Оцінка можливих наслідків радіаційної обстановки при аваріях на АЕСМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оцінка можливих наслідків радіаційної обстановки при аваріях на АЕСПриклад №1. Аварія на ядерному реакторі типу ВВЕР сталась о 5.00 години. Рівень радіації в районі цеху (Косл =10) о 5 год 15 хв становив 100 Р/год. Яку дозу радіації отримає аварійна бригада за 3 год роботи у приміщенні цеху, якщо вона почне роботу через 3 год після аварії? Гранична доза опромінення, установлена за одну зміну роботи, дорівнює Дуст =10 Р. Зробити висновки.

Приклад №2.Визначити допустиму тривалість роботи аварійної бригади в будинку з Косл = 7, якщо роботи почнуться через 6 годин після аварії, а Р1= 60 Р/год. На одну зміну роботи установлена гранична доза радіації. Дуст=10Р. Зробити висновки.

Приклад №3. Визначити можливі втрати людей з аварійної бригади, яка, виходячи з попередніх розрахунків, може отримати під час аварійної роботи дозу радіації Дточ = 70 Р. Відомо, що за два тижні до цього бригада отримала дозу радіації 32 Р. Зробити висновки.

 

Оцінка можливих наслідків від застосування ядерної зброї

 

Завдання №1.Приведення рівнів радіації до одного часу після ядерного вибуху.

Приклад №1. О 10 год 15 хв рівень радіації на території фабрики становив 40 Р/год. Визначити рівень радіації через 1 год після ядерного вибуху, якщо вибух стався об 9 год 45 хв.

Приклад №2. О 16 год у районі розташування формування ЦО рівень радіації Р/год, а о 16 год 30 хв. (другий вимір) Р2 = 23 Р/год. Визначити час ядерного вибуху.

Завдання №2. Визначення можливих доз опромінення при діях на місцевості, зараженій радіоактивними речовинами.

Приклад №1. Через 9 год після аварії на атомній електростанції з викидом радіоактивних речовин виміряний рівень радіації на території виробничого підприємства, приведений до 1 год, становив 300 Р/год. Визначити дози опромінення, які отримають працівники підприємства на відкритій місцевості, у виробничих приміщеннях і в протирадіаційних укриттях із К = 200. Опромінення продовжувалося 4 год.

Приклад №2. Визначити допустиму тривалість перебування формування ЦО на зараженій території заводу, якщо рятувальні роботи почалися через 3 год після ядерного вибуху, а рівень радіації на цей час був . Для особового складу формування ЦО встановлена доза опромінення Роботи ведуться всередині цегляних одноповерхових будівель з коефіцієнтом послаблення радіації .

Завдання №3. Визначення часу вводу формувань ЦО і тривалість роботи змін в осередку ядерного враження

Приклад №1. В осередку ядерного ураження необхідно провести рятувальні та інші невідкладні роботи (РіІНР). Рівень радіації, перерахований на 1 год після аварії на атомній електростанції (ядерного вибуху), становить P1 = 40 Р/год, встановлена доза опромінення Дзавд = 25 Р. Визначити кількість змін і час перебування в осередку ядерного враження.

Завдання №4. Визначення можливих радіаційних втрат

Приклад №1. Доза радіації, яку отримали люди за час перебування на зараженій території, – 150 Р. Непрацездатність людей протягом перших двох діб буде одиничною, протягом другого і третього тижнів – 0, протягом третього і четвертого тижнів – 10%. Усього – 10%. Смертності серед цих людей не буде.

Приклад №2. Доза радіації, яку отримали люди за час перебування на зараженій місцевості, – 190 Р.

Непрацездатність людей протягом перших двох діб – 20%, протягом другого і третього тижнів – 30%, усього – 50%. Будуть поодинокі смертельні випадки.

 


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основні законодавчі та нормативно-правові акти

1. ДБН-97 Державні будівельні норми України – Київ. – Держ. Стандарт. – 1999.

