Зменшення розміру відшкодування шкоди 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зменшення розміру відшкодування шкоди3) зупинення відшкодування шкоди та компенсації

4) збільшення розміру відшкодування шкоди

5) ише подвійного зменшення розміру відшкодування шкоди

#2

 

№ 813, 9, 1, 1, 60

Шкода, завдана внаслідок недоліків робіт (послуг), підлягає відшкодуванню:

1) їх замовником

Їх виконавцем

3) їх виконавцем і посередником в рівних частинах

4) посередником, при виконанні робіт (наданні послуг)

5) державою

#2

 

№ 814, 9, 1, 1, 60

Шкода, завдана внаслідок недоліків товарів, підлягає відшкодуванню, за вибором потерпілого:

Продавцем або виготовлювачем товарів за вибором потерпілого

2) тільки виготовлювачем товарів

3) тільки директором магазину

4) виключно продавцем

5) матеріально відповідальною особою

#1

 

№ 815, 9, 1, 1, 67

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи без достатньої правової підстави зобов’язана:

1) залишити майно в себе і відшкодувати витрати потерпілого

Повернути потерпілому це майно

3) тільки відшкодувати витрати потерпілого

4) повернути потерпілому лише частину майна

5) повернути потерпілому будь-яке інше майно

#2

 

№ 816, 9, 1, 1, 62

Моральна шкода, завдана каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, може бути відшкодована:

1) шляхом здійснення виплат лише в рівних частинах

Одноразово або шляхом здійснення щомісячних платежів

3) шляхом здійснення лише щоквартальних виплат

4) тільки через здійснення доплати до заробітної плати

5) шляхом здійснення лише щорічних платежів

#2

 

№ 817, 9, 1, 1, 60

Об’єктом деліктних зобов’язань є

1) сплата неустойки

Відшкодування, яке боржник зобов’язаний надати потерпілому

3) відшкодування збитків та сплата неустойки

4) періодична надбавка до зарплати

5) повернення схожої речі

#2

 

№ 818, 9, 1, 1, 60

Змістом деліктного зобов’язання є

1) тільки право кредитора

2) тільки обов’язок боржника

3) право боржника чи кредитора

Право кредитора та обов’язок боржника

5) обов’язок боржника та кредитора

#4

 

№ 819, 9, 1, 1, 60

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: шкода завдана внаслідок недоліків робіт (послу4), підлягає відшкодуванню:

1) посередником

Їх виконавцем

3) директором

4) управлінням у справах захисту прав споживачів

5) їх замовником

#2

 

№ 820, 9, 1, 1, 60

Моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю відшкодовується:

Особою, яка її завдала

2) законному представнику особи, яка її завдала

3) органом місцевої влади

4) фінансовою установою за погодженням з особою

5) державою

#1

 

№ 821, 9, 1, 1, 60

Шкода, завдана особою при здійсненні нею права на самозахист від протиправних посягань:

1) відшкодовується частково

Не відшкодовується

3) відшкодовується в повному обсязі

4) відшкодовується за бажанням потерпілого

5) відшкодовується державою

#2

 

№ 822, 9, 1, 1, 68

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: якщо кримінальну справу закрито на підставі Закону про амністію або акта про помилування:

1) право на відшкодування шкоди виникає у будь-якому випадку

Право на відшкодування шкоди не виникає

3) виникає право на часткову компенсацію

4) виникає право на відшкодування шкоди у повному обсязі

5) право на відшкодування шкоди виникає за бажанням потерпілого

#2

 

№ 823, 9, 1, 1, 66

Особа, яка застрахувала свою цивільну відповідальність, у разі недостатності страхового відшкодування для повного відшкодування завданої нею шкоди зобов’язана сплатити потерпілому:

1) лише часткову компенсацію шкоди

Різницю між фактичним розміром шкоди і страхового відшкодування

3) лише розмір страхового відшкодування

4) одноразове відшкодування в повному обсязі

5) лише розмір упущеної вигоди

#2

 

№ 824, 9, 1, 1, 71

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: не підлягають поверненню безпідставно набуті:

1) коштовності

2) домашні тварини

Аліменти, надані фізичній особі як засіб до існування, якщо їх виплата проведена фізичною або юридичною особою добровільно, за відсутності рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку набувача

4) будь-які речі

5) стипендія, якщо її виплата проведена через рахункову помилку з боку особи, що її нараховує

#3

 

