Якщо внаслідок недбалого ставлення обдаровуваного до речі, що становить історичну, наукову, культурну цінність, ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Якщо внаслідок недбалого ставлення обдаровуваного до речі, що становить історичну, наукову, культурну цінність, ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена.#67

 

№ 235, 3, 2, 1, 106

Пожертва – це :

1) договір дарування;

2) договір дарування майнових прав;

3) договір дарування рухомих речей;

4) різновид договору дарування;

5) передача безоплатно майна у власність;

6) договір дарування майна у власність в майбутньому;

Дарування нерухомих та рухомих речей, зокрема грошей та цінних паперів, особам, встановленим ЦК України, для досягнення ними певної, наперед обумовленої мети.

#47

 

№ 236, 3, 2, 1, 108

У договорі довічного утримання можуть бути передбачені умови про :

1) плату за житловий будинок, переданий набувачеві у користування;

2) строки користування нерухомим майном;

3) передачу у власність набувача частини квартири;

4) види матеріального забезпечення набувача;

5) види матеріального забезпечення відчужувача;

6) спадкування майна відчужувача.

Передачу у власність набувача рухомого майна, яке має значну цінність.

#357

 

№ 237, 3, 2, 1, 99

Набувачем у договорі довічного утримання може бути :

1) фізична особа незалежно від віку та стану здоров’я;

2) повнолітня непрацездатна недієздатна фізична особа;

3) територіальна громада;

4) держава;

5) повнолітня дієздатна фізична особа;

6) юридична особа;

7) будь-який суб’єкт цивільних відносин.

#56

 

№ 238, 3, 2, 1, 117

Обов’язки набувача за договором довічного утримання :

1) систематично організовувати відчужувачеві літній відпочинок;

2) не надання матеріальної допомоги іншим особам;

3) здійснювати додаткові грошові виплати;

4) надавати відчужувачу різні види матеріального забезпечення, а також усі види догляду (опікування), якими набувач має забезпечувати відчужувача;

5) забезпечити набувача житлом (у випадку, якщо такий обов’язок передбачений договором);

6) поховати відчужувача, навіть якщо такий обов’язок не був передбачений договором;

7) утримувати членів сім’ї відчужувача.

#46

 

№ 239, 3, 2, 1, 123

Правові наслідки розірвання договору довічного утримання :

1) право власності залишається у набувача;

2) право власності переходить до спадкоємців;

3) право власності за рішенням суду може залишитися за набувачем;

4) у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням набувачем обов’язків за договором, право власності на майно, яке було ним передане, набуває відчужувач;

5) у разі розірвання договору у зв’язку з неможливістю його подальшого виконання набувачем з причин, що мають істотне значення, суд може залишити за набувачем право власності на частину майна;

6) право власності залишається в рівних частках у набувача та відчужувача;

7) жодних.

#45

 

№ 240, 3, 2, 1, 98

Вкажіть, у яких відповідях правильно вказані можливі форми ренти :

1) виконання робіт або надання послуг;

2) сплата аліментів;

3) зарахування зустрічної вимоги за зобов’язанням;

4) виплата грошей;

5) відступлення майнових прав;

6) передання речей;

7) дотації та субсидії.

#146

 

№ 241, 3, 2, 1, 111

Одержувач безстрокової ренти має право вимагати розірвання договору ренти у таких випадках :

1) платник порушив свої зобов’язання щодо забезпечення виплати ренти;

2) платник прострочив виплату ренти на один місяць;

3) платник прострочив виплату ренти на один рік;

4) у платника змінилось сімейне становище;

5) вартість майна, переданого одержувачем, збільшилась;

6) платник визнаний неплатоспроможним;

7) одержувач вимагає збільшення рентних платежів, а платник не згоден.

#136

 

№ 242, 3, 2, 1, 91

Положення яких договорів поширюються на договір ренти :

1) міни;

2) довічного утримання;

3) послуг;

4) підряду;

5) купівлі-продажу;

6) управління майном;

Дарування.

