Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах повноважень, визначених законом. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах повноважень, визначених законом.#357

 

№ 131, 2, 2, 1, 105

Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у державній власності, є :

1) районні державні адміністрації;

2) обласні державні адміністрації;

3) Рада Міністрів Автономної Республіки Крим;

4) районні ради в межах повноважень, визначених законом;

5) обласні ради в межах повноважень, визначених законом;

6) Сімферопольська міська державна адміністрація;

7) Київська міська рада.

#123

 

№ 137, 2, 1, 1, 60

Типова форма договору оренди землі затверджується :

1) Держкомземом;

2) місцевою радою;

3) Кабінетом Міністрів України;

4) виконавчим комітетом місцевої ради;

5) Президентом України.

#3

 

 

№ 141, 2, 2, 1, 116

Аукціон або конкурс щодо набуття права оренди земельної ділянки, якщо законом не встановлено інший порядок, проводиться у разі :

1) за ініціативою орендаря;

2) за ініціативою відповідного органу місцевого самоврядування;

3) якщо земельні ділянки перебувають у приватній або державній власності;

4) якщо земельні ділянки перебувають у державній власності;

5) якщо земельні ділянки перебувають у комунальній власності;

6) надходження двох заяв на оренду різних земельних ділянок, що перебувають в державній власності;

7) за ініціативою орендодавця.

#45

 

№ 142, 2, 1, 1, 61


Розгляд заяви про надання земельної ділянки в оренду проводяться у порядку, встановленому :

1) Законом України „Про землю”;

2) Земельним кодексом України;

3) Цивільним кодексом України;

4) Законом України „Про порядок надання земельної ділянки в оренду”;

5) Законом України „Про оренду державного і комунального майна”.

#2

 

№ 143, 2, 2, 1, 116

Аукціон або конкурс щодо набуття права оренди земельної ділянки, якщо законом не встановлено інший порядок, проводиться у разі :

1) за ініціативою орендаря;

2) якщо земельні ділянки перебувають у комунальній власності;

3) за ініціативою відповідного органу місцевого самоврядування;

4) якщо земельні ділянки перебувають у приватній або державній власності;

5) якщо земельні ділянки перебувають у державній власності;

6) надходження двох заяв на оренду різних земельних ділянок, що перебувають в державній власності;

7) за ініціативою орендодавця.

#25

 

№ 144, 2, 1, 1, 60

Договір оренди землі набирає чинності після :

1) підписання акту прийому-передачі об’єкта оренди;

2) його підписання сторонами;

3) нотаріального посвідчення;

4) його державної реєстрації;

5) реальної передачі земельної ділянки у користування.

#4

 

№ 145, 2, 1, 1, 60

Строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може перевищувати :


1) 10 років;

2) 20 років;

3) 30 років;

4) 40 років;

Років.

#5

 

№ 146, 2, 1, 1, 60

В якій формі може справлятися орендна плата за договором оренди землі ?

1) натуральній;

2) грошовій;

3) відробітковій;

4) змішаній (поєднання вищезазначених форм);

Всі відповіді правильні.

#5

 

№ 147, 2, 2, 1, 96

Орендна плата за земельні ділянки справляється :

1) у грошовій формі;

2) виключно у натуральній формі;

3) виключно у грошовій формі;

4) у відробітковій формі;

5) виключно у змішаній формі;

6) виключно у відробітковій формі;

У натуральній формі.

#147

 

№ 148, 2, 2, 1, 152

Оберіть правильні законодавчі положення щодо зміни орендної плати за договором оренди землі :

1) орендна плата за земельні ділянки комунальної власності, які передані в оренду для сільськогосподарського використання, переглядається один раз на три роки;

2) орендар має право вимагати відповідного зменшення орендної плати в разі, якщо орендодавець продав об’єкт оренди без згоди орендаря;

3) орендар має право вимагати відповідного зменшення орендної плати в разі, якщо орендодавець продав об’єкт оренди;

4) орендна плата за земельні ділянки комунальної власності, які передані в оренду для сільськогосподарського використання, переглядається один раз на два роки;

5) орендар має право вимагати відповідного зменшення орендної плати в разі, якщо стан орендованої земельної ділянки погіршився з вини орендаря;

6) орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, переглядається за згодою сторін;

Орендна плата за земельні ділянки державної власності, які передані в оренду для сільськогосподарського використання, переглядається один раз на три роки.

