Поправочні коефіцієнти до часу випаровування СДОР(ОР) на швидкість вітруМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поправочні коефіцієнти до часу випаровування СДОР(ОР) на швидкість вітру 

Швидкість вітру, м/с
Поправочний коефіцієнт k 0,7 0,55 0,43 0,37 0,32 0,28 0,25

 

Додаток В.2

 

Таблиця 8

Значення коефіцієнта К4 залежно від швидкості вітру

Швид-кість вітру, м/с
К4 1,00 1,33 1,67 2,00 2,34 2,67 3,00 3,34 3,67 4,00 5,68

 

Додаток В.3

Таблиця 9

Час випаровування деяких СДОР(ОР), год. (швидкість вітру – 1 м/с)

СДОР(ОР) Вид сховища
Не обваловане Обваловане
Хлор 1,3
Фосген 1,4
Аміак 1,2
Сірчистий ангідрид 1,3
Сірководень 1,0

 


Додаток В.4

Таблиця 10

Допоміжні коефіцієнти для визначення глибин зон хімічного зараження

№ з/п Наймену-вання СДОР Густина т/м3 Темпе-ратура кипіння,ºС Поро-гова токсо-доза Значення допоміжних коефіцієнтів
Газ Рідина К1 К2 К3 К7 для температур
-40 ºС -20 ºС 0 ºС 20 ºС 40 ºС
1. Акролеїн - 0,839 52,7 0,2 0,013 0,75 0,1 0,2 0,4 2,2
2. Аміак: зберігання під тиском 0,0008 0,681 -33,42 0,18 0,025 0,04 0/0,9 0,3/1 0,6/1 1/1 1,4/1
3. Ізотермічне зберігання - 0,681 -33,42 0,01 0,025 0,04 0/0,9 1/1 1/1 1/1 1/1
4. Ацетон нітрил - 0,786 81,6 21,6** 0,004 0,028 0,02 0,1 0,3 2,6
5. Ацетонціангідрін - 0,932 1,9** 0,002 0,316 0,3 1,5
6. Водень миш'яковистий 0,0085 1,64 -62,47 0,2** 0,17 0,054 0,857 0,3/1 0,5/1 0,8/1 1/1 1,2/1
7. Водень фтористий - 0,989 19,52 0,028 0,15 0,1 0,2 0,5
8. Водень хлористий 0,0016 1,191 -85,1 0,28 0,037 0,3 0,64/1 0,6/1 0,8/1 1/1 1,2/1
9. Водень бромистий - 1,49 -66,77 2,4* 0,13 0,055 0,2/1 0,5/1 0,8/1 1/1 1,2/1
10. Водень ціанистий 0,0036 0,687 25,7 0,2 0,026 0,4 1,3
11. Діметиламін - 0,68 6,9 1,2* 0,06 0,041 0,5 0/0,1 0/0,3 0/0,8 1/1 2,5/1
12. Метиламін 0,002 0,699 -6,5 1,2* 0,13 0,034 0,5 0/0,3 0/0,7 0,5/1 1/1 2,5/1
13. Метил бромистий 0,0014 1,732 3,6 1,2* 0,04 0,039 0,5 0/0,2 0/0,4 0/0,9 1/1 2,3/1
14. Метил хлористий - 0,983 -23,76 10,8** 0,125 0,044 0,056 0/0,5 0,1/0 0,6/1 1/1 1,5/1
15. Метилакрилат 0,0023 0,953 80,2 6* 0,005 0,025 0,1 0,2 0,4 3,1
16. Метилмеркап-тан - 0,867 5,95 1,7** 0,06 0,043 0,353 0/0,1 0/0,3 0/0,8 1/1 2,4/1
17. Метил акрилової кислоти - 0,806 77,3 0,75 0,007 0,80 0,04 0,1 0,4 2,4
18. Окисли азоту - 1,491 1,5 0,04 0,4 0,4
19. Окисел етилену - 0,882 10,7 2,2* 0,05 0,041 0,27 0/0,1 0/0,3 0/0,7 1/1 3,2/1
20. Сірчаний ангідрид 0,0029 1,462 -10,1 1,8 0,11 0,049 0,333 0/0,2 0,/0,5 0,3/1 1/1 1,1/1
21. Сірководень 0,0015 0,964 -60,35 16,1 0,27 0,042 0,036 0,3/1 0,5/1 0,8/1 1/1 1,2/1
22. Сірчаний вуглець - 1,263 46,2 0,021 0,013 0,1 0,2 0,4 2,1
23. Соляна кислота (концентрована) - 1,198 - 0,021 0,3 0,1 0,3 1,6
24. Триметиламіак - 0,671 2,9 6* 0,07 0,047 0,1 0/0,1 0/0,4 0/0,9 1/1 2,2/1
25. Формальдегід - 0,815 -19 0,6* 0,19 0,034 0/0,4 0/1 0,5/1 1/1 1,5/1
26. Фосген 0, 0035 1,432 8,2 0,6 0,05 0,061 0/0,1 0/0,3 0/0,7 1/1 2,7/1
27. Фтор 0,0017 1,512 -188,2 0,2* 0,95 0,038 0,7/1 0,8/1 0,9/1 1/1 1,1/1
28. Фосфор трьох-хлористий - 1,57 75,3 0,01 0,2 0,1 0,2 0,4 2,3
29. Фосфору хлороокисел - 1,675 107,2 0,06* 0,003 0,05 0,1 0,3 2,6