2. ДСТУ Б А.2.2-7:2010. Проектування. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів. Київ. – Мінрегіонбуд. України – 2010.

3. ДСТУ 3891-99 “Безпека у надзвичайних ситуаціях” – Київ – Держ. Стандарт. – 1999.

4. Загальні вимоги до розвитку і розміщення потенційно-небезпечних виробництв з урахуванням ризику виникнення надзвичайної ситуації техногенного походження. // Видавництво Національної академії наук України, Ради по вивченню продуктивних сил України, Міністерство з надзвичайних ситуацій України –Київ. – 1997 р.

5. Закон України “Про правові засади цивільного захисту” від 24.06.04.

6. Закон України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” від 08.06.2000.

7. Закон України ”Про державний матеріальний резерв” від 24 січня1997.

8. Закон України “ Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань” від 14 січня 1998 р. – К., 1998.

9. Закон України “ Про охорону здоров'я”. – К. – 1992.

10. Закон України “ Про пожежну безпеку”. – К. – 1993.

11. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення” // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27.

12. Закон України “ Про охорону здоров'я”. – К. – 1992.

13. Закон України “Про цивільну оборону України”. – К.Голос України, 06.03.1993.(додаток – 24.03.1999).

14. Закон України “ Про державний матеріальний резерв” від 24.01.97 № 51/97-ВР (Із зм. і доп., внесеними Законами України від 18.11.97 № 642/97-ВР, від 16.07.99. – №988-XIV, від 11.05.00. – №1709-III, від 16.02.98 №174).

15. Закон України “ Про правовий режим воєнного стану”. – К.Урядовий кур’єр, 14.06.2000.-№107.

16. Закон України “ Про захист людини від інфекційних хвороб”. – К. 06.04.2000. №1645-III.

17. Закон України “ Про об’єкти підвищеної небезпеки”. – К.18.01.2001.-№2245- III.

18. Закон України "Про охорону атмосферного повітря". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1992. – № 50.– с. 678.

19. Закон України “ Про зону надзвичайної екологічної ситуації” від 13.07.00. – №08-III.

20. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1991. – № 41. – с. 546.

21. Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1992. – № 13. – с. 177.

22. Закон України "Про тваринний світ". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1993. – № 18. – с. 191.

23. Закон України "Про екологічну експертизу". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1995. – № 8. – с. 54.

24. Закон України “ Про правовий режим надзвичайного стану”. - К.Урядовий кур’єр, 14.06.2000. – №107.

25. Закон України “ Про аварійно – рятувальні служби”. - К.Урядовий кур’єр, 14.12.1999. – №1281.

26. Закон України “ Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”. - К.Урядовий кур’єр, 16.09.2000. – №149.

27. Закон України ”Про державний матеріальний резерв” від 24 січня1997.

28. Закон України „Про правові засади цивільного захисту” від 4 червня 2004. – № 1859-IY.

29. Загальні вимоги до розвитку і розміщення потенційно-небезпечних виробництв з урахуванням ризику виникнення надзвичайної ситуації техногенного походження. Видавництво Національної академії наук України, Ради по вивченню продуктивних сил України, Міністерство з надзвичайних ситуацій України. - Київ. – 1997.

30. Конституція України. Основний закон. – К., 1996.

31. Методика ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів затвердженої наказом МНС України від 23.02.06. – № 98.

32. Наказ МНС “Про затвердження Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки” від 06.08.2002. – № 186, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2002. –№ 708/6996.

33. Наказ МНС “Про затвердження порядку видачі непрацюючому населенню засобів індивідуального захисту від бойових отруйних речовин” від 03.02.2005. – № 59, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2005. – № 222/10502.

34. Наказ Держатомрегулювання та МНС “Про затвердження плану реагування на радіаційні аварії” від 17.05.2004. – №87/211, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 червня 2004. – № 720/9319.

35. Наказ “Про введення в дію Методики спостереження щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки” від 06.08.02. – № 186.