#167

 

№ 155, 2, 2, 1, 104

Орендодавцями державного майна є :

1) регіональні відділення Фонду державного майна України;

2) комунальні підприємства;

3) органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим;

Фонд державного майна України,

5) органи, уповноважені органами місцевого самоврядування;

6) державні підприємства;

7) приватні підприємства з державною часткою у статутному фонді.

#146

 

№ 156, 2, 2, 1, 105

Орендодавцями комунального майна є :

1) Фонд державного майна України;

2) комунальні підприємства;

3) Фонд комунального майна України;

4) регіональні відділення Фонду державного майна України;

5) органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим;

6) державні підприємства;

Органи, уповноважені органами місцевого самоврядування здійснювати управлінські функції.

#27

 

№ 157, 2, 2, 1, 123

Фонд державного майна України, його регіональні відділення можуть виступати орендодавцями щодо наступного майна :

1) майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що є державною власністю;

2) цілісних майнових комплексів підприємств, що є державною власністю;

3) майна, що належить до майнового комплексу Національної академії наук України;

4) структурних підрозділів підприємств, що є державною власністю;

5) нерухомого майна, що є комунальною власністю;

6) цілісних майнових комплексів будь-яких підприємств;

7) майна, що належить до майнового комплексу галузевих академій наук.

#124

 

№ 158, 2, 2, 1, 124

Органи, уповноважені органами місцевого самоврядування управляти майном, можуть виступати орендодавцями щодо наступного майна :

1) майна, що належить до майнового комплексу Національної академії наук України;

2) цілісних майнових комплексів підприємств, що є комунальною власністю;

3) структурних підрозділів підприємств, що є комунальною власністю;

4) нерухомого майна, що є комунальною власністю;

5) цілісних майнових комплексів будь-яких підприємств;

6) майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що є державною власністю;

7) майна, що належить до майнового комплексу галузевих академій наук.

#234

 

 

№ 161, 2, 2, 1, 104

Орендарями комунального майна можуть бути :

1) виключно юридичні особи;

2) господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу;

3) юридичні особи;

4) виключно фізичні особи - підприємці;

5) органи державної влади;

6) об’єднання громадян, які не набули статусу юридичної особи;

7) органи місцевого самоврядування.

#23

 

№ 162, 2, 1, 1, 60

За наявності заяв про оренду цілісного майнового комплексу підприємства від двох або більше фізичних чи юридичних осіб орендар визначається :

1) на вибір орендодавця;

2) залежно від того, хто швидше подав заяву;

3) шляхом проведення аукціону;

4) на конкурсних засадах;

5) в порядку визначеному орендодавцем.

#4

 

№ 163, 2, 2, 1, 133

У передачі в оренду об'єктів державного і комунального майна може бути відмовлено, якщо :

1) орган Антимонопольного комітету України не дає згоди з підстав, перелічених у законі;

2) не було прийнято рішення про приватизацію підготовку цих об'єктів;

3) орендодавець прийняв рішення про укладення договору оренди нерухомого майна з благодійною організацією;

4) об'єкт не включено до переліку підприємств, що потребують залучення іноземних інвестицій згідно з рішенням Кабінету Міністрів України чи місцевих органів влади;

5) трудовий колектив не дає згоду на передачу майна в оренду;

6) орган, уповноважений управляти майном, не дає згоди на виділення структурного підрозділу підприємства;

7) орендодавець прийняв рішення про укладення договору оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією.

#16

 

 

№ 165, 2, 2, 1, 103

Договір оренди державного і комунального майна вважається укладеним з моменту :

1) нотаріального посвідчення договору;

2) затвердження Кабінетом Міністрів України;

3) реєстрації у Фонді державного майна України;

4) передачі об’єкта оренди орендарю;

5) державної реєстрації договору;

6) підписання тексту договору;

Досягнення згоди щодо усіх істотних умов.

#67

 

№ 166, 2, 1, 1, 60

Строк договору оренди державного чи комунального майна :

1) становить 5 років;

2) становить 10 років;

3) становить 20 років;

4) становить 50 років;
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 131; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.49.228 (0.018 с.)