Строк установлюється органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування, що утворив комісію, і не повинен перевищувати 30 днів. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Строк установлюється органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування, що утворив комісію, і не повинен перевищувати 30 днів.2) трок установлюється органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування, що утворив комісію, і не повинен перевищувати 10 днів.

У разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта вартістю 30 млн. гривень і більше зазначений строк може бути продовжений, але не повинен перевищувати 90 днів.

4) у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта вартістю 30 млн. гривень і більше зазначений строк може бути продовжений, але не повинен перевищувати 60 днів.

Строк, установлений для прийняття закінченого будівництвом об'єкта державною приймальною комісією, не включається до загального строку будівництва об'єкта.

6) строк, установлений для прийняття закінченого будівництвом об'єкта державною приймальною комісією, включається до загального строку будівництва об'єкта.

#135

 

№ 1317, 12, 2, 1, 151

Виберіть правильні положення, що стосуються відповідальності підрядника за договором будівельного підряду

1) за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань підрядник сплачує неустойку, встановлену договором чи законом, та відшкодовує збитки у повному обсязі;

2) за порушення зобов'язань підрядник сплачує встановлену договором чи законом неустойку та відшкодовує збитки в частині, не покритій неустойкою;


3) підрядник відшкодовує замовникові лише реальні збитки;

4) підрядник несе відповідальність за порушення умов договору, якщо не доведе, якщо ці порушення сталися не з його вини;

5) підрядник звільняється від відповідальності за порушення умов договору, якщо об'єкт буде достроково збудований та зданий в експлуатацію;

6) підрядник несе відповідальність за порушення умов договору, якщо не доведе, якщо ці порушення сталися внаслідок дії непереборної сили або умислу замовника;

Суми неустойки, сплачені підрядником за порушення строків виконання окремих робіт, повертаються підрядникові в разі закінчення всіх робіт до встановленого договором граничного терміну.

#147

 

№ 1318, 12, 2, 1, 119

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України, що стосується договору будівельного підряду: "Гарантійний строк становить ........… , якщо ...........

1) десять років від дня прийняття об'єкта замовником;

2) менший гарантійний строк не встановлений договором або законом;

3) більший гарантійний строк не встановлений договором або законом;

4) десять років від дня укладення договору;

5) п'ять років від дня прийняття об'єкта замовником;

6) це передбачено договором і підтверджується виданим підрядником гарантійним листом (талоном);


7) три роки від дня укладення договору.

#13

 

№ 1319, 12, 2, 1, 111

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: "Підрядник зобов'язаний здійснювати будівництво та пов'язані з ним будівельні роботи відповідно до … , що визначає обсяг і зміст робіт та інші вимоги, які ставляться до робіт та до … , що визначає ціну робіт"

1) технічних умов;

2) розрахунку;

3) проектної документації;

4) акта здачі-приймання виконаних робіт;

5) архітектурно-планувального завдання;

6) довідки про вартість виконаних робіт;

Кошторису.

#37

 

№ 1320, 12, 2, 1, 100

Договір будівельного підряду може укладатися на

1) проведення нового будівництва;

2) виконання робіт для задоволення побутових потреб;

3) збереження об’єкту договору;

4) технічного переоснащення споруд;

5) надання послуг юридичного характеру;

6) капітальний ремонт будівлі;

7) охорону об’єкта договору.

#146

 

№ 1321, 12, 2, 1, 130

Вкажіть які з перелічених ознак характерні договору будівельного підряду

1) за договором будівельного підряду підрядником може бути лише суб’єкт господарської діяльності;

2) договір будівельного підряду є консенсуальним, двостороннім, безоплатним договором;

3) предметом договору будівельного підряду є завершений будівництвом об’єкт або будівельні роботи;

4) договір будівельного підряду укладається для здійснення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції будівель та споруд, виконання будівельно-монтажних робіт;

5) предметом договору будівельного підряду є послуга по будівництву об’єкта;

6) договір будівельного підряду є реальний, двосторонній, оплатний;

7) за договором будівельного підряду замовником може бути лише фізична особа.

