З метою одержання прибутку або досягнення іншої мети. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

З метою одержання прибутку або досягнення іншої мети.#247

 

№ 751, 8, 2, 1, 114

Користування спільним майном учасників простого товариства здійснюється:

1) у порядку, що встановлюється статутом простого товариства;

2) за спільною згодою учасників;

3) за рішенням, за яке проголосувало більшість учасників

4) через спеціально створений орган;

5) у порядку, що встановлюється за рішенням суду, - в разі недосягнення учасниками згоди щодо користування спільним майном;

6) кожним учасником на власний розсуд;

7) у порядку, що встановлюється учасником (учасниками), частка якого (яких) перевищує 75 відсотків.

#25

 

№ 752, 8, 2, 1, 109

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: “За договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов’язуються спільно діяти …”:

1) з метою одержання прибутку;

2) без створення юридичної особи;

3) зі створенням чи без створення юридичної особи;

4) зі створенням юридичної особи;

5) з метою реалізації спільного проекту;

6) для досягнення певної мети, що не суперечить законові;

7) а основі об’єднання вкладів.

#26

 

№ 753, 8, 2, 1, 106

У відносинах із третіми особами повноваження учасника простого товариства вчиняти правочини від імені всіх учасників посвідчується:

1) розпискою;

2) довіреністю, виданою йому іншими учасниками;

3) довіреністю, виданою йому уповноваженим органом простого товариства;

4) наказом керівника простого товариства;

5) договором простого товариства;

6) установчим актом простого товариства;

7) паспортом.

#25

 

№ 754, 8, 2, 1, 121

У відносинах із третіми особами учасники простого товариства не можуть посилатися на обмеження прав учасника, який вчинив правочин, щодо ведення спільних справ учасників, крім випадків, коли вони доведуть, що на момент вчинення правочину третя особа:

1) не могла усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними;

2) була необачною при виборі контрагента;

3) знала про наявність таких обмежень;

4) не ознайомилася із засновницьким договором простого товариства;

5) могла знати про наявність таких обмежень;

6) не була належним чином проінформована про наявність таких обмежень;

7) допустила грубу необережність.

#35

 

№ 755, 8, 2, 1, 99

Обіцянка винагороди є публічною, якщо вона сповіщена:

1) у засобах масової інформації;

2) у вигляді публічної оферти;

3) органам публічної влади;

4) іншим чином визначеному колу осіб;

5) двом чи більше конкретним особам;

6) іншим чином невизначеному колу осіб;

7) юридичною особою публічного права.

#16

 

№ 756, 8, 2, 1, 109

У разі публічної обіцянки винагороди завдання, яке належить виконати, може стосуватися:

1) дії чи бездіяльності;

2) багаторазової дії;

3) разової дії;

4) необмеженої кількості дій одного виду, які не можуть вчинятися різними особами;

5) необмеженої кількості дій одного виду, які можуть вчинятися різними особами;

6) необмеженої кількості подій;

7) необмеженої кількості дій одного виду, які може вчинити лише заздалегідь відома особа.

#35

 

№ 757, 8, 2, 1, 103

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: «Особа, яка публічно обіцяла винагороду, має право змінити … та …»:

1) умови договору;

2) завдання;

3) час початку виконання завдання;

4) швидкість виконання завдання;

5) особу, яка повинна виконати завдання;

6) умови надання винагороди;

7) спосіб публічної обіцянки винагороди.

#26

 

№ 758, 8, 2, 1, 99

Конкурс (змагання) має право оголосити:

1) юридична особа;

2) фізична особа за умови, що вона зареєстрована як суб’єкт підприємницької діяльності;

3) тендерний комітет;

4) фізична особа;

5) юридична особа, яка одержала ліцензію на здійснення такої діяльності;

6) журі;

7) конкурсна комісія.

#14

 

№ 759, 8, 2, 1, 105

Засновник конкурсу повідомляє про його умови:

1) в день початку конкурсу;

2) одночасно з оголошенням про конкурс;

3) коли звернулась достатня кількість осіб;

4) усім, хто виявив бажання брати участь у конкурсі;

5) лише тим, хто на його думку зможе зберегти це в таємниці;

6) персонально кожному, хто виявив бажання брати участь у конкурсі;

7) тим, хто підтримує учасників конкурсу.

