Якщо він вимушений це зробити в інтересах поклажодавця і не має можливості отримати його згоду 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Якщо він вимушений це зробити в інтересах поклажодавця і не має можливості отримати його згоду5) якщо зберігання здійснюється безоплатно

#4

 

№ 431, 5, 2, 1, 121

У разі, якщо надана клієнтом інформація про вантаж є неповною чи містить інші недоліки, експедитор :

1) має право відкласти виконання своїх обов’язків за договором

2) має право повідомити клієнта про виявлені недоліки

3) зобов’язаний самостійно отримати необхідну інформацію

4) має право відмовитися від виконання своїх обов’язків за договором

В разі неповноти одержаної інформації повинен вимагати від клієнта необхідну додаткову інформацію

6) повинен приступити до виконання обов’язків за договором з наступним відшкодуванням зроблених витрат за рахунок клієнта

Повинен повідомити клієнта про виявлені недоліки

#57

 

№ 432, 5, 2, 1, 116

Вставте пропущені фрази : “Клієнт або експедитор має право відмовитися від договору транспортного експедирування, попередивши про це другу сторону . Сторона, яка заявила про таку відмову, зобов’язана .”

1) не пізніше, ніж за 1 місяць

2) негайно у письмовій формі

В розумний строк

4) в письмовій формі за 10 днів

5) відшкодувати другій стороні збитки і сплатити штраф в розмірі, передбаченому договором

Відшкодувати другій стороні збитки, завдані їй у зв’язку із розірванням договору


7) сплатити неустойку в розмірі, передбаченому договором

#36

 

№ 433, 5, 2, 1, 103

У разі залучення експедитором до виконання його зобов’язань за договором транспортного експедирування іншої особи у відносинах з нею експедитор може виступати

1) лише від свого імені

2) лише від імені клієнта

Від імені клієнта

4) від імені перевізника

Від свого імені

6) від імені власника вантажу

7) від свого імені та від імені клієнта солідарно

#35

 

№ 434, 5, 2, 1, 114

У випадку порушення клієнтом обов’язку щодо надання експедитору необхідних документів та інформації про вантаж, клієнт :

1) відшкодовує експедитору лише реальні збитки

2) повинен повідомити експедитора про недоліки інформації

3) зобов’язаний відмовитися від договору

Відшкодовує експедитору упущену вигоду

Відшкодовує експедитору реальні збитки

6) відшкодовує експедитору завдані збитки та сплатити штраф в розмірі, передбаченому законом

7) сплачує експедитору штраф в розмірі 20% від вартості перевезення

#45

 

№ 435, 5, 2, 1, 108

Вставте пропущені фрази : “Експедитор має право на відшкодування додаткових витрат, що виникли в нього при виконанні договору транспортного експедирування, якщо такі витрати ”

1) передбачених договором

2) будь-яких, фактично понесених ним


3) зазначених у накладній

В погоджених з клієнтом обсягах

Здійснювалися в інтересах клієнта

6) не перевищують розміру плати експедитору за договором

7) не були передбачені в договорі

#45

 

№ 436, 5, 2, 1, 94

За правовою природою договір транспортного експедирування є :

1) реальним

2) попереднім

Двостороннім

Консенсуальним

5) договором про виконання робіт

6) одностороннім

7) договором на користь третьої особи

#34

 

№ 437, 5, 2, 1, 114

Недотримання письмової форми договору транспортного експедирування :

1) має своїм наслідком його нікчемність

2) може бути підставою для визнання його недійсним судом за заявою заінтересованої особи

Не має своїм наслідком його недійсність

4) має своїм наслідком визнання його неукладеним

Не позбавляє сторони права доводити в суді факт його укладання за допомогою письмових доказів

6) позбавляє сторони права на судовий захист у випадку порушення зобов’язань за таким договором

7) не тягне жодних правових наслідків

#35

 

№ 438, 5, 2, 1, 102

Факт надання послуги експедитора при перевезенні підтверджується :

1) договором транспортного експедирування

Єдиним транспортним документом

3) кошторисом

4) диспашею

Комплектом документів, які відображають шлях прямування вантажу від пункту відправлення до пункту призначення

6) специфікацією

7) актом прийому-передачі виконаних робіт

#25

 

№ 439, 5, 2, 1, 113

Експедитор має право на відшкодування додаткових витрат, що виникли в нього при виконанні договору транспортного експедирування :

1) якщо таких витрат не можна було уникнути

Якщо такі витрати здійснювалися в інтересах клієнта

3) якщо такі витрати не перевищують розміру плати, яка належить експедитору за договором

4) якщо такі витрати не могли бути передбачені сторонами у договорі

Якщо обсяг таких витрат погоджений з клієнтом

6) якщо обсяг витрат погоджений з перевізником

7) в будь-якому випадку

#25

 