#34

 

№ 1322, 12, 2, 1, 119

Замовник у договорі будівельного підряду має право відмовитися від прийняття робіт у разі

1) відступу підрядника від проектно-кошторисної документації;

2) якщо недоліки виявлені в процесі прийняття робіт не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою;

3) перевищення витрат по кошторису більше як на 10% від ціни визначеної у договорі;

4) коли потреба завершення будівництва для замовника втратила актуальність;

5) виявлення недоліків, які виключають можливість використання об’єкта для вказаної в договорі мети;

6) жодна відповідь не є правильною;

7) всі відповіді правильні.

#25

 

№ 1323, 12, 2, 1, 132

В разі неповідомлення підрядником замовника у договорі капітального будівництва (будівельного підряду) про необхідність проведення додаткових робіт і збільшення кошторису

1) підрядник позбавляється права вимагати від замовника плату за виконані додаткові роботи;

2) підрядник позбавляється права вимагати від замовника відшкодування збитків;

3) підрядник позбавляється права на відшкодування завданих цим збитків, якщо не доведе, що його негайні дії мали необхідні в інтересах замовника;

4) підрядник позбавляється права вимагати від замовника плату за виконані додаткові роботи, якщо не доведе, що його негайні дії мали необхідні в інтересах замовника;

5) всі відповіді є правильними.

6) підрядник вправі вимагати від замовника відшкодування фактичних витрат;

7) всі відповіді правильні.

#34

 

№ 1335, 13, 2, 1, 116

Якщо відступи у роботі від умов договору підряду або інші недоліки у роботі є істотними та такими, що не можуть бути усунені, або не були усунені у встановлений замовником розумний строк, замовник:

Має право відмовитися від договору

2) має право вимагати відшкодування збитків;

3) має право вимагати розірвання договору;

4) має право притримати плату за договором підряду;

5) має право відмовитися від оплати роботи за договором підряду;

6) має право на сплату неустойки;

7) має право відмовитися від прийняття результату роботи.

#12

 

№ 1336, 13, 2, 1, 91

Договір підряду може укладатися на:

1) виготовлення речі;

2) купівлю речі;

3) обробку речі;

4) продаж речі;

5) переробку речі;

6) збереження речі;

7) користування річчю.

#135

 

№ 1337, 13, 2, 1, 115

Якщо замовник протягом одного місяця ухиляється від прийняття виконаної роботи, підрядник має право:

1) після дворазового попередження продати результат роботи;

2) відмовитися від договору підряду;

3) притримати результат роботи;

4) суму виторгу від продажу результату роботи з вирахуванням усіх належних підрядникові платежів, внести в депозит нотаріуса на ім'я замовника;

5) вимагати розірвання договору підряду;

6) вимагати відшкодування завданих збитків;

7) передати результат роботи в тимчасове користування за певну плату.

#14

 

№ 1338, 13, 2, 1, 116

Якщо замовник не надав матеріалу, устаткування або річ, що підлягає переробці, і цим створив неможливість виконання договору підрядником:

1) підрядник має право не розпочинати роботу;

2) замовник має право відмовитися від договору підряду;

3) підрядник має право вимагати відшкодування завданих цим збитків;

4) підрядник має право відмовитися від договору підряду;

5) підрядник має право зупинити розпочату роботу;

6) підрядник зобов’язаний відшкодувати замовнику збитки;

7) підрядник зобов’язаний виконати роботу зі свого матеріалу.

#15

 

№ 1339, 13, 2, 1, 114

Якщо підрядник відступив від умов договору підряду, що погіршило роботу, або допустив інші недоліки в роботі, замовник має право за своїм вибором:

1) вимагати відшкодування збитків;

2) виправити недоліки за свій рахунок з правом на відшкодування своїх витрат на виправлення недоліків;

3) вимагати розірвання договору підряду;

4) вимагати безоплатного виправлення цих недоліків у розумний строк;

5) відмовитися від договору підряду;

6) вимагати сплати неустойки;
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 119; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.90.95 (0.017 с.)