#26

 

№ 760, 8, 2, 1, 97

Істотними умовами оголошення конкурсу є:

1) кількість учасників;

2) предмет конкурсу;

3) склад конкурсної комісії (журі);

4) нагорода (премія), яка має бути виплачена переможцеві;

5) кількість призових місць;

6) час початку конкурсу;

7) час закінчення конкурсу.

#24

 

№ 801, 9, 1, 1, 68

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується особою, яка її завдала:

В повному обсязі

2) частково

3) у неповному обсязі

4) враховуючи особу потерпілого

5) враховуючи матеріальний стан потерпілого

#1

 

№ 802, 9, 1, 1, 66

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі:

1) малолітньою особою

2) батьком

3) юридичною особою

Особою, яка її завдала

5) органом опіки та піклування

#4

 

№ 803, 9, 1, 1, 60

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона:

1) перебувала у стані алкогольного сп'яніння

Доведе, що шкоди завдано не з її вини

3) в даний час є безробітною

4) перебуває у лікарні

5) завдала шкоди з необережності

#2

 

№ 804, 9, 1, 1, 66

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала:

1) за наявності лише її умислу

За наявності її вини

3) за наявності лише її необережності

4) за наявності в неї матеріальних засобів для відшкодування

5) незалежно від вини особи

#2

 

№ 805, 9, 1, 1, 63

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: у разі прийняття закону, що припиняє право власності на певне майно, шкода, завдана власникові такого майна, відшкодовується:

1) органом, який прийняв даний закон

2) державою в певній частині

3) місцевою радою в повному обсязі

4) посадовою особою

Державою в повному обсязі

#5

 

№ 806, 9, 1, 1, 62

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: неповнолітня особа відповідає за завдану нею шкоду:

1) лише зі згоди свого законного представника

2) лише з дозволу органів опіки та піклування

3) зі згоди навчального закладу, в якому вона вчиться

4) зі згоди своїх близьких родичів

Самостійно на загальних підставах

#5

 

№ 807, 9, 1, 1, 69

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником:

Під час виконання ним своїх трудових (службових) обов’язків

2) під час перебування його у відпустці

3) лише якщо працівник заподіяв шкоду у нетверезому стані

4) не під час виконання ним своїх трудових (службових) обов’язків

5) лише якщо працівник перебуває у важкому матеріальному становищі

#1

 

№ 808, 9, 1, 1, 69

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: особи, спільними діями або бездіяльністю яких завдано шкоду, несуть:

Солідарну відповідальність перед потерпілим

2) субсидіарну відповідальність перед потерпілим

3) солідарну відповідальність перед батьками потерпілого

4) відповідальність залежно до матеріального стану кожного із заподіювачів шкоди

5) відповідальність в залежності від матеріального становища кожного з них

#1

 

№ 809, 9, 1, 1, 60

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: шкода, завдана потерпілому внаслідок його умислу:

1) відшкодовується в повному обсязі

Не відшкодовується

3) відшкодовується частково

4) відшкодовується за рішенням суду

5) відшкодовується на загальних засадах

#2

 

№ 810, 9, 1, 1, 60

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: набувач зобов’язаний повернути потерпілому безпідставно набуте майно

1) в натурі

Лише частинами

3) лише за відповідну плату

4) у будь-якому вигляді (стані)

5) якщо бажає цього

#2

 

№ 811, 9, 1, 1, 60

Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю потерпілого, за загальним правилом здійснюється:

1) одноразово в останній місяць року

2) з врахуванням матеріального становища потерпілого

3) щорічними платежами

Щомісячними платежами

5) одноразовою виплатою

#4

 

№ 812, 9, 1, 1, 76

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: особа, на яку покладено обов’язок відшкодувати шкоду, завдану каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я потерпілого, має право вимагати... якщо працездатність потерпілого зросла порівняно з тією, яка була в нього на момент вирішення питання про відшкодування шкоди

1) зупинення відшкодування шкодиПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 231; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.129.52 (0.034 с.)