 

Продовження таблиці 10

30. Хлор 0,0032 1,538 -34,1 0,6 0,18 0,052 0/0,9 0,3/1 0,6/1 1/1 1,4/1
31. Хлорпікрин - 1,658 112,3 0,02 0,002 0/0,3 0,1 0,3 2,9
32. Хлорціан 0,0021 1,22 12,6 0,75 0,04 0,048 0,8 0/0 0/0 0/0,6 1/1 3,9/1
33. Етиленаміак - 0,883 4,8 0,009 0,125 0,05 0,1 0,4 2,2
34. Етилен сульфід - 1,005 0,1* 0,013 0,05 0,1 0,4 2,2
35. Етилмеркаптан - 0,839 2,2** 0,028 0,27 0,1 0,2 0,5 1,7

Примітка: 1. Густини газоутворених СДОР у графі 3 наведено до атмсферного тиску. При тиску в місткості, який різниться від атмосферного, густина газоутворених СДОР визначається шляхом множення даних графи 3 на значення тиску в кгс/смл.

2. У графах 10–14 у чисельнику значення К7 для первинної, а в знаменнику – для вторинної хмари.

3. У графі 6 числові значення токсидоз, помічені зірочками, визначені орієнтовно розрахунком за співвідношенням: П=240·К·ПДКр.з, де II – токсидоза, мг·хв/л; ПДКр.з – гранично допустима концентрація для робітничої зони згідно з ГОСТ 12.1.005.-88, мг/л, К = 5 – для подразнюючих ОР (помічені однією зірочкою) і 9 для решти ОР (помічені 2 зірочками).

4. Значення К для ізотермічного зберігання аміаку приведено для випадку розливу (викиду) в піддон.


Додаток В.5

Таблиця 11

Графік для оцінки ступеня вертикальної стійкості повітря за даними прогноз

Додаток В.6

Таблиця 12

Таблиця-графік для визначення ступеня вертикальної стійкості повітря в атмосфері

 

Градієнт темпера-тури t, 0С   Швидкість вітру V, м/с +1,6 +1,5 1,4 +1,3 +1,2 +1,1 +1,0 +0,9 +0,8 +0,7 +0,6 +0,5 +0,4 +0,3 +0,2 +0,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -0,9 -1,0 -1,1 -1,2 -1,3 -1,4
0,5                                                              
1,0                                                              
1,5 конвекція                           інверсія    
2,0                                                              
2,5                                                              
3,0                                                              
3,5                       ізотермія                    
4,0                                                              
>4,0                                                              

Примітка. Градієнт температури визначається як де , – різниця температур при зміні висоти на .

Додаток В.7

 

Таблиця 13Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.124.56 (0.018 с.)