36. Наказ “Про затвердження Положення про обласні центри з гідрометеорології” Мінприроди України від 24.12.04. – № 520.

37. Наказ Держнагдлядохоронпраці ДНАОП “Про затвердження Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій” від 17.06.99. – № 112.

38. Наказ Держатомрегулювання та МНС “Про затвердження плану реагування на радіаційні аварії” від 17.05.04. – №87/211.

39. Наказ Мінпромполітики, Мінагрополітики, Мін природи, МНС, Держгірпромнагляду “Про затвердження Комплексного плану заходів із забезпечення техногенно-екологічної безпеки на хімічно-небезпечних об’єктах України на 2008-2013 роки “ від 27.03.2008. – №172/184/158/239.

40. Наказ Мінпромполітики, Мінагрополітики, Мін природи, МНС, Держгірпромнагляду “Про затвердження Комплексного плану заходів із забезпечення техногенно-екологічної безпеки на хімічно-небезпечних об’єктах України на 2008-2013 роки “ від 27.03.2008. – №172/184/158/239.

41. Наказ МОЗ “Про затвердження Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97)” із доповненнями, затвердженими постановою Головного санітарного лікаря України від 12.07.2000 . – № 166.

42. Наказ Державного Комітету України з нагляду за охороною праці “Про затвердження Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС) “ від 17.06.1999. – № 112.

43. Наказ Міністерства з надзвичайних ситуацій України “Про затвердження Порядку створення і функціонування територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту“ від 03.11.04. – №145, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.12.04. – №1581/10180.

44. Постанова КМ України “Положення про цивільну оборону” від 10.05.1994. – №299.

45. Постанова КМ України “Про затвердження класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями“ від 24.03.04. – № 368.

46. Постанова КМ України “Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій” від 16.02.98 №174 (Із зм. і доп., внесеними постановами КМ України від 24.09.99 №1763, від 21.10.99. – №43.

47. Постанова “Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля від 30.03.98. – № 391.

48. Постанова КМ України “Про порядок формування розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями Державного резерву” від 08.10.97. – №1129.

49. Постанова КМ України “Про номенклатуру та обсягів продукції Державного матеріального резерву” від 07.08.98. – №1245-46.

50. Постанова КМ України “ Про розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та створення запасів матеріально-технічних ресурсів для виконання першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій” від 15.04.97. – №338-027.

51. Постанова КМ України “Про затвердження особливостей формування та проведення операцій з матеріальними цінностями мобілізаційного резерву” від 29.01.98. – №100-03.

52. Постанова КМ України “ Про затвердження Положення про організацію оповіщення і звя’зку у надзвичайних ситуаціях” від 15.02.99. – №2.

53. Постанова КМ України “Про Основні засади створення в Україні підсистеми рятування і ліквідації небезпечних забруднень на воді єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру” від 5.10.98. – №1599.

54. Постанова КМ України ” Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру” К.03.08.1998. – №1198.

55. Постанова КМ України ”Про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення НС техногенного та природного характеру” від 26.10. 2001. – №143.

56. Постанова КМ України “Про порядок використання коштів резервного фонду бюджету” від 29.03.2002. – №415.

57. Постанова КМ України “Про затвердження методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру“ від 04.06.2003. – № 862.

58. Постанова КМ України “ Порядок класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями” від 24.03.2004. – № 368

59. Постанова КМ України “Про порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації НС техногенного та природного характеру та їх наслідків” від 29.03.2001. – №308.

60. Указ Президента України “Про систему реагування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах” від 15.06.01. – №436/2001.

61. Указ президента України “Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від НС техногенного та природного характеру” від 09.02.2001. – №80/2001.

 


Основна література

 

1. Бикова О.В. Основи цивільного захисту / Бикова О.В., Болієв О.В., Деревинський Д.М., Єлісеєв В.Н., Миронець С.М., Осипенко С.І., Півень Ю.О. та інш.// Навч. посібник К: 2008.– 223 с.