№ 825, 9, 1, 1, 61

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: у разі безпідставного одержання чи збереження грошей:

Нараховуються проценти за користування ними

2) проценти не нараховуються

3) нараховується надбавка до зарплати

4) нараховуються компенсація особі

5) нараховується одноразова виплата в кінці року

#1

 

№ 826, 9, 1, 1, 62

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: у разі безпідставного одержання чи збереження грошей:

Нараховуються проценти за користування ними

2) проценти не нараховуються

3) нараховується надбавка до зарплати

4) нараховується одноразова виплата в кінці кожного кварталу

5) нараховуються соціальна допомога

#1

 

№ 827, 9, 1, 1, 62

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: Шкода, завдана внаслідок недоліків товарів, підлягає відшкодуванню продавцем або виготовлювачем товару:

1) за вибором продавця

2) за вибором виготовлювача товару

3) за рішенням органу опіки та піклування

4) за вибором представника заподіювача

За вибором потерпілого

#5

 

№ 828, 9, 1, 1, 64

Шкода, завдана фізичній або юридичній особі в результаті прийняття органом державної влади нормативно-правового акту, що був визнаний незаконним і скасований, відшкодовується:

1) Антимонопольним комітетом України

Державою, незалежно від вини посадових і службових осіб цих органів

3) судом

4) територіальною громадою

5) посадовою особою органу державної влади

#2

 

№ 829, 9, 1, 1, 60

Майнова шкода, завдана майну фізичної особи внаслідок злочину, відшкодовується:

1) державою у будь-якому випадку

2) органами дізнання та досудового слідства

3) особою самостійно, незалежно від її матеріального стану

Державою, якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин

5) роботодавцем особи

#4

 

№ 830, 9, 1, 1, 60

Якщо у разі здійснення особою права на самозахист вона завдала шкоди іншій особі, ця шкода:

1) має бути відшкодована державою

2) не відшкодовується

3) має бути частково компенсована

Має бути відшкодована особою, яка її завдала

5) має бути відшкодована лише батьками особи, яка її завдала

#4

 

№ 831, 9, 2, 1, 105

Вставте пропущене слово у наведеному положенні Цивільного кодексу України: майнова шкода, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала, якщо вона була завдана:

1) лише правомірними рішеннями особи

2) лише з необережності

3) лише з вини посадової особи

4) лише бездіяльнісю особи

Неправомірними рішеннями

6) лише активними діями

Неправомірними діями чи бездіяльністю

#57

 

№ 832, 9, 2, 1, 114

Моральна шкода відшкодовується, незалежно від вини заподіювача, якщо шкоди завдано

1) фізичній особі внаслідок притягнення її до кримінальної відповідальності

Фізичній особі внаслідок її незаконного засудження

Фізичній особі внаслідок незаконного притягнення до кримінальної відповідальності

4) внаслідок застосування підписки про невиїзд

5) фізичній особі внаслідок тримання під вартою

6) внаслідок затримання

Фізичній особі внаслідок незаконного накладення адміністративне стягнення у вигляді арешту

#237

 

№ 833, 9, 2, 1, 105

Моральна шкода відшкодовується незалежно від вини заподіювача, якщо шкоди завдано

1) легким ушкодженням здоров’я

Каліцтвом внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки

3) каліцтвом

4) каліцтвом внаслідок дії непереборної сили

Смертю фізичної особи внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки

6) смертю фізичної особи

7) іншим ушкодженням здоров’я внаслідок стихійного лиха

#25

 

№ 834, 9, 2, 1, 96

Моральна шкода, завдана смертю фізичної особи, відшкодовується:

Її чоловікові (дружині)

2) усім родичам

3) її рідному брату (сестрі)

4) її дідові (бабі)

Батькам (усиновлювачам)

6) тільки дітям

Особам, які проживали з нею однією сім’єю

#157

 

№ 835, 9, 2, 1, 120

Враховуючи обставини, за яких було завдано шкоду у стані крайньої необхідності, суд може:

1) покласти обов’язок її відшкодування на орган місцевого самоврядування

Покласти обов’язок її відшкодування на особу, в інтересах якої діяла особа, яка завдала шкоди

3) покласти обов’язок її відшкодування на державу

4) покласти обов’язок її відшкодування на особу, всупереч інтересів якої діяла особа, яка завдала шкоди

Звільнити їх від відшкодування шкоди частково або в повному обсязіПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 215; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.11.178 (0.039 с.)