

Договором дарування може бути встановлений обов’язок обдаровуваного :

1) виплачувати грошову ренту дарувальнику;

2) надати право довічного користування дарунком третій особі;

3) передати певне майно дарувальнику;

4) вчинити дію немайнового характеру на користь дарувальника;

5) не пред’являти вимог до третьої особи про виселення;

6) повернути майно через певний час;

7) не відчужувати подароване майно.

#25

 

№ 234, 3, 2, 1, 129

Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування :

1) якщо обдаровуваний умисно вчинив злочин проти життя рідної тітки дарувальника;

2) якщо обдаровуваний вчинив замах на життя дядька дарувальника;

3) якщо обдаровуваний знищив майно, подароване йому дарувальником;

4) якщо річ становить історичну культурну цінність;

5) якщо обдаровуваний необережно вчинив злочин проти життя, здоров’я, власності дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей;

6) якщо обдаровуваний створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для дарувальника велику немайнову цінність;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.7.202 (0.016 с.)