Юридична особа, яка є страхувальником відповідно до законодавства України 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Юридична особа, яка є страхувальником відповідно до законодавства УкраїниФізична дієздатна особа, яка уклала із страховиком договір страхування

5) фізична особа, в житті якої може наступити подія, яка є страховим випадком

6) юридичні особи або фізичні особи, які зареєстровані у встановленому порядку як суб’єкти підприємницької діяльності та здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у страхуванні від свого імені

7) фізичні особи або юридичні особи, які діють від імені та за дорученням страховика і виконують частину його страхової діяльності

#34

 

№ 536, 6, 2, 1, 99

Формами страхування відповідно до Закону України «Про страхування» є:

1) страхування у письмовій формі

2) медичне страхування

Обов’язкове страхування

4) страхування в усній формі

5) страхування у формі видачі сертифікатів та полісів

Добровільне страхування

7) страхування життя

#36

 

№ 537, 6, 2, 1, 114

Видами добровільного страхування відповідно до Закону України «Про страхування» можуть бути:

1) страхування спортсменів вищої категорії;

Страхування життя

3) страхування майна, переданого у концесію

Страхування від нещасних випадків

5) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

Страхування здоров’я на випадок хвороби

7) особисте страхування медичних працівників (крім тих, які працюють у бюджетних установах) на випадок інфікування вірусом СНІД при виконанні ними службових обов’язків

#246

 

№ 538, 6, 2, 1, 115

Видами добровільного страхування відповідно до Закону України «Про страхування» можуть бути:

1) страхування майна від вогневих ризиків;

2) страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

3) авіаційне страхування цивільної авіації

Страхування здоров’я на випадок хвороби

5) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

6) страхування життя і здоров’я спеціалістів ветеринарної медицини

Страхування фінансових ризиків

#147

 

№ 539, 6, 2, 1, 123

Видами обов’язкового страхування відповідно до Закону України «Про страхування» є:

1) страхування життя

2) страхування здоров’я на випадок хвороби

3) страхування від нещасних випадків

4) страхування вантажів та багажу

5) особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

Авіаційне страхування цивільної авіації

Особисте страхування медичних працівників (крім тих, які працюють у бюджетних установах) на випадок інфікування вірусом СНІД при виконанні ними службових обов’язків.

#567

 

№ 540, 6, 2, 1, 110

Видами обов’язкового страхування відповідно до Закону України «Про страхування» є

1) страхування майна від вогневих ризиків

2) страхування кредитів

3) страхування інвестицій

4) страхування судових витрат

Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

6) пенсійне страхування

Страхування цивільної відповідальності суб’єктів космічної діяльності

#57

 

№ 541, 6, 2, 1, 119

За договором доручення повірений може бути зобов’язаний вчинити від імені та за рахунок довірителя такі дії:

1) провести переговори та домовитись про орієнтовну ціну майбутнього договору поставки

2) здійснити моніторинг ринку нафтопродуктів та підшукати потенційних клієнтів на купівлю дизельного палива

Підписати додаткову угоду до договору оренди

4) здійснити маркетингові дослідження ринку та провести переговори

Укласти договір поставки

6) скласти заповіт

7) відібрати гроші від особи, з якою довіритель в минулому уклав договір позики і сума позики не була вчасно повернута цією особою

#35

 

№ 542, 6, 2, 1, 122

За договором доручення повірений може бути зобов’язаний вчинити від імені та за рахунок довірителя такі дії:

1) організувати переговори щодо укладення в майбутньому договору поставки

2) провести переговори щодо укладення в майбутньому договору поставки

Подарувати майно конкретній особі

Укласти попередній договір

Укласти на основі попереднього договору договір оренди (основний договір)

6) відібрати від особи, з якою довіритель попередньо уклав договір оренди, не повернуте в строк орендоване майно

7) розбити вітрове скло автомобіля, внаслідок чого в довірителя виникнуть права та обов’язки по відшкодуванню шкоди.