№ 440, 5, 2, 1, 116

До моменту сплати плати експедитору і відшкодування витрат, здійснених ним в інтересах клієнта, експедитор має право :

1) не приступати до виконання своїх обов’язків

2) в односторонньому порядку розірвати договір

Притримувати вантаж, що знаходиться в його володінні

4) відстрочити виконання своїх обов’язків за договором

5) якщо це не порушує прав та охоронюваних законом інтересів третіх осіб

Якщо інше не встановлено договором транспортного експедирування

7) якщо таке право прямо передбачено договором транспортного експедирування

#36

 

№ 441, 5, 2, 1, 92

Укладення договору перевезення вантажу підтверджується складенням :

1) акта загальної форми

Накладної

3) диспаші

Коносамента

5) багажної квитанції

6) квитка

7) комерційного акта

#24

 

№ 442, 5, 2, 1, 92

Укладення договору перевезення пасажира та багажу підтверджується видачею :

1) квитанції

Багажної квитанції

3) розписки

4) накладної

5) товарно-транспортної накладної

Квитка

7) талона

#26

 

№ 443, 5, 2, 1, 108

Пасажир має право зробити у дорозі не більше одної зупинки в дорозі з подовженням строку чинності проїзних документів :

1) при наявності поважної причини - не більше ніж на 5 днів

2) не більше ніж на 3 доби

3) не більше ніж на 15 діб

В разі хвороби - на весь час хвороби

5) в разі тяжкої хвороби - не більше ніж на 20 діб

6) в разі хвороби члена сім’ї чи близького родича - не більше ніж на 14 діб

Не більше ніж на 10 діб

#47

 

№ 444, 5, 2, 1, 95

Договір перевезення пасажира є :

1) договором про виконання робіт

Договором про надання послуг фактичного характеру

3) договором про надання послуг юридичного характеру

4) змішаним

5) алеаторним

6) одностороннім

Двостороннім

#27

 

№ 445, 5, 2, 1, 89

Види проїзних документів пасажира на залізничному транспорті :

1) спеціальні

Повні

3) військові

Пільгові

5) дорослі

6) загальні

Групові

#247

 

№ 446, 5, 2, 1, 90

Види проїзних документів пасажира на залізничному транспорті :

Дитячі

Повні

3) службові

Безплатні (безкоштовні)

5) дорослі

6) студентські

7) учнівські

#124

 

№ 447, 5, 2, 1, 129

Залізниця має право відмовити в оформленні проїзних документів у разі, якщо :

1) поїзд, на який особа бажає оформити квиток, запізнюється більш, ніж на 15 хвилин

2) замовник проїзного документа перебуває у стані алкогольного сп’яніння

3) замовник проїзного документа не має при собі документа, що посвідчує мету поїздки

4) замовник проїзного документа має при собі ручну поклажу, розміри (вага) якої перевищують встановлені законодавством норми

У поїзді немає вільних місць

6) замовник проїзного документа має при собі багаж, розміри (вага) якого перевищують встановлені законодавством норми

Замовник проїзного документа не згоден з умовами Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України.

#57

 

№ 448, 5, 2, 1, 101

Залізниця зобов'язана повідомити одержувача про прибуття вантажу :

1) в день прибуття багажу

2) або до 24-ої години наступного дня

Або до 12-ої години наступного дня

4) не пізніше наступного дня

В день прибуття вантажу

6) в розумний строк

7) або протягом трьох діб після прибуття

8) або протягом двох діб після прибуття

#35

 

№ 449, 5, 2, 1, 105

За прострочення доставлення багажу залізниця сплачує штраф у розмірі :

1) 5 відсотків провізної плати за кожну добу

Відсотків провізної плати за кожну добу

3) 12 відсотків провізної плати за кожну добу

4) 15 відсотків провізної плати за кожну добу

Але не більше 25 відсотків провізної плати

6) але не більше 30 відсотків провізної плати

7) але не менше розміру провізної плати

#25

 

№ 450, 5, 2, 1, 108

Комерційний акт складається для засвідчення таких обставин :

1) при комерційному перевезенні

2) при перевезенні комерційними посередниками

3) при супроводі вантажу експедитором

Невідповідності кількості місць вантажу натурою з даними, зазначеними у транспортних документах

Псування, пошкодження вантажу

Повернення залізниці вкраденого багажу

7) у будь-яких інших випадках, якщо на цьому наполягає вантажоодержувач

#456

 

№ 451, 5, 2, 1, 98

Предметом договору зберігання можуть бути :

1) майнові права

2) інформація

Речі, визначені індивідуальними ознаками

4) конфіденційна інформація
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 126; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.187.128 (0.02 с.)