2. Васійчук В.О. Основи цивільного захисту / Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. // Навч. посібник. Львів – 2010. – 384 с.

3. Гончарук В.Є. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях // Гончарук В.Є., Качан С.І., Орел С.М., Пуцило В.І. // Навчальний посібник: Видавництво НУ «Львівська політехніка». – Львів – 2004. – 136 с.

4. Євдін О.М. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. "Техногенна та природна небезпека"/ Євдін О.М., Могильниченко В.В. // Посібник.- К.: КІМ – 2007. – 636 с.

5. Євдін О.М. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та містобудування" / Євдін О.М., Могильниченко В.В. та ін.// Посібник.- К.: КІМ – 2008. – 152с.

6. Кнорозок Л.М. Теоретичні та практичні задачі цивільного захисту населення / Кнорозок Л.М., Мельничук О.В. та ін. //Навчальний посібник.. Ніжин. НДУ ім. Гоголя – 2009.

7. Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навчальній посібник. Ч.3: Цивільна оборона. – Миколаїв: УДМТУ – 2002. – 155 с.

8. Михайлюк В.О. Цивільна безпека/ Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. // Навч. посібник.– К: Центр учбової літератури – 2008. – 158 с.

9. Осипенко С.І. Організація функціонального навчання у сфері цивільного захисту / Осипенко С.І., Іванов А.В.// Навчальний посібник. -К. –2008. – 286с.

10. Русаловський А.В. Цивільний захист/ Русаловський А.В., Вендичанський В.Н. // Навч. Посібн./За наук.ред. Запорожця О.І. – К.: АМУ – 2008. – 250с.

11. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник.– К: Знання-Прес. – 2007.– 487 с.

12. Сусло С.Т. Цивільний захист / Сусло С.Т., Заплатинський В.М., Харамда Г.М. // Навч. посібник/ За ред.. проф.. М.О. Біляковича.– К.: Арістей. – 2007.– 386 с.

Додаткова література

1. Бегун В.В. Культура безопасности на ядерных объектах Украины / Бегун В.В., Бегун С.В., Широков С.В. Казачков И.В., Литвинов В.В., Письменный Е.Н. // Учебн. пособие. – К. НТУУ КПИ – 2009. – 363с.

2. Бачинський Г.О. Основи соціоекології / Бачинський Г.О., Бернада Н.В., Бондаренко В.Д. та ін.; За ред. Бачинського Г. О. // Навч. посіб. – К.: Вища шк. – 1995. – 238 с

3. Глотов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности человека на морских судах. – 2000. – 320с.

4. Довідник з цивільної оборони / Г.Г. Міговіч, ЗАТ "Українська технологічна група" – К. – 1998. – 526с.

5. Джиргей В.С. Безпека життєдіяльності/ Джиргей В.С., Жидецьки В.Ц. – Львів “Афіша” – 1999. – 252с.

6. Депутат О.П. Цивільна оборона / Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С. // Навчальний посібник / За ред. Кашина П.І. – Львів. "П.П. Васильович К.І." – 2005. – 338 с.

7. Желібо Е.П. Безпека життєдіяльності / Желібо Е.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. // Навчальний посібник. – Київ, «Каравела» –2001. – 317с.

8. Збірник нормативно-правових актів з питань надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.Вип.3.Під заг.ред. В.В.Дурдинця – Київ: Агенство “Чорнобильінтерінформ”. – 2001. –532с.

9. Методичні вказівки з курсу "Цивільна оборона" для студентів магістратури денної форми навчання / Укл.: О.І. Бабенко, Р.І. Черевко. – К.: КДЕУ, 1997. –136 с.

10. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). – Київ: Відділ поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України. – 1998. – 125 с.

11. Панкратов О.М. Безпека життєдіяльності людини у надзвичайних ситуаціях / Панкратов О.М., Міляєв О.К. // Навчальний посібник. КНЕУ –Київ – 2005. – 230с.

12. Петров К.М. Общая экология. Химия. – С. - Пб. – 1997. – 352 с.

