Сторона, яка пропустила строк прийняття роботи, якщо інше не встановлено у договорі. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сторона, яка пропустила строк прийняття роботи, якщо інше не встановлено у договорі.#5

 

№ 311, 4, 1, 1, 69

Якщо у договорі підряду не встановлено ціну роботи або способи її визначення, ціна встановлюється :

1) на розсуд замовника на основі цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи;

2) на вимогу підрядника з врахуванням цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи;

3) статутними документами підрядника.

4) за рішенням суду на основі цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи;

5) жодна відповідь не є правильною.

#4

 

№ 312, 4, 1, 1, 60

У разі перевищення твердого кошторису усі пов’язані з цим витрати несе :

1) підрядник, якщо інше не передбачено договором;

2) замовник, якщо інше не встановлено у договорі;

3) замовник, якщо інше не встановлено законом;

4) сторона, що надала матеріал для роботи;

Підрядник, якщо інше не встановлено законом.

#5

 

№ 313, 4, 1, 1, 67

Підрядник, який своєчасно не попередив замовника про необхідність перевищення приблизного кошторису зобов’язаний :

1) виконати договір підряду за свій кошт;

2) вимагати розірвання договору підряду;

3) відшкодувати замовнику витрати пов’язані з перевищенням приблизного кошторису;

4) виконати договір підряду за ціною встановленою у договорі;

5) припинити виконання роботи до подальшого розпорядження замовника.

#4

 

№ 314, 4, 1, 1, 66

Якщо предмет договору підряду до здачі його замовнику був знищений випадково або закінчення роботи стало неможливим без вини сторін підрядник :

1) підрядник має право вимагати оплату роботи у повному обсязі;

2) має право на фактичне відшкодування витрат;

3) має право на оплату частини роботи, що була виконана фактично;

4) не має права вимагати оплати за роботу;

5) жодна відповідь не є правильною.

#4

 

№ 315, 4, 1, 1, 79

В разі невиконання обов’язку замовником по оплаті за виконану роботу, підрядник має право :

1) користуватися результатом виконаної роботи до повного розрахунку з замовником;

2) передати в оренду результат роботи, з метою покриття витрат на його зберігання;

3) знищити результат роботи, як такий , що неоплачений замовником;

4) накласти арешт на результат роботи, а також устаткування, залишок невикористаного матеріалу та інше майно замовника, що є у підрядника;

Притримати результат роботи, а також устаткування, залишок невикористаного матеріалу та інше майно замовника, що є у підрядника.

#5

 

№ 316, 4, 1, 1, 60

До вимог щодо неналежної якості роботи будівництва будівель та споруд за договором підряду застосовується позовна давність :

1) один рік;

2) шість місяців;

3) п’ять років;

4) за домовленістю сторін;

Три роки.

#5

 

№ 317, 4, 1, 1, 60

Документ, яким оформляється передання будівельних робіт підрядником та прийняття їх замовником :

1) кошторис;

2) робочий проект;

3) довідка про вартість виконаних робіт;

4) акт;

5) технічні умови.

#4

 

№ 318, 4, 1, 1, 74

Якщо інше не обумовлено договором будівельного підряду, забезпечення будівництва об'єкта проектно-кошторисною документацією, її погодження з уповноваженими державними органами та органами місцевого самоврядування, а також проведення в установленому порядку експертизи цієї документації здійснює :

1) підрядником;

2) проектувальником;

3) обласним, Київським та Севастопольським міським управлінням будівництва та архітектури;

4) замовником;

5) управлінням капітального будівництва місцевої державної адміністрації.

#4

 

№ 319, 4, 1, 1, 61

Власником об'єкта будівництва або результату інших будівельних робіт до їх здачі є :

1) підрядник;

2) управління капітального будівництва місцевої державної адміністрації;

3) територіальна громада, на території якої здійснюється будівництво;

4) замовник, якщо інше не передбачено договором;

5) підрядник і замовник спільно.

#4

 

№ 320, 4, 1, 1, 60

До вимог щодо неналежної якості будівель і споруд, побудованих за договором підряду, застосовується позовна давність :

1) шість місяців;

2) десять років;

3) один рік;

4) чотирнадцять днів;

Три роки.

#5

 

№ 321, 4, 1, 1, 60

Склад, зміст проектно-кошторисної документації у договорі будівельного підряду визначається :

1) органами місцевого самоврядування;

2) установчими документами;

3) замовником;

4) стороною, що надала матеріали;

Сторонами у договорі.

#5

 

№ 322, 4, 1, 1, 74

Право внесення змін до проектно-кошторисної документації належить :

1) підряднику, за умови, за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами не перевищують 10% визначеної у кошторисі ціни;

2) замовнику, за умови, за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами не перевищують 5% визначеної у кошторисі ціни;

3) сторонам за взаємним погодженням;

4) замовнику, за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами не перевищують 10% визначеної у кошторисі ціни;

5) жодна відповідь не є правильною.

#4

 

№ 323, 4, 1, 1, 60

Матеріально-технічне забезпечення будівництва у договорі будівельного підряду покладається на :

1) сторін у рівних частках;

2) підрядника, якщо інше не встановлено договором;

3) замовника;

4) власника земельної ділянки на якій здійснюється будівництво;

5) сторону, що надала матеріали для будівництва.

