Періодом часу, який обчислюється з дня його виготовлення і протягом якого товар є придатним для використання. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Періодом часу, який обчислюється з дня його виготовлення і протягом якого товар є придатним для використання.#47

 

№ 40, 1, 2, 1, 109

У разі істотного порушення вимог щодо якості товару покупець має право за своїм вибором :

1) вимагати пропорційного зменшення ціни;

2) відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми;

3) вимагати безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

4) вимагати заміни товару;

5) вимагати відшкодування витрат на усунення недоліків товару;

6) вимагати сплати неустойки;

7) вимагати розірвання договору.

#24

 

№ 41, 1, 2, 1, 108

Продавець відповідає за недоліки товару, якщо покупець доведе, що вони виникли :

1) у момент передання товару покупцеві;

2) на наступний день після передання товару покупцеві;

3) протягом гарантійного строку на товар;

4) до передання товару покупцеві;

5) з причин, які існували на момент передання товару покупцеві;

6) з причин, які існували до передання товару покупцеві;

7) з причин, які виникли після передання товару покупцеві.

#46

 

№ 42, 1, 2, 1, 106

Якщо на товар не встановлений гарантійний строк або строк придатності, вимога у зв’язку з його недоліками може бути пред’явлена покупцем за умови, що недоліки були виявлені протягом розумного строку, але в межах :

1) одного року;

2) п’яти років;

3) двох років;

4) щодо нерухомого майна – десяти років;

5) шести місяців;

6) щодо нерухомого майна – трьох років;

7) щодо нерухомого майна – тридцяти років.

#36

 

№ 43, 1, 2, 1, 108

Якщо продавець у розумний строк не доукомплектував товар, покупець має право за своїм вибором :

1) вимагати заміни некомплектного товару на комплектний;

2) відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої грошової суми;

3) вимагати пропорційного зменшення ціни;

4) вимагати доукомплектування товару в розумний строк;

5) вимагати сплати неустойки;

6) вимагати розірвання договору;

7) вимагати переукладення договору.

#12

 

№ 44, 1, 2, 1, 101

Продавець зобов’язаний передати покупцеві товар у тарі та (або) в упаковці, якщо інше не :

1) встановлено в законі;

2) встановлено договором купівлі-продажу;

3) встановлено в статуті продавця;

4) випливає із суті зобов’язання;

5) випливає із змісту договору;

6) випливає із закону;

7) встановлено правилами продавця.

#24

 

№ 45, 1, 2, 1, 106

Покупець зобов’язаний прийняти товар, крім випадків, коли він :

1) має право вимагати розірвання договору;

2) має право вимагати відшкодування збитків;

3) має право відмовитися від договору купівлі-продажу;

4) має право вимагати відповідного зменшення купівельної ціни;

5) має право на усунення недоліків товару;

6) має право вимагати заміни товару;

7) має право вимагати повернення товару.

#36

 

№ 46, 1, 2, 1, 99

Покупець зобов’язаний оплатити товар :

1) після його прийняття;

2) до його прийняття;

3) під час його прийняття;

4) після прийняття товаророзпорядчих документів;

5) до прийняття товаророзпорядчих документів;

6) з моменту початку використання товару;

7) у момент пред’явлення вимоги продавця.

#14

 

№ 47, 1, 2, 1, 103

Якщо покупець відмовився прийняти та оплатити товар, продавець має право за своїм вибором :

1) вимагати відшкодування збитків;

2) вимагати сплати неустойки;

3) вимагати прийняття товару;

4) вимагати оплати товару;

5) відмовитися від договору купівлі-продажу;

6) розірвати договір купівлі-продажу;

7) вимагати визнання недійсним договору купівлі-продажу.

#45

 

№ 48, 1, 2, 1, 97

Договором купівлі-продажу може бути передбачений продаж товару в кредит з :

1) відстроченням платежу;

2) перерозстроченням платежу;

3) перерахунком платежу;

4) відкладенням платежу;

5) достроковим внесенням платежу;

6) затриманням платежу;

Розстроченням платежу.

#17

 

№ 49, 1, 2, 1, 106

Продаж товарів у розстрочку здійснюється фізичним особам, які :

1) мають постійний доход;

2) мають належну репутацію;

3) мають гарантії від інших осіб;

4) не мають податкового боргу;

5) є громадянами України;

6) тимчасово проживають у населеному пункті, де знаходиться суб’єкт господарської діяльності;

Постійно проживають у населеному пункті, де знаходиться суб’єкт господарської діяльності.