#345

 

№ 543, 6, 2, 1, 97

Юридичні дії, які належить вчинити повіреному за договором доручення, повинні бути:

1) формалізованими

Конкретними

3) прямо передбаченими в актах цивільного законодавства

Здійсненними

Правомірними

6) вигідними для обох сторін

7) юридично забезпеченими

#245

 

№ 544, 6, 2, 1, 116

За договором комісії комісіонер може бути зобов’язаний за дорученням комітента вчинити від свого імені такі дії:

Укласти договір поставки нафтопродуктів

2) провести переговори та домовитись про орієнтовну ціну майбутнього договору поставки

3) здійснити моніторинг ринку нафтопродуктів та підшукати потенційних клієнтів на купівлю дизельного палива

Укласти договір купівлі-продажу цінних паперів

5) здійснити маркетингові дослідження ринку та провести переговори

6) подати заявку про видачу патенту на винахід

7) подати до суду позовну заяву

#14

 

№ 545, 6, 2, 1, 105

Істотними умовами договору комісії, за якими комісіонер зобов’язується продати майно є:

1) умова про комісійну плату

2) умова про делькредере

Умова про ціну майна, яке продаватиметься

4) умова про строк (термін) передання майна покупцеві

Умова про майно, яке продаватиметься

6) умова про можливість укладення договору субкомісії.

7) умова про місце передання майна покупцеві

#35

 

№ 546, 6, 2, 1, 121

За загальним правилом комісіонер не відповідає перед комітентом за невиконання третьою особою договору, укладеного нею за рахунок комітента, крім:

1) випадків, коли комісіонер поручився за виконання договору (акредитив)

Випадків, коли комісіонер поручився за виконання договору (делькредере)

3) випадків, коли комітент збільшив комісійну плату

4) випадків, коли комітент усно попросив про це комісіонера

5) випадків, коли комітент письмово попросив про це комісіонера

Випадків, коли комісіонер був необачним при виборі цієї особи

7) випадків, коли виникла необхідність захисту законних прав та інтересів комітента

#26

 

№ 547, 6, 2, 1, 123

Якщо комісіонер купив майно за вищою ціною, ніж була погоджена, комітент має право:

1) не прийняти майно, куплене за вищою ціною

2) подати до комісіонера позов про повернення такого майна його попередньому власнику

Прийняти майно, куплене за вищою ціною

4) зменшити комісійну плату

5) подати до комісіонера позов про перевід на нього прав та обов’язків покупця за договором купівлі-продажу

Не прийняти майно, куплене за вищою ціною, заявивши про це комісіонерові в розумний строк після отримання від нього повідомлення про цю купівлю

7) прийняти майно, куплене за вищою ціною, і вимагати від комісіонера виплати продавцеві різниці в ціні

#36

 

№ 548, 6, 2, 1, 103

Річ вважається такою, що внесена до готелю, якщо вона:

1) пронесена через вхід до готелю

2) перебуває в транспортному засобі особи, яка проживає у готелі

Передана працівникам готелю

4) знаходиться у передпокої готелю

5) знаходиться в приміщенні готелю

Знаходиться у спеціально відведеному для особи приміщенні

7) знаходиться на території готелю

#36

 

№ 549, 6, 2, 1, 101

Відповідно до Цивільного кодексу товарний склад на підтвердження прийняття товару видає один із таких складських документів:

Складську квитанцію

2) складський сертифікат

3) складську накладну

Просте складське свідоцтво

5) складне складське свідоцтво

Подвійне складське свідоцтво

7) потрійне складське свідоцтво.

#146

 

№ 550, 6, 2, 1, 97

Подвійне складське свідоцтво складається з двох частин, які можуть бути відокремлені одна від одної:

1) заставної

2) варанта (заставного свідоцтва)

3) заставної облігації

Складського свідоцтва

5) складського опціону

6) складського ф’ючерса

7) складської квитанції

#24

 

№ 551, 6, 2, 1, 122

Хто з цих осіб не вважається представником іншої особи:

Комісіонер, який за договором комісії укладає договір купівлі-продажу

2) повірений, який за договором доручення укладає договір поставки

3) повірений, який за договором доручення укладає договір оренди

Управитель, який за договором управління майном вчиняє щодо нього дії фактичного характеруПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 177; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.129.52 (0.025 с.)