#57

 

№ 243, 3, 2, 1, 107

Забезпечення виплати ренти здійснюється :

1) закладом;

2) страхуванням майна;

3) виплатою завдатку;

4) одержувач ренти у разі передання земельної ділянки або іншого нерухомого майна набуває право застави на майно;

5) накладенням заборони;

6) платник ренти вправі відчужувати майно лише за згодою одержувача ренти;

Встановленням обов’язку платника ренти застрахувати ризик невиконання ним своїх обов’язків.

#467

 

№ 244, 3, 2, 1, 109

Одержувач безстрокової ренти має право вимагати розірвання договору ренти :

1) якщо сторони домовились про це;

2) якщо платник прострочив її виплату більше як на 6 місяців;

3) якщо платник прострочив її виплату більше як на 1 рік;

4) якщо платник прострочив її виплату менше як на 1 рік;

5) платник визнаний неплатоспроможним;

6) якщо платник виплатив меншу суму ренти, визначеної договором;

В інших випадках, встановлених договором ренти.

#357

 

№ 245, 31, 2, 1, 100

Предметом договору найму може бути :

1) річ, визначена родовими ознаками і неспоживна;

2) майнове право;

3) будь-яке майно;

4) виконання робіт з передачею уречевленого результату;

5) річ, визначена індивідуальними ознаками і споживна;

6) грошова сума;

Річ, визначена індивідуальними ознаками і неспоживна.

#27

 

№ 246, 31, 2, 1, 97

Щодо яких об’єктів цивільних прав в ЦК України виділені окремі види договорів найму :

1) меблі;

2) виробниче устаткування;

3) транспортний засіб;

4) цілісний майновий комплекс;

5) земельна ділянка;

6) майнове право;

Будівлі або іншої капітальної споруди.

#357

 

№ 247, 31, 2, 1, 102

Серед наведеного переліку виберіть ті види договорів найму, які підлягають державній реєстрації :

1) договір прокату;

2) договір піднайму;

3) договір позички між фізичними особами;

4) договір позички між юридичними особами;

5) договір оренди землі;

6) договір фінансового лізингу;

Договір найму будівлі на строк не менше ніж на три роки.

#57

 

№ 248, 31, 2, 1, 115

Власник житла має право здавати в найм житлові приміщення для ведення господарської та іншої не забороненої законом діяльності за таких умов :

1) за рішенням органу місцевого самоврядування;

2) за згодою співвласників будинку – власників квартир;

3) за згодою наймачів житла;

4) після прийняття рішення відповідним органом про переведення житлових приміщень в нежитлові;

5) якщо дотримані наймачем технічні норми;

6) таке переведення відповідає вимогам щодо переведення житлового приміщення в нежитлове;

7) якщо є дозвіл архітектури міста.

#246

 

№ 249, 31, 2, 1, 125

Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», орендодавцями щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць тощо) виступають :

1) державні підприємства;

2) комунальні підприємства;

3) міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належить відповідне підприємство;

4) органи, уповноважені Верховною Радою АРК та органами місцевого самоврядування управляти відповідним майном;

5) місцеві державні адміністрації;

6) Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва;

7) Кабінет Міністрів України, Рада Міністрів АРК, місцеві державні адміністрації.

#46

 

№ 250, 31, 2, 1, 138

Не можуть бути об’єктами оренди державного та комунального майна :

1) цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць);

2) майно, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);

3) нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення) підприємств;

4) цілісні майнові комплекси казенних підприємств;

5) об’єкти державної власності, що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна";

6) інше, крім нерухомого, окреме індивідуально визначене майно підприємств;

7) об’єкти, включені до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", які випускають підакцизну продукцію.

#457

 

№ 251, 31, 2, 1, 122

Форма договору найму будівлі або іншої капітальної споруди :

1) укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню;

2) укладається у письмовій формі, а якщо це короткостроковий найм – може укладатися усно;

3) за домовленістю сторін;

4) укладається в письмовій формі і підлягає реєстрації в житлово-експлуатаційній організації за місцем знаходження житла;

5) укладається в письмовій формі;

6) укладається у письмовій формі і підлягає державній реєстрації;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.01 с.)