13. Програма дій “ Порядок денний на XXI сторіччя”. К.: «Інтерсфера»., 2000.-359 с.

 

Internet-джерела

1. Верховна Рада України http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.rada.kiev.ua .

2. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)» http://www.nau.ua

3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/.

4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com.

5. Міністерство екології та природних ресурсів України http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.menr.gov.ua/.

6. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.mns.gov.ua/.

7. Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації http://www.100top.ru/news/ (російською мовою).

8. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua.

9. Офіційний сайт Американського вулканологічного товариства http://vulcan.wr.usgs.gov/ (англійською мовою).

10. Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду) http://www.dnop.kiev.ua

11. Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України http://www.social.org.ua

12. Північноатлантичний альянс (НАТО) http://www.nato.int.

13. Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org.

14. Рада національної безпеки і оборони України http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.rainbow.gov.ua.

15. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території http://www.scgis.ru/russian/.

16. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру http://chronicl.chat.ru/.

17. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при Раді національної безпеки i оборони України http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm.

18. Библиотека безопасного труда МОТ. http://base.safework.ru/safework

19. Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ http://base.safework.ru/iloenc

20. Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) http://www.iacis.ru

21. Портал «Украина строительная: строительные компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ» http://www.budinfo.com.ua


Додаток А.1

 

Рис.1. Залежності тиску насичених парів СДОР(ОР) від температури повітря: 1) фосген; 2) сірчистий ангідрид; 3) хлор; 4) аміак

 

Додаток А.2

Рис.2. Графіки залежності надлишкового тиску DР від кількості пропану Q i відстані до центру вибуху L


Додаток Б.1

Таблиця № 1

Ступінь руйнування об’єкта залежно від надлишкового тиску ПУХу Δр, Кпа

    Елементи об’єкта Ступінь руйнувань
слабкі середні сильні повні
1. Виробничі, адміністративні будівлі та споруди
1. Бетонні та залізобетонні будинки та споруди, антисейсмічні споруди 25–35 80–120 150–200 > 200
2. Споруди з легким металевим каркасом і безкаркасні споруди 10–20 20–30 30–50 50–70
3. Промислові будівлі з металевим каркасом 10–20 20–30 30–40 40–0
4. Споруди зі збірного залізобетону 10–20 20–30 40–45 30–60
5. Складські цегляні будівлі 10–20 20–30 30–40 40–50
6. Адміністративні багатоповерхові будівлі з металевим або залізобетонним каркасом 20–30 30–40 40–50 50–60
7. Цегляні малоповерхові будівлі (1–2 поверхи) 8–15 15–25 25–35 35 45
8. Цегляні багатоповерхові будівлі (три поверхи та більше) 8–12 12–20 20–30 30–40
2. Деякі види обладнання
1. Верстати важкі 25–40 40–60 60–70
2. Верстати середні 15–25 25–35 35–45
3. Верстати легкі 6–15 15–25
4. Підйомні крани 20–30 30–50 50 ‑ 70 > 70
5. Електродвигуни 30–50 50–70 80– 90
6. Трансформатори 20–30 30–50 50–60 > 60
7. Контрольно-вимірювальні прилади 5– 10 10–20 20–30 > 30
3. Комунально-енергетичні мережі та споруди
1. Газгольдери та наземні резервуари хімічних речовин 15– 20 20–30 30–40 > 40
2. Наземні металеві резервуари та ємності 30– 40 40–70 70–90 > 90
3. Кабельні наземні мережі 10–30 30–50 50–60 > 60
4. Трубопроводи наземні > 150
5. Трубопроводи на естакадах 20–30 30–40 40–50 > 50

Додаток Б.2

Таблиця № 2

Характеристика руйнувань будівель та обладнання

 

