Зобов’язати кожного з них відшкодувати шкоду в певній частці 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зобов’язати кожного з них відшкодувати шкоду в певній частці7) зобов’язати кожного з них відшкодувати шкоду в повному обсязі

#256

 

№ 836, 9, 2, 1, 123

Шкода завдана фізичній особі внаслідок її незаконного засудження відшкодовується державою:

1) частково з врахуванням вини посадових і службових осіб органу дізнання, попереднього (досудового) слідства

В повному обсязі незалежно від вини посадових осіб органів дізнання, досудового слідства

3) у повному обсязі, лише якщо був умисел посадових і службових осіб органу дізнання, попереднього (досудового) слідства

4) у вигляді надбавок до зарплати незалежно від вини посадових і службових осіб

У повному обсязі незалежно від вини посадових осіб прокуратури

6) частково з врахуванням вини суду

У повному обсязі незалежно від вини посадових осіб суду

#257

 

№ 837, 9, 2, 1, 115

Право на відшкодування шкоди, завданої фізичній особі незаконними діями органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду виникає в разі:

1) постановлення судом обвинувального вироку

Постановлення виправдувального вироку суду

Закриття кримінальної справи за відсутності події злочину

4) не закриття кримінальної справи органом попереднього слідства

5) продовження провадження у справі про адміністративне правопорушення

6) смерті особи, яка вела досудове слідство

Закриття справи про адміністративне правопорушення

#237

 

№ 838, 9, 2, 1, 103

Які з нижчеперелічених дій належать до незаконних дій службових осіб правоохоронних органів

1) попереднє затримання

Незаконне засудження

3) затримання

Незаконне притягнення як обвинуваченого

5) накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту

Незаконне взяття і тримання під вартою

7) застосування запобіжного заходу тримання під вартою

#246

 

№ 839, 9, 2, 1, 125

Шкода завдана фізичній або юридичній особі внаслідок постановлення судом незаконного рішення в цивільній справі, відшкодовується державою в повному обсязі в разі:

1) встановлення в діях суддів, які вплинули на постановлення незаконного рішення, складу адміністративного правопорушення

2) не встановлення в діях суддів, які вплинули на постановлення незаконного рішення, складу злочину

Встановлення в діях суддів, які вплинули на постановлення незаконного рішення, складу злочину

4) набрання законної сили рішення суду

5) набранням законної сили виправдовувальним вироком суду

Набрання законної сили обвинувальним вироком суду

7) проголошення обвинувального вироку суддею

#36

 

№ 840, 9, 2, 1, 105

Які з нижчеперелічених дій відносяться до незаконних дій органів дізнання досудового слідства, прокуратури і суду:

Незаконне засудження

2) проведення обшуку, виїмки на підставах, що передбачені КПК

3) накладення арешту на рухоме майно

Незаконне відсторонення від роботи (посади)

5) накладення штрафу великого розміру

Незаконне накладення арешту на майно

7) конфіскація майна

#146

 

№ 841, 9, 2, 1, 111

Які види шкоди підлягають відшкодуванню, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду:

Заробіток і інші грошові доходи, які він втратив внаслідок незаконних дій

2) трудові доходи втрачені внаслідок законних дій

Суми, сплачені громадянином у зв’язку з поданням йому юридичної допомоги

Моральна шкода

5) майно, на яке накладено арешт

6) всі транспортні витрати особи

7) майно, яке не конфісковано в дохід держави

#134

 

№ 842, 9, 2, 1, 101

Шкода, завдана малолітньою особою відшкодовується її

Батьками (усиновлювачами)

2) навчальним закладом, де не навчається особа

3) органом опіки та піклування

4) будь-яким родичем, який досягнув 18 р.