#2

 

№ 324, 4, 1, 1, 67

Оплата робіт за договором будівельного підряду :

1) до початку виконання будівельних робіт;

2) проводиться замовником по частинам;

3) після спливу гарантійного терміну на об’єкт будівництва, якщо інший порядок розрахунків не встановлений за погодженням сторін;

4) після прийняття замовником об’єкта будівництва, якщо інший порядок розрахунків не встановлений за погодженням сторін;

5) жодна відповідь не є правильною.

#4

 

№ 325, 4, 1, 1, 70

Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об’єкта будівництва за договором будівельного підряду до його прийняття замовником несе :

1) страхова компанія;

2) замовник, якщо інше не передбачено у договорі;

3) органи місцевого самоврядування;

4) підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від замовника;

Сторона визначена у законі крім випадків коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від замовника.

#5

 

№ 326, 4, 1, 1, 71

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: "Договір побутового підряду вважається укладеним у належній формі, якщо …":

1) між сторонами досягнуто усної домовленості;

2) між сторонами досягнуто згоди зі всіх істотних умов договору;

3) текст договору викладено в одному документі, підписаному сторонами;

4) підрядник прийняв до виконання замовлення;

Підрядник видав замовникові квитанцію або інший документ, що підтверджує укладення договору.

#5

 

№ 327, 4, 1, 1, 65

За договором побутового підряду робота виконується :

1) лише з матеріалу підрядника;

2) з матеріалу замовника, а на вимогу підрядника – з його матеріалу;

3) лише з матеріалу замовника;

4) з матеріалу підрядника, а в разі, коли підрядник не може забезпечити потрібного матеріалу, - з матеріалу замовника;

З матеріалу підрядника, а за бажанням замовника – з його матеріалу.

#5

 

№ 328, 4, 1, 1, 60

Підрядником у договорі побутового підряду є :

1) юридична особа;

2) будинок побуту;

3) юридична або фізична особа;

4) відділ побутового населення виконкому місцевої ради;

Суб'єкт підприємницької діяльності.

#5

 

№ 329, 4, 1, 1, 60

Замовником у договорі побутового підряду є :

1) фізична або юридична особа;

2) фізична особа або некомерційна юридична особа;

3) громадянин України;

4) фізична особа;

5) фізична особа-підприємець.

#4

 

№ 330, 4, 1, 1, 60

За договором побутового підряду підрядник зобов’язується :

1) надати послугу на вимогу замовника;

2) виконати роботу за завданням і на ризик замовника;

3) зберігати річ на прохання замовника;

4) виконати роботу за завданням замовника;

5) використати майно за призначенням.

#4

 

№ 331, 4, 2, 1, 90

У роботі, виконаній за договором підряду, можуть бути недоліки :

1) матеріальні;

2) грошові;

3) грубі;

4) приховані;

5) невизначені;

6) явні;

7) неналежні.

#46

 

№ 332, 4, 2, 1, 100

Якщо інше не встановлено договором, підрядник зобов’язаний виконати роботу :

1) зі свого матеріалу і засобами субпідрядника;

2) з матеріалу замовника і його засобами;

3) зі свого матеріалу і засобами замовника;

4) з матеріалу замовника;

5) своїми засобами;

6) зі свого матеріалу;

7) немає правильної відповіді.

#56

 

№ 333, 4, 2, 1, 89

Кошторис на виконання роботи може бути :

1) фактичним;

2) невизначеним;

3) матеріальним;

4) твердим;

5) частковим;

6) неповним;

Приблизним.

#47

 

№ 334, 4, 2, 1, 96

За договором підряду підрядник зобов’язується виконати роботу :

1) на власний розсуд;

2) за завданням замовника;

3) на ризик замовника;

4) на користь субпідрядника;

5) на свій ризик;

6) жодна відповідь не є правильною;

7) всі відповіді є правильними.

#25

 

№ 335, 4, 2, 1, 98

За договором підряду замовник зобов’язується :

1) виконати роботу на власний ризик;

2) організувати умови роботи;

3) прийняти виконану роботу;

4) оплатити виконану роботу;

5) укласти договір з субпідрядником;

6) жодна відповідь не є правильною;

7) всі відповіді є правильними.

#34

 

№ 336, 4, 2, 1, 102

Ціна роботи у договорі підряду включає :

1) відшкодування витрат замовника;

2) плату за виконану роботу підрядником;

3) витрати на лікування в разі настання нещасного випадку при виконанні робіт підрядником.

4) моральну шкоду;

5) відшкодування витрат підрядника;

6) жодна відповідь не є правильною;

7) всі відповіді є правильними.

#25

 

№ 337, 4, 2, 1, 117

Якщо підрядником у договорі побутового підряду допущені істотні недоліки в роботі, виконаній з матеріалу замовника, він має право за своїм вибором :

1) вимагати безоплатного усунення недоліків у розумний строк;

2) вимагати повернення плати у подвійному розмірі;

3) вимагати відповідного зменшення плати;

4) вимагати відшкодування його витрат на усунення недоліків;

5) вимагати повернення плати та вартості переданого матеріалу;

6) вимагати розірвання договору та відшкодування збитків;
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 194; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.99.222 (0.006 с.)