#17

 

№ 50, 1, 2, 1, 108

За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товару, зобов’язується передати покупцеві товар, що звичайно призначається для :

1) особистого використання;

2) використання з метою перепродажу;

3) виробничого використання;

4) комерційного використання;

5) домашнього використання;

6) торговельного використання;

Іншого використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю.

#157

 

№ 52, 1, 2, 1, 106

За договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов’язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця в цілях не пов’язаних з :

1) особистим використанням;

2) комерційним використанням;

3) виробничим використанням;

4) сімейним використанням;

5) підприємницьким використанням;

6) торговельним використанням;

Домашнім використанням.

#147

 

№ 53, 1, 2, 1, 122

За договором контрактації сільськогосподарської продукції виробник сільськогосподарської продукції зобов’язується :

1) оплатити вироблену сільськогосподарську продукцію;

2) виробити визначену договором сільськогосподарську продукцію;

3) перевозити визначену договором сільськогосподарську продукцію;

4) зберігати визначену договором сільськогосподарську продукцію;

5) передати визначену договором сільськогосподарську продукцію у власність заготівельнику;

6) передати визначену договором сільськогосподарську продукцію в заставу заготівельнику;

7) передати визначену договором сільськогосподарську продукцію в користування заготівельнику.

#25

 

№ 54, 1, 2, 1, 104

До договору контрактації застосовуються :

1) положення про договір на виробництво сільськогосподарської продукції;

2) положення договору сільськогосподарської кооперації;

3) загальні положення про купівлю-продаж;

4) положення про договір роздрібної купівлі-продажу;

5) положення про договір поставки;

6) положення про договір застави;

7) положення про договір зберігання.

#35

 

№ 56, 1, 2, 1, 93

Сторонами за договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу є :

1) постачальник;

2) продавець;

3) покупець;

4) споживач (абонент);

5) одержувач;

6) підприємець;

7) замовник.

#14

 

№ 57, 1, 2, 1, 114

За договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу споживач (абонент) зобов’язується :

1) оплачувати вартість прийнятих ресурсів;

2) прийняти енергетичні та інші ресурси;

3) дотримуватись передбаченого договором режиму використання приєднаної мережі;

4) не передавати енергетичні та інші ресурси іншим споживачам;

5) економно використовувати енергетичні та інші ресурси;

6) виконувати вказівки постачальника;

Забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного та іншого обладнання.

#137

 

№ 58, 1, 2, 1, 96

За договором поставки покупець зобов’язується :

1) передати товар;

2) зберігати товар;

3) прийняти товар;

4) оглянути товар;

5) сплатити за товар певну грошову суму;

6) використовувати товар за цільовим призначенням;

7) надати взамін інший товар.

#35

 

№ 59, 1, 2, 1, 94

Договором міни, окрім обміну майна на майно, може бути встановлений обмін майна на :

1) гроші;

2) працю;

3) результати інтелектуальної творчої діяльності;

4) роботи;

5) немайнові блага;

6) інформацію;

Послуги.

#47

 

 

№ 101, 2, 1, 1, 60

В якій формі укладається договір найму транспортного засобу :

1) в усній формі;

2) у письмовій формі;

3) підлягає нотаріальному посвідченню;

4) підлягає державній реєстрації;

5) підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації.

#2

 

№ 102, 2, 1, 1, 60

Договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи :

1) укладається в усній формі;

2) укладається у визначеній за домовленістю сторін формі;

3) підлягає державній реєстрації;

4) підлягає нотаріальному посвідченню;

5) підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації.

#4

 

№ 103, 2, 2, 1, 118

За договором найму транспортного засобу екіпаж, який обслуговує транспортний засіб :

1) здійснює управління транспортним засобом;

2) зобов’язаний відшкодувати збитки, завдані у зв’язку із втратою або пошкодженням транспортного засобу;

3) здійснює технічну експлуатацію транспортного засобу;

4) здійснює страхування транспортного засобу;

5) зобов’язаний відшкодувати шкоду, завдану іншій особі у зв’язку з використанням транспортного засобу.

6) не здійснює управління транспортним засобом;

7) укладає від свого імені договори перевезення орендованим транспортним засобом.

#13

 

№ 104, 2, 2, 1, 117

За договором найму транспортного засобу наймач зобов’язаний :

1) підтримувати транспортний засіб у належному технічному стані;

2) відшкодувати збитки, завдані у зв’язку із втратою або пошкодженням транспортного засобу;

3) здійснювати страхування транспортного засобу;

4) укладати договори перевезення з третіми особами;

5) укладати від свого імені договори перевезення;

6) негайно повернути транспортний засіб на першу вимогу наймодавця;
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 180; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.253.6 (0.005 с.)