Управитель, який за договором управління майном вчиняє щодо нього дії юридичного характеру 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Управитель, який за договором управління майном вчиняє щодо нього дії юридичного характеру6) комерційний агент, який за агентським договором укладає договір поставки

7) експедитор, який за договором транспортного експедирування укладає договір перевезення вантажу від імені клієнта

#145

 

№ 552, 6, 2, 1, 134

Вкажіть відповіді, у яких правильно вказані можливі визначення складських свідоцтв:

1) правовстановлюючий документ про право власності на товарний склад

Товаророзпорядчий складський документ на пред’явника, що посвідчує право власності на товар, який зберігається на сертифікованому складі

3) іменний товаророзпорядчий складський документ, що посвідчує право його держателя зберігати товар на сертифікованому складі

Іменний товаророзпорядчий складський документ, що посвідчує право власності на товар, який зберігається на сертифікованому складі

5) документ, що підтверджує відносини позики між товарним складом та особою, яка вправі отримувати товар з цього складу

6) технічний паспорт товарного складу

7) іпотечний цінний папір, який засвідчує право застави на товар, що зберігається на товарному складі

#24

 

№ 553, 6, 2, 1, 125

Вкажіть, у яких відповідях правильно виписані вимоги (характеристики) щодо подвійного складського свідоцтва:

1) таке свідоцтво складається з двох частин – складського свідоцтва та заставного свідоцтва (заставної)

2) таке свідоцтво складається з двох частин – складського свідоцтва та заставного свідоцтва (варанта)

Таке свідоцтво є іменним

4) таке свідоцтво виписується на пред’явника.

5) частини подвійного складського свідоцтва можуть передаватися тільки разом в порядку відступлення права вимоги (цесії)

Частини подвійного складського свідоцтва можуть передаватися разом або окремо за передавальними написами

7) таке свідоцтво не може бути передане поклажодавцем іншій особі

#236

 

№ 554, 6, 2, 1, 129

Вкажіть, у яких відповідях правильно виписані вимоги (характеристики) щодо подвійного складського свідоцтва:

1) таке свідоцтво складається зі складського свідоцтва та заставного свідоцтва (варанта)

2) таке свідоцтво складається з двох частин – складського свідоцтва та заставного свідоцтва (індосаменту)

3) таке свідоцтво виписується на пред’явника

Таке свідоцтво є іменним

5) таке свідоцтво може бути видане будь-яким товарним складом

Таке свідоцтво може бути видане лише сертифікованим складом, який отримав сертифікат про відповідність надання послуг зі зберігання

7) таке свідоцтво може бути видане лише професійним зберігачем, який отримав ліцензію на здійснення діяльності зі зберігання товарів на складах загального користування

#146

 

№ 555, 6, 2, 1, 115

За загальним правилом зобов’язання сторін за договором складського зберігання припиняються з моменту:

1) передання поклажодавцем простого чи подвійного складського свідоцтва іншій особі

Погашення простого складського свідоцтва

3) видачі поклажодавцеві складського свідоцтва

Погашення подвійного складського свідоцтва

5) вчинення на складському свідоцтві передавального напису (індосаменту)

6) повідомлення поклаждавця про зміну умов зберігання

7) порушення сторонами своїх зобов’язань за договором складського зберігання

#24

 

№ 556, 6, 2, 1, 122

Товар не може бути прийнятий на зберігання за договором складського зберігання товару у разі, якщо:

1) товар прийнятий без доданого до нього складського свідоцтва

За результатами проведення незалежної оцінки якісні та вартісні характеристики товару виявились гіршими від тих, що заявлені

3) товар не має належної ліквідності та попиту на ринку

Документи, що засвідчують якісні характеристики товару, відсутні

5) товар подано в тарі, не обумовленій сторонами договору складського зберігання

6) товар подано в упакуванні, не обумовленому сторонами договору складського зберігання.

7) товаром є речі, визначені родовими ознаками

#24

 

№ 557, 6, 2, 1, 124

Товар не може бути прийнятий на зберігання за договором складського зберігання товару у разі, якщо:

1) товар має особливі властивості та потребує спеціальних умов його зберігання

Зберігання товару потребує спеціальних умов, які сертифікований склад не в змозі забезпечити

3) товар не має належної ліквідності та попиту на ринку

4) товар прийнятий без доданого до нього складського свідоцтва

Товар має властивості, що становлять небезпеку для оточення

6) товар подано в тарі, не обумовленій сторонами договору складського зберігання.