№ з/п Ступінь руйнувань Виробничі та адміністративні будівлі Промислове обладнання (верстати, двигуни, прилади та ін.)
1. Слабкі Руйнування дверних та віконних прорізів, зривання покрівлі даху Пошкодження окремих елементів обладнання, важелів управління, вимірювальних приладів.
2. Середні Руйнування даху, легких внутрішніх перегородок, в капітальних стінах з’являються тріщини Пошкодження і деформація основних деталей, електропроводки, приладів автоматики, тріщини в трубопроводах
3. Сильні Значне деформування несучих конструкцій, руйнування більшої частини перекриттів і стін Зміщення з фундаменту і деформація верстатів, тріщини в деталях, розриви в кабельних мережах і трубопроводах

 

Додаток Б.3

Таблиця № 3

Категорії пожежної небезпеки виробництв

 

Категорія Приклади виробництв
А Цехи обробки металевого натрію і калію, водневі станції, склади балонів з горючими газами, склади бензину, приміщення стаціонарних кислотних і лужних акумуляторів та ін.
Б Цехи з виготовлення вугільного пилу, цехи обробки синтетичного каучуку, мазутні господарства електростанції та ін.
В Деревообробні цехи, цехи текстильної та паперової промисловості, склади паливно-мастильних матеріалів, закриті склади вугілля, гаражі та ін.
Г Ливарні цехи, кузні, зварювальні цехи, цехи гарячої прокатки металів, цехи термічної обробки металів, головні корпуси електростанцій та ін.
Д Механічні цехи холодної обробки металів, інструментальні цехи, цехи холодної переробки м’ясо-молочної продукції, насосні та водоприймальні пристрої електростанцій та ін.

Додаток Б.4

Таблиця № 4

Ступені вогнестійкості будівель

 

Ступінь Елементи будівель
Несучі стіни Перекриття Перегородки (несучі)
I Неспалимі; 3 год Неспалимі; 1,5 год Неспалимі; 1 год
II Неспалимі; 2,5 год Неспалимі; 1 год Неспалимі; 0,25 год
III Неспалимі; 2 год Важкозаймисті; 0,75 год Важкозаймисті; 0,25 год
IV Важкозаймисті; 0,5 год Важкозаймисті; 0,25 год Важкозаймисті; 0,25 год
V Спалимі Спалимі Спалимі

 

Примітка: Цифрами позначено границю вогнестійкості, що визначається часом від початку виливу вогню на конструкцію до моменту виникнення у ній наскрізних тріщин, або досягнення температури 2000С на її протилежній поверхні.

 


Додаток Б.5

Таблиця № 5

Можлива пожежна обстановка після вибуху

№ з/п Характеристика забудови та категорія пожежної небезпеки Ступінь вогнестійкості будівель Очікувана пожежна обстановка
упродовж перших 30 хв через 1–2 год після вибуху
1.   Міська забудова або виробничі приміщення, будівлі та споруди категорії пожежної безпеки В, Г, Д IV, V 10–20 Окремі пожежі Суцільні пожежі при ЩЗО ≥ 20%
> 20 Окремі пожежі Суцільні пожежі при ЩЗО ≥ 10%
III 20–50 Окремі пожежі Суцільні пожежі при ЩЗО ≥ 20%
I, II 20–50 Окремі пожежі Суцільні пожежі при ЩЗО ≥ 30%
2. Виробничі об’єкти категорій пожежної безпеки А і Б. 10–50 Окремі пожежі, що швидко перетворюються на суцільні і супроводжуються вибуха­ми виробничого устаткування

Додаток Б.6

Таблиця № 6

Ступінь ураження людей залежно від величини

надлишкового тиску

№ з/п Ступінь травмування Характеристика ураження
1. 20–40 Легкі Легка контузія організму, часткова втрата слуху, вивихи кінцівок
2. 40–60 Середні Середні контузії, ушкодження органів слуху, кровотеча з носа і вух, переломи кінцівок
3. 60–100 Важкі Сильні контузії, враження внутрішніх органів і мозку, важкі переломи кісток
4. > 100 Надважкі Від отриманих травм більшість людей гине

Додаток В.1

Таблиця 7Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.021 с.)