Опікуном

Іншою фізичною особою, яка на правових підставах здійснює виховання малолітньої особи

7) органом місцевої влади

#156

 

№ 843, 9, 2, 1, 102

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: Шкода, завдана внаслідок недоліків товарів, підлягає відшкодуванню за вибором

Потерпілого, виготовлювачем товару

2) продавця

3) виготовлювача

Потерпілого, продавцем

5) представника потерпілого

6) управління у справах захисту прав споживачів

7) директора магазину

#14

 

№ 844, 9, 2, 1, 132

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: у разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода:

1) відшкодовується після досягнення нею повноліття

Відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батькам, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини

3) не відшкодовується взагалі

Відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її піклувальником, якщо він не доведе, що шкоди було завдано не з його вини

5) відшкодовується органом місцевого самоврядування в частці? якої не вистачає

6) відшкодовується в повному обсязі будь-яким родичем, який є повнолітнім

7) відшкодовується лише в розмірі, який може відшкодувати неповнолітній самостійно

#24

 

№ 845, 9, 2, 1, 116

Обов’язок батьків (усиновлювачів), піклувальника відшкодувати шкоду, завдану неповнолітнім припиняється після

1) після того, як особа, до досягнення повноліття стане власником майна

Досягнення особою, яка завдала шкоди, повноліття

3) досягнення особою 16 р.

4) після того, як особа почне самостійно працювати

5) після того, як вони досягнуть 45 – річного віку

6) після того, як особа, яка завдала шкоди, стане батьком або матір'ю дитини

Після того, як особа, до досягнення повноліття стане власником майна, достатнього для відшкодування шкоди

#27

 

№ 846, 9, 2, 1, 119

Суд може постановити рішення про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю потерпілого за рахунок майна недієздатної особи, частково або в повному обсязі, якщо

Опікун недієздатної особи, яка завдала шкоди, помер

2) опікун недієздатної особи відмовляється відшкодувати

3) опікун недієздатної особи, яка завдала шкоди, хворий на невиліковну хворобу

4) якщо у опікуна відсутнє нерухоме майно

5) якщо у опікуна відсутнє майно для відшкодування шкоди

Якщо у опікуна відсутнє майно, достатнє для відшкодування шкоди

Якщо недієздатна особа має таке майно

#167

 

№ 847, 9, 2, 1, 121

З урахуванням матеріального становища потерпілого та особи, яка в момент заподіяння шкоди не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними, суд може

Постановити рішення про відшкодування нею шкоди частково

2) постановити рішення про обмеження в її дієздатності

Постановити рішення про відшкодування нею шкоди в повному обсязі

4) постановити рішення про її примусове лікування

5) постановити рішення про матеріальну допомогу

6) постановити рішення про відшкодування шкоди її законним представником

7) постановити рішення про застосування до такої особи примусових заходів медичного характеру

#13

 

№ 848, 9, 2, 1, 120

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: джерелом підвищеної небезпеки є діяльність пов’язана з

1) лише утриманням транспортних засобів

Використанням, зберіганням або утриманням транспортних засобів, механізмів та обладнання

3) неналежним доглядом за транспортним засобом

Використанням, зберіганням хімічних, радіоактивних, вибухо– і вогненебезпечних та інших речовин

5) утриманням котів

6) утриманням диких звірів, що створює підвищену небезпеку лише для їх власників

Утриманням диких звірів, що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю діяльність здійснює та інших осіб

#247

 

№ 849, 9, 2, 1, 130

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: шкода, завдана внаслідок недоліків, товарів робіт і послуг, підлягає відшкодуванню, якщо:

1) протягом 5 років від дня виготовлення товару, виконання робіт, надання послуг

Її завдано протягом встановлених строків придатності

3) строки придатності не встановлені, - протягом 10 р. від дня виготовлення товару, виконання робіт (надання послуг)

4) її завдано протягом встановлених строків придатності, але не більше 5 р.

5) її завдано протягом гарантійного строку, але не більше 10 р.

6) особу було попереджено про необхідні дії після спливу строку придатності

Особу не було попереджено про необхідні дії після спливу строку придатності і про можливі наслідки в разі невиконання цих дій

#237

 

№ 850, 9, 2, 1, 104

З урахуванням обставин справи суд за вибором потерпілого може зобов’язати особу, яка завдала шкоди майну

1) вчинити заповіт на користь потерпілого

2) не відшкодувати її в натурі, а сплатити неустойку

Відшкодовувати її в натуріПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 213; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.11.178 (0.031 с.)