За результатами проведення незалежної оцінки якісні та вартісні характеристики товару виявились гіршими від тих, що заявлені.

#257

 

№ 558, 6, 2, 1, 119

Вставте пропущені словосполучення з наступної норми Закону України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва»: У разі, якщо володілець простого складського свідоцтва має намір передати товар у заставу,, а замість нього та вносить відповідні зміни в

1) він укладає договір застави

Просте складське свідоцтво повинно бути погашене

Сертифікований склад видає подвійне складське свідоцтво

4) сертифікований склад видає заставне свідоцтво

5) сертифікований склад видає боргову розписку

Реєстр складських свідоцтв

7) договір складського зберігання

#236

 

№ 559, 6, 2, 1, 103

Вкажіть законодавчі вимоги, які ставлять до передавального напису простого складського свідоцтва:

1) повинен бути здійснений у бездокументарній формі

Повинен бути безумовним

3) повинен бути бланковим

Не може бути «на пред’явника»

5) не може бути іменним

6) може бути бланковим

Зроблений фізичною особою, повинен бути нотаріально посвідчений

#247

 

№ 560, 6, 2, 1, 111

Вкажіть законодавчі вимоги, які ставлять до передавального напису простого складського свідоцтва:

1) здійснюється на зворотному боці свідоцтва чи на окремому документі (алонжі)

Здійснюється на зворотному боці свідоцтва чи на приєднаному до нього аркуші, що є невід’ємною частиною відповідного свідоцтва

Повинен бути нічим не обумовлений.

4) повинен бути бланковим.

Не може бути бланковим

6) повинен бути «на пред’явника»

7) може бути іменним або «на пред’явника»

#235

 

№ 601, 7, 1, 1, 60

Договір про надання споживчого кредиту укладається

1) у письмовій формі і підлягає державній реєстрації;

2) у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню;

3) усній формі;

4) у письмовій формі;

5) у письмовій формі, з нотаріальним посвідченням і підлягає державній реєстрації.

#4

 

№ 602, 7, 1, 1, 60

Споживач має право протягом.....відкликати свою згоду на укладення договору про надання споживчого кредиту без пояснення причин

1) двох місяців;

2) одного місяця;

3) одного тижня;

4) 14 календарних днів;

5) 10 календарних днів

#4

 

№ 603, 7, 1, 1, 60

Фактичні та юридичні дії зобов’язується за договором вчиняти

1) ліцензіар;

2) зберігач;

3) позичальник;

4) управитель;

5) підрядник

#4

 

№ 604, 7, 1, 1, 60

Якщо сторони не визначили строку договору управління майном, він вважається

1) не укладеним;

2) нікчемним;

3) укладеним на 1 рік;

4) укладеним на 5 років;

5) укладеним на невизначений строк

#4

 

№ 605, 7, 1, 1, 62

Договір управління нерухомим майном укладається

1) в письмовій формі;

2) в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню;

3) в письмовій формі, підлягає державній реєстрації;

4) в письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації;

5) в письмовій формі і на вимогу установника підлягає нотаріальному посвідченню

#4

 

№ 606, 7, 1, 1, 60

Якщо власником майна є особа, цивільна дієздатність якої обмежена, установником управління є

1) батьки;

2) органи опіки та піклування;

3) сама особа за дозволом суду;

Її піклувальник

5) її опікун

#4

 

№ 607, 7, 1, 1, 62

Якщо договором позики не встановлений розмір процентів, то

1) договір вважається безпроцентним;

2) позичальник сплачує три проценти річних;

3) береться до уваги розмір за вкладними до запитання в комерційних банках;

4) розмір визначається на рівні облікової ставки НБУ;

5) розмір визначається на рівні подвійної облікової ставки НБУ;

#4

 

№ 608, 7, 1, 1, 63

Якщо інше не встановлено договором, коли вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу зі спливом встановленого строку, договір вважається

1) продовженим на умовах вкладу на вимогу;

2) припиненим;

3) продовженим на тих же умовах на рік;

4) продовженим на тих же умовах на той же строк;

5) продовженим на тих же умовах на невизначений строк

#1

 

№ 609, 7, 1, 1, 60Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 229; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.173.188 (0.024 с.)