Об’єктом договору будівельного підряду є 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Об’єктом договору будівельного підряду є1) завершений замовником об’єкт будівництва;

2) виконані будівельні роботи, відповідно до проектно-кошторисної документації;

3) послуги забудовника щодо завершення будівництва чи виконання монтажних робіт;

4) розробка планово-кошторисної документації та введення в експлуатацію об?єкта будівництва.

#2

 

№ 1301, 12, 1, 1, 70

На проведення будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших, нерозривно пов?язаних з місцезнаходженням об?єкта, укладається договір:

1) будівельного підряду;

2) підряду на виконання проектних та пошукових робіт;

3) підряду на виконання дослідно-конструкторських робіт;

4) побутово-будівельного переоснащення приміщень.

#1

 

№ 1302, 12, 1, 1, 67

Кому належить право власності на об?єкт будівництва за договором будівельного підряду, якщо в договорі між замовником та підрядником про таке нічого не зазначено

1) замовникові;

2) виконавцеві;

3) сторонам за договором, відповідно до участі кожного у витратах понесених у зв?язку з виконанням договору;

4) органу державної влади, який затвердив проект на зведення об?єкта та прийняв його в експлуатацію.

#1

 

№ 1303, 12, 2, 1, 103

При укладенні договору будівельного підряду замовник зобов?язується

1) надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт);

2) надати підрядникові матеріали для виконання будівельних робіт;

3) прийняти об?єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх;

4) підтвердити відповідність кваліфікації, вказаної в ліцензії на здійснення будівельних робіт.

#13

 

№ 1304, 12, 2, 1, 101

Договором будівельного підряду мають бути визначені

1) обсяг затрат матеріалів та часу,

2) способи погодження проектно-кошторисної документації у відповідний органах;

3) склад, зміст та строки надання проектно-кошторисної документації;

4) сторона, на яку покладається обов?язок надання проектно-кошторисної документації;

#34

 

№ 1305, 12, 2, 1, 115

Який порядок розрахунків застосовується при оплаті робіт за договором будівельного підряду, якщо сторони в договорі не обумовили іншого

Оплата робіт проводиться після прийняття замовником збудованого об?єкта

2) оплата робіт проводиться поетапно, відповідно до графіка;

3) замовник оплачує виконавцю частину виконаних робіт, яка не включає оплати пов?язаної із здачею об?єкта в експлуатацію;

4) замовник зобов?язується оплатити підрядникові роботи, виконані до консервації абоа відшкодувати витрати пов?язані з консервацією;

#14

 

№ 1306, 12, 2, 1, 107

Які обов?язки підрядника (окрім встановлених законом), можуть бути передбачені у договорі будівельного підряду

1) укласти договір страхування будівництва або комплексу робіт;

2) усунути на вимогу замовника та за його рахунок недоліки, за які підрядник не відповідає;

3) організувати прийняття робіт виконавцем;

4) оплатити витрати, пов?язані із виконанням умов договору у строки, що не перевищують гарантійних.

#12

 

№ 1307, 12, 1, 1, 65

Підрядник не несе відповідальності за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок

1) неналежного ремонту об?єкта, який здійснено залученими замовником третіми особами;

2) неналежного використання об?єкта третіми особами;

3) псування матеріалів;

4) неналежного ремонту об?єкта, який здійснено залученими виконавцем третіми особами.

#1

 

№ 1308, 12, 1, 1, 63

Сторонами у договорі на виконання проектних та пошукових робіт стосовно об?єктів житлово-комунального та соціального призначення виступають

1) відповідні управління капітального будівництва;

2) державний комітет з питань будівництва;

3) архітектори, що мають право займатись таким видом діяльності;

4) замовники та виконавці – фізичні особи підприємці.

#1

 

№ 1309, 12, 2, 1, 107

За договором на проведення проектних та пошукових робіт підрядник зобов?язаний

1) погоджувати готову проектно-кошторисну документацію із замовником;

2) в разі необхідності погоджувати готову проектно-кошторисну документацію з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

3) оплатити виконані роботи згідно договору;

4) прийняти матеріали від постачальника на зведення будівництва.

#12

 

№ 1310, 12, 1, 1, 69

Предметом якого виду договорів підряду є проведення за завданням замовника наукових досліджень, розробка нових технологій

1) договори підряду на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт;

2) договори підряду на виконання лише дослідно-конструкторських робіт;

3) договори підряду на виконання проектно-кошторисної документації об?єкта будівництва;

4) договори підряду на виконання проектних та конструкторських технологій;

#1

 

№ 1311, 12, 1, 1, 60

Виконавець має право залучати до виконання своїх обов?язків інших осіб за згодою замовника в договорі підряду

1) на виконання науково-дослідних робіт;

2) на виконання договорів будівельного підряду;

3) на виконання всіх договорів на виконання робіт;

4) всі відповіді правильні.

#1

 

№ 1312, 12, 2, 1, 105

У якому випадку за договором будівельного підряду прийняття робіт повинно супроводжуватись позитивним результатом випробування

1) якщо замовником є державна установа, а виконавцем фізична особа-підприємець;

2) якщо виконання замовлення супроводжувалось порушенням умов договору з боку замовника;

3) якщо така умова передбачена в договорі;

Якщо це випливає з характеру робіт.

#34

 

№ 1313, 12, 1, 1, 72

За наявності яких умов фізична особа-підприємець може одержати ліцензію на провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж)

1) фізична особа, яка має вищу освіту за фахом інженер-будівельник;

2) фізична особа, яка має вищу освіту за фахом інженер-конструктор;

3) фізична особа – мистецтвознавець у сфері архітектури;

4) всі відповіді вірні.

#1

 

№ 1314, 12, 2, 1, 171

Вкажіть правильні відповіді, що стосуються законодавчих вимог про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

1) для пред'явлення закінченого будівництвом об'єкта державній приймальній комісії замовником будівництва об'єкта утворюється робоча комісія;

2) робоча комісія утворюється не пізніше ніж у п'ятиденний строк після отримання замовником письмового повідомлення від генерального підрядника про закінчення будівництвом об'єкта з проханням утворити робочу комісію;

3) прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів полягає у підтвердженні державними приймальними комісіями готовності до експлуатації об'єктів нового будівництва;

4) прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів не здійснюється у разі будівництва одноповерхового будинку;

5) для пред'явлення закінченого будівництвом об'єкта державній приймальній комісії замовником будівництва об'єкта утворюється робоча група;

6) робоча група утворюється не пізніше ніж у десятиденний строк після отримання замовником письмового повідомлення від генерального підрядника про закінчення будівництвом об'єкта з проханням утворити робочу комісію;

7) прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів полягає у підтвердженні готовності до експлуатації об'єктів нового будівництва;

#123

 

№ 1315, 12, 2, 1, 133

До складу робочої комісії з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів включаються представники

Генерального підрядника, субпідрядної організації, генерального проектувальника (автор проекту),

2) громадських організацій, на яких державою покладено здійснювати контроль за веденням такого виду робіт;

3) експлуатаційної організації, інспекції державного архітектурно-будівельного контролю;

4) органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду, державного пожежного нагляду, державного нагляду з охорони праці, охорони навколишнього природного середовища, державної інспекції з енергозбереження та інших органів, що здійснюють державний нагляд відповідно до призначення об'єкта;

5) всі відповіді правильні;

6) жодна відповідь не є правильною.

#13

 

№ 1316, 12, 2, 1, 158

Вкажіть варіанти правильних відповідей, які стосуються строків прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта державною приймальною комісією
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 223; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.005 с.)